Replik till Susanne Bejerot, KI – Se kopplingen immunförsvar, vaccin och hjärnans ohälsa

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.
vaccin nej tack

vaccin nej tackAllt fler får diagnosen att de har psykiska sjukdomar. Susanne Bejerot som är psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet skriver idag i artikeln “Psykisk sjukdom under lupp  – Revolutionerade rön om psykisk sjukdom” för SvD att neurobiologisk forskning visar att psykiska sjukdomar tycks bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnan. Äntligen!

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Crestock

Susanne Bejerots resonemang publicerat i ett mainstrema media är efterlängtad. Jag läste den med intresse, men misstänkte direkt att KI-läkaren inte skulle våga röra sig i närheten av kärnfrågorna om var orsaken egentligen kan finnas till vår växande ohälsa. Jag förutsåg att läkaren skulle våga påpeka miljöfaktorer samt genetiska orsaker och mycket riktigt, så blev det.

Efter att Bejerot konstaterat symptomen och beskrivit kopplingen mellan immunsystemet, skador på hjärnan och psykiska sjukdomar kom sanningens ögonblick mot slutet av texten.

Hon skriver:

Susanne Bejerot

“I dag vet vi att hjärna och immunsystem samverkar och att en genetisk sårbarhet parad med kända och okända miljöfaktorer påverkar vårt immunsystem.” Foto: KI

Uttalandet är mycket medicinskt korrekt även om hon vågar påpeka att brist på D-vitamin kan vara skadligt, men slutfraserna handlar inte om det utan om okända miljöfaktorer och våra gener.

Genom att skåda ut mot ett vagt hav av tvivelaktiga medfödda gener (det är ditt eget fel) och allerstädes närvarande miljögifter (det är ingens fel) kan orsaken till vår ökade sjuklighet spridas ut i ett dis av utspätt vatten i ångform.

Istället för att se till en av de mest uppenbara källorna till ohälsa, det ökande insprutandet av vacciner med sitt innehåll av föroreningar och skadliga tillsatser som vi bevisligen vet skadar immunsystemet så ska per definition blicken ständigt vändas från det vi injicerar bort mot det vaga diset utan svar för vilket ingen har ansvar.

Hur länge tror läkarna att de kan undvika kärnfrågorna och få nickande medhåll från populationen?

Kanske ett tag till. Det räckte i alla fall inte med  hammarslaget i form av narkolepsiskandalen som grymt slog till oss.

5,3 miljoner potentiellt vaccinskadade svenskar reducerades till 200 narkolepsiskadade barn

Vi var 5,3 miljoner svenskar som accepterade att låta oss injiceras med bla skvalén och kvicksilvertoppade doser av vaccin som ledde till att lika många dvs 5,3 miljoner svenskar fick sina immunförsvar skadade eller obehagligt irriterade. Det finns gods skäl att misstänka det för varje person som läser på om immunsystemretaren skvalén och konserveringsmedlet thimerosal (49% Hg).

När vaccinskandalen var ett faktum kondenserades problemen och debatten till att enbart handla om ett par hundra barn som fick narkolepsi. Debatten handlade om dem, men inte de övriga 5 miljoner 2 hundranittionio tusen 8 hundra svenskar som också tog sprutan mot den nationella oron för en höstinfluensa.

I januari 2014 lanseras Folkhälsomyndigheten, en sammanslagning av Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Domänen folkhalsomyndigheten.se registerades enligt .SE av Michael Stralfors på Smittskyddsinstitutet. Vi kan se det som ett omen om att framtidens folkohälsa i Sverige kommer att handla om preventiv sjukvård centrerad runt vanliga vacciner och genvacciner “für alle” levererat bla av frontorganet Nya Karolinska sjukhuset, ett supermodernt komplex som just nu byggs för minst 52 miljarder kronor i Solna, Stockholm.

Vi syns där med uppkavlade ärmar för vidare injektioner mot sjukdomar vi ännu inte har fått, men som vetenskapligt statistiska hitte-på-grafer visar att vi kan få som leder till att vi för säkerhets skull ska ta förebyggande genvaccin” just in case” för att döva oron för vad vi kanske kan få. I framtiden.

Torbjörn Sassersson


Relaterat

Dokument från brittiska regeringen avslöjar – Vacciner är skadliga och osäkra

Ann Y Hellenborg fick rätt – Massvaccinationen jämställdes med neurosedynskandalen

Narkolepsi – 39 brittiska medborgare stämmer GlaxoSmithKline för Pandemrix vaccinskador

Konfidentiellt GSK-dokument avslöjar – Infanrix ger plötslig spädbarnsdöd och autism

Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix

Mörkningen efter Pandemrix: Många vuxna svenskar drabbades av neurologiska skador

Läkemedelsverkets presskonferens om Pandemrix och narkolepsi 26 mars 2013

Många vaccin innehåller 4 ämnen som skadar hjärna och immunsystem

Susanne Bejerots på KI

2013:06 Utredningen om inrättande av FolkhälsomyndighetenSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att medicinera mot allt som vi gör i dag, är ju lika effektivt som att bygga fler vägar för att minska trafikinfarkten i storstaden.
  Dock genererar det pengar till den egna verksamheten.

 • Tarmarnas genomsläpplighet är intressant. Mest intressant är nog processen som finns i dem och vilket utfallet blir. En extra förekomst av clostridum dificile i tarmarna har nog också sin effekt i det stora hela

 • Klart är att gifter och brister påverkar våra barns och ungdomars samt vuxnas mag- och tarm- samt nervsystem negativt – något som i sin tur påverkar dessa individers balans i biokemin. Beroende av hur känslig individen är, vilken obalans som uppstår etc. utvecklas olika former av folksjukdomar (om man skall sammanfatta det kort) – den obalans som uppstår i biokemin påverkar bland annat individens förmåga att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer. I dag benämner vi de symptom som uppstår med neuropsykiatriska, psykiatriska eller neuromuskulära diagnosnamn.

  Tidigare såg vi endast folksjukdomar hos vuxna – de utvecklade sakta men säkert psoriasis, reumatism, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar etc.

  NU har dessa folksjukdomar krupit ned i åldrarna samtidigt som barn och unga med bland annat proteinintolerans – alternativt att de utsatts för överkonsumtion av de vita gifterna, inklusive socker, http://gluten-celiaki.blogspot.se/ – verkar vara än mer känsliga för de gifter och brister som i dag finns i mat, vacciner mm. vilket vi i dag kan iakttaga i form av olika gift- och bristsymptom.
  Förändring av barnets kost medför oftast en positiv förändring av barnets avvikande beteenden, psykiska ohälsa: http://npif.no/index.php/var-mat-var-behandling , http://youtu.be/LQGPDP-WcT8 och http://youtu.be/Qy7-RIYk-t0 samt http://www.bittensaddiction.com/beroenden/hjarnan.html

  Jag menar att så länge dessa symptom går att förändra positivt med hjälp av anpassad kost/diet och anpassade kosttillskott är det helt klart att det rör sig om förgiftnings- och bristsymptom – vilket innebär att det är felaktigt att benämna symptomen med neuropsykiatriska-, psykiatriska- och/eller neuromuskulära diagnosnamn så länge man inte givit barnet möjligheter prova en annan kost i minst tre, helst sex/sju månader.
  Med hjälp av anpassade och dagliga rörelseaktiviteter kan man oftast forcera den positiva utveckling som oftast sker!

  Du har slagit huvudet på spiken i din artikel om Susanne Bejerots artikel, Torbjörn 😉

  PS Forskningsartiklar finns bland annat här: http://npif.no/index.php/forskning

 • Läser man bloggen “Livet efter sprutan” förstår man lätt att de narkolepsisjuka barnen bara är toppen på isberget. Många vuxna har också fått narkolepsi. Dessutom biverkningen narkolepsi är bara en av många biverkningar människor fått efter svininfluensavaccinet.http://liveteftersprutan.blogspot.se/

 • Hej Torbjorn, utmarkt atikel.Det ar sa riktigt vad du sager om hur etablissemanget och skolmedicinen aldrig vill uttala sig klart och tydligt hur miljöfororeningar i mat, vatten luft och rengöringsmedel klart bidrar till att förstora vart immunförsvar.Sedan vill man vaccinera som ett snabbfix men aven vacciner kan bidra till att forsvaga immunförsvaret.
  Jag undrar, vem skyddar de och varfor vill de inte se hela bilden?Vanliga halsningar Kerstin

 • Spännande, professionen tycks vara omedveten om händelser som kan leda till de skador många av oss intuitivt uppmärksammar som störningar i det mänskliga styrsystemet. Man kan rimligen anta att med en tidig medicinering av barn, skapar man sjukvårdskonsumenter med behov av medicinska åtgärder livet ut. Den allopatiska sandlådan är en skrämmande inrättning.

 • Läkarna brukar ofta hänvisa till miljögifter som orsak till många av våra sjukdomar samtidigt säger de att gifterna i vaccin är så låga så att de inte är farliga, men jämförs halterna i vaccin är de rimligen mycket högre än halterna vi kan få i oss via miljön. Dessutom injiceras vaccin. Det gör inte miljögifterna.

 • Mycket bra skrivet Torbjörn. Jag läste artikeln i SVD och hoppades och väntade på ordet vaccin någonstans i texten. Men det kom aldrig. Det blev mycket krumbuktande för att undvika nämna medicinens heliga ko.

 • Bejerots påpekar bl a att barn med autismpektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet. Detta är mycket allvarligt – inte minst då barnen utsätts för tung medicinering istället för stöd med omläggning av kosten som barn, som diagnostiserats med liknande tillstånd, erbjuds i Norge.

  Mycket talar för att läckande tarmar, allergier, ADHD, m m har en koppling till genmodifierad mat. Filmen “Genetic roulette: The Gamle of our Lives” på Youtube lägger fakta på bordet om olika samverkande förhållanden som borde debatteras mer.

  Problemet har sin grund i att insekter som äter GMO-grönsaker får problem med läckande tarmar, vilket leder till deras död. Monsanto menar att insektsgiftet Roundup INTE kan överföras till människor. Mycket talar dock för att detta försanthållande inte stämmer. Faktum är att mag-tarmsjukdomar är en folksjukdom som 1,5 milj (30%) av den vuxna befolkningen lider av. Andra relaterade besvär av insektsgiftet verkningar i GMO-livsmedel (främst soja och majs) är förutom barnlöshet även cancer, allergi, hjärtsjukdomar men även ADHD.

  Referenser:

  http://www.youtube.com/watch?v=dODdVmvOVF8
  http://www.magotarm.se/Documents/verksamhet/vardpolitiskt%20program%20090217.pdf

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *