Slutreplik om Miljömagasinet: “Vi måste våga diskutera skolmedicinen”

publicerad 3 december 2013
- av NewsVoice

Miljömagasinet replik

Hans Sternlycke (skribent på Miljömagasinets ledarredaktion) besvarar här med en slutreplik till Sofie Björck som är medlem i Miljömagasinets styrelse. Sofie Björck skrev artikeln: “Olyckligt med påhopp på Miljömagasinet” som i sin tur var en replik till Sternlyckes artikel: “Hans Sternlyckes refuserade artikel: Inget förebyggande av cancer i Sverige”.

Text: Hans Sternlycke

Ingressen i Newsvoice var inte min idé och att Miljömagasinet har en skakig upplaga måtte jag väl veta som fortfarande är ordförande, men den blir ännu skakigare om man inte vågar ta upp frågor som är viktiga för en del av den alternativrörelse man vill vara del av.

Istället ställde man sig på skolmedicinens sida med påstående att jag inte hade belägg för vad jag skrev och att jag uppmanade dem med cancer att upphöra med medicinsk vård. Det sista är inte sant. Det jag vände mig mot är att skolmedicinen orsakar stora samhällskostnader genom sitt begränsade synfält. Komplementär medicin och livsstilens betydelse för kroppens motståndskraft tas inte upp.

De referenser jag hade för det var inga flummare utan högt skolade. Kritik mot skolmedicinen finns även inom medicinens egna led. Skall Miljömagasinet ställa sig på Vetenskap och Folkbildnings sida av rädsla av att inte bli tagen på allvar anser jag att den saknar berättigande.

Ledarsidesartiklarna är undertecknande med namn för att man skall kunna ta ut svängarna och inte behöva begränsa sig till minsta gemensamma nämnaren.

Vid tvekan ändå skall man ha kollektiv diskussion. Men det förekom inte i detta fall. En annan del av medicinen som inte ansetts passande att ta upp är psykmedicinerna, därför att det ansetts förknippat med scientologerna. Nu har dock ordföranden för Cochraneinstitutet i Norden skrivit boken: “Deadly Medicines and Organized Crime: How big pharma has corrupted health care”.

Text: Hans SternlyckeSå här kan du stötta Newsvoice

  • Hej Hans, avsaknaden av förebyggande åtgärder för att förhindra cancer är oföklarlig med tanke på det lidande och de enorma summor som läggs ner på behandlingar. Dödsrisken för cancer har knappt förändrats under de sista 50 åren. Jag skriver om cancer och har därför haft anledning att granska hur t.ex Cancerfonden ställer sig till förebyggande åtgärder.De kunde ju gå ut med kampanjer där man engagerar sig i de miljöproblem som man vet bidrar till människors ohälsa och cancer men därom säger man inget, tvärtom uttalar man sig luddigt, som om cancer inte nödvändigtvis har något med miljön att göra trots att WHO ,Världshälsoorganisationen är väldigt klara över sammankopplingen mellan cancer och miljö utsläpp eller giftiga kemikalier som dyker upp i människokroppen. Varför är man inte engagerad? Inte heller Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket. Det är som att det finns en mur och alla i etablissemanget stöttar den etablerade världsbilden. Det nya paradigmet med helhetsseende får stort motstånd trots att man ju vet att vi måste inbegripa ett sådant tänkande för att förstå hur naturen verkligen fungerar. Jag har i min artikel om cancer ii Newsvoice.se ifrågasatt detta bristande intresse.Alldeles uppenbart finns ekonomiska intressen med i spelet . Skolmedicinen har blivit någon slags helig ko och det är verkligen osunt. Jag tycker det är bra att sådana som du vågar stå upp och faktiskt avslöja hur stort motståndet är att föra en öppen debatt.Jag vet att en del av cancerbehandlingar , beroende på vilket stadium cancerpatienten befinner sig i, skulle kunna behandlas först med en förändrad livsstil och diet. Som man påpekat i utredningar är det ingen som gjort en stor undersökning som tog reda på hur cancerpatienter klarar sig eller lyckas läka cancer utan cellgifter och strålning. Jag själv hör till dem som för 16 år sedan lyckades bli helt frisk från en livmodercancer genom icke giftiga metoder.Vad ett sådant resultat skulle vara, om man avvvaktade med behandling i låt oss säga 8 veckor, la om en del vanor och följde en strikt anti-cancer diet, gjorde visualiseringar och annat, och sedan gjorde en förnyad undersökning med exempelvis en Petscan. Hade inget förändrats fick man ompröva handlingsplanen.Men det finns inga protokoll för hur något sådant skulle se ut även om det finns många cancerkliniker i Tyskland och även i Schweiz som har långvarig erfarenhet av alternativa behandlings terapier. I Sverige är det förbjudet att prata om alternativ cancervård. Är detta demokratiskt? Inte heller går man ut och verkligen informerar hur människor aktivt kan medverka till att förebygga cancer. Man vill inte ens definiera varför vi får cancer…
    Det håller inte ,som du så väl påpekar, att förneka en öppen dialog. Dessutom är cellgifter och strålning fruktansvärt tuffa och giftiga behandlingsterapier som vid bästa tillfälle borde bytas ut.Skadeverkningarna är många och svåra och bägge behandlingrna är i sig cancerframkallande. De kommer förmodligen att betraktas som mycket primitiva inom ett antal år..Det finns många vetenskapliga studier om ogiftiga behandlingar som aldrig får se dagens ljus. Jag är inte emot operation cellgifter och strålning men tror att de kunde begränsas i mycket större grad. Vi lever i en tid där vi har all anledning att revidera en hel del av det vi hittills gjort, speciellt vad gäller miljön och de konsekvenser den för med sig i naturen och i vår inre miljö som ju är människokroppen. Kritisk granskning av etablerade synsätt är hälsosamt. Tack för din artikel. Med vänliga hälsningar Kerstin

  • Kan inte undvika känslan av “munkavle”. Den propaganda som pågår har varit hejdlös. Antyda att man kan utses som möjlig galning om man väljer ett kanske möjligt alternativ till läkemedelsbrachens tillgängliga medel. Alternativ som enligt vittnen botat många eller hindrat cancer sjukdomar. Jag tycker de utstrålar mest rädsla och pessimism.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *