UK har börjat censurera webbsidor med “esoteriskt material” (andligt, medvetandet, visdom?)

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

esoteriskt-material-pornwall

Sommaren 2013 kom varningen att David Camerons förslag på internetfilter mot pornografi och våld på webben tillämpat av internetserviceleverantörerna (ISP:s) i England även skulle filtrera bort oskyldigt material för personer som surfar med mobiler, surfplattor och datorer. Mycket riktigt, så blev det.

Det brittiska internetfiltret framtaget i samarbete mellan det kinesiska bolaget Huawei i partnerskap med det brittiska telekombolaget Talk Talk rensar mycket mer än vad som var tänkt. Filtret började tillämpas med start för bara några veckor sedan med syftet att skydda barn och ungdomar från olämpligt material på webben, men det rensar även bort sidor på nätet som innehåller “esoterisk information” och hela “diskussionsforum” på nätet.

En del har kallat det en smygande sömngång in i censuren av material som hotar etablissemanget. 

Även bloggar som är mot våld och porr rensas bort. Till och med Facebook och YouTube kan drabbas av varningskyltar, rapporterar användare. Det mest anmärkningsvärda är ändå att ord som: meditationsteknik, medvetandefenomen, parapsykologi och andlighet kan betraktas som “esoteriskt material”.

Det är den brittiska regeringen som i slutänden avgör vad som kan trigga en varningsskylt på skärmen för brittiska surfare.

Nedan möter den brittiska användaren som just köpt en ny smartphone, surfplatta eller dator med webbläsare. Denne ombeds kryssa i en ruta om “föräldrarkontroll”.

Pornwall

Bortrensning av innehåll sker från start per default. Det räcker om användaren kryssat “ja” i rutan “Do you want to install/enable parental controls” för att sidor om: våld, pornografi, terrorism, självmord, rökning, alkohol samt hela webbforum om allt möjligt ofarligt och webbsidor med esoteriskt material automatiskt ska blockeras i webbläsaren.

“But in case there was any confusion as to exactly what “esoteric material” they might be getting at, the Open Rights Group has already reported that websites of organizations that promote “esoteric practices” whether directly or indirectly have already been blocked in the UK on pay-as-you-go Orange phones. I wonder if “esoteric practices” include types of meditation, practices of astral projection, or making contact with celestial beings etc. – but in the end, what you or I think doesn’t matter as the UK government has decided that it will be the judge of what spiritual knowledge humanity has access to”. / Angela Pritchard

screenDet som kan möta surfaren är olika typer av varningsskyltar som dyker upp om denne försöker gå in på en blogg, hemsida eller nättidning med text kanske om avancerad esoterisk meditation eller kanske tom medvetandeforskning. Vi vet inte exakt hur det gestaltar sig förrän sidor, bloggar och sajter testas. Brittiska surfare rapporterar löpande vad de inte kan nå.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

2013-12-26: UK “Porn Filter” Blocks Pro-Censorship Sites and other basic material

2013-08-02: War on Consciousness Takes to the Internet as Esoteric Websites to Be Censored in UK

2013-07-29: Proposed ‘pornwall’ to block all objectionable material – not just porn

2013-07-26: Chinese firm Huawei controls net filter praised by PM

2013-07-25: Sleepwalking into censorship

2013-06-11: Crazy: Orange censors all blogs, not just GigaOM

Infographic: UK Filter to Block ‘Esoteric Content’ – Worldwide Implications


 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack, har inte mycket att tillägga till de intressanta, uttömmande kommentarerna. Tycker som ni andra här – lika passionerat!

  Betr. Marianns — “..de för ett krig mot sig själva då vi alla är ETT – allt hör ihop – på ett högre plan. Det vi ser i världen är bara olika manifestationer av ETT – genom mångfald. Djur, växter och människor delar stora delar av sitt DNA och celler!..” — får man hoppas att de som “..for ett krig mot sig själva..’ kommer att komma till insikt (..om inte för ‘världen’, så för sin egen och sin avkommas skull) ..snart!

  Perras ord ‘..detta ”annat” hittar man alltid, oavsett hur censurerat allt är..’

  finns ju inom var ock en av oss – och att resa inom sig (för att nå utom..) det kan alla göra. Samtidigt, på det jordiska planet, fortsätter vi förstås att klättra på barrikaderna!

 • Men varför behöver “någon annan” befria mig från information…..jag har full kapacitet/kapabilitet att sortera själv…….livsfarligt att inte själv kunna välja bort dock kanska sumtomatiskt att ett Kinesiskt bolag har verktyg för detta……men iofs det flesta har nog ifall det skulle erfodras……

 • Har snöat in mig på den snöpta esoteriken och ser här en kamp mellan sekularism och uråldriga behov. Nätcensureringen kan ses som ett led i statens strävan att stärka moderniseringsprocessen och inte ge föda åt de Primitiva som sedan 1800-talet är satta till att dö. Behöver censureringen nödvändigtvis vara negativ då åtgärden kanske istället får en förstärkande effekt, dvs att nya vägar hittas för att bejaka och utöva andlighet “underground”? Här har vi mycket att lära av andra kulturer som under århundradenas lopp fallit under kolonisatörer och som i det dolda fortsatt med religiösa praktiker under herrarnas normaliserade normer och rutiner.

  Graham Ward, Professor of Divinity, föreläste i Göteborg för två veckor sedan om ”The Myth of Secularism”. Sekularism kan aldrig bli verklighet av två skäl enligt prof Ward. För det första är begreppet sekularism – som utesluter en transcendental verklighet – endast en mytologiserad ideologi med ett knippe idéer och normer för maktutövning. För det andra har sekulariseringen med minskade institutioner, färre kyrkobesök m m lett till en samtidig ökning i tron på en transcendental gud. Religion är inte något man kan välja bort med vilja, framhöll Ward, då vi behärskas av ”Primordiality”. Varje enskild cell i våra kroppar inhyser de allra ursprungligaste livsformerna som bär på en slags ”Protomentality” som opererar i vårt undermedvetna.

  Sekularism är således en påhittad myt som har svårt att konkurrera med uråldriga celler och deras behov. Mytologiska teman har därför inte försvunnit utan opererar under ytan på populärkulturen som t ex Harry Potter och twilight-serien, vilka behandlar varandet genom urgamla teman mellan gott och ont samt etik och moral. Numera ägnar vi allt mer tid åt digitala medier, vilket kommer att förändra vår verklighetsuppfattning i djupet då det inte längre finns någon ”online/offline way of living” förutspår Ward. De produkter som masskulturen erbjuder glittrar endast på ytan och kan därför i längden inte ersätta de andligt sprudlande erfarenheter som tillhör vår sanna natur att uppleva. Allt fler inser detta, vilket innebär en inkörsport till en postsekulär period med ökad politisk och individuell instabilitet.

  Ward framhöll att ord som ”Sacrality” och ”Language of Mystery” behöver återerövras. De hör ihop med uttryck som Invisibilities/Osynligheter. Vissa Osynligheter anses vara normala tillstånd i våra liv som t ex blodtryck och elektromagnetisk strålning medan andra Osynligheter förnekas. Naturvetenskapen plockar således ut vissa russin och förnekar andra Osynligheter som vi är omgivna av.

  Professor Wards inspirerande forskning kan å ena sidan verka lugnande då censurering på nätet inte påverkar våra andliga förmågor. Å andra sidor kan vi inte bortse från de farhågor som pågående BioGentekniskt utvecklingsarbete väcker när det gäller framtagning av genetiskt modifierade transhumana människor. Pågår omskapning av embryon för att bygga upp en ny förädlad människa från elitens egna gener? En ny klass med klonade människor som kan dela elitens smak för profit över lik och har då inte heller några problem med ödeläggelse av naturen?

  De olika krig som numera förs på alla möjliga fronter kan föras tillbaka till krigsföring mot olika medvetanden. Vi har numera ingen riktig koll på vilka terroristerna är och var den utövas. Deras antal verka öka för varje dag – ingen går säker.

  Om våra makthavare hade lyssnat på gammal visdom, förmedlat i mytisk form genom årtusenden, hade de kommit till insikt att de för ett krig mot sig själva då vi alla är ETT – allt hör ihop – på ett högre plan. Det vi ser i världen är bara olika manifestationer av ETT – genom mångfald. Djur, växter och människor delar stora delar av sitt DNA och celler!

 • Sverige bedömndes av OECD som det dredje minst drabbade land i världen som är korrupt. Det var mycket interessant, då helt fel. Korruption är nämligen inte bara at man få pengar under bordet för at genomföra eller hindrar något att blir genomfört.

  Sverige har sedan 60 talet varit väldig uppfinnigsrik med att föra en bra propaganda utåt men verkligheten ser helt annorlunda ut. Man har under många år kuvat svenskarna til att tiga. När jag kom till Sverige i slutet av 70 talet var jag schockerat över den “mindkontroll” som man redan då utförde. Om någon sa något i tidningen som icke var politisk korrekt blev den utpekat som ikke människa och offentlig mobbat.
  Det fanns sådana som satt i fängelse för sina åsikter efter Sovietmodell. Nu när Amerika har tagit över denna modell, men på ett mer subtil sätt och Sverige har blivit en delstat av Amerika är det inte forvånande. Nu behöver man inte detta längre då de flesta tycker som det krävs med bara lite skillnad i partifärg. Alla nyheter, om tidningen, TV eller Radio är likriktat. Vi blir matat med katastrofer och elände, som om folk vill läser detta, men sanningen är om man matas med elände blir man hjälplös, då eländet värkar vara övermäktig.( Väl beskriven av Naomi Klein i Chock Therapi). Marianne har rätt, vissa människor söker sig därför till de gammla kanaler för tröst, men detta är farlig för då tänker man inte längre som alla andra. Jag har många gånger frågat mig hur kunde en Hitler ta över ett helt land, där ” alla” verkade vara med i hans vansinne, men jag tror att världen kommer at fråga seg om 10-15 år hur man kunde hamna i den situation som man befinner sig då. En gammal erfaring säger att om man vill koka en groda får man sätter den i kall vatten och sedan långsam värmer upp och inte i kokande vatten för då hoppar den ut.
  Mitt intryck är att många har inte ens märkt att vattentemperaturen stiger hela tiden gradvis.

  Knappt någon svensk vet att när man vinner en process till exempel mot en myndighet, så att den måste betala skadestånd, kan den högtidligt strunta i det, då det inte finns en exekutive som kan tvinga denna myndighet att betala. Sådant kallar man Demokrati!!.

  Som Bo beskriver, så ser verkligheten ut och inte bara för Whiplashskadade. Jag har varit Sakkunnig i rätten i dessa fall och kan intyga att i rätten talas inget rätt. Om domaren spelar golf med chefen av försäkringbolaget är resultatet givet på förhand, trots all vetenskap som man framtar. Om man från patientens sida har mycket goda och giltiga argument kan det blir så att man skrämmer patienten till en liten skadestånd ( inte motsvarande den egentliga förlust) då försäkringsbolaget har oändlig med pengar till skillnad av patienten som oftast är nästan blottat efter många år sjukskrivning, betalning av privata alternativ osv.

  Svenskarna slå sig gärna för bröstet hur demotratiska dom är, men har inte fattat att allt detta är mest propåganda. På 70talet kallade man Sveriges sjukvård som den bästa i världen, ja om man bara jämförde med U- länderna. Man har under de sista 50 åren långsamt och smygande ändrat samhället. Jag frågade för 20 år sedan varför man inte utbildar “Wallraffar” ( Walraff var en journalist i Tyskland som avslöjade systemets fel genom förtäckt infiltration) jag fick svaret av en adjunkt inom journalistik att man visst gjorde det ,men när de kom ut och skulle arbeta för en tidning, då fick dom snabbt lära sig att inte ifrågasätta den politisk korrekta åsikten. Uppdrag granskning och dylika sändningar gav först hopp om att nu har även Glasnost nått Sverige, men tyvärr stämmer det inte, det är skådespel för att vagga medborgaren i säkerhet.
  Jag kan inte svarar på om de olika partier skiljer sig så mycket från varandra, då våra politiker egal om Socialdemokrat eller Höger är med i de internationella Möten som säljer ut folket.
  I gammla kulturer sa man att Hövdingen är till för indianerna och inte indianerna för hövdingen. Den sista hövdingen i modern tid var nog Chevaz i Venezuela.

 • Sverige är de förströddas land – man älskar så ljumt, man hatar så grunt, man glömmer så fort vad som varit (Citat ur Lars Gyllenstens “Minnen, bara minnen”).

  När glömmer drabbade att de aldrig fick utlovad vård – i Sverige och/eller inom EU/EES?

  Är det kanske så att svenskarna och deras medier inte vågar – någon form av hämnd kan kanske bli följden av att tala om hur sanningen allt för ofta ser ut – i Sverige?

  Kanske finns det risk för att förlora ett kommande val? Vem vågar bry sig då?

  Om makten (inte bara ledande politiker, utan verksamheter som t ex försäkringsbolag) vill ha sitt budskap planterat i mediabruset, minskar medborgarnas rätt till oberoende källor – att grunda sina egna uppfattningar på.

  Michael Moore beskrev för ett antal år sedan hur stora företag i USA kunde tysta röster med kritiska synpunkter på vad MAKTEN gjorde eller egentligen önskade skulle ske – i det fördolda.

  Då gällde det vad som publicerades i tidningar (och förmodligen även i TVmedier) så ringde maktens män och kvinnor till ansvariga för den aktuella “oroskällan” och framförde att om den just då påbörjade granskningen eller debatten skulle fortsätta – så skulle den kritiserade verksamheten sluta att annonsera i det aktuella mediet!

  Vilka tidningar lever idag vidare om inte annonser finansierar verksamheten? Säkert ytterst få, troligen inga!

  Tänk tanken att Du, som läser detta blir drabbad i en trafikolycka och får en nackskada (som brukar betecknas som “whiplash” – och därefter blir så handikappad att Du inte längre kan försörja Dig och Din familj – hur blir livet därefter? – Som regel en katastrof när det gäller ekonomi och familj!

  Om detta finns det alltför många belägg! (Du kan t ex läsa om dessa saker på http://www.nackskadeforbundet.se) Svensk sjukvård klarar inte av att fastställa Dina skador! Då saknas uppgifterna i de handlingar försäkringsbranschen samlar in i form av journaler och intyg. Branschens försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) läser endast den information, som den kontinuerligt samlar in efter att den skadedrabbade anmält sin olycka – för att kunna få utlovad ersättning “om eller när” den väl inträffat.

  FMR träffar aldrig den skadedrabbade – för att inte bli påverkad av hur illa skadad denne har blivit till följd av olyckan! – Brukar det inte ingå att läkare skall ha stor kunskap och erfarenhet att bedöma just “svårt skadedrabbade” på det att de skall kunna få sina skador fastställda och behandlade med metoder som under årtionden fungerat i ordinarie vård?

  Varför skulle det vara otänkbart att ändra nuvarande system?

  Svaren brukar bli
  a) det skulle vara för kostsamt och tidsödande
  b) lagstiftaren har fastställt att rådande regler skall gälla
  c) FMR skulle av medlidande inte kunna förbli objektiva
  d) internationellt väl fungerande metoder accepteras inte i Sverige, därför att de inte uppfyller svenska krav på “vetenskap och beprövad erfarenhet”, eller på “internationell medicinsk vetenskap” etc

  Att varken “vetenskap och beprövad erfarenhet”, eller på “internationell medicinsk vetenskap” är godkända enligt besked från SANCO, EUkommissionen, att användas i medicinska eller juridiska sammanhang bryr man sig inte om i svenska domstolar.

  Att begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar förteckning över vilka metoder är godkända att användas i Sverige enligt SBU, Socialstyrelsen eller Sveriges Läkarförbund, eller att begreppet inte finns definierat i svensk lagstiftning enligt Justitiedepartementet tycks ingen bry sig om.

  Att inga svenska domare har sådan medicinsk kunskap, att de kan urskilja vilka motparters ombuds påståenden som är mest korrekta, gör att de kan döma på ett korrekt sätt – tycks inte spela någon roll.

  Att det inte blir någon debatt om dessa grundläggande frågeställningar skulle kunna bero på att någon form av påtryckningsmetoder måste finnas som medför att debatt aldrig uppstår om dessa grundläggande principfrågor!

  Skulle det kunna ha med vad Michael Moore framförde om hur påtryckningarna såg ut i USA, eller att frågan om uteblivet presstöd finns med i bilden?

  Hur mycket information som än skickas till våra ledande dagstidningar eller till program som Uppdrag Granskning – uppstår ingen riktig debatt i Sverige om rådande förhållanden, att svårt nackskadade för egna medel (lån av släkt och vänner, inteckning av sin bostad) tvingas åka till utlandet för att få den vård Sverige inte kan eller vill bestå dem med!

  Kostnader som samhället skulle stå för, enligt svenska regeringens löften till Bryssel och dess EUkommission, när Sverige till sist ville bli medlemsland – ett löfte som sedan bryts dagligen. Den debatten förs endast av handikapporganisationernas medlemmar, men aldrig av maktens kvinnor och män när väljare skall lockas att rösta på MAKTEN …

 • Mariann Nyqvist! En så bra sammanfattning av tillståndet. Om makthavare inte själva är inne i det, så vågar de oftast inte tänka själv utan har lämnat över till teknokrater, som grundar sitt samhällstänk på rådande ekonomin i första hand. Förödande i längden. Håller med Perra J. de som anser sig “fria” och s.k. skeptiker håller oftast med näbbar och klor fast vid auktoritets-tron. Jag är själv skeptisk mot skeptiker.
  Skall kolla länkarna senare.

 • Precis, Mariann!
  Här har vi möjligen åter en skeptikerrörelse som i smyg infilterat beslutshavare. Jag kom att tänka på ett annat exempel på möjlig mediacensurering: När e-böcker började komma på Adlibris, så framhölls Richard Dawkins “Illusionen om Gud” på första plats under en lång period (denna bok kanske kan anses som en “skeptikernas Bibel”). Varför just den boken, som kan anses lite långsökt? Varför t ex inte i stället Eckhart Tolles Power of NOW, som sålts i otroligt många fler ex?

  Någon påverkar helt klart vilka böcker som ska bli e-böcker, och här är ju ett helt nytt mediaområde för dem, otrampad snö så att säga, så de kan se till att ta kontroll från början. Ett slutet system är vad de vill ha, där INGET får vara odefinerat eller utom kontroll.

  Men de kommer inte att lyckas, om inte du själv är ett slutet system. Och ett slutet system blir du när du blir ignorant. Det sofistikerade i det hela är att ingen vill vara ignorant, och här kommer teknokratrörelsen in, där man i stället kallar sig kritiskt tänkande, när man i själva verket lämnat över allt ansvar på en maktentitet som hyllar “Det Kritiska Tänkandet”.

  När man “backtrackar” resonemanget hos en sådan kritiskt tänkande och “fri” individ, finner man oftast (alltid) ett blint anammande av auktoriteters utsagor, som i sin tur vilar på ännu högre auktoriteters utsagor, utan att någon ifrågasätter något. Dvs inte något som verkligen har betydelse. Jag har själv varit lite sådan. Jag visste precis hur min gräsklippare fungerade, såsom “vetenskapligt” sinnad. Och det gav mig en känsla av kontroll, och en känsla av att auktoriter jag inte ifrågasatte har samma kontroll. I själva verket var jag totalt ignorant, i saker som har betydelse.

  Likväl hade jag en oro i mig, en jagande känsla av att det måste finnas något annat. Och detta “annat” hittar man alltid, oavsett hur censurerat allt är.

 • Den västliga kulturen bygger på naturvetenskap som fört en långvarigt kamp mot utplånande av s k irrationellt tänkande hos folket. Allmänhetens beprövade erfarenheter och kunskaper ifrån livsvärlden s k common sense har låg acceptans bland de styrande till förmån för vetenskapliga teorier och modeller av verkligheten – de styrandes värld – sk systemvärlden.

  När människor och samhällen bryts ner socioekonomiskt, politiskt, etiskt och moraliskt är det inte konstigt att folk söker andlig näring, tillbaka till traditionella rötter, i högre utsträckning. Surfning på nätet efter ”esoteriskt” material kan ses som ”cyberturistiska pilgrimsresor”. Information på olika hemsidor, youtube m m ger värdefull näring i en avförtrollad biotech-sci-fi-värld som ter sig allt mer dystopisk och inhuman. Möten med människor på nätet, från samma eller andra kulturer och världsdelar, kan ge upphov till djupa känslor av ”communitas”. Begreppet myntades av Victor Turner för att beteckna upplevelser av sammanhang, djupa känslor av tillhörig- och samhörighet; en slags antistruktur mot vedertagna samhälleliga uppfattningar. Det är här det börjar brännas. Våra möten på nätet kan skapa positiva rollmodeller som kan initiera, bekräfta och förstärka våra egna tankar och upplevelser. Plötsligt kan saker hända inombords som leder oss bort från masskulturen och från de styrande. Vi gör våra egna val.

  Makten vill dock ha kontroll på vilken kunskap som distribueras så att den får rätt ideologiska laddning. Zoe Drucik (ref nedan) redogör för den filmklubb som Mussolini startade i Rom på 20-talet. Klubben fick ett stort geopolitiskt genomslag för indoktrinering av massorna genom olika massundersökningar och riktade filmproduktioner för konsumerism och ”mentalhygien”. Klubben, idéerna och metoderna togs över av Unesco på 40-talet. I dagarna planerar de för ett möte om ”Internet Governance”. Unesco har en mycket smutsig historia av kontroll och indoktrinering så vi får se vad de kommer att tillåta.

  Makten utgår från folket är det sagt. Hur kan makten tillåtas diktera vad vi ska tro, tänka, göra och läsa? Svaret är att vi låtit teknokraterna ta över samhället. De ser sig som samhällets beskyddare och tar samtidigt på sig en vuxenroll och behandlar folket som barn” som omhändertas in i minsta detalj för vårt ”eget bästa”. Sue Gerhardt ger i sin fackbok ”Det själviska samhället” en hårresande argumentation för hur De tänker. I slutet av boken skriver hon att vi ska överlämna våra barn och vår makt till de samhälleliga fäderna. Fäderna kommer genom kontroll av samhällets alla kanaler veta ALLT för att kunna ställa allt till rätta. Ett gott samhälle, menar hon vidare, skapas genom att vi alla äter samma mat, ser på samma filmer och lyssnar på samma musik……. Frågan är hur detta kan åstadkommas – påtvingat med GMO, knopp-kontroll och bip.., bip.. ?

  Demokrati kan inte existera om den inte tillämpas socialt. Hur ska vi tolka en tilltagande övervakning, disciplinering och polisiär våldsutövning?

  Zoe Druicks filmstudier om indoktrinering: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-Ia3_Ok0r1UJ:www.filmstudies.ca/journal/pdf/cj-film-studies161_Druick_studies.pdf+international+institute+of+educational+cinematography&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESi9wZXY_IR9R44ofnoUm1MSgxNlRgCw95qi79ZXCJsgM6I7cGpcjqtM6kXBRVN12aIxNrCol8WV9ZoU6Jo8-tMXQeSRTbzswp-LM1vK0vrnepYSttxSIwtHK1sN_yGD6f564EBN&sig=AHIEtbQhP-DP5Nwwy16eksLegk3Ma0tOVg

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *