Nytt cancervapen knappast revolutionerande – Måste din kropp vara en krigszon?

24

Cancerrevolution Elekta Laurent LeksellDEBATT. SvD Näringsliv intervjuade Elektas styrelseordförande i företaget bakom den sk gammakniven. ”Vi tror på en revolution inom cancervården”, säger han till SvD, som skriver att en “ny generation strålningsutrustning ska vässa vapnet mot cancer”. Inget nytt under solen. Din kropp förblir krigsskådeplats på cancermarknaden. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 22:18 29 dec

Elektas huvudägare och styrelseordförande Laurent Leksell säger att de har hård konkurrens från det amerikanska bolaget Varian, men tillägger att bolagen “tillsammans svarar för 90% av marknaden för strålbehandling”.

Själv arbetade undertecknad på 80-talet några intensiva månader med att per telefon hetssälja julkort per telefon till folk och vi använde då ordet “strålkanon”. Enligt säljmanuset skulle vi förmå så många som möjligt att betala 200 kr för att stödja Cancer och Trafikskadades Riksförbund (numera CancerRehabFonden). Julkorten sålde som smör i solsken. Alla var redan då inne på hälsa medelst strålkanon.

Det här är den terminologi som vården fått leva med sedan “strålkniven” uppfanns för 40 år sedan.

Termer med militära konnotationer

Cancer ska behandlas med vapen, strålkanoner, gammaknivar och strålknivar. Kroppens uppfattas befinna sig under attack från något yttre och det onda ska besegras med militära medel. Vi har även den kemiska krigsföringen bestående av cellgifter och numera de biologiska vapnen av typen hormonbehandling mot cancer förutom kavalleriet som kirurgiskt ska skära bort tumörerna.

Patienten beskrivs i detta tänkande som den passiva individen som alltid i varje drama på bio porträtteras liggandes och deprimerad med cellgiftsdropp och en sjal runt huvudet för att skyla över det förlorade håret allt medan anhöriga sitter i en ring runt sjukhussängen gråtande, uppgivna och allvarligt förstående inför att den drabbade trots allt får den absolut bästa cancervården. Det är så vi tänker och tror.

De kemiska preparaten, cellgifterna, kommer i realiteten från laboratorier styrda av kemister, inte biologer och läkare, utan från ett tekniskt tänkande som historiskt sett härstammar från den kemtekniska industrin som i sin tur härstammar från den petrokemiska industrin, det vill säga oljeindustrin. Från samma industrigrund kommer rengöringsmedlen (döda bakterier och rengör smuts med “kem”), kosmetika (skaffa skönhet genom kemteknisk kräm), parfymindustrin (skaffa skönhet genom kemisk doft) och psykiatrin (bli ren i huvudet med kemtekniska tabletter).

industrierna

Har den “moderna” medicinen inte kommit längre i förståelsen av cancer som om det vore något som ska bekämpas med rengöringsmedel och strålvapen?

Svaret verkar vara nej, men vi behöver bara ta några steg ut ur det teatraliska krigsdramat mot mördarsvulsterna för att se en annan bild, en bild som handlar om cancern som en sjukdom som ger oss en lektion i konsten att leva.

Tibetanen på KI

En anställd på KI berättade för mig att Dalai Lamas personliga livmedikus hade besökt KI för några år sedan. Besöket uppfattades som halvkungligt och KI dukade upp bordet med all sin teknologiska apparatur, de högteknologiska medicintekniska underverken. Den urgamla läkaren från Tibet lyssnade tålmodigt på allt som sades och efter att KI var klar med sina presentation om västerlandets fantastiska teknik mot sjukdom, tystnade spektaklet och KI inväntade den gamla läkarens imponerade bifall, men det blev först tyst ett tag.

Den tibetanske läkaren talade med sin tolk, men tolken ville först inte berätta vad mannen sa. Efter några irriterade försök att få tolken att översätta honom bokstavligt, sa tolken ungefär så här:

“Han säger att jag ska fråga er: Men varför bryr ni er inte om patienterna?”

Frågan damp ned som en sanningsbomb i aulan.

Därefter beskrev den tibetanske läkaren för representanterna på KI om resan som läkaren måste göra tillsammans med sin patient, en resa som har en vision om en slutdestination där patienten blir hel igen. Den resan är till sin natur oviss för ingen teknologi i världen kan skänka varken läkaren eller den sjuke trygghet. Resan kan leda patienten till insikt och tillfrisknande, men det är inte alls säkert att det blir så och båda måste vara införstådda med att ödet kan ligga bortom deras kontroll, alltjämt måste resan göras med största möjliga närvaro och med bästa möjliga medicin.

KI kunde inte riktigt hantera den vänliga uppläxningen som den gamla visa mannen gav KI. Anledningen var förmodligen att den väg KI stakat ut framför sig enbart handlar om den tekniska medicinens väg innefattande den transhumanistiska ideologin, gentekniken, vaccinerna, de livsuppehållande maskinerna, strålkanonerna och mycket annat som tekniker och kemister från industrin tagit fram medan de finansierats av fonder och riskkapitalbolag som helst vill casha in efter max 10 år.

En krock mellan två medicinska förhållningssätt

Den ena vägen handlar om att nå sjukdomsinsikt, justering av livsstilen, att bruka kost som medicin, naturliga preparat, att stödja självläkande processer och att aktivt våga möta sjukdom och en eventuell död med full medvetenhet. Det här är en process där patienten är delaktig som aktiv part och processen bygger upp en intern tillförsikt som i sin fulla blom är större än döden.

Den andra vägen handlar om att patienten som en mer passiv deltagare ska låta; tekniken, strålningen, kirurgin, läkemedelskemikalierna och skapandet av ett påstått preventivt artificiellt immunförsvar kallat vaccin ge oss externt injicerad trygghet. Sjukvårdpersonalen som ger detta är jättetrevlig och jätteduktig, men utgör även slutförsäljningsledet till den kemtekniska industrin flankad av ingenjörsindustrin med sina strålkanoner och gammaknivar.

Kanske det är så att om man inte kan acceptera risken att dö av cancer blir den moderna västerländska teknomedicinen en enkel och trygg flyktväg. Det “moderna” sättet att tänka och agera är dock fyllt av paradoxer. Vi ska ju alla vara så deprimerade av cancern enligt den gängse uppfattningen om hur vi ska relatera till cancer.  Vi ska tro, vara imponerade och deprimerade samtidigt.

Statistiken är grunden för påstådda framgångar

Efter att ha talat med överlevare av cancer vill jag idag hävda att den så kallade “moderna sjukvården” har förvillat oss långt in i depressiva och passiviserande irrgångar. Samtidigt sker en tyst revolution i samhället som handlar om att cancerpatienter går sina egna vägar och blir fullt friska utan krigföring mot canc’rar och kroppar. Dessa fall hamnar inte i cancerstatistiken som till stor del är ett självbekräftande falsarium som skolmedicinen vilar på.

När människor dör av de militära attackerna mot kroppen skriver skolmedicinen istället in att patienterna dog av cancer. När patienterna överlever krigsföringen skrivs överlevandet in i statistiken som friskförkaringar. När patienter blir friska tack vara alternativmedicin och de självläkande mekanismerna hamnar fallen inte i statistiken överhuvudtaget. Skolmedicinen kan bara ge sig självt pluspoäng. Snacka om att plocka körsbär.

Illusionismen upprätthålls till stor del genom bemötandet. Det är av oerhört stor vikt att skolmedicinens representanter framställer sig själva som jätteduktiga (med hjälp av hittepåstatistiken) och jättetrevliga (med hjälp av patientundersökningar med ledande frågor), en trevlighet som dock är villkorad. Det vet alla som ställt svåra frågor till läkare och vänligt men bestämt ifrågasatt metoderna som presenterats. Ju fler frågor och ifrågasättanden som patienten kommer med desto mer kryper irritationen och arrogansen fram gentemot patienten som försöker avvika från rutinerna och metoderna.

När läkarna fått som de vill glider de ut ur rummet och kort därpå dansar snälla sjuksköterskan in med sprutor och tabletter på brickan. Sköterskan frågar också om du vill ha något att sova på för i morgon börjar cancerterapin. Ka-ching i industrikassan. Intäkten per cancerpatient som underkastar sig ett fantastiskt cancerprogram ligger på cirka en miljon kronor per patient enigt en källa från vården.

Cancermarknaden och Laurent Leksells miljard

Artikeln i SvD Näringsliv om strålknivsvapnen mot cancer beskriver det industriella perspektivet.

“Nu täcker våra system alla former av strålbehandling av cancer, inte bara hjärnan som är strålknivens mål”, säger styrelseordförande i Elekta.

Han påstår att hälften av alla cancerpatienter är i behov av strålbehandling och affärsmodellen presenteras av SvD.

Elekta har tre ben som försäljningsmässigt är lika stora: strålbehandlingsutrustningar, service och underhåll av produkterna samt it-system inom cancervården. Börsvärdet idag är på 35 miljarder. Styrelseordföranden själv har ett aktieinnehav på över en miljard kronor, enligt artikeln.

När Elektas styrelseordförande säger: ”Vi tror på en revolution inom cancervården” så är det ett säljuttalande för att stärka bolaget marknadsföringsmässigt. Under 40 år har dessa bolagsstyrelser och deras marknadsföringsavdelningar sagt att de förbättrar tekniken hela tiden vilket ger föreställningen om en förbättringstrend utan slut. Verkligheten är dock att “strålknivar” inte är knivar utan strålar som kommer att förstöra vävnad både före och efter tumören oavsett hur snabbt man snurrar strålkällan.

Tekniken förblir militär till sin natur och den samarbetar inte med kroppens självläkande mekanismer. Radioaktiv gammastrålning samarbetar aldrig med biologisk vävnad och tekniken förblir därför grov och omodern oavsett styrelseordföranden som lovordar sin egna aktieinvesteringar som ska växa från en miljard till två.

Affärsframgångarna kring denna militära strålteknik bygger på att i princip en hel värld tror på kriget mot cancern där din egen död är “collateral damage”, för du fick ju faktiskt bäst tänkbara moderna medicin, tänker du. När du lagt din kropp ned som ett passivt slagfält för ett krig i din kropp har du själv gjort en investering som du måste försvara, för tanken att du är förvillad blir otänkbar.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Industry review: Maximera vinsten på hjärntumörmarknaden


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
24 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Red
Red
Gäst
7 februari 2014 kl 00:34

[kommentar korrigerad kl 8:35, 7 feb]

Nya rön utvecklas, konstateras och fastställs nu om skolmedicinsk “vård” av cancer:

Skolmedicinsk cancervård har misslyckats fatalt. Fler skadas än räddas, men det finns patienter som överlever behandlingen.

De som dör av behandlingen och klassas felaktigt alltid som cancerdödsfall.

De som överlever behandlingen klassas felaktigt som framgång för kemo och strålning.

Vill man överleva cancer måste man undvika skolmedicinsk cancervård. Fler och fler fall presenteras via sociala medier, artiklar, böcker, dokumentärfilmer.

Skolmedicinsk cancervård baseras på felaktiga grundteser, på förvanskad självbekräftande statistik, cirkelresonemang och på rent forksningsfusk.

Industrin och felaktiga grundtester och prestige dikterar utbildningarna på läkarskolorna, på vilken forskning som genomförs, på vilka forskningsresultat som publiceras.

Cancer beror på mikroorganismer i blod och vävnader. Helt andra behandlingsmetoder än kemo och strålning krävs. De nya rönen betyder slutet på läkemedelsindustrins kidnappning av patienterna och läkarna. Det betyder slutet för industrin som sådan. Naturliga metoder för läkning kommer åter att användas.

Industrin kommer att göra och gör redan ett hänsynslöst och våldsamt motstånd. Kriget trappas upp för att vinna tid. Köpt tid innebär förlängda intäktsströmmar för industrin.

Kroppen har all förmåga att läka kroppen. När folk överlever skolmedicinsk behandling och blir fri från cancer är det alltid kroppen som botar sig själv i slutänden. Det vet skolmedicinarna om, men de upprätthåller av prestigeskäl in i det längsta vanföreställningarna att de är deras grova metoder som fungerar.

Upp till 30% av allt tillfrisknande från cancer är placebo. Mellan 70-100% av allt tillfrisknande från cancer beror på kroppens och psykets självläkande förmåga. En person som fått sitt bröst bortopererat kommer i framtiden (med start nu inom patientgruppen) inte betraktas som en patient som blivit frisk från cancer utan som en patient blivit utsatt för ett kirurgiskt övergrepp.

Det ingår inom det skolmedicinska systemtänkandet att ingen kan bli botad av skolmedicinen. Ingen kan enligt dem botas överhuvudtaget. Kontrollera själv. Fråga en läkare om skolmedicinen botar.

Och dessa nya teser får avsluta denna diskussion./ red

Sylthammar
Sylthammar
Gäst
6 februari 2014 kl 23:28

Tänk att SVD kunde ha med “vetenskaplig grund” i rubriken:

En healer på vetenskaplig grund

Som tonåring flyttade han på saker med blotta viljan. Efter mer än 20 år som framgångsrik healer skrev Matthew Manning en bok om sambandet mellan livsstil och fysisk hälsa, baserad på vetenskapliga studier.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/en-healer-pa-vetenskaplig-grund_157179.svd

– I laboratoriet lyckades jag hejda cancern i 90 procent av fallen…

(Hans fru dog i cancer.)

– Det vore absolut korkat att avböja medicinsk behandling i det läget, healing eller alternativ medicin kan aldrig bli mer än ett komplement till
traditionell cancervård.

———-

Varför vänder han inte på tänket?

Sedan när han västerländsk “vård” blivit annat än ett komplement för de som inte lyckad via vedertagen vård (även kallad alternativ vård, eller som i artikeln komplementär vård.

Borde vi inte sluta att kalla det som står utanför det västerländska sjuka systemet för vård för “alternativ”. Den vård vi kallar för “alternativ” är traditionell vård. Sedan om några vill bygga vanliga sjukhus så får de väl det, men den är alternativ till traditionell vård.

Eller hur?

En video som visar hur en tumör försvinner på några minuter. Men på något sätt så är det en illusion. Har man inte gått till roten med en sak, så är det bara symptombehandling. Men personen kan ju känna sig nöjd, men jag tror om den visste vad som egentligen sker, då skulle den nog tveka…

Cancer Cured in 3 Minutes – Awesome Presentation by Gregg Braden.

Mayne Sundewall-Hopkins
Mayne Sundewall-Hopkins
Gäst
16 januari 2014 kl 23:52

Så det finns alltså mindre våldsamma vapen när det gäller att bekämpa (eller rättare ..läka) cancer – sedan får de säga vad de vill – de som tror att man måste ‘kriga’ ..dvs skära, stråla och förgifta!!
“…If true, it means that your DNA doesn’t have to be a death sentence—and nor do you need to have a just-in-case mastectomy…”
See: WDDTY (What Doctors Don’t Tell You) — http://www.wddty.com/cancer-causing-dna-can-be-over-written-by-diet-say-researchers.html

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
16 januari 2014 kl 12:13

Herr Wille B.
Här kommer några referenser rörande oorganisk fosfor

http://gevleugeldewoorden.nl/sv/p-rock-in-fertiliser-uranium-in-fertiliser-uranium-in-our-drinking-water/comment-page-1/

Ökad världsbefolkning har också lett till ökad efterfråga på fosfat som leder till nya investeringar i gruvor. Resursen sägs sina med tiden som väcker olika frågor.
http://fof.se/tidning/2010/4/nar-fosforn-sinar-blir-det-svalt

Ionisering har med radiovågor att göra. När atmosfären/vårt livsrum används av militär, mobil- och elindustri, genom Haarp, 4G-master och smarta elmätare m m, för utsändning av olika vågor drabbar det också våra kroppar – såsom ovan så ock nedan. Vi blir alltså påverkade av utsändningar av elektromagnetiska frekvenser som sänds runt omkring oss. Detta är också något som förverkligandet av den transhumanistiska agendan bygger på.

Wille B
Wille B
Gäst
15 januari 2014 kl 19:45

Fru Nyqvist.

Apropå tidigare inlägg vill jag gärna ha en beskrivning av god IONISERING och vad det skulle kunna vara?

Ni hävdar att det sprids 17.8 megaton oorganisk Fosfor över Världens åkrar.

17.800.000.000 kg om jag tänker rätt.

Hur stor är världsproduktionen ?
Hur många länder har råd med sådan gödsel som innehåller fosfor?

ERICOSCAR
JAN 2014

Louis S
Louis S
Gäst
3 januari 2014 kl 22:31

Som jag har hört så kan man åka/flytta till Finland om man vill behandla barn under 8år. Där finns ingen åldersgräns beträffande naturlig behandling mot cancer.

Perra J
Gäst
31 december 2013 kl 16:41

Angående kolesterol – läs mitt senaste blogginlägg (klicka på min signatur)

Alexander
Alexander
Gäst
31 december 2013 kl 06:23

Jo det finns rätt många mediciner som inte funkar på alla ingen direkt nyhet.
Som jag sagt innan pharma företagen är inga änglar.
Dock sker verkligen inte all forskning av dem långt ifrån.
Råkar har två kompisar på AstraZeneca som jobbar just inom medicin utveckling.
De lägger ner sin själ på att få så bra medicin som de kan.
Dock sker verkligen inte all forskning av dem långt ifrån.
Men konstigt är att alla Naturmediciner som sälj aldrig har några vetenskapliga tester.
De kostar pengar och kan vissa fall visa att utlovade effekten inte finns där.
Ja naturmedicin och alt “sjukvård” är stor vinst maskin.
Som jag ifråga satte är just det Varför var medelåldern så låg för mot idag?
Varför dör vi inte som flugor av lunginflammation, Pest, Infektioner, och andra roliga sjukdomar som nästan garanterade död som de gjorde för.
De hade ju kunskaper av all växter med helande effekter.
Alla dog inte heller just för alla människor har olika typ immunförsvar. När en del dog direkt kunde visa leva mitt i allt utan att påverkas.
Samma gäller idag med visa klara sig hur mycket de än missköter sig.
Det är det fina med evolutionen de bra egenskaperna ska vara kvar och sämre ska bytas ut.
Dock har detta ändras kraftigt idag tack vare modern sjukvård.
Är just att de svaga överlever i det moderna samhället.
Och sen är det vetenskapligt bevisat att placebo funkar i vissa fall 🙂

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
30 december 2013 kl 18:41

Alexander: Exemplet som gavs rör kolesterolsänkaren Lipitor (statin). Den räddar ett (1) liv för varje 1000 patient enligt föreläsaren (1:30 min) in på youtubefilmen ”HealthCare For Everyone” ovan.
Studier har visat att statiner inte har den goda effekt som utlovats utan tvärtom ger ökad risk för insjuknande i diabetes (se ref nedan). AstraZeneca har i dagarna köpt upp BristolMeyers för att bli världsledande i diabetesmedicin för att bekämpa sjukdomen enligt pressmeddelande: “Diabetes is rapidly becoming a global challenge of epidemic proportions that is expected to affect more than 550 million people by 2030. Much of this impact will be felt in emerging markets where AstraZeneca has a strong presence.”

Boken Selling Sickness berättar vilka knep som de kan komma att använda i de kommande marknaderna för att uppnå sina försäljningsmål.

Själv har jag börjat egenmedicinera mig med Aronia och svarta vinbär som funkar ungefär som statiner – utan biverkningar – och dessutom väldigt gott.

diabetesdoc.bloggsida.se/diabetes/lipitor-ger-diabetes

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
30 december 2013 kl 12:45

Läkemedelsindustrin använder gärna forskningsresultat till sin fördel och inte för patienternas bästa. Vi får inte glömma att PENGAR är industrins driv, vilket får dem att blunda för “less profitable results”. Industrin gör också “godhjärtade” insatser och propagerar för starka fakta som talar för att patienter med en mängd olika sjukdomstillstånd bl a hjärtproblem, Alzheimer, cancer och depression underbehandlas. För att komma fram till dessa fakta har de varit tvungna att blunda för alla fakta som talar för farorna med överbehandling av dessa patientgrupper (Moynihan R & Cassels A 2005:106).

Herr Alexander: Studera gärna utmärkta fackböcker skrivna av välmeriterade insiders som beskriver hur den smutsiga läkemedelsindustrin verkar och hur de trollar fram sina resultat. Du kan också se material på Youtube med whissle blowers; avhoppare från industrin. Återkom gärna efter att ha tagit del av materialet 🙂
Referens:
Selling sickness. How the world’s biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients av Moynihan Ray & Cassels Alan.

Janne
30 december 2013 kl 09:56

Vad det gäller cellgifter så gör de cancern bra mycket värre:

livefreelivenatural.com/woops-study-accidentally-finds-chemotherapy-makes-cancer-far-worse/

Alexander
Alexander
Gäst
29 december 2013 kl 23:52

Säg vilken du vill ha källa från så lägger jag till. Men gärna källor tillbaka.

Mayne Sundewall-Hopkins
Mayne Sundewall-Hopkins
Gäst
29 december 2013 kl 23:42

Kanske kan Alexander bistå med någon relevant källa?

Alexander
Alexander
Gäst
29 december 2013 kl 23:27

[inlägg borttaget – förlöjligande av textförfattaren och övriga som skriver här]

Red
Red
Gäst
29 december 2013 kl 22:59

Tack för alla insatta kommentarer!

Alexander. Jag brukar normalt uppge många källor, men inte denna gång. Artikeln är riktad till de som redan är insatta i sakfrågorna. I övrigt är NewsVoice fylld av källor, referenser och hänvisningar som stärker det som påstås i denna debattartikel ovan. NewsVoice ÄR i princip en levande och kontinuerlig artikelserie om vårdens förfall, Zaremba i all ära.

Alexander
Alexander
Gäst
29 december 2013 kl 22:52

Rätt intressant. Många kommenterar men ingen källor till. En på tusen på tusen överlever!?
Jag känner 10 personer i min närhet som överlevt Cancer. Rätt roligt att läsa hur vår moderna sjukvård är så hemsk. Och att den var så mycket bättre förre modern med healing osv. Hur kommer sig medelåldern var så låg då? Om alla mådde så mycket bättre?
Och folk dog som flugor av olika sjukdomar som i dag är så gott som utrotade. Men visst skit all medicin och ser bra ni klara er med HIV eller böldpest osv.

ulf8lager
Gäst
29 december 2013 kl 19:53

Bra artikel som visar hur vinst och profit prioriteras inom vård och behandling.

Den behandlingsmetod som läkare och läkemedelsföretag nästan enbart stödjer är den s.k allopatiska metoden. Denna metod går ut på att identifiera de synbara symtomen för att därefter föreskriva en medicin eller drog som kommer att producera en effekt som skiljer sig
från själva sjukdomens symtom(grekiskan; allos-åtskild; och pathos-lidande).
Idén är att sjukdom är en kraft som måste bekämpas med en annan, starkare kraft.
Denna “starkare” kraft är nästan enbart kemtekniska, farmaceutiska tabletter, och om inte
Det skulle räcka tar man till strålkanoner och elchocks- maskiner.
Problemet är dock att biverkningarna ofta är lika kraftiga och de vanligen undertryckta symtomen kan dyka upp i en annan form vid en annan tid. Sällan isoleras och behandlas
själva orsaken till sjukdomen.

Andra behandlingsmetoder där man har en helhetssyn på människan och tar hänsyn
till psykosomatiska orsaker, motverkas och nedvärderas aktivt i Sverige idag.
Anledningen måste vara att de inte frambringar samma ekonomiska vinst.

Jag kan förstå tibetanens häpenhet över den mekaniska och kalla inställningen till
patienter som vi har här. Han kommer från en del av världen där man ser människan
som en andlig varelse med ett sinne och en kropp .

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
29 december 2013 kl 19:49

En mycket bra artikel – tack för den! Skulle vilja kommentera rent allmänt om medicin och orsak till cancer ur en annan vinkel. Det är ett välkänt faktum av två av tre patienter dör av sina mediciner, pga toxikologiska effekter och inte av sin sjukdom. Ett annat faktum är att bolagens ”evidens” för ”verksamma” läkemedel, i vissa fall, endast utgörs av en (1) botad patient mot 1000 medicinerade. Marknadsföringen slår mynt av botandet av fåtaliga patienter genom trollande statistik. Industrin har identifierat ett stort problem; nämligen den dåliga följsamheten – endast ca 50 % tar sina tabletter – som innebär inkomstbortfall. Big Pharma har svårt att svälja nedskrivna vinstprognoser pga trilskande motstånd. Vad göra? Genom innovativ utveckling mot en kontrollerad konsumtion är det snart möjligt för dem att behålla varje ”värvad” patient, vilket inte bara leder till ökad läkemedelskonsumtion utan även till en självspelande vinstmaskin för aktieägarna. Lösningen är s k ”smarta” digitala hälsopiller försedda med ett chip som meddelar Big Brother Doctor när tabletten tagits och som även tjallar om man fuskar med både tabletter och missköter konditionen. Chipet,stort som ett sandkorn, görs av silikon. I nuläget behövs en lapp på kroppen för dataöverföring via smartphone. Lappen blir överflödig så snart pillren normaliserats i samhället och olika tekniska innovationer rullats ut som smarta elmätare och ”samspråkande” apparater i våra hem. Det främsta mediet för överföring av data blir genom kommande chipning av våra underarmar. För transhumana direktöverföringar av data behövs optimala sändningsförhållanden, sk god ionisering. Majoriteten av alla människor uppfyller redan idag ett sådant krav. Globalt sprids 17,8 megaton oorganisk fosfor i våra åkrar och som tillsats i våra livsmedel. Tillsatsen framställs genom brytning av uranhaltig malm. Fosforn innehåller radioaktiva nukleider vars sönderdelning skadar våra njurar och leder till utveckling av en mångfald olika sjukdomstillstånd bl a cancer. Nukleider hittas t o m som tillsats i barnmat (bl a Sempers babytillskott) – för en framväxande transhuman generation – och kunder till läkemedelsindustrin. Fosforn avger en långsamt avklingande radioaktivitet som dock inte är lika farlig som det utarmade uran som spridits från Tjernobyl och Fukushima samt genom US och Nato-ledda krig. Utarmat uran sprids också medvetet genom geoengineering för att få bättre sändningsförhållanden för militära väder- och vapensystem. Våra kroppar är som insatser i ett stort gigantiskt pyramidspel. Vi matas som “kanonmat” in i läkemedels- och sjukvårdsindustrin genom strategiska beslut av regeringen. Läkemedelsindustrins vinstvarningar föranleder mångmiljonbidrag och fler utbildningsplatser för… Read more »

Ronny
Ronny
Gäst
29 december 2013 kl 19:42

Om eliten som det verkar vill minska befolkningsmängden är nog cancervården ett av deras verktyg. 1 mille i deras fickor för varje offer som dukar under, de är väl nöjda med att slå två flugor i en smäll. Och våra politiker sen som bestämt att ingen annan behandling får ges. Är det dessutom ett barn under 8 år som får cancer får ingen ge det alternativ behandling ens (om jag har förstått det rätt) om det är “färdigbehandlat” och bara väntar på att dö. Jag känner nu en tjej på 4 år med aggressiv hjärncancer som bara erbjuds operation, strålning och chemo trots att chancen att bli frisk är i princip noll, som mest hoppas de kunna förlänga livet med 1-2 år, sen kommer tumören att vara immun mot gifterna och de kommer inte att kunna stråla mer så de vet redan nu att hon då kommer att dö. Ändå får ingen alternativ terapeut behandla henne, trots att många cancersjuka, även med exakt samma hjärncancer, har blivit helt friska med natur medicin såsom levande föda mm. Jag skulle önska att någon ställde våra politiker mot väggen med bl.a detta och frågar dom hur i he-te de tänker egentligen.

Janne
29 december 2013 kl 18:05

Mycket bra artikel om sanningen bakom den fullständigt vanvettiga cancer “behandlingen” skolmedicinen använder sig av.
Undrar hur många av de inblandade som själva skulle vilja underkasta sig denna “behandling” vid cancer? Troligen mycket få.

Det är hög tid att skolmedicinen slutar leka Gud!!

Mayne Sundewall-Hopkins
Mayne Sundewall-Hopkins
Gäst
29 december 2013 kl 17:48

Verkligen läsvärd artikel Torbjörn!

Under julhelgen har det visats en ny ‘cancer-reklam-kampanj’ i program-pauserna på TV. Först ser man celler som delar sig, ett nyfött barn, lyckliga föräldrar, lyckliga familjebilder flimrar förbi – sedan orolig musik, fler celler som delar sig. Denna gången är det fula mörka celler, många fler och snabbare ‘poppande’ delning, följt av läkarbesök, oroliga föräldrar, som tittar genom ett fönster på sitt barn ensamt i trädgården, man ser mamman ta sig för magen i smärta. Snabba bilder flimrar förbi som avslutas med en läkare, en skärmbild, lättade ansikten och ett snabbt avslut där man ber tittarna om månatlig pengagåva till cancer-industrin! Filmsnutten är mycket vackert gjord, vackert ljus, vacker musik – kommer säkert att bringa in miljoner!!

borjeperatt
Gäst
29 december 2013 kl 17:26

Det tibetanske läkarens filosofi har likheter med Hippokrates utgångspunkt för helhetsvård och tro på den självläkande människan. Se “Hippokratisk medicin” på Vetapedia: http://vetapedia.se/hippokratisk-medicin/

M Merlingen
M Merlingen
Gäst
29 december 2013 kl 17:22

För decennier sedan konstaterade US army att soldater som fått microvärmd mat i en månad, fick så pass nedsatt immunförsvar att det tog ett år för kroppen att återställa sig. Strålbehandling kan knappast anses ha någon annan inverkan immunologiskt. Men har också en mycket allvarlig effekt på neurologiska systemet. Vi har idag ca 500 000 (troligen mångdubbelt fler) diagnosticerade elöverkänsliga, vars celler reagerar kraftfullt på EMF. En sådan person kan lätt misstas ha cancer pga cellernas reaktion. Flertal elöverkänsliga som “sagts” ha cancer och som strålbehandlats har dött ganska omgående.
Kemoterapi/cellgift motverkar nybildning av celler (allmänt) vilket gör att kroppens organ ej heller förnyar sina celler. Med tiden gör detta att vitala organ får försämrad funktion.

INGEN sjuk-vård angriper orsaken till ohälsan, nämligen förekomsten av mikrober. Ej heller stärks kroppens immunsystem-lymfa-njurar. Man tillför inte nödvändiga näringsämnen för återuppbyggnad av celler. Man ser inte till att klienten avstår ifrån microvågor/EMF, eller får i sig bästa föda för möjlig görande av rehabilitering.

Allt handlar om teknik och kemiska ämnen för enorma belopp och vinster för några få företag. Dessa har i samtliga fall kopplingar till matindustrin, som med direkt farliga mattillsatser mm orsakar ohälsan. Samt även mobilindustrin som ytterligare knäcker kroppens hälsa genom att skada det neurologiska systemet och immunförsvaret.
Man kan till detta även tillföra chemtrail(Spridning av aerosoler, bakterier, svamp, virus) ifrån flygplan, samt HAARP. Sammantaget ger det ett koncept som på sikt få överlever.

Den med kunskaper köper bara svenskodlad bra mat, äter extra naturliga tillskott, avstår användande av trådlösa system(skyddar sig). Vägrar vaccination eller annan icke akut sjuk-vård. Vid behov behandlar sig med naturliga terapier som bygger upp, renar, stärker kroppen. Det är förhållandevis mycket lätt att behandla bort såväl svamp, bakterier och virus(mikrober) med enkla naturmedel/ämnen på egen hand för några hundringar.

Kjell Holmsten
Gäst
29 december 2013 kl 13:58

Bra skriven artikel om den verkliga inhumana sk. cancervården? Det forskas också i immunstödjande cellgiftsterapier i tron att immunförsvaret skall klara av attacken från syntetiska cellgifter. Själva immunstödjande forskningen ägnar sig också åt syntetisk stimuli? Patienterna är helt utlämnade åt denna industricirkus utan att få någon information om naturliga verkningsfulla cancerterapier som i många fall är svampväxter och inga tumörer i egentlig mening.