Pål Bergström: SVT bryter mot sändningstillståndet – Betala inte TV-licens

publicerad 9 december 2013
- av Pål Bergström
Pål Bergström

DEBATT. Så länge SVT inte efterlever sändningstillståndet och grundlagen behöver svenskar inte betala TV-licens, skriver Pål Bergström. Det har på senare tid framförts att alla med dator eller smartphone måste betala särskild licens, men du behöver inte betala den menar Bergström och inte heller den vanliga avgiften. SVT bryter nämligen mot sändningstillståndet.

Pål BergströmText: Pål Bergström

Sveriges Television ägs sedan 1994 av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Styrelsen består av 13 ledamöter med politisk bakgrund. Stiftelsen syfte sägs vara att främja oberoende.

Bara SVT:s ledning fattar beslut om programutbud och programinnehåll enligt SVTs hemsida. Tanken är god. Att förhindra att det förekommer censur eller politisk styrning. SVT säger sig själva verka för:

 • Demokratiska och humanistiska värden
 • Folkbildning
 • Vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund
 • Att spegla hela landet
 • Att granska Sverige och världen
 • Opartiskhet och saklighet

Det är sagt att SVT ska verka i allmänhetens tjänst men SVT saknar, så vitt jag kan förstå, en laglig grund som mer tydligt visar på sambandet mellan mig som medborgare och deras verksamhet. I princip är det Lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, den lag som Radiotjänst baserar sitt existensberättigande på, samt SVTs sändningstillstånd som är sambandet.

Text: Pål Bergström

Läs mer på Pål Bergströms blogg

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag förstår inte. Alla svts kanaler går väl även att streama live från hemsidan? Då kan du ju även se filmerna när de sänds?

 • Nu har jag skickat en anmälan till ARN, vi får se hur det kommer att gå 🙂

  Anmälan av Radiotjänsten för otillbörligt TV avgift.

  Anmälaren: Ivan Björn
  XXXXX
  XXXXXX

  Beskrivning:
  Jag har ingen TV apparat. Efter domstolsbeslut så är man skyldig att betala TV avgift även om man har bredband med datautrustning. Radiotjänsten ringer upp människor och trakasserar dem med sina närgångna frågor och därför har jag anmält mitt datainnehav för att slippa deras trakasserande samtal i förhoppning om att jag kunde överklaga deras beslut om tv avgiften. Radiotjänsten har inte bifallit min begäran om att bli avgifts befriad och Luleå Förvaltningsrätten i mål nummer 229 -14 avslår mitt överklagande.

  Radiotjänsten levererar inte tjänsten som de tvingar mig som konsument att betala för!

  Ärende:

  Jag anser att radiotjänsten tar betalt för något som det inte kan leverera!
  Enligt ett tidigare domstolsbeslut står följande motivation om varför man betalar TV avgift: ”Tv-avgiftsskyldigheten ska därför knytas även till datorer förutsatt att dessa är konstruerade för att via internet ta emot sådan överföring av hela programkanaler som SVT tillhandahåller sedan februari 2013.””

  Detta stämmer inte och är inte sant!!! Man kan inte se hela programkanaler genom datorn!!!

  Det är en del TV-program som inte går att se via datorn. Det går t ex inte att se filmer och det finns en del annat som inte visas via SVT Play.

  Med tanke på ovanstående så betalar jag för något som jag inte får, vilket strider mot god sed vid affärer och otillbörligt och med tvång tillskansade pengar från Radiotjänsten.

  Jag tycker att ARN borde verkligen titta på detta och undersöka detta grundligt.

  Jag yrkar på att få en befrielse från Tv avgiften på 2 076 kronor samt att få TV avgiften återbetald!

  Slutligen vill jag tilläga att jag inte tittar på TV för att jag inte äger någon TV, eller TV genom datorn för att jag är inte intresserad av det som dessa ofria och manipulativa media har att erbjuda, men detta är en annan historia.

  MVH Ivan Björn

 • ARN, tycker jag, låter som en eventuellt framkomlig väg. http://www.arn.se/
  SVT tar ju betalt för något de inte levererar, dvs hela programkanalen.
  De borde ge människor en möjlighet att betala för det de får (tillgång till), dvs låta dem som inte inte har licens betala per program online eller åtminstone sänka licenspriset för de som inte har tillgång till hela utbudet.

 • Tony Rooke vägrade att betala TV-licensen till BBC för att han anser att genom att betala licensen till BBC stödjer han terrorism och att de med uppsåt mörklagt fakta som visar att den officiella versionen om terrorattackerna den 11 september 2001 är falsk. SVT gör samma sak som BBC.

  Rooke told the court: ‘I believe the BBC, who are directly funded by the licence fee, are furthering the purposes of terrorism and I have incontrovertible evidence to this effect. I do not use this word lightly given where I am.’

  -TV licence evader refused to pay because the ‘BBC covered up facts about 9/11 and claimed tower fell 20 minutes before it did’
  -Tony Rooke represented himself at Horsham Magistrates’ Court in Sussex
  -Told inspector on visit in May 2012 that he would not be paying licence fee
  -Rooke said he was withholding fee under Section 15 of Terrorism Act 2000
  -This states it’s an offence for someone to provide funds used for terrorism
  -He said he didn’t want to give money to an organisation ‘funding terrorism’
  -Rooke said BBC claimed World Trade Centre 7 fell 20 minutes before it did
  -But judge made Rooke pay £200 costs and gave him conditional discharge

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284337/TV-licence-evader-refused-pay-BBC-covered-facts-9-11.html#ixzz2yklws1XM

 • Detta med Radiotjänsts privata beskattning liknar mycket kampen i Nevada om Bundy´s ranch. Där firmor med maskerade till myndigheter under vapenmakt tvingar folk från gård och grund.

 • Läser det du, Ivan, skrev 8/1:
  “På hemsidan domstol.se ( http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Den-som-innehar-en-dator-med-internetanslutning-anses-inneha-en-tv-mottagare-och-ar-darmed-skyldig-att-betala-tv-avgift/ ) står det följande: ”Tv-avgiftsskyldigheten ska därför knytas även till datorer förutsatt att dessa är konstruerade för att via internet ta emot sådan överföring av hela programkanaler som SVT tillhandahåller sedan februari 2013.””

  Det här är inte sant: “via internet ta emot sådan överföring av hela programkanaler som SVT tillhandahåller sedan februari 2013”

  Det går inte att ta emot överföring av HELA programkanaler. Det är en del TV-program som inte går att se via datorn. Det går t ex inte att se filmer och det finns en del annat som inte visas via SVT Play.

  Nu vet jag inte om man har reducerad avgift när man inte har TV. Har man inte en lägre avgift så tar ju SVT betalt för något de inte levererar.
  Det kanske finns någon annan väg att gå. Vart vänder man sig när man inte får (tillgång till) det man betalar för?

 • Nu har jag fått svar från Luleå förvaltningsrätten på min överklagan angående radiotjänstens tv avgift. Utslag från rätten lyder: “Förvaltningsrätten avslår överklagandet”

 • Mycket enkelt uttryckt skulle man kunna framföra vad det handlar om SVT försöker återinföra SLAVERIET, gå inte på slavskeppet igen ….. Slaveriet är avskaffat och bryter mot grundlagen som skall följas…..

 • Det är svt som ska betala dig. Svt är vår regims propagandabyrå, som är till för att förstöra folks sinnen, förstöra barnen – få ut den agendan vi ser är vårt slags samhälle, där allt har normaliserats i namn av tolerans.
  Utan svt hade det gått långsamamre att skapa världens mest kommunistiska land, Absurdistan, alltså Sverige.

 • Nu har jag fått ett beslut från Radiotjänsten på pappret. Att jag ska betala TV licensen kan ni räkna ut. 🙂 De hänvisar till 2a § lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och till kammarrättens beslut i Sundsvall från 29 oktober 2013 (mål nr 2057-13).

  Brevet avslutas med: “Vad du anför om SVTs verksamhet har inte någon betydelse för avgiftsplikten då SVT.s verksamhet regleras genom annan lagstiftning.”

  Ganska intressant slutsats. Enligt 2a § är lagen om finansiering i “allmänhetens tjänst” och när man påpekar att enligt 9 § i lagen om sändningstillstånd (1989:41) lever TV inte upp till allmänhetens tjänst, genom att de undanhåller information för allmänheten och är en STOR MEGAFON åt makten så verkar inte ha dessa två lagar med varandra att göra.

  Enligt White TV är SVT medansvarig för massaker på kurder: Sverige och SVT medansvariga för nya massaker på kurder i Syrien: http://www.whitetv.se/sv/uppdrag-granskning/638-sverige-och-svt-medansvariga-foer-nya-massaker-pa-kurder-i-syrien.html

  Det är med andra ord alla dessa lögner, undfallenhet för makten, undfallenhet att rapportera om Bildenberg möten o.s.v. det är detta mina beskattade pengar går till. MEN DETTA VILL JAG INTE VARA MED ATT FINANSIERA!!! Alltså lever jag i en diktatur, där godtyckliga journalister som är rädda om sitt leverbröd lurar folket och åsidosätter sina plikter av undersökande journalistik.

  Detta gäller inte bara grova övertramp som leder till ännu mer konflikter och det antigen genom vinklad information, eller undanhållen information som i samband med Bildenberg och 9/11. Detta gäller även en så banal sak som en dokumentär om det paranormala med bland annat Torbjörn Sassersson där de klippte bort så pass mycket material att jag fick titta på en video som Torbjörn har lagd upp och som var ocensurerad.

  Hur jag ska gå vidare med detta vet jag ännu inte, men det går att överklaga. Kanske har någon en idé….. 🙂

 • Hej Bertil.

  Detta med olika tilltalsnamn har att göra med att olika personer svarar mig och då blir tilltalsnamnen olika helt enkelt. Jag personligen för denna korrespondens med en myndighet och därför anser jag att alla deras svar är offentliga oavsett hur de skriver under. Genom Radiotjänstens avgift är det just SVT som får pengar. Egentligen är det SR och SVT, men domstolsbeslutet i denna fråga handlar inte om innehav av radio, den handlar om innehav av TV mottagaren, därför påpekar jag att SVT lever inte upp till sina åtaganden.

 • Hej Ivan och god fortsättning på 2014!

  I inlägg den 16 Dec, 2013 at 08:48 , här ovan redovisade du din ”Korrespondens med SVT:”, men varför redovisar du brev som Maria Mård, producerat som enskild fysisk person (rättssubjekt) och inte SVT som offentlig eller privat organisation, med unik identitet offentligt registrerad lokalt i en medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen?

  Om EN nätvÄrkselev redovisar korrespondens med SVT, redovisas bara brev till och från SVT.

  Om Maria Mård, som anställd av eller med uppdrag för SVT eller Radiotjänst i Kiruna AB, skriver med vänlig hälsning, utan styrelsens säte och nutid under och därunder SVT eller Radiotjänst i Kiruna AB, blir den som brevet är adresserat till blåst/lurad på enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, i brev adresserat till EN enskild myndig medborgare, producerat säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden, i EES och EU.

  Varför skrev du i dina brev ”Hej Maria Mård” och 8 Jan, 2014 at 17:15 ”Hej Josefin Ydhag”, om du vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, du i redovisade brev blir blåst/lurad av Maria och Josefin på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om det är Maria eller Josefin som har producerat säkerhetsbrist, i brev adresserat till dig som EN drabbad enskild och inte EN svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som producerat fördragsbrott?

  Läs och värdera i nutid och mentala rum, redovisad nytta, ansvar och risk i SOU 1997:194!

  Kvalitetssäkrad hälsning nedan och god fortsättning på 2014!
  Lärö den 8 januari 2014
  Namn på eller namnteckning av rättssubjekt med eller utan ansvar och risk.
  Namnteckning av företrädare för namn på rättssubjekt ovan.
  Namnförtydligande av namnteckning(ar) och befattning(ar) på företrädare ovan.

 • Jag skulle informera om mina ansträngningar för att bli av med avgiftsskyldighet och här fortsätter följetongen:

  Hej Ivan Björn!

  Vad jag kan se så har du själv den 23 september 2013 via vår hemsida anmält att du innehar en tv-mottagare. Nu skriver du i mail att du inte har någon TV och du bestrider att du skall betala avgiften. Vi behöver få ett förtydligande av dig vad gäller ditt innehav av tv-mottagare.

  – Har du själv anmält tv-innehav till oss?
  – Har du någon tv-mottagare i ditt hushåll (tv-mottagare = TV, videobandspelare, inspelningsbar DVD, digitalbox, dator med internetuppkoppling)?
  – Om du haft en tv-mottagare – har innehavet upphört?

  Med vänlig hälsning

  Josefin Ydhag
  Bolagsjurist

  RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
  Juridiska gruppen

  Min svar:

  Hej Josefin Ydhag.

  Det är er personal från Radiotjänsten som trakasserar vanliga medborgare och frågar om de har internetuppkoppling. Därför har jag anmält TV innehav för att slippa dessa trakasserier!!! Därför säger jag upp TV innehavet för att få ett beslut och därmed slippa närgångna och trakasserande samtal från Radiotjänsten!!! Under tiden har jag dock tagit reda på vad det är ni vill ha betald för. Och har kommit fram till att SVT bryter mot grundlagen och detta vill jag inte finansiera med mina skattepengar. Med andra ord så handlar min uppsägning av TV innehavet om två frågor.

  Jag tittar inte på TV
  TV är en institution som bryter mot grundlagen!!!

  1) Ja jag har internet uppkomling men jag tittar inte på TV för att jag inte har någon TV. Internet innehåller miljarder hemsidor med information och för att titta på SVT så måste man aktivt ladda ner program och titta på SVT. Jag har ingen sådan intresse och inga sådana program.

  På hemsidan domstol.se ( http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Den-som-innehar-en-dator-med-internetanslutning-anses-inneha-en-tv-mottagare-och-ar-darmed-skyldig-att-betala-tv-avgift/ ) står det följande: ”Tv-avgiftsskyldigheten ska därför knytas även till datorer förutsatt att dessa är konstruerade för att via internet ta emot sådan överföring av hela programkanaler som SVT tillhandahåller sedan februari 2013.”

  Min dator anser jag inte vara konstruerad så att jag kan överföra programkanaler. Därmed borde påstående från Radiotjänsten som påstår att bara man har internet uppkomling så ska man betala TV avgiften fala bort.

  2)

  “I SVTs sändningstillstånd 9 § andra stycket sägs att ”SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgare behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”. Det här är den lagliga koppling som existerar mellan SVT och mig som medborgare via det som uttrycks i grundlagen Regeringsformen och Yttrandefrihetsgrundlagen.” Orden står dock inte i proportion till verkligheten. Det sker en underliggande odemokratisk styrning bakom ryggen på svenska folket och begås brott mot mänskligheten som SVT undviker att granska. Därmed lever SVT inte upp till kravet på att ge medborgare relevant information som är betydelsefull för demokratins styrning via valsedeln. Medborgare är inte orienterade om vitala information för att kunna ta ställning. Detta är mycket enkelt att bevisa genom två saker.

  Hemliga möten bortom demokratisk insyn.

  Möten inom ramen för Bilderberggruppen, Trilaterala Kommissionen, Council on Foreign Relations och dylika organisationer mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden är odemokratiska och strider mot grundlagen Regeringsformen.

  Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet har som första forskare fått insyn i Trilaterala Kommissionen och hävdar att man på dessa möten, sedan 40 år, satt en dagordning som sedan regeringar implementerat i respektive land i Nordamerika, Europa och Japan. Det här är dock känt sedan länge av flera olika källor.

  SVT känner rimligen till att de här mötena sker. Ändå har man haft som policy att inte granska dem på djupet, vara där när de sker eller ställa svenska politiker till svars för det här odemokratiska förhållandet. En helt orimlig inställning i förhållande till kravet i sändningstillståndet på en välinformerad befolkning.

  11 september, chemtrails – ingen rapportering o.s.v.

  Du som jurist borde ta mina påpekanden på allvar och framför allt borde du tala om för SVT:s ledning att de bryter mot grundlagen, istället för att som jurist vara en förlängd arm för den diktatur som SVT står för.

  MVH Ivan Björn

 • Peter Wehlin says (3 Jan, 2014 at 11:46):

  – Frågan är bara vad vi skall göra, för att ändra detta!
  – – –
  Visdomsord från Allan Savory är att det aldrig går att ändra på organisationer (läs Livsmedelsverket, Dietistförbundet, Cancerfonden, SVT, sjukvården, etc).

  Förändringen måste komma underifrån. Enskilda individer i organisationer går att påverka, men organisationerna själva kommer inte att förändra sig förrän förändringen redan har slagit igenom i resten av samhället.
  – – –
  Svar på Peters fråga om vad vi kan göra:

  En bra början är att ta befälet över vår hälsa, en förutsättning om vi ska kunna försvara vår välfärd. För detta ändamål ha vi komponerat ihop ett WOW-paket som består av tre oberoende organisationer i folkets tjänst som tillsammans kostar 10:38 kronor per vecka. Och om 2,4 % av Sveriges hushåll ansluter sig, så har folket tillräcklig tyngd för att rädda vården. Annars lär det gå åt skogen och det går fort idag.

 • Kära vänner! -Jo, inte bara “public service”, utan hela systemet bygger på manipulation – att vi är manipulerade och manipuleras. Alla föds vi till den här världen, men ingen enda av oss ges reell möjlighet vare sig till samtycke eller vägran av rådande (o)ordning -bedrägligt och förtryckande penningväsende med rådande förkastliga (o)ordning utan vara pådyvlas allt detta…. Utan reell möjlighet att ändra detta. -Detta är verkligen diktatur! -Frågan är bara vad vi skall göra, för att ändra detta!

 • Men, kan man skicka in en anmälan till myndigheten för granskning? En anmälan av hela verksamheten och klaga på att de inte uppfyller sin uppgift. (utöver att man vägrar betala förstås) Ja jag vet, man skulle ju inte komma någonvart, men ärendet skulle väl i alla fall behöva hanteras? Någon som han någon åsikt om detta?

 • Högre upp finns svaret som blev faktisk en fråga från SVT. Ja jag betalar för att jag är tvungen. Jag har inte fått någon ytterligare svar ännu. Ingen avslag på min begäran alltså. Skulle jag få avslag skulle jag överklaga den…. Om det dyker upp något nytt hör jag av mig

 • Ivan, det skulle vara intressant att höra om du får något svar på din senaste kommunikation med SVT. Tänker du låta bli att betala och göra rättssak av det?

 • Är tron på fri media en illusion?

  Ur Barbara Hand Clows bok Maya Koden skriven år 2007

  ”Minns ni den gamla goda tiden när man kunde få viktig information på TV-n? Nu är det endast Interner och mobiltelefonerna tillräckligt snabba och fria för människor. Men, precis som TV-n blev kontrollerad under 90-talet, sätts nu kontrollmekanismer in av den globala eliten på Internet och mobiltelefoner.

  Till skillnad från televisionen, är emellertid tidsaccelerationen alltför snabb nu för att kunna hindra informationsflödet, och härnäst kommer kvantum-kommunikation att ta över, eftersom människan blir allt mer telepatisk…”

  I en dokumentär om Bruno Gröening – en tysk man som helade människor i Tyskland år 1949.
  Tidningar fick i uppdrag att skriva om honom på ett neutralt sätt första dagen och enligt vittnesmål i dokumentären blev journalister tillsagda att nästa dag skriva negativt om honom. Detta skedde år 1949. Illuminater har alltid styrd oss och såg till sina egna intressen. Bruno Gröening som hade på den tiden revolutionära tankar om att man ska lyssna på sin kropp och att lidande är bara en illusion, blev anklagad och dödat av den makten som kontrollerade dåtidens media.

  Sverige som är så global är ingen undantag för att gå makthavarna till mötes och genom att man lägger locket på inte minst från SVT om viktiga frågor som ekonomi, 9/11, Estonia, mord på Anna Lindh och Olof Palme och diverse andra viktiga frågor som chemtrails besprutning o.s.v.

  Det är bara synd att vi är liksom i en diktatur tvungna att betala TV licensen för att stödja hjärntvätten av mänskligheten genom SVT

 • Korrespondens med SVT:

  Hej Ivan

  Tack för ditt e-brev som vi fick 2013-12-10. Du skriver att du inte har någon tv och du är inte intresserad av att titta på våra tjänster på webben. Jag ser att vi tagit emot en nyanmälan via vår hemsida 2013-09-23. Bestrider du påförandet? Du har ingen avgiftspliktig utrustning i din bostad?

  Det är tråkigt om du inte känner dig nöjd över SVT:s information, vänd dig till tittarservice om du har synpunkter på SVT:s program eller information i specifika program.

  Med vänlig hälsning

  Maria Mård
  RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
  Juridiska gruppen

  Hej Maria.

  Mitt bestridande gäller inte ifall jag har en avgiftspliktig utrustning eller inte. Jag skrev tydligt att jag inte har någon TV apparat och på datorn besöker jag aldrig SVTs hemsida utom då jag jobbar som personlig assistent och brukaren (som betalar tv licensen ber mig att kolla något på SVT).

  För min egen del har jag skrivit att mina skäl ligger i att SVT INTE UPPFYLLER SINA ÅTAGANDEN GENTEMOT mig som medborgare och bryter mot grundlagen!!! (det handlar om 9 paragraf andra stycke) Jag ska inte behöva stötta er verksamhet som SVT ägnar sig åt genom att springa ärenden åt makthavarna!!! Här nedan klistrar jag in en gång till mina skäl som jag skickade i första brevet. Tack på förhand och jag hoppas att demokratin att välja fortfarande fungerar och jag har gjort mitt val. SVT är en odemokratisk institution och jag skulle kunna ta fram fakta som klart påvisar detta. (p.s. vår korrespondens är offentlig och du kan läsa den på följande länk där detta ämnet diskuteras / länk: https://newsvoice.se/2013/12/09/pal-bergstrom-svt-bryter-mot-sandningstillstandet-betala-inte-tv-licens/ )

  Mitt tidigare brev och skäl till uppsägning

  Jag har ingen skyldighet att betala tv licensen eftersom jag inte har någon TV och ni bryter mot paragraf 9 om sändningstillstånd: “I SVTs sändningstillstånd 9 § andra stycket sägs att ”SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgare behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”. Det här är den lagliga koppling som existerar mellan SVT och mig som medborgare via det som uttrycks i grundlagen Regeringsformen och Yttrandefrihetsgrundlagen.” Orden står dock inte i proportion till verkligheten. Det sker en underliggande odemokratisk styrning bakom ryggen på svenska folket och begås brott mot mänskligheten som SVT undviker att granska. Därmed lever SVT inte upp till kravet på att ge medborgare relevant information som är betydelsefull för demokratins styrning via valsedeln. Medborgare är inte orienterade om vitala information för att kunna ta ställning. Detta är mycket enkelt att bevisa genom två saker.

  Hemliga möten bortom demokratisk insyn.

  Möten inom ramen för Bilderberggruppen, Trilaterala Kommissionen, Council on Foreign Relations och dylika organisationer mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden är odemokratiska och strider mot grundlagen Regeringsformen.

  Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet har som första forskare fått insyn i Trilaterala Kommissionen och hävdar att man på dessa möten, sedan 40 år, satt en dagordning som sedan regeringar implementerat i respektive land i Nordamerika, Europa och Japan. Det här är dock känt sedan länge av flera olika källor.

  SVT känner rimligen till att de här mötena sker. Ändå har man haft som policy att inte granska dem på djupet, vara där när de sker eller ställa svenska politiker till svars för det här odemokratiska förhållandet. En helt orimlig inställning i förhållande till kravet i sändningstillståndet på en välinformerad befolkning.

  11 september, chemtrails – ingen rapportering o.s.v.

  http://www.palbergstrom.com/radiotjanst-medverkar-till-finansiering-av-olaglig-verksamhet/

  Jag är inte intresserad att titta på era tjänster varken på tv eller webben. Jag är inte intresserad att vara manipulerad och hjärntvättad av er!!!!

  jag som medborgare måste ha möjlighet att välja och ni ska inte genom er diktatur bestämma över att jag ska behöva stötta er i ert odemokratiska och vilseledande arbete

  MVH
  Ivan Björn

 • Pål

  “När en redaktör på SvD säger att det står SvD fritt att tycka vad de vill, att de inte behöver granska t ex 11 september, så ligger det en viss poäng i det. Tycker trots det att det är en klar brist i demokratin för en så stor aktör. ”

  Det finns ett visst mått av koppling till stat och skattemedel som heter presstöd.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=4358653

  “Svenska Dagbladet har många år av stora förluster bakom sig, betalda av presstödet och ägarna. Men nu ser det helt annorlunda – tidningen gick 2010 med över 90 miljoner kronor i vinst. Det blir en rejäl slant över till ägaren Schibsted även efter att presstödet på 65 miljoner kronor räknats bort. Rejäla besparingar och god annonskonjunktur är två av förklaringarna. Även den andra svenska Schibsted-tidningen Aftonbladet gick med rekordvinst.”

  Kan man inte anta att presstödet har ett visst mått av krav inbyggt?

 • SVT är en del i statens hierarkiska maktstruktur. Att bara skattebelägga avgiften åtgärdar inte problemet med deras ensidiga verklighetsuppfattning, det gör saken än mer integrerad och svår att rå på.

  Jag tror inte på en helt privatiserad tv-marknad heller. “Pabblick sörvis” (kan ingen hitta ett bra ord på svenska?) behövs, men inte i formen uppifrån och ner-perspektiv. Bort med trams och ren underhållning ur tablån, och in med information och faktaövervakning. In med verklig debatt som handlar om att mötas och lösa problem istället för att efterlikna amerikanskt ställningskrig. Det svenska sättet att kommunicera och det amerikanska är väsensskilda – varför påtvingas vi deras kultur om inte för att “demokratiska” stater enligt hävd inte för varmt krig mot varandra. Däremot försöker (och lyckas) USA skjuta in sig på att amerikanisera västvärlden och på så sätt skjuta fram sin agenda och sina värderingar. Om den svenska statliga tvn blev svensk samt riktade in sig på att “sörva” den svenska “pabblicken”, då kanske jag skulle överväga att skaffa tv.

  OBS: Jag lägger ingen värdering i “svensk”, att det är bättre än nåt annat. Jag syftar på svensk i meningen nationellt perspektiv och kulturell hemvist, inte om svenskt ursprung på individuell nivå, eller att vi skulle isolera oss från omvärlden. Det jag syftar på är en förlängning av principen att man bestämmer i sitt eget hus och städar framför egen dörr. SVT skulle kunna bli väldigt intressant om attityden att folket måste uppfostras kunde släppas.

 • Dags för folket att kräva av våra förtroendevalda politiker att SVT i fortsättningen finansieras via skattsedeln och inte via en egen gräddfil. Att de ska ha en egen beskattningsrätt är ju bara trams i dagens kommunikationssamhälle.

  Vi har skissat på hur enkelt detta kan ske … http://www.kostdemokrati.se/society/2013/10/11/synskadad-maste-betala-tv-avgift/

  Varför inte passa på nu när det blivit 3 mdr över i statsbudgeten?!

  • @Ivan Björn

   Så rätt. Det är medvetandet allt handlar om. Både personligt och om omvärlden. Många journalister i gammel-media har en självhävdad arrogans och överlägsenhet som är mycket svår att komma åt. När en redaktör på SvD säger att det står SvD fritt att tycka vad de vill, att de inte behöver granska t ex 11 september, så ligger det en viss poäng i det. Tycker trots det att det är en klar brist i demokratin för en så stor aktör. Med SVT är det inte lika enkelt då de har som uppgift att vara min/vår röst.

 • Ämne till listan jag föreslog:
  När senaste klimatkonferensen var sände radion ett inslag på ca 20-30 minuter som i ingressen menade att “fyra motståndare till klimattesen” skulle få komma till tals. Enda skälet till att jag hörde inslaget var att min far ringde och glatt sa att nu skulle jag bli motbevisad – radion rapporterar VISST information från flera perspektiv. Jag lyssnade och insåg att det var fyra klimatkramare med bokstäver framför sina namn som fick trasha dem som ifrågasätter hela cirkusen. Så var det med den neutraliteten. Farsan var faktiskt riktigt besviken efteråt och medgav att jag kanske har en poäng i att man inte ensidigt kan ta in sin info från statskontrollerad censurapparat.

  Eftersom jag så sällan ser på tv eller lyssnar på radio, så blir det svårt för mig att själv göra en bra exempellista.

 • En annan vinkel är väl den rent demokratiska. När vi nu har ett fall där väldigt många anser att något är riktigt fel med en lag – att den är olaglig i sig och dessutom tolkas till en version som är ännu olagligare av ett företag (Rövartjänst är ju ett AB och ingen myndighet…), vad gör man lagligen som medborgare? Förvaltningsrätten är väl den korrekta vägen, men om de första hundra anmälningarna har fått avslag, hur kan man omformulera sig och skicka nästa batch med anmälningar mot dem?

 • Vi skulle alltså med gemensamma krafter göra en ganska lång lista över fakta och händelser som SVT har underlåtit att rapportera om eller ta upp till debatt. Men en sådan kan man ju hänvisa till fakta.

  Nästa fråga blir ju dessutom – begår jag själv ett brott om jag betalar till en verksamhet som uppenbarligen inte har stöd i lag eller moral? När det handlar om en hyresvärd som inte gör det kan man – om inte reglerna ändrats på sistone – betala in till länsstyrelsen ed. För det verkar ju generellt som om alla här kan tänka sig att betala en avgift om den känns rättvis och man får något i retur, eller hur? Genom att betala, men till en annan del av den statliga administrationen har man tydligen täckt sin egen rumpa, men mottagaren av pengarna kommer att reagera, men måste göra det den lagliga vägen. Tänker jag fel?

  • @Stella

   Bra tanke. Men tror samtidigt det gäller att fokusera på något uppenbart och en eller fåtal saker. Ungefär som man gör med 11 september och WTC 7 http://rethink911.org . Det har varit framgångsrikt.

   Vi provade anmäla SVT i Granskningsnämnden för snedvriden rapportering angående Dr Andrew Wakefield som utmålar honom som bedräglig utan möjlighet till genmäle. Det blev avslag. Misstänker förvaltningsrätten gör samma sak. Staten skyddar till synes sin egen rygg vilket gör det mycket svårt att komma åt. Medborgare har sannerligen förlorat sin rätt.

   Det här med Wakefield och vaccin är en komplex fråga. Därför tycker jag 11 september och hemliga möten inom t ex Bilderberg är så bra exempel. Speciellt mötena. De har uppenbart hänt och det är uppenbart att SVT inte granskat dem. Och 11 september har flera avgörande frågor som är obesvarade, vilket också är uppenbart. I lagens namn måste det betyda något. Vet inte hur man ska gå vidare. Jag försöker på mitt sätt genom att som privatperson utmana stat och myndigheter med hjälp av den högsta lagen, grundlagen. Det måste upp på den nivån.

   frihet.palbergstrom.com

 • Hej och tack för intressant artikel!

  Jag skrev ett inlägg på Familjelivs forum nu ikväll om den svenska forskaren Catharina Svanborgs upptäckt att ett protein i bröstmjölk, HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) effektivt tar död på cancerceller. Detta har varit känt i ca 20 år, men nyhetsmedia tycker tydligen inte att det är av allmänintresse och är därför inte särskilt angelägna om att rapportera om det.

  Passade då på att påpeka att SVT inte gör sig förtjänt av TV-licens och hänvisade till den här artikeln.

  Se #148 i tråden Sen avnavling och annan viktig info som MVC – och förlossningspersonal brukar hoppa över
  http://www.familjeliv.se/Forum-2-13/m71255530-14.html

 • …typiskt… tekniska finesser… vaken.se har haft svårigheter… MEN googla ,,, BBC building 7 Tony Rooke ,,, http://www.sott.net/article/266268-UK-man-wins-court-case-against-BBC-for-911-cover-up ,,,,,, https://www.youtube.com/watch?v=bHQPaAIIOI ,,,,, http://www.whatreallyhappened.com/…/bbc_wtc7_videos.html ,,,,,, TYPISKT fick ej visa bevis i rätten, lösenordet = strict liability…. som vanligt med andra ord när man har att göra med stora koncerner ( kommer det av con ?) så blir man bara överkörd…..

 • Hej ! Var god se : http://vaken.se/modules/smartsection/itemid.php?itemid=2108 ,,,,,, Det skulle vara avgörande att få reda på hur svt rapporterade om denna building 7. Har försökt efterforska detta men ej hittat nåt. Körde dom samma nyheter som bbc om detta så borde det stjälpa svt:s planer………om nu dessutom en professor på kth har uttalat sig så borde detta ju rimligen hålla i en domstol ……. for Gods sake ….

 • @ Pål Bergström

  Du är helt på rätt spår. Jag har skrivit till SVT i våras och frågade om varför de inte tar upp ämnen som chemtrails och mycket annat, men jag fick ej någon svar. Sen ringde de och frågade om jag har dator. Och på det sättet åkte jag på licensen. Deras fakturering är helt fel, för att det inte står på den att jag betalar för datorn, så även om de som överklagade högre upp skulle få rätt vet jag inte hur jag skulle kunna få pengarna tillbaka, eftersom i deras regler står det att de dagar som har förflutit får man ej någon avgift tillbaka. Det är närmast konfiskering, mot makten ska man helst inte sätta sig emot. Det att det gick snett i domstolen och man förlorade målet till fördel för SVT säger inget om rättvisa. Det fanns flera artiklar om rättsväsendet i Sverige som påpekar att det sitter frimurare på dessa poster. De håller varandra om ryggen och någon rättvisa är svårt att vänta. Det skulle vara mycket bättre i så fall att betala för publik service genom skatten än på detta förnedrande sättet. Förnedrande av den anledning för att man betalar för något som man ej konsumerar, vilket är en bedrägeri.

  Det är något liknande som med tillsynsavgifter på restaurangen. Jag tror att det var i Skara som kommunen skickade en sedvanlig räkning, men de har aldrig gjort tillsynen. Restaurangägaren förlorade i första instans.

  Pål jag är glad åt din synvinkel på TV avgiften. Enligt mig är den helt korrekt.

 • Absolut! Jag har aldrig ägt en tv i hela mitt liv. Sedan jag köpte min egen första dator i början på 80-talet har jag haft flera stycken och jag kan garantera att ingen av dem är inköpt för att se på tv med.

  När Rövartjänst ringde för en dryg månad sen satt jag i andra tankar och råkade utan att reflektera svara ‘ja’ på att jag har dator. Sen var det ju kört att krångla sig ur att behöva betala TVångs-avgiften. Jag tog ändå chansen att uppehålla människan i luren och låta en hel del frustration över den totalitära statsmakten gå ut över henne. “Ja, prata på du, jag är van” sa hon. Vad säger inte det om sakernas tillstånd?

  Att jag ens blev förbannad var ändå den nedlåtande och förnumstiga tonen hos kvinnan. Det var som om jag var en liten mask på hennes krok och hon såg hur jag vred mig men ändå inte kunde ta mig loss. Det var inget annat än statligt sanktionerad pennalism.

  Jag sa till henne att lagen i egentlig mening är olaglig samt att Rövartjänsts tolkning är ännu olagligare. “Men vi har fått rätt i domstol” sa hon mycket nöjt (som om det var hennes egen förtjänst). Jag förklarade att de fått rätt i första instans men att det här ärendet kommer att gå vidare.

  Hela samtalet lämnade mig i uppror. För att ta transaktionsanalysen till hjälp så hade hon med ett makt- och föräldraperpektiv fått mig att reagera som ett försvarslöst barn, vilket i sig gjorde mig ännu mer förbannad.

  Jag är med på allt som kan få den här strukturen att rämna.

 • @Ivan Björn

  Bra gjort!

  Samtidigt vill jag uppmana andra att fundera en eller två gånger på vad man gör och inte lite blint på det jag säger. Undersök och granska själv. Ta reda på giltigheten i det jag säger. Tror dock att jag är helt rätt på det och jag har liksom inget att förlora. Med det sagt, om fler kunde göra samma sak vore det bra.

 • Rapporteringen kring Dino Knudsens studie citeras fortsatt i alternativ pressen, där orden om att sätta dagordning och implementering särskilt lyfts fram. Jag frågar än en gång om någon sett Knudsen ge exempel på frågor som avhandlats på mötena och sedan implementerats ? Just nu verkar det kunna betyda lite vad som helst utifrån skribenternas tycke och smak.

 • Tack Pål. Jag har gjort avanmälan med följande text. Hoppas att de tar detta på allvar och inte kommer att vifta med skyldighet att behöva betala:

  Avanmälan:

  Ni bryter mot grundlagen och ljuger för allmänheten. Jag har ingen skyldighet att betala tv licensen eftersom jag inte har någon TV och ni bryter mot paragraf 9 om sändningstillstånd: “I SVTs sändningstillstånd 9 § andra stycket sägs att ”SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgare behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”. Det här är den lagliga koppling som existerar mellan SVT och mig som medborgare via det som uttrycks i grundlagen Regeringsformen och Yttrandefrihetsgrundlagen.” Orden står dock inte i proportion till verkligheten. Det sker en underliggande odemokratisk styrning bakom ryggen på svenska folket och begås brott mot mänskligheten som SVT undviker att granska. Därmed lever SVT inte upp till kravet på att ge medborgare relevant information som är betydelsefull för demokratins styrning via valsedeln. Medborgare är inte orienterade om vitala information för att kunna ta ställning. Detta är mycket enkelt att bevisa genom två saker.

  Hemliga möten bortom demokratisk insyn.

  Möten inom ramen för Bilderberggruppen, Trilaterala Kommissionen, Council on Foreign Relations och dylika organisationer mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden är odemokratiska och strider mot grundlagen Regeringsformen.

  Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet har som första forskare fått insyn i Trilaterala Kommissionen och hävdar att man på dessa möten, sedan 40 år, satt en dagordning som sedan regeringar implementerat i respektive land i Nordamerika, Europa och Japan. Det här är dock känt sedan länge av flera olika källor.

  SVT känner rimligen till att de här mötena sker. Ändå har man haft som policy att inte granska dem på djupet, vara där när de sker eller ställa svenska politiker till svars för det här odemokratiska förhållandet. En helt orimlig inställning i förhållande till kravet i sändningstillståndet på en välinformerad befolkning.

  11 september, chemtrails – ingen rapportering o.s.v.

  http://www.palbergstrom.com/radiotjanst-medverkar-till-finansiering-av-olaglig-verksamhet/

  Jag är inte intresserad att titta på era tjänster varken på tv eller webben. Jag är inte intresserad att vara manipulerad och hjärntvättad av er!!!!

  jag som medborgare måste ha möjlighet att välja och ni ska inte genom er diktatur bestämma över att jag ska behöva stötta er i ert odemokratiska och vilseledande arbete

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *