Argentina ett rättslöst hett land periodvis utan el och dricksvatten

publicerad 9 januari 2014
- Elisabeth Avendaño

Torka-i-Argentina-2013-14-Elisabeth-Avendano
a7a76cb6da7437ab6db7f56680c61ae7Elisabeth Avendaño rapporterar från Argentina att delar av Buenos Aires ännu inte har fått elektriciteten tillbaka efter tre veckor av strömavbrott. Många butiker fick både matvarorna och kyl-frysdiskar förstörda på grund av variationer i elspänningen. Ute på landsbygden torkar skördar ihjäl. Myndigheterna förutspår nya strömavbrott under en pågående värmebölja med temperaturer över 35 grader i skuggan, skriver Avendaño.

Text och foto: Elisabeth Avendaño, Trenque Lauquen, Argentina

Den senaste veckorna har varit extra pressande i Argentina på grund av den värmevåg som dragit in över landet. Temperaturer över 40 grader har plågat både människor och djur i över tre veckor nu.

Vi som bor på landet har kanske ingen luftkonditionering, men vi har i alla fall friskare luft ute, skugga under träden och ofta gamla, låga bostäder med skuggande träd eller pergolas och tjocka väggar som bevarar nattens svalka, om man bara stänger alla fönster tidigt på morgonen.

LaNacionI storstädernas asfaltdjungel blir hettan snabbt outhärdlig mellan husväggarna. Asfalten mjuknar och sviktar under fötterna och inte blir det roligare att bo i städerna när Argentina som vanligt drabbas av energikris kring årsskiftet.

Räddningsarbetet fortsätter med brandkår och olika sjukförsäkringsbolag, som med stegar och ambulanser försöker undsätta eller transporterar ned äldre och rörelsehindrade från sina våningar i höghus som varit utan elektricitet (belysning, hiss, vatten, kylskåp, luftkonditionering ), i en del fall under mer än 15 dagar medan utomhustemperaturen ligger på runt +40 C i skuggan. Hur har detta kunnat ske ?

Elbolagen får inte ordentligt betalt

Argentina har en lång tradition av mycket billig elektricitet och Kirchnerregeringen har under tio år förbjudit eldistributörerna Edesur och Edenor att höja priserna, trots den allt högre inflationen (under 2013 beräknas den till 30%, trots att regeringen insisterar på att den inte överstiger 10%.) Det har drivit elbolagen mycket nära konkurs.

De billiga elfakturorna har frestat allt fler att köpa och installera elslukande luftkonditioneringsapparater i slott och koja, medan intäkterna för företagen knappt räckt till för att betala de anställdas löner – och ännu mindre till att göra nyinvesteringar eller förbättra elnäten.

Enklare överleva på landsbygden

För oss på landet har strömavbrotten hittills varit få och bara varat några timmar åt gången. Det innebär förstås att kylskåp, frys, TV och internet försvinner ur våra liv under några timmar, att vattenpumpen som pumpar upp grundvatten inte startar, vilket kan bli allvarligt för törstiga kalvar och kor under längre avbrott. Men vi har vattentankar med en viss kapacitet och mjölkningen kan ske med hjälp av en dieseldriven generator.

Kort sagt, man överlever på landet, om än med vissa mindre komplikationer, men för storstaden innebär bristen pa elektricitet närmast katastrof.

Med stearinljus och hink i höghusens trapphus

Människor som bor i höghus och byggnader utan generatorer och därför blir utan hiss, vilket är fallet i de flesta hus i Buenos Aires, trevar sig – om de vågar och kan – med ficklampa eller stearinljus nedför mörka trappor for att hämta en hink vatten ur en slang nere på gatan och sedan upp igen till bostäder som kan bli olidligt heta och mest liknar bastuanläggningar.

Den som kan, flyttar till släktingar eller vänner i lyckligare lottade stadsdelar. Och den som har möjlighet att ta semester flyr helt enkelt till kusten, eller till Brasiliens eller Uruguays playor. Januari och februari är semestermånader här.

El-Calafate-Argentina

Foto: El Calafate, Santa Cruz, Google Earth

Vår president, Cristina Kirchner, som sedan hon opererades för en ytlig blödning i kraniet i oktober 2013, på läkarnas inrådan nu undviker sina dagliga timslånga TV-monologer, som hon kopierat av Hugo Chavez i Venezuela, har tagit semester och flytt till sitt privata residens i el Calafate i provinsen Santa Cruz och hörs inte av.

Det växande sociala missnöjet med desperata stadsinnevånare utan elektricitet och vatten, som bränner däck och stänger av trafiken på gatorna och på infarterna till Buenos Aires, ökar bara känslan av rådande kaos, men föranleder inga större kommentarer eller åtgärder från regeringshåll.

Regeringen skyller på elbolagen, och väljer att “glömma” att priset på elektricitet under de 10 åren av Kirchner-regim, trots den ständigt ökande inflationen, på regeringens order förblivit löjligt lågt och inte möjliggjort för distributörerna att utvidga eller förstärka elnätet i takt med det ökande behovet.

Snabbfixlösningar och en konspirationstänkande president

Buenos Aires borgmästare är inte ansvarig för kontrakten med eldistributörerna, som helt sköts av staten, men bär ju ansvaret för stadsbefolkningens väl och ve. Man försöker hitta temporära lösningar för den nödställda befolkningen. Man kör ut vattencisterner och elgeneratorer, ger befolkningen möjlighet att ladda sina mobiler i speciellt installerade el-stationer och erbjuder gratis inträde på allmänna badinrättningar, men problemet med energiförsörjning och el-distribution, som ignorerats under 10 år av statlig förskingring och vanskötsel av ekonomin, är inte något som går att lösa i en handvändning.

Regeringens försök att som vanligt skylla ifrån sig, liknar Nicolás Maduros förklaring till att bristen på toapapper i Venezuela beror på att “folk äter mera”.

Cristina Fernández de KirchnerPresident Cristina Kirchner, som ser konspirationer överallt, från jordägare till journalister till företagare, åklagare och domare, påstår nu att delar av befolkningen konspirerar för att få istånd en statskupp, genom att skruva ned sin luftkonditionering under 18 grader C, istället för de 23 grader som regeringen påbjuder.

Inflationen bidrar förstås också till det sociala missnöjet. Det väcker enbart löje att man från regeringshåll insisterar på att det går att leva pa 6,5 pesos om dagen, när ett kg bröd kostar 20 pesos.

Regeringens priskontroller – som aldrig fungerat – fortsätter i ett försök att kontrollera inflationen. Man skickar ut unga partimedlemmar, som ska kontrollera prissättningen i affärer och köpcentra och rapportera in om maxpriserna överskridits, men inte lyckas man komma ned till de 6,50.

När Nestor Kirchner i början av sin regering började attackera bönderna och införde ett mycket lågt pris på kött och dessutom utan förvarning stängde stor del av köttexporten – “för att alla argentinare skulle kunna äta billigt kött varje dag” – blev köttproduktionen snabbt olönsam och allt fler boskapsuppfödare gick över till den mer lukrativa sojaodlingen.

Kött blev plötsligt en bristvara och priset på kött steg, trots försök till aggressiva kontroller från regeringshall.

Häromåret satte man ett lågt maxpris på vete och förbjöd exporten av detta spannmål. “Alla argentinare skulle ha tillgång till billigt bröd”.

Veteodling blev plötsligt oekonomisk. Under 2013 steg brödpriset pga av vetebrist till det dubbla. Bröd blev plötsligt en lyxvara och trots att regeringen påbjöd att det skulle finnas billigt bröd för 10 pesos/kg i bagerierna till åtminstone kl 10 på förmiddagen, så fungerade det påbudet under mycket kort tid, eftersom inga bagerier i längden kan gå med förlust.

Ett omen om Argentinas kollaps

MAUSOLEO-Gallegos-Kirchner-Härom veckan spreds nyheten att det mastodont-mausoleum som Cristina Kirchner och familjen Kirchners egen “banktjänsteman”, Lazaro Baez, låtit bygga åt Nestor Kirchners kvarlevor i Rio Gallegos – där, som i så många andra städer i landet, huvudgatan nu döpts om till “Avenida Presidente Nestor Kirchner” – börjat knaka i fogarna.

Foto: Corrupcionycrimen.blogspot.se

Tydligen har stenmausoleet byggts på osäker grund, som börjat ge vika under tyngden av den enorma stenkonstruktionen, som dessutom pryds av en tung jättekupol, som släpper in dagsljus från 11 meter över sarkofagen.

Många ser det som ett omen, att mausoleet, precis som “Berättelsen om Framsteg och ökad Välfärd”, som regeringen försökt uppehålla under 10 år av vanstyre och under idogt förskingrande av statsmedel, nu är nära att kollapsa.

Tyvärr kommer Argentinas befolkning att få lida följderna av en ekonomi som körts i botten, av att järnvägar, flygbolag och energiförsörjning lagts i spillror, av ökande narkotikatillverkning och konsumtion, av en okontrollerad tryckning av miljoner nya 100 pesos-sedlar, något som förstås bara driver på den redan höga inflationen, av en växande utlandsskuld och tömda kassavalv hos pensionsfonder och hos Centralbanken.

Presidenten med entourage tar landets pengar och placerar dem i skatteparadis

Det värsta av alltihop är att Kirchners lyckats neutralisera rättsväsendet så till den grad, att man förra veckan helt sonika lät stänga av en alltför nitisk åklagare, som upptäckt bevis på en klar koppling mellan Lazaro Baez och Kirchners affärer.

Lazaro Baez avancerade från enkel banktjänsteman 2003, med paret Kirchners stöd till att bli Patagoniens största byggnadsentreprenör och fick miljonsummor till över 70% av alla vägbyggen i provinsen Santa Cruz, en provins där en systerdotter till Kirchner var den fiskal som snabbt lade ned åtalet om otillbörligt köp av kommunens mark, mot Nestor Kirchner.

Så stor är för närvarande de politiska immunitet som paret Kirchner och deras medarbetare åtnjutit och fortfarande åtnjuter.

Via Lazaro Baez har paret Kirchner kunnat placera tusentals miljoner i olika skatteparadis, miljoner som istället borde gått till att förbattra Argentinas vägar, till underhåll av det nedgågna och olycksdrabbade järnvägsnätet, till pensioner, till sjukhus och lärarlöner och man misstänker att det tom kan röra sig om ren penningtvätt.

Faktum är att de 10 åren av paret Kirchners regering nu framstår som den värsta såpopera. Problemet är bara att landets invånare tvingas spela med och att de som drabbas värst som alltid är samhällets mest utsatta: arbetslösa, ungdomar utan utbildning, lågavlönade och pensionärer.

Återstår att se om nästa regering, vem det nu blir som får den heta potatisen i handen – har kraft och mod att sätta bjällran på kattens svans, som man säger här, eller om Argentina är dömt att förbli ett av världens mest korrupta länder, med allt vad det innebar av isolering och stagnation.

Text: Elisabeth Avendaño, Trenque Lauquen, 28 december 2013


Relaterat

La Nacion: Tiene 93 años y pasó dos semanas encerrada por falta de luz
[Är 93 år och tillbringade två veckor inlåst på grund av mörker]

La Nacion: Dramático operativo de asistencia a ancianos en torres de Boedo que están sin luz
[Dramatiska operativt stöd till äldreboende i torn utan ljus]


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Argentina