Guardian-journalist liknar Sverige vid ett nordligt Kina

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

Michael Booth är en brittisk journalist och författare som ger de Nordiska länderna en rejäl känga, Sverige inräknat. Han anser att vår självbild inte har mycket med verkligheten att göra.

Text: Torbjörn Sassersson

”A few years ago, the Swedish Institute of Public Opinion Research asked young Swedes to describe their compatriots. The top eight adjectives they chose were: envious, stiff, industrious, nature loving, quiet, honest, dishonest, xenophobic”, skriver Booth i sin artikel ”Dark lands: the grim truth behind the Scandinavian miracle” i The Guardian.

Vi beskriver alltså oss själva som:

 • avundsjuka,
 • stela,
 • flitiga,
 • naturälskande,
 • tysta,
 • ärliga,
 • oärliga och
 • främlingsfientliga.

Michael Booth berättar att han träffade den svenska forskaren Åke Daun, som studerar människor som kulturvarelser i grupp (etnologi). Daun skrev bland annat boken Svensk Mentalitet där han menar att det finns ett antal personlighetsdrag som kan sägas karaktärisera svenskar i allmänhet, dessa är:

 • blyghet,
 • oberoende,
 • konfliktundvikande,
 • saklighet,
 • tungsinne och
 • sparsamhet i känslouttryck.

Michael Booth fortsätter:

”Apparently, crying at funerals is frowned upon and ”remembered long afterwards”. The Swedes are, he says, ”highly adept at insulating themselves from each other”. They will do anything to avoid sharing a lift with a stranger, as I found out during a day-long experiment behaving as un-Swedishly as possible in Stockholm.”

Booths slutbetyg för Sverige är inte muntert:

”Effectively a one-party state – albeit supported by a couple of shadowy industrialist families – for much of the 20th century, ”neutral” Sweden (one of the world largest arms exporters) continues to thrive economically thanks to its distinctive brand of totalitarian modernism, which curbs freedoms, suppresses dissent in the name of consensus, and seems hell-bent on severing the bonds between wife and husband, children and parents, and elderly on their children. Think of it as the China of the north.”

Skrämmande är hans konstaterande att Sverige verkar vara ”hell-bent” dvs fast beslutet att förstöra banden mellan hustru och man [svensk feminism?], mellan barn och föräldrar [Skolverket?] och mellan de äldre generationerna och deras barn [Socialstyrelsen?].

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq