Inkassoinfo.se: Bitcoins blir problematiskt vid inkasso

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 december 2013
- NewsVoice redaktion
Bitcoin - Foto: Crestock.com

bitcoins inkassoNewsVoice ställde frågan till Manfred Meyer som ligger bakom Inkassoinfo.se om hur ett inkassoärende kan drivas in om valutan som ska krävas är i bitcoins. Manfred berättar mer om hur man kan resonera.

Text: Manfred Meyer | Bild: Bitcoin.org

Senaste tiden har det pratats mycket om Bitcoins, en virtuell valuta som möjliggör mycket snabba och anonyma transaktioner. Det låter ju till en början som något smidigt, men det finns också en del problematik med valutan. Ett av problemen som jag ser är biten som gäller indrivning av Bitcoins för inkassobolagen.

Grunden för ett bra leverantörs- och kundförhållande samt ärliga affärer är just att båda parter är öppna mot varandra. När man handlar med Bitcoins är man istället anonym, vilket innebär att det inte går att göra sedvanlig kreditkontroll för någon av parterna.

Eftersom det inte finns någon information om den parten du handlar med, när du använder Bitcoins, så uppstår ett problem den dagen då gäldenären inte betalar. I vanliga fall så vidtar då borgenären någon form av inkasso– eller rättslig åtgärd för att få betalt för sin fordran.

ArcanumSkolan 2024

För att kunna göra det krävs att borgenären vet vem som är motpart, detta identifieras då vanligen genom att gäldenären har ett organisationsnummer eller ett personnummer – något Bitcoins-användare inte behöver offentliggöra.

Inkasso av bitcoins kräver identifierbar gäldenär

Vad händer när du tillställer gäldenären ett inkassokrav och denne inte ger sig till känna?

Nästa steg i Sverige är då vanligtvis att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten som utfärdar ett “utslag” om gäldenären inte betalar sin skuld eller bestrider sin skuld. För att kunna utfärda utslaget krävs dock att gäldenären blivit delgiven betalningsföreläggandet och på så sätt tagit del av detsamma. Hur ska man kunna delge någon som är helt anonym?

Jag har även svårt att se att domstolar kan hantera tvistemål som i grunden handlar om Bitcoins av samma orsak som ovan.
Med andra ord så omöjliggörs indrivningen av Bitcoins eftersom användarna är anonyma.

Det är även oklart om det är ”god inkassosed” enligt svensk inkassolag att driva in Bitcoins.

Exempel på vad ”God inkassosed” innefattar är nämligen:

  • Att kontrollera gäldenärens riktiga identitet – att vi riktar oss till rätt gäldenär
  • Att ej vidta inkassoåtgärder mot underårig

Text: Manfred Meyer

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *