NewsVoice var på Osher Centrum – Diskussion om centrets verksamhet – Frågorna ställs igen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 december 2013
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Undertecknad har per den 24 oktober 2013 lagt ned utredningen om Osher Centrum, men under våren 2013 startades en annan utredning utförd av en privatperson som helt på eget initiativ drivit vissa frågeställningar. Personen bjöd in undertecknad för att delta i ett möte med Martin Ingvar och Mats Lekander från Osher Centrum och mötet hölls i Osher Centrums lokaler den 28 november 2013.

Osher CentrumI en NewsVoice-artikel från den 11 februari 2013 framfördes påståenden om att centret knappt använts, att lokalerna var låsta och att skylten saknas. Uppgifterna kom från en anställd på KI. Osher Centrums entredörr var visserligen låst, men det är alla andra inre entredörrar till avdelningarna. Det fanns däremot ingen skylt med texten: “Osher Centrum”. Källan hävdade i februari 2013 att Osher-lokalerna knappt användes. Det fanns dock aktiviteter i lokalerna vid besöket den 28 november. Forskningsaktiviteten har också redovisats av NewsVoice (71 studier åren 2006-2011). Efter 2011 har Osher Centrums lista på forskning utökats.

Bild: Osher Centrums hemsida

Osher Centrum på KI är inte en patientklinik

Osher Centrum på KI är inte en patientklinik dit patienter kan gå för att få vård precis som på de två Osher Centers som finns i USA. Patientmottagning finns inte på KI:s Osher Centrum och den aktiviteten är inte heller kravställd i donationskontaktet och att en klinik i framtiden ska uppstå verkar inte vara intressant för KI.

Osher Centrums verksamhet består av grundforskning. Det blev tydligt vid mötet. Denna grundforskning är utlokaliserad till en rad olika rum och avdelningar i olika byggnader inom KI. Det gör Osher Centrum på KI till ett center för denna utlokaliserade verksamhet, men Osher-donationen avsåg dock en tillämpad forskning för att inlemma den inom konventionell skolmedicin för att bilda integrativ medicin med syftet att: “…creating a new model for patient care that emphasizes the healing of the whole person”, enligt donationskontraktets text punkt 4.

Den pågående grundforskningen syftar till att utreda frågor om upplevelsen av hälsa, smärthantering och placebons betydelse i vården. Det verkar alltså som om alternativ- och komplementärmedicin enligt Osher Centrums framväxande vårdmodell handlar om upplevelsefaktorerna. Martin Ingvar tog som exempel hur patienter i framtiden kan få lindring med tex akupunktur för att mildra illamåendet vid kemoterapi.

Med andra ord kan alternativmedicin i Sverige få en roll för att minska tex: smärta, ångest och illamående vid kemoterapi, men knappast få en roll för att bota cancer.

Vid slutet av träffen på Osher Centrums lokaler erbjöd sig personen som tog initiativet till mötet att donera pengar så att centret kan köpa och sätta upp en skylt med texten “Osher Centrum”.

Sista chansen för Osher Centrum att besvara allmänhetens frågor

Frågorna nedan är helt kopplade till donationsavtalets text och frågorna är de som allmänheten har. De har på nytt skickats till Osher centrum för att besvaras. Undertecknad företräder över 4000 namn [3490 unika IP-adresser] på en lista som uttrycker missnöjet med vad Osher Centrum åstadkommit under de första snart 7 år av verksamhet. Dessa frågor bör rimligen besvaras, åtminstone av etiska/moraliska (dvs hederliga) skäl för även om hänsyn tas till alla forskningsprojekt åren 2006-2013 på Osher Centrums hemsida lyser de alternativ- och komplementärmedicinska metoderna nästan totalt med sin frånvaro.

Frågorna kopplas till följande punkter i donationskontraktet:

Punkt 4: “The Foundations [The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och The Bernard Osher Foundation] are hopeful that the Osher Center [Osher Centrum, KI] will help to transform the way medicine is practised by bridging the worlds of convenional and alternative medicine. It is assumed that the Osher Center [Osher Centrum, KI] will undertake a three-fold program of researching the outcomes and cost-effectiveness of complementary and alternative healing practises; educating medical students, health professionals and the public on the effectiveness of these practises; and creating a new model for patient care that emphasizes the healing of the whole person.”

Punkt 6: “They [The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och The Bernard Osher Foundation] further hope that over time there will be interaction between the Osher Center at KI and the two other Osher integrative medicine programs at Harvard University and the University of California at San Francisco”.

Frågor till professor Martin Ingvar på Osher Centrum

 1. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska bidra till att transformera sättet på vilket medicin tillämpas genom att skapa en brygga mellan konventionell medicin och alternativ/komplementärmedicin.
  a. Kan du ge exempel på hur denna brygga ser ut efter snart 7 års verksamhet på Osher Centrum?
  b. Vilken brobyggande litteratur (tex om integrativ medicin och/eller effektiviteten i  komplementär och alternativ medicin) har Osher Centrum publicerat eller medverkat till innehållet i?


 2. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska forska på utkomsten [resultaten] och kostnadseffektiviteten av komplementär och alternativ medicin.
  a. Vilka alternativ- och komplementärmedicinska metoder var kostnadseffektiva och gav bra resultat?
  b. Vilka alternativ- och komplementärmedicinska metoder anser Osher Centrum kan integreras inom den nuvarande skolmedicinska “boxen” för att till slut landa i primärvården?


 3. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska utbilda medicinska studenter.
  a. Hur många doktorander har utbildats efter snart 7 års verksamhet på Osher Centrum?
  b. Hur ser utbildningsprogrammet ut?
  Av Osher Centrums hemsida att döma verkar det finnas 15 st forskare, doktorander och post docs associerade till Osher Centrum, men det står inte vad de forskar på eller hur de utbildats.


 4. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska utbilda “health professionals” i effektiviteten på alternativ- eller komplementärmedicinska metoder.
  a. Hur många “health professionals” har utbildats efter snart 7 års verksamhet på Osher Centrum?
  b. Vilka är dessa “health professionals” [namn, titlar] och vilken utbildning [innehållet] fick de?


 5. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska utbilda allmänheten [the public] i effektiviteten på alternativ- och komplementärmedicinska metoder.
  a. På vilket sätt har Osher Centrum utbildat allmänheten om utkomsten och kostnadseffektiviteten av komplementär och alternativ medicin under åren 2006-2013?
  b. Vilka föredrag och konferenser om tex integrativ medicin och brobyggande har Osher Centrum arrangerat och/eller varit värd för åren 2006-2013? [namn, datum, plats, dokumentation]


 6. Kontraktet stipulerar att Osher Centrum ska skapa en ny modell för vård [patient care] som lägger tyngden vid helandet av hela människan [creating a new model for patient care that emphasizes the healing of the whole person].
  a. Hur ser denna modell ut?
  b. Vilka alternativa medicinska vårdmetoder kommer att integreras och när kommer det att ske?


 7. Kontraktet stipulerar förhoppningen att Osher Centrum ska samverka med de integrativmedicinska programmen vid Harvard University och  University of California at San Francisco.
  a. Hur ser dessa program ut?
  b. På vilket sätt har en sådan interaktion genomförts och vad är dokumentationen? [finns ej dokumenterat på hemsidan eller i arkivhandlingar]


 8. a. Varför publicerar ni inte donationsbrevet och det ledsagande kontraktet på Osher Centrums hemsida?

Text: Torbjörn Sassersson

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq