Transparency International: Sverige är det tredje minst korrumperade landet i världen

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Korruption-i-varlden-2013

DEBATT. Sverige befinner sig i år på en tredjeplats delad med Finland av världens minst korrumperade länder enligt den årliga korruptionsmätningen “Corruption Perceptions Index” (CPI) från Transparency International (TI), skriver den svenska sektionen.

Text: Torbjörn Sassersson | Klicka på bilden ovan för förstoring

Danmark och Nya Zeeland rankas med 91 poäng vardera, som de mest korruptionsfria länderna i världen bland de 177 länder som ingår i rankningen. Fler än 66% av de bedömda länderna får mindre än 50 poäng. Afghanistan, Nordkorea och Somalia ligger i botten med 8 poäng vardera, enligt Transparency International Sverige.

“Det är självfallet glädjande att Sverige ligger kvar i gruppen av världens mest korruptionsfria länder och att vi rör oss i rätt riktning”, säger Ann Wilkens, ordförande för Transparency International Sverige.

När undertecknad läste detta kom det som en mindre chock. Hur kan Sverige av en organisation som Transparency International anses vara ett av världens minst korrumperade länder? Av alla mail till NewsVoice, kommentarer efter artiklar, diverse egen undersökande journalistik,  Uppdrag Granskning, SR Kaliber och läsning på alternativa svenska webbplatser är en sak klar, Sverige är långt ifrån korruptionsfritt. Sverige framstår däremot som ett av de skickligaste länderna att ge prov på “inbyggd” eller “dold” korruption.

Det finns anledning att analysera exakt hur “Corruption Perceptions Index” egentligen fungerar. Vid en snabb kontroll framgår inte alls hur ett lands nivå av korruption bedöms av Transparency International. Av termen att döma “Corruption Perceptions Index” är bedömningen subjektiv och inte faktisk.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Är det någon som lyssnat till Red Ice de senaste dagarna? En svensk kvinna berättar om hur hennes och makens företag blivit förföljt av Skatteverket. Det är ju alltid penibelt att kunna hitta en egen ståndpunkt när det saknas viktiga fakta – jag vet inget om målet – men att bara höra någons upplevelser säger en del om hur systemet fungerar.

 • Mayne Sundewall-Hopkins, en del i din utmärkta lista beskriver hur diktatur alltmer detaljstyr även det mest grundläggande i våra liv.

  Detta är korruption i den meningen att det inte rakt ut sägs att vi lever under diktatur som detaljstyr vad vi äter och vad vi tar oss för. Alltså korruption i form av förfalskad hycklad och illusorisk frihet. I länder där kontrollen inte är lika kompakt finns givetvis ett större utrymme för privata initiativ, vilken väl då är vad Transparency International undersökningen mäter.

 • Det är sant att vi inte har samma typ av synlig korruption som i andra länder. En utbytesstudent från Chile (med svensk mamma, så hon pratade bra svenska när hon kom hit) berättade storögt om processen att få svenskt ID-kort. Hur hon garvade när hon fick brev om att hon kunde hämta ut sitt leg på posten “om ca två veckor” och förvirringen att kassörskan inte ville ha några spänn emellan för att lämna ut försändelsen. Sånt är vi absolut förskonade från.

  Däremot finns det gott om korruption på högre nivåer i hierarkin, och den korruptionen är i miljonklass och mer. Jag har snubblat över den själv några gånger i arbetslivet och blivit tillsagd av chefer att hålla käft, vi har sett det på Skatteverket för ett tag sen, jag har hört viskningar om att en annan myndighet tar in underkvalificerade och överbetalda konsulter där det i personalen finns misstanke om att det cirkulerar pengar tillbaka till cheferna. Lokalt har jag hört en historia av en entreprenör i snösvängen som körde sönder en alldeles nyasfalterad cykelväg. Lagret med asfalt var ca 2-3 cm tjockt. När han kollade med kommunen så hade de betalat asfalt så att det borde ha varit ett lager på ca 20 cm. Sånt är också en sorts korruption, eller snarare bedrägeri. Vi kanske ska studera hur stor andel bedrägeribrott av totalen det försiggår i olika länder?

 • Mayne: Finns det enligt dig länder som har en mindre korrupt kultur och borde hamna över Sverige i index? I så fall vilka, och varför?

 • Ordet ‘korruption’ verkar ha fått en vidare betydelse med åren. ‘Förritiden’ var det korruption när någon tog emot mutor – som de erbjudits t ex pga av sin makt-position i samhället. Nuförtiden tycks all möjlig oärlighet platsa under samma tak s a s.

  Resultatet av korruption på olika nivåer i samhället blir förstås…

  att det inte finns riktig mat i skolan,
  att det finns syntetiska ämnen i praktiskt taget allt ätbart,
  att sjuk & social ‘-vård’ inte fungerar,
  att fler och läkemedels-studier visar sig vara fuskjobb (med miljard-böter som följd!),
  att man inte kan välja bort vaccinationer (utan att utsättas för oerhörda påtryckningar!),
  att man inte kan välja alternativ sjukvård (utan att bli påhoppad och nätmobbad!),
  att man inte öppet kan ha andliga intressen (utan att bli påhoppad och nät-mobbad!),
  att man bara är tillåten att köpa och odla hybrid-fröer (är på väg ..as we speak!!’)
  att man hamnar i fängelse om man odlar egna grönsaker (på egen tomt ..som nu sker i ‘storebror-landet’ i väster!),
  att statliga myndigheter/instutitioner kan (utan någon som helst påföljd!) vägra information till allmänheten (eller skickar ut ett opersonligt för-tryckt ‘tomt’ meddelande ..samma till alla!),
  att ingen myndighets’ansvarig’ längre har (personligt) ansvar ..listan kunde göras mycket längre!!

  Nog f-n finns det korruption i lilla Sverige – men som Margareta sagt det ‘..handlar om vår egen självbild..’ och många har varken tid, lust eller ork att engagera sig. Det är enklast att ‘köra huvet i chips-påsen’ framför TVn!!

  Allt listat ovan händer inte ännu i Sverige – men det mesta gör det redan – och det som sker i ‘landet i vars ficka Sverige redan befinner sig’ ..kommer snart till Sverige!

  I Oxford Dictionary står det:

  “..noun
  [mass noun]

  1 dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery:the journalist who wants to expose corruption in high places
  the action or effect of making someone or something morally depraved: the corruption of youth was a powerful motif the word ‘addict’ conjures up evil and corruption

  2 the process by which a word or expression is changed from its original state to one regarded as erroneous or debased:a record of a word’s corruption [count noun]:the term ‘hobgoblin’ is thought to be a corruption of ‘Robgoblin’
  the process by which a computer database or program becomes debased by alteration or the introduction of errors: this procedure creates a temporary file to prevent accidental corruption

  3 archaic the process of decay; putrefaction: the potato turned black and rotten with corruption..”

  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/corruption

 • Även Nya Zeeländare och Kanadensare brukar vara stolta över sina samhällen, och dessa skulle därför med Perra Js twistade logik vara tacksamma länder att bedriva korruption i. Frågan är ju då om det i Somalia, där tilliten är låg och korruptionen är hög, skulle vara svårare att verka korrupt..

  Ja det var twistat!
  I länder som Somalia är korruptionen öppen, alla kan se den dagligen. I länder som Sverige har vi demokrati, och därför måste korruptionen skötas mera “sofistikerat”. Det är en viktig skillnad, som lätt kan twista till logiken.

  Men jag tror faktiskt ändå det inte skulle vara så lätt att sticka ner till Somalia och vara lite korrupt, fast av andra orsaker än de rent logiska. Man skulle nog få en kula i huvet för att man inkräktar på någons revir!

  Det finns mycket man kan “lyckas med” i en demokrati, genom att dölja det, eller kalla det något annat. Med medias hjälp oftast.

 • Jonas K
  (Och Red: Jag kommer inte att go off topic, vilket jag kommer att visa…)

  Har du något exempel på randomiserade dubbelblindade studier som gjorts med
  fokus på om patienter faktiskt blir bättre eller sämre? Där man verkligen kan kolla upp det hela
  med patienterna själva?

  Jag tror absolut det finns sådana studier, men som visar något annat; t ex om ett preparat sänker kolesterolhalten i den grad som utlovats.
  – Och sedan “vet” vi ju att en sänkt kolesterolhalt är jättebra, vilket betyder att folk blir bättre?

  Eller vet vi det?

  Vetenskapen missbrukas genom att den frestar till, och gynnar, ett fragmenterat synsätt, där man inte behöver ta något ansvar för helheten. Man kan skapa ett preparat som krymper cancersvulster, men som skapar en rad andra problem som likafullt tar död på patienten – kanske efter den period av fem år, efter vilken den cancersjuke förs in i statistiken som “botad”.

  Betänk att folk som blev dollarmiljardärer på cigarretter en gång i tiden gav sig in i läkemedelsindustrin och gjorde den till vad den blev. De hade en sådan makt att vetenskapen tvingades anpassa sig efter TRENDER – där det alltså är fullt möjligt att skapa perfekta randomiserade dubbelblindade studier som väcker stor respekt men som inte nödvändigtvis hjälper patienten.

  Och just detta fragmenterade synsätt – som dessutom ger en falsk känsla av “kritiskt tänkande” – är vad som möjliggör korruption inom vetenskapen i Sverige. Särskilt också eftersom Sverige alltid handlöst rättat sig totalt efter ett land i väst med en betydligt högre grad av korruption…

 • Tja, Sverige kommer ju, tillsammans med övriga nordiska länder, alltid högt i internationella studier när det gäller tilliten till andra människor och allmän lycka och hur nöjda de är med livet. Resursmässigt ligger vi ju också mycket högt även om vi tappat något sedan absoluta toppen på 60-talet samtidigt som fördelningen av inkomster är jämnare än i många länder i västvärlden. Allt detta är ju faktorer som borde sörja för en låg grad av korruption.

  Även Nya Zeeländare och Kanadensare brukar vara stolta över sina samhällen, och dessa skulle därför med Perra Js twistade logik vara tacksamma länder att bedriva korruption i. Frågan är ju då om det i Somalia, där tilliten är låg och korruptionen är hög, skulle vara svårare att verka korrupt..

 • Svar till Thomas2,10 Dec, 2013 at 08:42

  Eftersom Transparence International baserar sin undersökning på uppfattningar så kan väl också jag ha en uppfattning, som privatperson, inte som storstilad organisation.

  Jag uppfattar att vissa regioner som jag besökt har sociala kulturer som har en högre grad av hederlighet inbyggd. Man är mer rak i sin kommunikation och trivs generellt bättre med livet. I dessa regioner finns en attityd till livet och medmänniskor som är mer positiv och bejakande och det verkar som om den attityden delvis beror på hur det politiska skiktet uppfattar sina medborgare. Dessa regioner tycks inte ha problem med resurser och det verkar ha betydelse. Om alla har tillgång till resurser som tillfredsställer basbehoven finns mindre risk för korruption.

  Jag anser att “Nordamerika” är ett för stort område för att kunna generellt bedöma. Det var därför jag pekade ut tex: Nya Zealand, Kalifornien och Kanada som åtminstone något mindre regioner.

 • Ok tack Jonas K.

  När det gäller att mäta korruption verkar det bästa sättet vara så pass dåligt att det blir mycket vilseledande.

  Vi vet redan att Sverige har ett oförtjänt gott rykte baserat på fantasier. Dessa fantasier är skadliga för de gör att Sverige inte genererar den rätta självkritiken, att vi ränner runt med en hög svansföring som leder till att vi inte agerar.

  Ett exempel är vården. Vi vet att jätteproblemen finns med vården i Sverige precis som med den katastrofala situationen med den svensk skolan. Ändå upprepar många att svensk vård är “fantastisk” och så jämför man Sverige med vårdsituationen i ett afrikanskt land i krig.

  Självklar då framstår ju svensk vård som fantastisk. Men om vi nu är så bra som vi tror att vi är måste vi ju jämföra oss med de länder som är bäst på vård. Genom att undvika den jämförelsen kan vi vidmakthålla fantasin om Sverige.

  Jag VILL att Sverige ska ha ett välförtjänt gott rykte, inte på ett rykte baserat på fantasier som döljer allt möjligt elände i det här lilla viktiga landet. Vi är inte viktiga. Sverige är ett litet land som lider av en stor vi-är-trots-allt-bäst-mentalitet.

 • Perra J,

  Man bör alltid välja det minst dåliga sättet att mäta. I fallet med korruption kan det nog tyvärr vara att tillfråga personer om upplevd korruption eftersom det är så svårt att mäta korruption direkt. När det gäller medicinska preparat är det minst dåliga sättet att mäta randomiserade, dubbelblindade studier, inte frågeformulär om upplevda effekter till icke representativa grupper av patienter.

  Red,

  Eftersom det handlar om mätproblem när det gäller korruption så tyckte jag det var på sin plats med ett exempel från ett annat område där man hade använt ett liknande angreppssätt. Efter denna kommentar ska jag dock inte skriva något mera om homeopatistudier under detta inlägg.

 • Istället för att se det som ett kvitto på att den nattsvarta bilden som ofta målas upp av Sverige i artiklar och kommentarer på siten inte är helt verklighetsförankrad, så väljer man att misstro människor i studien som inte upplever att samhället de möter i sin vardag präglas av korruption.

  Det skulle vara intressant att höra av er vilka länder ni själva anser vara långt mindre korrupta än Sverige. Gärna med en förklaring varför dessa skulle ha en mindre korrupt kultur.

  Redaktören har ju exempelvis tidigare framhållit Californien och Kanada som platser däe han skulle kinna tänka sig att bo. Anser han nordamerikansk politik och myndigheter som öppnare?

 • Jonas K:
  Det är väl en väsentlig skillnad mellan dessa två fall, varav det första var huruvuda en tillfrågad person faktiskt blivit bättre eller sämre av en behandling som denne emottager för en existerande åkomma denne lider av – och det andra fallet helt enkelt baserar sig på en allmän känsla en tillfrågad person har för ett eventuellt existerande samhällsfenomen – i detta fall korruption.
  I det första fallet var den undersökta gruppen mera kapabel, vill jag hävda, att avge ett säkert omdöme. Antingen har man blivit bättre, eller sämre. Och är man riktigt sjuk, skojar man i regel inte.

  Jag vet inte på vad du grundar din mening att urvalet varit “mycket tveksamt” i den första studien? Jag läste igenom det igen nu – jag kan mycket väl missa något.

  Jag hoppas nu du har någon bättre grund än att enbart själva det faktum att en patient sökt alternativ vård gör dennes omdöme mera tveksamt?

 • Exakt Perra!

  DN Debatt: Sverige drabbas lätt av korruption och är därför mycket korrumperat

  Lars-Göran Engfeldt, ordförande i Transparency International Sverige sänder en allvarlig varningssignal till svenskarna. Sveriges motståndskraft mot korruption är svag. I en omfattande studie som presenteras i dag är det bara JO-ämbetet som klarar granskningen. Undersökningen pekar på klara brister inom den offentliga sektorn och de politiska partierna. Regeringen bör ge en statlig organisation i uppgift att informera om korruption och dess skadeverkningar.

  https://newsvoice.se/2012/02/08/dn-debatt-sverige-drabbas-latt-av-korruption-och-det-ar-darfor-korrumperat/

 • Jag är nog inne på Margaretas linje här.
  Vi svenskar kan inte drömma om att det skulle kunna förekomma korruption här – vilket kan betyda att Sverige i själva verket kan bli (om det inte redan är) ett av de mest tacksamma länderna att BEDRIVA korruption i.

  I Sverige har vi typiskt en lite väl naiv tilltro till auktoritet, och särskilt vetenskaplig auktoritet. Det är ett mycket gynnsamt klimat för korruption.

 • Jag ställde frågan till Lotta Rydström, exekutiv sekreterare på Transparency International Sverige.

  Hon svarade:

  Datum: måndag den 9 december 2013 kl 12.01

  Tack för e-post.

  Transparency Internationals årliga korruptionsmätning, Corruption Perception Index, visar uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Undersökningen baseras på ett antal studier från internationella organisationer och kunniga bedömare. Det är inte Transparency International själva som har tagit fram källmaterialet som ligger bakom undersökningen – Transparency International har sammanställt datat i en jämförbar lista och presenterat det på ett lättillgängligt sätt.

  Sveriges höga placering är således beroende på ett antal internationellt erkända institutioners bedömning om uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Korruption är svårt, om inte omöjligt, att verkligen mäta. Därför mäter man i stället uppfattningen av korruption. Läs gärna mer om CPI på: http://www.transparency.org/cpi2013

  Vi säger inte att Sverige är korruptionsfritt. Men jämfört med många andra länder uppfattas Sverige som ett land med låg korruptionsgrad i offentlig förvaltning. Sverige har inte samma samhällsdestruktiva korruptionsproblem som många av de länder som ligger på den nedre halvan i indexet. Men vi har självfallet problem – i finansieringen av politiska partier, i offentlig upphandling, i näringslivet och i avsaknaden av ett tillräckligt whistleblowingskydd. Detta är bara några av de områden som TI Sverige arbetar med.

  Läs gärna mer på vår hemsida http://www.transparency-se.org.

  vänligen,

  Lotta Rydström
  Exekutivsekreterare
  Transparency International Sverige

 • Det kan ju med största sannolikhet också vara så att vi är skickligare på att inte åka fast……. för att inte tala om kontanter, det bara måste ju vara kvar… hur ska de kriminella annars klara sig ?

 • Ja, det finns inga riktiga siffror och statisktik.
  Den kallas ju för Corruption PERCEPTION index,
  Undersökningen går ut på att man frågar ledare och medborgare om deras subjektiva uppfattning om korruptionen i landet. På så sätt är den också intressant, men den ska inte tas för ett faktum eller någon form av mätetal på den verkliga korruptionen.
  Detta har jag bråkat med journalister ett par gånger utan att få någon förståelse.

  Som jag ser det används denna organisation för att vit-tvätta väst och underminera & nedvärdera motståndare.
  Skulle man räkna korruption i form av mängden försnillade pengar, så finns den största korruptionen i världen finns i den anglosaxiska bank & statssfären där sverige ingår!

 • Jag tror att undersökningen bara speglar vår egen självbild. Vi vill gärna tro att vi bor i den bästa av världar.
  Inte minst Newsvoice och personer som Inga-Bitt Ahlénius visar att vi långt ifrån gör det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *