Framgång för antroposoferna – Mistelpreparatet Iscador godkänns av Läkemedelsverket

4
806

iscador

Mistelpreparatet Iscador godkändes av Läkemedelsverket som växtbaserat läkemedel för individualiserad palliativ cancervård. Godkännandet av läkemedlet baseras på data från publicerade vetenskapliga studier av mistelpreparat.

Iscador används idag främst inom den antroposofiska medicinen för att förbättra cancerpatienters livskvalitet före, under och efter cellgifts- och strålbehandlingar. Mistelpreparat har bland annat konstaterats ha positiv effekt på allmäntillstånd och immunförsvar. Iscador uppfyller också Läkemedelsverkets krav på kvalitet och säkerhet, skriver Vidarkliniken.

Att personer sjuka i cancer skulle välja bort skolmedicinska läkemedel för att istället låta sig behandlas med mistelpreparat, är ingenting som oroar Bertil Jonsson, läkare och utredare på Läkemedelsverket till LäkemedelsVärlden.

”Jag är en förespråkar patientens autonomitet, under förutsättningar att denne är välinformerad om alternativen och det kan finnas flera andledningar till att välja bort till exempel cellgifter. Ofta handlar det om svårt sjuka personer och att neka dem en behandling som de tror på är i mina ögon ett sämre alternativ.”

Vidarkliniken välkomnar Läkemedelsverkets godkännande.

”Vi hoppas nu att fler svenska läkare även utanför den antroposofiska vården känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet, och att fler cancerpatienter i Sverige på så sätt får tillgång till ytterligare en möjlighet till högre livskvalitet”, säger Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot vid Vidarkliniken.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson


  • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Misteln är en fantastisk läkeväxt som har suveräna egenskaper inte bara mot cancer, den är kanske den allra främsta mot högt blodtryck, hjärtarytmier och dylika hjärt- kärlsjukdomar.

    Ett steg framåt för Vidarkliniken, de gör ett mycket fint bra arbete!

  2. Innebär det att det omfattas av läkemedelsförmånen, dvs subventioneras som andra mediciner? Hittills har användare fått betala allt själv med en månadskostnad på ca 900 kr.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här