Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Pål Bergström: SVT bryter mot sändningstillståndet – Betala inte TV-licens

publicerad 9 december 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

DEBATT. Så länge SVT inte efterlever sändningstillståndet och grundlagen behöver svenskar inte betala TV-licens, skriver Pål Bergström. Det har på senare tid framförts att alla med dator eller smartphone måste betala särskild licens, men du behöver inte betala den menar Bergström och inte heller den vanliga avgiften. SVT bryter nämligen mot sändningstillståndet.

Pål BergströmText: Pål Bergström

Sveriges Television ägs sedan 1994 av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Styrelsen består av 13 ledamöter med politisk bakgrund. Stiftelsen syfte sägs vara att främja oberoende.

Bara SVT:s ledning fattar beslut om programutbud och programinnehåll enligt SVTs hemsida. Tanken är god. Att förhindra att det förekommer censur eller politisk styrning. SVT säger sig själva verka för:

  • Demokratiska och humanistiska värden
  • Folkbildning
  • Vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund
  • Att spegla hela landet
  • Att granska Sverige och världen
  • Opartiskhet och saklighet

Det är sagt att SVT ska verka i allmänhetens tjänst men SVT saknar, så vitt jag kan förstå, en laglig grund som mer tydligt visar på sambandet mellan mig som medborgare och deras verksamhet. I princip är det Lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, den lag som Radiotjänst baserar sitt existensberättigande på, samt SVTs sändningstillstånd som är sambandet.

Text: Pål Bergström

Läs mer på Pål Bergströms blogg

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq