SvD: “Alzheimer kopplas till DDT” – Se även kopplingen polio och DDT

publicerad 28 januari 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Noterat. Henrik Ennart skriver i SvD-artikeln Alzheimer kopplas till DDT att Alzheimers sjukdom i en ny amerikansk studie kan bero på det sedan länge förbjudna bekämpningsmedlet DDT.

Text: Torbjörn Sassersson

Forskare vid Rutgers medical school i New Jersey publicerade i senaste numret av den ledande medicinska tidskriften Jama Neurology en studie som rapporterar om sambandet. Studien säger att personer med den kända riskgenen för alzheimer, APOE4, är extra känsliga för DDT.

Samma koppling har observerats mellan polio och pesticidproduktionen i tex USA samt mellan användandet av DDT och polio.

När vaccinationsprogrammen tog fart i mitten på 1950-talet tog läkemedelsindustrin omedelbart äran till sig genom att marknadsföra att deras poliovaccin räddade världen från polio. I själva verket anser vissa forskare att det var minskningen av pesticider och insekticiden DDT som egentligen var orsaken till minskningen av polio.

Polio är i så fall egentligen en skada från bekämpningsmedel och det betyder, som en logisk konsekvens, att poliovaccinet är ett smart industribedrägeri.

env_pestpolio_bhc40-70

env_pestpolio_ddt45-53


Relaterat

Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature

History shows polio caused by pesticide exposure, then was eradicated by decline in DDT use