Nobelpristagare förkastar Nature och Science – Tidskrifterna förvrider vetenskapen

publicerad 10 december 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

Randy SchekmanNobelpristagaren i cellfysiologi (2013) Randi Schekman går till skarpt angrepp mot de välrenommerade vetenskapliga tidsskrifterna Nature, Science och Cell för att de förvrider vetenskapliga data och får forskare att agera som “popstjärnor” i vetenskapsvärlden [red anm].

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: James Kegley Wikimedia Commons

“Leading academic journals are distorting the scientific process and represent a “tyranny” that must be broken, according to a Nobel prize winner who has declared a boycott on the publications.” / The Guardian

Randi Schekman,  som tog emot Nobelpriset på tisdagen i Stockholm, och hans forksnings-team bojkottar nu de vetenskapliga tidskrifterna. Inga fler forskningsrapporter skickas dit och frågan är vilka andra mer pålitliga tidskrifter han istället väljer gå till.

“Schekman said pressure to publish in “luxury” journals encouraged researchers to cut corners and pursue trendy fields of science instead of doing more important work. The problem was exacerbated [förvärrades], he said, by editors who were not active scientists but professionals who favoured studies that were likely to make a splash.” / The Guardian

Schekman avslöjar att tex “The Chinese Academy of Sciences” betalar 195 000 kr till forskare som lyckas bli publicerade i de finare vetenskapliga tidskrifterna. Vissa forskare kan få in halva sin inkomst genom dessa mutpengar säger Schekman.

“The prestige of appearing in the major journals has led the Chinese Academy of Sciences to pay successful authors the equivalent of $30,000 (£18,000). Some researchers made half of their income through such “bribes”, Schekman said in an interview.” / The Guardian

Läs hela artikeln i The Guardian

Text och översättning: Torbjörn Sassersson


Relaterat

How journals like Nature, Cell and Science are damaging science

Nobel winner Randy Schekman declares boycott of top journals because they ‘distort’ scientific process