Vill du hjälpa Ahtman juridiskt? Han lider av vaccinskador

publicerad 8 december 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

NewsVoice vill att Athman Omar ska få en chans att komma tillrätta med vad som verkar vara ett exempel på vaccinskada. Det NewsVoice kan göra är att låta Athman få berätta sin historia och samtidigt uppmana dig att bistå honom med juridisk support. Skriv gärna nedan en kommentar med dina råd till Ahtman. Han vill stämma ansvarig svensk myndighet.

Ahtman Omar med sina egna ord:

Jag drabbades av Guillain-Barrés syndrom (GBS) som först diagnostiserades under semesterresa i Kenya i mars 2011 i samband med maginfektion.

Jag hade vaccinerat mig mot svininfluensa, Pandemrix 2009 och Fluarix 2010. Hösten 2011 blev jag informerad att inte ta vaccinet. Efter Fluarix vaccineringen drabbades jag av tarmbesvär, muskel-svaghet och hade inte förmåga att delta i mina vanliga aktiviteter som tex gymnastik, joggning, simning etc. (“weakness and tingling in the legs are early symptoms of the disease”, citat från Vaccine Injury Help Centre).

Min husläkare har informerat mig att mitt immunsystem hade varit rubbat redan innan jag drabbades av maginfektionen som jag fick under semesterresan till Kenya. (Jag är ursprungligen från Kenya och under de senaste 12 år (innan jag fick vacciner) har jag besökt landet nästan varje år och har ibland drabbats av liknande maginfektioner utan att det utvecklats till GBS). Vacciner hade rubbat mitt autoimmuna system och försvagat min försvarsmekanism för att klara av infektioner.

Jag anmälde mitt fall till Svenska Läkemedelsförsäkringen som vaccinskada den 2012-04-26. Den 2013-01-21 meddelade de mig att det inte föreligger något samband med Pandemrix och/Fluarix och mitt GBS. Även Läkemedelsskademedelsnämnden (2013-06-26) anser att den maginfektion som jag drabbades av under semestern är huvud orsak till GBS. Talan mot bedömning måste väckas i allmän domstol inom 6 månader.

I en systematisk genomgång av litteraturen har nyligen Institute of Medicine (IOM), USA, dragit slutsatsen att trots att bevisen i huvudsak talar mot ett orsakssamband mellan influensavaccination och GBS, går ett sådant inte helt att utesluta (också citerad tidigare på Smittskyddsinstitutets sida). Jag är övertygad om att min GBS är en följd av Pandemrix och/Fluarix i samverkan med andra orsaker.

Jag vill ta saken till prövning i allmän domstol, men blev nyligen informerad av en advokat att trots det rättsskydd jag skulle få från hemförsäkringen skulle det här kunna bli mycket dyrt för mig. Det är viktigt att använda den kraft jag har kvar att koncentrera mig på att bli frisk. För närvarande har jag inte den ekonomiska möjlighet och ork.

Kan du hjälpa till? Jag är 68 år.

Jag hade den 2012-12-01 också anmält mitt fall som en vaccinskada på Vaccin.me. Jag är inte emot vacciner som sådana och jag har faktiskt vaccinerat mig varje år sedan lång tid tillbaka och jag tar alltid alla nödvändiga vaccinationer vid utlandsresor, men nu är jag medveten om att i få fall kan vacciner orsaka svåra neurologiska besvär som mina hos en liten del av befolkningen.

Pandemrixvaccinet var alldeles för snabbt framtagen.

Athman OmarSå här kan du stötta Newsvoice

 • [svar till person som istället besvarat via mail]
  Tack för din kommentar.
  Redan i november i fjol, inför huvudförhandlingar, när jag drabbades av en kraftig försämring av mitt hälsotillstånd i form av extrem muskelsvaghet, skakningar, förhöjt blodtryck, yrsel och balansrubbningar skrev jag till min advokat att jag inte har ork att fortsätta med fallet mot Svenska Läkemedelförsäkring AB, dels på grund av mitt försämrade hälsotillstånd och dels på grund av de ekonomiska konsekvenser en rättegång kan innebära.
  Jag skrev också att jag vill lägga ner fallet och vill nu koncentrera mig på att bli frisk.
  Med vänliga hälsningar,
  Athman Omar

 • Enskild kvalitetssäkrad nätvÄrkselev vill, kan och vågar kostnadsfritt hjälpa Ahtman, att som EN drabbad enskild svensk vårdtagare, resurssnålt i nutid och rum, arbeta och förbruka enskild ägd funktionell energi (eFergi), på att JURIDISKT förklara nytta, ansvar och risk, med att lära, träna och värdesäkra att Ahtman, som EN drabbad enskild vårdtagare mentalt förstår när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild vårdtagare, inte mot två eller flera vårdtagare eller EN vårdtagare, som i tal eller text använder ord/begrepp, som JURIDISKT är laglöst kollektivt pronomen, eller som inte är EN drabbad enskild vårdtagare, utan ett eller flera laglösa kollektiv av vårdtagare u.p.a. och risk, lokalt i en medlemsstat på den inre fria solidariska vårdmarknaden i EES och Europeiska unionen.

  Ahtman, har Du ETT brev adresserat till Dig som EN drabbad enskild svensk vårdtagare och som är producerat och kvalitetssäkrat (underskrivet) av EN vårdgivare, som bedriver näringsvÄrksamhet i nutid och rum, enligt min förklarande text nedan?

  Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum ovan.
  Lärstad den 14 december 2013
  Namn på rättssubjekt som producerat resultat med eller utan STRIKT ansvar och risk ovan.
  Är namnet ovan EN näringsvÄrksamhet, skall namnteckning på företrädare skrivas här.
  Namnförtydligande och befattning på eventuell namnteckning på företrädare ovan här.
  Är namnet på rättssubjekt ovan EN juridisk person, redovisas organisationsnummer och styrelsens säte, lokalt i en medlemsstat på den inre fria vårdmarknaden EES och Europeiska unionen.

 • Tack för din kommentar. Det var tråkigt med massvaccination. Jag ser i olika bloggar att många har drabbats, dels ska de kämpa med att hålla en bra livskvalitet, hälsa etc och dels ska de kunna bevisa att det är just det vaccinet med största sannolikhet o inte i kombination med något annat som är orsaken till problemen. Dessutom var vaccinet inte riktigt utforskat och man visste inte om alla biverkningar.
  Man borde kanske ha samma system som i USA där Vaccine Injury Help Center hjälper de skadade utan kostnad. Just med neurologiska skador är det också svårt att kunna bevisa samband. Jag såg på nätet att där man har utrett skador har man sett en tendens att forskarna är mera trogna mot anslagsgivarna.
  En läkare har berättat för mig att den maginfektion jag drabbades av var ett sekundärt problem. Det primära var vaccinen. Virus/bakterier kan ligga latent länge o återaktiveras vid en andra infektion.

 • Det är mycket svårt att få upprättelse då myndigheterna inte tvingas ta tag i fall som ditt eftersom den stora massan faktiskt litar på vad bolagen och myndigheterna ger oss.
  Känns jobbigt att läsa om dina besvär och jag vet att du kommer att göra nytta med att “upplysa” men att du säkert inte kommer vinna (Vill vara ärlig här) en ev. rättegång då tryck saknas på samhällsinstanserna.

  Kämpa på broder, du gör det för alla våra barn!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *