Nobelpristagare förkastar Nature och Science – Tidskrifterna förvrider vetenskapen

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Randy SchekmanNobelpristagaren i cellfysiologi (2013) Randi Schekman går till skarpt angrepp mot de välrenommerade vetenskapliga tidsskrifterna Nature, Science och Cell för att de förvrider vetenskapliga data och får forskare att agera som “popstjärnor” i vetenskapsvärlden [red anm].

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: James Kegley Wikimedia Commons

“Leading academic journals are distorting the scientific process and represent a “tyranny” that must be broken, according to a Nobel prize winner who has declared a boycott on the publications.” / The Guardian

Randi Schekman,  som tog emot Nobelpriset på tisdagen i Stockholm, och hans forksnings-team bojkottar nu de vetenskapliga tidskrifterna. Inga fler forskningsrapporter skickas dit och frågan är vilka andra mer pålitliga tidskrifter han istället väljer gå till.

“Schekman said pressure to publish in “luxury” journals encouraged researchers to cut corners and pursue trendy fields of science instead of doing more important work. The problem was exacerbated [förvärrades], he said, by editors who were not active scientists but professionals who favoured studies that were likely to make a splash.” / The Guardian

Schekman avslöjar att tex “The Chinese Academy of Sciences” betalar 195 000 kr till forskare som lyckas bli publicerade i de finare vetenskapliga tidskrifterna. Vissa forskare kan få in halva sin inkomst genom dessa mutpengar säger Schekman.

“The prestige of appearing in the major journals has led the Chinese Academy of Sciences to pay successful authors the equivalent of $30,000 (£18,000). Some researchers made half of their income through such “bribes”, Schekman said in an interview.” / The Guardian

Läs hela artikeln i The Guardian

Text och översättning: Torbjörn Sassersson


Relaterat

How journals like Nature, Cell and Science are damaging science

Nobel winner Randy Schekman declares boycott of top journals because they ‘distort’ scientific process



Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är riktigt att publikationer i de tidskrifter som har högst s.k. “impact” är en viktig tillgång i forskarens karriär (Nature, JAMA, NEJM och Lancet). I Sverige skapar de knappast personliga förmögenheter, som i Kina, men de ger en skjuts i karriären och möjlighet att tävla i en annan klass som mycket stora forskningsanslag. Det finns svenska forskare med har en egen budget som motsvarar ett medelstort industriföretag. Det man skall komma ihåg är att de här tidskrifterna är kommersiella företag som publicerar sådant som de tror säljer bra. Speciellt the Lancet tycker agerar populistiskt på det viset. Och vetenskapligt ideologiskt korrekt också, måste jag lägga till, för om tidningen vill behålla sin ställning så är det farligt att stöta sig med den förhärskande opinionen i vetenskapssamhället.

 • i>drivkraften bakom förnekelse av uppenbara fakta
  Det får mig att tänka på det som hände med två skyskrapor i Amerika för 12 år sedan. Det är måånga som gör sig skyldiga till dogmatiskt hjärnhaveri…
  Men jag vet, det är off topic (fast man kan hävda att den officiella versionen förvrider all vetenskap)…

 • Du har så rätt Börje. Jag ber om ursäkt att jag hade fel och tolkade Schenkelmansord efter eget huvud. Låt oss hoppas att hans bojkott får avsedd verkan.

 • Tack Torbjörn för att du uppmärksammat artikeln i The Guardian. Det är en de tydligaste avsiktsförklaringar en Nobelpristagare gjort angående hur man fortsättningsvis väljer att publicera sig. Och med tydlig motivering. Klarar man inte av att ta till sig eller förstå detta och ändå ger sig in i diskussionen så vittnar det om en oförmåga osäkert vad i den består. Det som kan vara intressant är dock drivkraften bakom förnekelse av uppenbara fakta. En studie på “rigid försvarsattityd genom dogmatiskt hjärnhaveri” borde kunna finansieras genom Martin Ingvars fondmedel.

 • Jag gjorde för 10-alet år sedan en genomgång av redaktioner och peer-reviewers i ett antal vetnskapliga tidskrifter och fann att flera var befolkade av konsulter i branschn som servade industrin med de sannungar de betalar för att få, och som bisyssla ställer upp som expertvittnen när det blåser om t ex kemiindustrin. Det är täta sammanvävda nätverk som ger vissa forskare en allé till publicering och å andra sidan effektivt stänger förobekväma kverulanter md avvikande åsikter!

 • Nature och Science med flera så kallat erkända, vetenskapliga tidskrifter är kraftigt “biased” (har på förhand färdiga åsikter) om nya forskningsrön (prof J-M Bjordal i Bergen har visat på det). Även the Cochrane Library har visat sig vara biased (prof J-M Bjordal i Bergen har visat på det). Vetenskapliga sanningar förvägras tillträde till publicister och det händer till och med att grupper av forskare skriver petitioner till tidskrifter och uppmanar dem att inte godkänna och publicera insända forskningsartiklar. Så har även svenka läkare och psykologer betett sig och internationella tidskrifter har valt att vara följsamma med maffiagrupperingarna.

  Auktoritetstilltron sätter gränser för vilken kunskap som kommer folket och patienterna till godo. Universitetsforskning anses vara trovärdig och finare än annan forskning – ändå är det just från universitetsvärlden som de riktigt stora forskningsskandalerna rapporteras. Tyvärr så tystas de flesta fall av oetisk forskning och forskningsfusk ned.

  Banbrytande kunskap som inte kommer från universitetsvärlden får sällan eller alltför sent fotfäste. Universitetsforskarna motverkar oberoende forskare för att universitetens forskare själva skall få ytterligare anslag till sin egen forskning.

  Det är djupt olyckligt att det inte finns någon större, oberoende granskningsenhet för till exempel pågående och avslutade medicinska forskningsprojekt. Staten kan inte utföra någon sådan kontroll eftersom staten avsätter forskningsmedel till universitetsforskningen- Därmed ligger det även i statens intresse att inte agera resolut, klart och tydligt när oetisk forskning och forskningsfusk avslöjas.

  Nobelpristagarna utses av individer inom etablissemanget. De är uniforma och alla håller i stort sett med varandra i allt som diskuteras. Vetenskapsrådets, SBU:s och Kungliga Vetenskapsakademins poster besätts av universitetsmaffian.

  Tillsätt oberoende forskare på minst hälften av dessa poster så kanske det börjar hända saker och ting. Demokrati behöver även tränga in i akademier och på myndigheter för att ett samhälle skall fungera demokratiskt och vara till för människorna.

 • Jag ser som sagt ingen anledning att kommentera nyhetstext. Klipp i så fall Schenkelmans egna ord.

  Att det förekommer forskningafusk är ingen hemlighet. Inte heller att pengar, status och karriär kan vara faktorer til att forskare fuskar. Men jag tror inte vi kommer längre i diskussionen om vad kritiken FRÄMST avser.

 • Thomas2.

  Skulle du kommentera punkt 1-5 ovan skulle det bli tydligt att ditt resonemang inte håller.

  Så fort forskare och redaktörer på vetenskapliga tidskrifter börjar motiveras av pengar, karriär och splashar (dvs uppmärksamhet) så rör sig dessa in i en gråzon mellan sann objektiv vetenskaplighet och subjektiv popkultur där vetenskapliga DATA: döljs, justeras och/eller förstärks.

  Det är många författare (läkare, forskare och industrifolk) som senaste 10-15 åren kommit ut med redogörelser för hur vetenskapliga data förvanskas för att uppnå egenintressen. Jag tror omöjligen du kan ha missat det.

  Nu har även en nobelpristagare inom naturvetenskap varnat för detta.

 • Bästa vänner! -Pengar, oegentligheter och så kallad vetenskap. Det gäller hälsan och inte minst Skapelsen. Vetenskapen är inte objektiv och kan därför inte betraktas som vetenskap i ordets egentliga mening. Jag vill att vi alla fördenskull riktar våra blickar på verklig forskning som bedrivs kring Skapelsen, och allt mera bekräftar den som ofrånkomligt faktum. Slumpvist irrande atomer, amöbor, maskar och apor ger som alla inser ingen grund för mening, människorätt eller människovärde, att det skulle kunna göra oss bättre, varav vi nu ser de hemska konsekvenserna… Ja, och inte minst all falsk religion, som berövar oss vår verkliga mening och vårt sanna människovärde… men det får jag väl återkomma om!

  Hälsningar till alla! -Och tack för era kommentarer och upplysningar! -Tack för forumet!

 • Varför plockar du inte citaten från den text Schenkel man faktiskt själv skrivit, snarare än återrapporteringen i nyhetstextform? Jag ser ingen anledning att kommentera nyhetstextsdelen punkt för punkt.

  Jag ifrågasätter inte din rubricering, utan varifrån du får uppgiften att Schenkelman anser att tidsskrifterna bidrar till en förvrängning av DATA, alltså direkt forskningsfusk. Det är inte detta Schenkelmans i någon mån berättigade kritik går ut på.

 • Thomas2 hur väljer du att tolka The Guardians citat:

  1. ”Leading academic journals are distorting the scientific process…”

  2. “Schekman said pressure to publish in “luxury” journals encouraged researchers to cut corners…”

  3. “The problem was exacerbated, he said, by editors who were not active scientists but professionals who favoured studies that were likely to make a splash.”

  4. “Some researchers made half of their income through such “bribes”, Schekman said in an interview.”

  5. “A journal’s impact factor is a measure of how often its papers are cited, and is used as a proxy for quality. But Schekman said it was “toxic influence” on science that “introduced a distortion”. He writes: “A paper can become highly cited because it is good science – or because it is eye-catching, provocative, or wrong.”

  Visst är det rimligt att därför rubricera artikeln:
  “Nobelpristagare förkastar Nature och Science – Tidskrifterna förvrider vetenskapen”

  Men för att öka förståelsen för din kritik, kan du vara vänlig och kommentera de 5 punkterna, var och en?

 • “Förvrider vetenskapliga data” verkar vara redaktörens egen tolkning av Schenkelman. Vilket uttalade av honom har förvridits till detta citat? Något rent forskningsfusk som huvuddelen an kommentarerna här handlar om berör han inte alls in inlägget. Antagligen har man inte läst hans inlägg, eller så har man helt enkelt inte förstått vad hans kritik går ut på.

 • Torbjörn! Det var en annan sak. Jag läste inte hela artikeln. Det enda priset man kan lita på är i så fall litteratur priset ( där går det inte att fuska ). Det pris jag är mest tveksam till är ekonomi priset. Hur går det till att studera och framföra abstrakta slutsatser i ekonomi “till gagn för mänskligheten”? Ja om det nu var två med olika uppfattning var det mer “fattbart” Men jag tycker ändå Nobel festligheterna kan vara positiva.

 • Men poängen med att jag publicerade artikeln är att en person godkänd av högsta instans inom etablissemanget kraftfullt kritiserar några av vetenskapsvärldens ikoner, de välrenommerade vetenskapstidskrifterna som förkunnar vetenskapens senaste rön och landvinningar. Han säger att de fuskar med data och att artiklarna är välbetalda. Det rimmar inte med god vetenskaplig sed.

  Randi Schekman vill återställa hederligheten i vetenskapsmedia! Det måste vara något bra.

 • Peter Wehlin! Kan förstå vad du menar, men tror inte att någon är utestängd. Jag har inga problem med att de som vill och får bevista en Nobelfest får göra det. Jag är glad Sverige kan bjuda på den festen och samla hela världens intresse till ett fredligt, festligt och positivt sammanhang.

 • Nobelpriset, ja… Men den luxuösa nobelfesten för ett fåtal är grovt kränkande mot många av oss medborgare som har praktiskt taget ingenting och är utestängda från den. Eftersom Nobelpriset är ett i huvudsak svenskt pris borde stat och kommuner arrangera nobelfest för alla som bor i Sverige och gärna flytta den till nationaldagen den 6 juni, då även vädret kan vara gynnsamt för dess gäster… Vad tycker ni om mitt förslag och krav på anständighet?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *