Promised Land – Damon spelar fracking-konsulten som ska få en by att sälja sin själ

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Filmen handlar om en försäljningskonsult spelad av Matt Damon som arbetar för Global ett stort företag som exploaterar gas i områden med skiffer i berggrunden. Filmen som har flera intressanta vändningar och är mycket realistisk rekommenderas starkt. Den får 4 av 5 poäng.

Tekniken kallas fracking och innebär att hål borras i jordskorpan och stora mängder giftiga kemikalier pumpas ned för att öka utvinningen av gas. Metoden är mycket smutsig och området som exploateras blir ofta förstört. Grundvattnet förgiftas och kranvattnet kan bli så uppblandat med gas att det kan antändas [se exempel].

Problemet med fracking i USA ökar och så även motståndet. Den här filmen är sannolikt resultatet av det motståndet.

I filmen får konsulten Steve Butler (Damon) och hans kollega Sue spelad av Frances McDormand oväntat motstånd från en pensionerad naturvetare som inte låter sig luras av Butlers lovord om rikedom för de familjer som upplåter sin mark till Globals borrningar. Det dyker även upp en miljöaktivist som snabbt vinner lokalbefolknings hjärtan, men Butler får ett oväntat kort att spela ut som kan göra att hela byn säljer ut sin själ. Hur kommer det att sluta?

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Fracking opponents in Pennsylvania dealt rare victory by state court

“The Pennsylvania Supreme Court ruled Thursday that a 2012 fracking law allowing gas companies to drill anywhere in the state without regard to local zoning laws is unconstitutional.”

Read moreSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: fracking
 • Kan vi göra något liknande i Sverige genom sk crowdfounding – om nödvändigt? Se kommande dokumentärfilm “Bidder 70” ….

  On December 19, 2008 Tim DeChristopher disrupted a highly disputed Utah BLM Oil and Gas lease auction, effectively safeguarding thousands of acres of pristine Utah land that were slated for oil and gas leases. Not content to merely protest outside, Tim entered the auction hall and registered as bidder #70. He outbid industry giants on land parcels (which, starting at $2 an acre, were adjacent to national treasures like Canyonlands National Park), winning 22,000 acres of land worth $1.7 million before the auction was halted. – See more at: http://ufgbg.se/events/bidder-70/#sthash.XwWvyTmx.dpuf

  http://www.youtube.com/watch?v=UKb8zcLqJjM#t=59

 • Dags att fundera över konsekvenser av kommande fracking i Sverige. “Det” händer överallt! US Energy Information Administration har kartlagt resurser med skiffergas och -olja över hela av världen. Sverige har, vid sidan av några andra länder bl a Polen, några av de största fyndigheterna med skiffergas i Europa.
  Sverige har gett klartecken för utvinning av skiffergas om en exploatering kan säkerställas ekonomiskt och tekniskt. Större delen av Södra Sverige uppskattas ha fyndigheter med skiffergas.
  (S)hell provborrade för skiffergas i Skåne mellan 2009-2011. En för Sverige mycket ovanlig jordbävning ägde rum 2008 med epicentrum på 10 km djup i Sjöbo, Skåne. Jordbävningar på detta djup kan, enligt uppgift, indikera att HAARP använts för en högteknologisk kartläggning av fyndigheter under markytan. Jordbävningar kan bli mer vanligt förekommande här om en mer industriell produktion av skiffergas blir aktuell.
  Fracking är på stark frammarsch. Tekniken ses som en revolution som kommer att förändra de globala energimarknaderna till nytta för världsekonomin. Det återstår att se om de ekonomiska aspekterna kan leda till en nedkylning av klimathotet – trots att fracking, vid sidan av olika negativa miljöfaktorer, även medför ökade utsläpp av metangas i atmosfären.

  Kanske bör vi fundera på deltagande i nästa års ”Global Frackdown Day” – en dag då vi går samman med människor över hela världen för att kräva ett förbud mot fracking?

  Referenser:
  http://heavenorshell.se/hydraulic-fracturing-fracking
  http://fof.se/tidning/2011/1/vaxthusgasen-som-kan-radda-klimatet
  http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20120913STO51335/html/Utvinning-av-skiffergas-så-fungerar-det
  http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/energi-klimat/skiffergas.html
  http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/chaptersviii_xiii.pdf

 • Rekommenderar dokumentärerna Gasland 1 och 2 som ett komplement. Här har vi två dokumentärer som med ett par års mellanrum undersöker resultatet av denna “fracking” -process på omgivningen. Påverkan på grundvattnet är mycket påtaglig och skrämmande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *