WHO: Tillgång till alternativmedicin är en mänsklig rättighet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 december 2013
- NewsVoice redaktion

Johanna HökI framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativmedicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet. Det anser Världshälsoorganisationen WHO, vars generaldirektör Dr. Margaret Chan i dagarna skrivit under en ny strategi på området. IC:s verksamhetschef Torkel Falkenberg är en av huvudexperterna i arbetet.

Text: Johanna Hök, artikel återpublicerad med tillstånd av Integrativecare.se

Strategin som har titeln ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023” är en vidareutveckling och uppdatering av Världshälsoorganisationens första strategi inom området traditionell, komplementär och integrativ medicin/vård (TM/KAM).

Hopp om positiv vårdutveckling

I förordet till strategin skriver WHOs generalsekreterare Dr. Margaret Chan att mycket hänt inom området sedan den senaste strategin kom ut 2002. Allt fler länder uttalar officiellt betydelsen av TM/KAM för människors hälsa och välbefinnande samt för hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Dr. Chan menar att strategin, och indirekt arbetet med integrativ vård, kan bidra till en bredare vision kring människors förbättrade hälsa och patienters autonomi.

Uppnå universell tillgång till vård

Genom strategin önskar WHO stödja medlemsländerna:

ArcanumSkolan 2024
 • ta tillvara de möjligheter som TM/KAM kan bidra med för att förbättra människors hälsa och välbefinnande
 • utveckla personcentrerad vård
 • uppnå universell tillgång till hälso- och sjukvård.

Vidare vill WHO verka för att främja en säker användning av effektiva behandlingsmetoder genom:

 • reglering
 • forskning
 • lämplig integrering av TM/KAM produkter och vårdgivare i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Råd till länder att integrera

För att nå dessa övergripande mål råder Världshälsoorganisationen medlemsländerna att:

 1. bygga upp en kunskapsbas och formulera nationella riktlinjer.
 2. stärka arbetet kring kvalitet, säkerhet och effektivitet genom reglering.
 3. verka för en universell tillgång av hälso- och sjukvård genom lämplig integrering av TM/KAM och egenvårdsmetoder i de offentliga nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Balans mellan säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Strategin understryker vikten av att alla medlemsländer underbygger sina aktiviteter med en bred kunskapsbas inom området. Alla aktiviteter bör anpassas till lokala omständigheter, där en balans måste uppnås mellan säkerhet och effektivitet för konsumenterna/patienterna och möjligheten till valfrihet. Givet den globala marknaden kommer betydelsen av globala överenskommelser kring exempelvis produktkvalitet också bli en viktig faktor att väga in, enligt strategin.

Traditional Medicine (TM) en universell rättighet

Strategin tar också upp frågan kring vem som äger rättigheterna till produkter och metoder vars ursprung ligger tusentals år tillbaks i tiden. Här understryker man vikten av att länder tar hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter till sin kunskap, samtidigt som man beaktar vikten av forskning och utveckling kring TM/KAM.

Vägen framåt är – enligt Världshälsoorganisationen – att befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som inkluderar TM/KAM som en universell rättighet genom en säker och effektiv integrering av TM/KAM i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Text: Johanna Hök, Integrativecare.se

Artikelns källa


Relaterat

WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

Traditional medicine on slow climb towards global respect

Government promotes Chinese medicine development on international platform


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Wille Börlin 6 Jan, 2014 at 08:25

  Vilken naivitet att tro på vårdfrihet i Sverige och att likna alternativa hälsometoder vid till exempel kill under fötterna. Typiskt ytligt och helt i avsaknad av kunskap om vilka kraftfulla och överlägsna metoder utan biverkningar, som finns att tillgå utanför skolmedicinens snävt satta råmärken.

  I själva verket är det idag läkemedelsindustrin/skolmedicinen som systematiskt försvarar och avsiktligt utsätter människor för hälsovådliga ämnen som till exempel kvicksilver.

  Det är något beklämmande med personer som förgiftar sig med skolmedicinens kemikalier och låter sitt medicinska tillstånd bryta ner den egna kroppen och hjärnan, hellre än att rätta till hälsoproblemen i grunden.

  Såna som Wille Börlins kommer aldrig att bidra till mänskligheten medicinska självbestämmande. Tvärtom.

 • Els-Marie, Wille och Magnus är lite aningslösa – precis som artikelförfattaren. Egentligen är ni ganska dumma.

  Els-Marie, det är ingen ny “attityd”, utan bara dimridåer för att dra åt tumskruvarna och förstöra traditionella läkemetoder och folkmedicin. Magnus, det är inte så att generaldirektören har “åsikter”, hon är bara en figur vissa krafter har för maktutövning, via nu då WHO. Varför står det inte bara att folk får själva välja sina behandlingsvägar etc – varför hänger de på ord som “riktlinjer” och “reglering”. Reglering måste väl innefatta att man först gör traditionella metoder beskurna via massa reglementen, dolt genom att de också skriver “forskning”. Vad finns att “forska” om? Ingenting – det är ett sätt att leda folk in i illusion bara. Klart de kommer glatt att “tillåta” alla gamla metoder och preparat, EFTER att de har åsamkat dom sådan skada, och allmän förvirring och sänkning av den gamla folkmedicinen så att den i praktiken inte har positiva effekter. Bara naiva människor kan tro att de skumma ägarna till världsföretagarlagets avdelningar utåt, såsom WHO, vill annat än att deras slutkunder, VI, ska bli än mer lönsamma, och det är ju inte folkhälsa som ger lönsamhet och – utan sjuklighet via att trycka undan symptomen på ohälsa, så att de blir värre framgent, och ger än mer tröga neddummade sinnen hos folket.

  “Givet den globala marknaden kommer betydelsen av globala överenskommelser kring exempelvis produktkvalitet också bli en viktig faktor att väga in, enligt strategin.” Vilken gbob/globalism? DEty där är osant. Det finns inget “globalt” på vårt plan. Folkmedicin här är inte folkmedicin där – alla har olika vägar genom att de är olika människor, genom olika klimat, växter osv. Det hela är en fälla. Artikelförfattaren skriver om “strategin” – men hon förstår inget alls av den. Ska du företräda alternativ medicin? Huva.

  Dessutom är “TM/KAM produkter” särskrivet.

 • Om nu WHO:s generaldirektör har dessa åsikter, finns det ju stor risk att denna person snart utmanövreras av starkare krafter. Det är ju inte hållbart för ekonomisk utveckling att ha denna hållning. 🙂 -Ekonomisk utveckling innebär inte att vi mår bättre, men blir lönsammare för företagen, som har starka lobbyister och många med inflytande över WHO…

 • Wille

  Problemet är att så många dör av skolmedicinen. DN har genom Zaremba beskrivit den svenska vården förfall. Allt fler läkare träder fram och varnar, oftast genom att lågmält ge sina patienter olika former av råd som avviker från vad de “får” säga. På fritiden berättar de om hur vården borde fungera.

  Problemet är att antalet skadade och dödade pga vårdmisstag, feldiagnoser, felbeslut, alltför grova medicinska metoder och läkemedelsbiverkningar är mycket högt i Sverige.

  Problemet är att Sverige stänger ner svenskarnas rätt att fritt få välj vårdform och det sker genom att vilseleda, genom att inte ge svenskar försäkringspengar när de söker bättre vård i andra länder, genom att inte verka för integrativ vård.

  Problemet är att alternativmedicinen inte får praktisera i fritt och att producenter av kosttillskott och alternativmedicn inte får skriva på burkarna vad preparaten hjälper mot.

  Problemet är att skolläkare som praktiserar alternativa vårdformer jagas av Socialstyrelsen och de utsätts för ett angiverisystem. Deras legitimationer plockas.

 • Var är problemet ?

  Alla i Sverige är väl fria att söka hälsa där de tror / vet att den finns ?

  Napra-, homeo- och alla slags pater är ju fria att annonsera sin specialité och att behandla dem som så önskar.

  Vi som är “fast” i systemet går till vårdcentral och är lyckliga med det.
  Sen stoppar vi i oss alle slags piller och är glada och tacksamma.

  Tror man mer på nålar, kill under fötterna, någon magnet och så kallad tusenårig kunskap med arsenik och kvicksilvermediciner så väljer man det.

  Trots skolmedicinens förfärliga missbruk av medicin och alle slags gifter och felbehandlingar så spås det att av de barn som föds idag så kommer vartannat barn att få uppleva sin hundraårsdag!

  Är det ett misslyckande så må det vara det………………………

  Själv är jag en tacksam och sextioårig nyttig idiot med diabetes II som knaprar piller och mår bra.
  Av en fotkillare blev jag diagnostiserad; “att jag kunde vara i risk för diabetes mm”.
  En lysande diagnos då jag är 174 cm och väger 95 kilo………………

  Gott nytt

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 • I boken ” Varför djur inte får hjärtattacker, men människor dör av dem” av dr Matthias Rath, gör han i slutet av boken en klarsynt genomgång hur Big Pharma fungerar. Det är en svidande kritik av bl.a. WHO.

 • Måtte Läkemedelsverkets ledning påverkas av WHO:s nya attityd! Då kanske vi slipper försenade behandlingar pga LV:s licensansökningsprocesser och i stället får se patienters och läkares önskemål förverkligade: en återgång till behandling med beprövade organiska läkemedel, t. ex.sköldkörtelextrakt från grisar, som numera ersatts av syntetiska preparat, vilka vissa patienter ej reagerar positivt på – ett dilemma i sig som News Voice borde granska.

 • Fina ord från WHO, och för att resultatet inte ska hamna där pengarna finns bör vi alla hålla färskt i minnet hur WHO och Margaret Chan agerade när “svininfluensapandemin” graderades upp till “pandemi” och tillhörande vaccin skulle promotas till folket.

  Läs artikel SvD från 2009 som avslöjar att 18 hemliga personer satt i hemliga möten tillsammans med WHO och Margareta Chan och bestämde att folket skulle massvaccineras. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-beslutar-om-massvaccinering_3866173.svd

  Om WHO och Margareta Chan fortfarande sitter i hemliga möten, och varför skulle de inte göra det, kan alternativmedicinen hamna litet snett, såvida inte förnuftigt folk kan dra WHO ur Big Pharmas klor. Och som sagt det beror på oss folket, och ju mer medvetenheten ökar bland folket ju lättare blir det för oss att få till bra beslut som stärker mänskligheten.

 • Precis, Perra o’ Janne. Ökad medvetenhet är det som behövs. Det ser vi ju på fb och olika bloggar att medvetenheten ökar hela tiden – och det är hoppfullt. Mänskligheten är inte lika lätt att lura ..längre! 🙂
  Go’ jul på er!

 • Jag är böjd att hålla med Janne och Mayne. Men tror samtidigt att det beror på oss själva vad det blir av det här. En ökad medvetenhet sätter stopp för korruptionen. God Jul.

 • ARTIKELN FÅR MIG ATT TÄNKA PÅ EXETER UNI. OCH OSHER CENTRUM..!! DVS KÄPPAR I HJULET FÖR KOMPLEMENTÄR/ALTERNATIV -MEDICIN ..HELA VÄGEN!!

  BETRÄFFANDE ORDVAL SOM:
  “..säker användning av effektiva behandlingsmetoder genom:
  reglering
  forskning
  lämplig integrering..” —— REGLERING, FORSKNING OCH LÄMPLIG INTEGRERING ETC – VILKA KOMMER ATT BESTÄMMA VAD SOM ÄR T EX ‘LÄMPLIG INTEGRERING’?

  OCH
  “..den globala marknaden kommer betydelsen av globala överenskommelser kring exempelvis produktkvalitet också bli en viktig faktor..” —— JASSÅ..JAHAJA, DEN GLOBALA MARKNADEN!! – DÅ ÄR VI DÄR IGEN ..SAMMA GAMLA FOLLOW-THE-MONEY-GÄNG” KOMMER ALLTSÅ ATT STYRA BÅDE TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN O’ ALLT DÄREMELLAN!!

  OCH
  “…frågan kring vem som äger rättigheterna till produkter och metoder..” vars ursprung ligger tusentals år tillbaks i tiden..”
  “..hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter till sin kunskap, samtidigt som man beaktar vikten av forskning och utveckling..” —— URSPRUNGSBEFOKNINGEN HAR SOM BEKANT INTE MÅNGA RÄTTIGHETER ..LÄNGRE – SPECIELLT INTE OM MAN TAR TILL SAKER SOM ‘..vikten av forskning och utveckling..’! (..BLIR DET MER I FAKE, FUSK O’ MUTOR -STILEN MÅNNTRTO?!) —— OCH UTVECKLING – DET HANDLAR VÄL OM GMOs KAN MAN TÄNKA.
  — KUNSKAPEN FÅR DE FÖRSTÅS GÄRNA BEHÅLLA ..HELST PÅ MUSEUM DÅ!

  SOM SAGT, DE SOM ÄGER RÄTTIGHETER TILL PRODUKTER OCH METODER ..JA VILKA VAR DET NU IGEN?!!

  CYNISK ..JAG?!!

 • Låter som ‘en gammal visa’ ..heard it all before. Det blir antagligen som vanligt med ideliga käppar i hjulen för alternativmedicinska metoder – och så kan man fortsätta som tidigare i samma gamla follow-the-money-spår!! 🙁

  Tror inte på skrivna ‘löften’ – inte förrän jag sett handling!

 • Många fina ord men är det så att dessa punkter kommer att styra?
  1. bygga upp en kunskapsbas och formulera nationella riktlinjer.
  2. stärka arbetet kring kvalitet, säkerhet och effektivitet genom reglering.

  Dvs. ytterligare ett sätt från Big Pharma att säkerställa vinsten och att hålla världens folk i sjukdoms träsket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *