Debattlust eller konstruktivitet?

publicerad 24 januari 2014
- av NewsVoice

Det kom in ett anonymt meddelande till NewsVoice. Det publiceras som en insändare. De anonyme personen får gärna höra av sig. / redaktören


Efter att sett igenom ett antal inlägg och den efterföljande diskussionen så får jag intrycket att de flesta helst av allt vill få ur sig sin egen frustration. Gott iofs. NewVoice fungerar som samtalsterapeut vilket är en uppehållande funktion, inte läkande.

Vart tog alla konstruktiva förslag vägen? De som leder till att vi startar aktiviteter som leder till förändring?

Optimist?

Sant är att sett ur en psykologisk aspekt så har denna ”civilisation” ingen framtid, inte ens på kort sikt. Det kan vara svårt för många att erkänna. Vi vill ju så gärna att det vi gör, våra val, skall vara välgrundade och rotade i evigheten. Vi skall fira jul varje år, inget förändras. För det är så vi är ”fostrade” eller borde jag kanske säga hjärntvättade?

Kan du föreställa dig ett samhälle utan pengar? Nej, trodde inte det. Kan du se framför dig ett samhälle där människan utvecklas och tekniken är hennes tjänare? Nej, trodde inte det heller.

För att ett samhälle skall vara stabilt över tid måste det finnas utrymme för förändring, men inte bara en teknisk sådan. Människan, som är dess bas, förändras hela tiden. Vi behöver således bygga ett system som är öppet, som tillåter människan som varelse att utvecklas. Först då blir det stabilt.

Nu till saken. Jag har bara sett en enda skribent föra fram detta – Christer Nylander. Vad gör resten av er? Ni skriver massor – gott – men vad kommer ut av det?

Vad som behövs är en arbetsgrupp som tar sig an frågan – hur skapa ett stabilt och samtidigt utvecklande samhälle? Att vi inte kan förhindra en nära föärestående krasch säger sig självt. Men vi kan börja fundera över hur vi skall göra därefter.

Jag har sökt världen över efter dessa förmågor. Hittills bara funnit knappt en handfull, varav ingen utom jag vill dra igång ett sådant arbete.

Kom igen! Visa vad ni går för!

Inga trassliga kommentarer utan – JA, jag är med och vill skapa en ny samhällsbas grundat på empati och respekt, där människans utveckling står i centrum!

Förklingar mitt inlägg ohört?Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag ger Zach här ovanför en liten komplimang, språket verkar användas för att visa sin egen överlägsenhet.
  Varför inte visa att du är en människa av folket och skriv som en gräsrot?
  Det kan vara både underfundigt och kul med inlägg, men innehållet bör överskina prosan.

  Fast jag är lite likadan själv, jag försöker vårda mitt språk och min text, men inte så långt att det ser ut som en poet har skrivit det.

  Till topic: Jag slås också ofta av hur många “tyckare” det finns och hur häcklade “görare” blir!

  Och dubbelmoralen: som Aftonbladets “vi gillar olika”, men vi ska ändå se ned på de 10% av befolkningen som väljer att visa sin åsikt genom en röst på Sverigedemokraterna?
  Va, är inte de “olika” nog för er?

  Så nej, det slutar med att det praktiskt kommer att fortsätta finnas folk som går i bräschen, medans andra lugnt bidar sin tid i leden.
  För att självklart sedan, vid eventuell framgång, dyka upp vid fronten…

  Jag är uppgiven, mest på mig själv, men ni andra får tyvärr en del av mitt mistycke!

 • Bertil, det är helt klart att min inställning skiljer sig i så mening att jag ser praktiskt på saken. Jag tänker inte trassla in mig i kluriga formuleringar eftersom språket som sagt, är svårt att hantera. Jag förstår din point men måste ändå ställa frågan. Den intellektuella s.k. civilisation vi har idag har inför framtiden noll och intet värde. Vi behöver en ny ram som låte männskan utvecklas. det kan vi inte göra med enbart intellektuella spekulationer. Jag föredrar att försöka fatta mig så kort som möjligt med bibehållande av den referensram jag antar att andra förstår. Så, nej, jag kommer inte att gå din väg.
  Min väg är samarbete, inte spetsfundigheter utvecklat i en mening med 20 invävda bisatser. Det hjälper man ingen med.

 • Tack Zacharias för inbjudan, men mitt mentala perspektiv är programmerat för att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling, undermedvetet och medvetet värdera, värdesäkra och välja produkt (producerat resultat), av humana resurser med kvalitet och säkerhet i nutid och mentala rum, som SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med den lagstiftning, folkvald partipolitisk lagstiftare har fastställt eller kommer att fastställa och som folkvald partipolitisk kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd producerat, eller kommer att producera, med hjälp av EN värdefattig partipolitisk målvakt u.p.a. och risk, för att producerat resultat är EN säkerhetsbrist i EN offentlig eller privat tillsynsmyndighet av lagstiftarens krav på kvalitet och säkerhet i nutid och rum, lokalt i EN delstat i USA eller lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Begreppet SKYDDAR har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är dynamiskt och kreativt.

  Begreppet HUR har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är statisk, empiriskt och logiskt mätbart.

  Skillnaden mellan dina klara skisser på när, var och HUR, ett empatiskt samhälle borde se ut och min mentala kunskap att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling mentalt värdera, värdesäkra och välja när, var och VARFÖR, ett framtida ”empatiskt” samhälle bör se ut, styrs av om du vill, kan eller vågar dela min ordförståelse om att ordet/begreppet empati/empatiskt är EN enskild genetiskt utvecklad eller mycket tidigt i livet mentalt inlärd kognitiv kvalitet och säkerhet i nutid och mentala rum, med perspektiv som kognitivt mentalt är 180 grader från din eller som om din metafor var ett instabilt isberg med 80% av volymen ovan vattenytan och bara 20 % av volymen under vatten.

  Värdesäkrad hälsning i nutid och rum
  Lärstad den 7 februari 2014
  Namnteckning av Bertil NätvÄrkselev
  Namnförtydligande av namnteckning ovan, på enskild fysisk person u.p.a. och risk för säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet i nutid och rum) i producerat resultat i inlägget ovan.

 • Nå, hur många av er är beredda att vidga perspektivet, börja i grupp skissa på hur ett empatiskt samhälle borde se ut, hur NI vill att det skall se ut? Jag har mina skisser redan klara, men det förtar det roliga för er som redovisar dem här. Föreslår att Admin samordnar och ser till att vi kan träffas på lämplig plats för att se OM det går att gemensamt skapa ett underlag.
  Jag tror inte för ett ögonblick att det vi nu kallar civilisation blir särskilt långvarig. Denna tunga atlantångare närmar sig ett isberg och vi gör bäst i att ta reda på hur vi skall bete oss när den väl gått på ett isberg. När vi väl gjort det är det lite sent att samordna vår resurser dvs idéer. Ni skulle t.ex kunna fundera i linje med – vilka är de tre grundläggande utvecklingsområdena, hur skall dessa förhålla sig till varandra, vilka kriterier är nödvändiga och tillräckliga för att nå ett stabilt samhälle sett över en period av 50.000 år.
  När ni funderat färdigt meddela Admin så får han och jag fundera på en lämplig plats (i Stockholm tyvärr – kanske kan vi utöka till Malmö?).

 • Zacharias, tack för ”debattlust eller kreativitet?” och att du under de senaste 20 åren försökt ”väcka” folks kollektiva medvetande. Jag har som nätvÄrkselev sedan 1989 försökt ”väcka” (förändra) den svenska marknadens enskilda mentala kunskap, att undermedvetet i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling lyda humana resurser, som i brev adresserat till EN lydig enskild medborgare, utan personligt ansvar och risk, producerar säkerhetsbrist i EN näringsvÄrksamhet och som sedan 1994 kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Att Henning ”skyltar jag med mitt riktiga namn”, kan bero på att humana resurser, älskar att leka juridisk person på brevpapper, som tillhör EN arbetsgivare eller uppdragsgivarens och som är adresserat till EN drabbad enskild medborgare, INTE i brev adresserat till Henning vill, kan, eller vågar beskatta och bestraffa EN enskild olydnad svensk jurist för olydnad.

  Värdesäkrad hälsning i nutid och rum.

  Namnteckning av Bertil NätvÄrkselev
  Namnförtydligande av namnteckning ovan, producerat av enskild fysisk person u.p.a. och risk för säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet i nutid och rum) i producerat resultat i inlägget ovan.

 • Hej, det var menat som ett inlägg i debatten MED namn, men det kanske föll bort på vägen. Nåväl, jag var den som skrev det. Min inriktning de senaste 20 åren har varit just den jag efterlyser. Jag har försökt “väcka” folks medvetande där jag fått möjlighet, men det är ack så svårt. Väcka i den meningen att det skapas en självinsikt som gör att personen ifråga sedan agerar utifrån EGEN kraft.

 • En enad kamp för ett hållbart och ekologiskt jordbruk som svarar mot hela Sveriges behov av mat. Mat måste finnas i tillräcklig mängd och rätt kvalitet för att samhället ska fungera över huvudtaget. Att skära ned på kvalitet eller mängd av ekonomiska skäl är att smita undan sitt ansvar. Här är LRF och Arla direkta bovar, våra myndigheter likaså, för att inte tala om våra politiker. Billig mat som lockbete är en dödlig fälla.

  Det är dags att se Stordriftsnackdelarna och agera för ett omfattande småskaligt ekologiskt jordbruk där närproducerat är grunden. Det är ett långsiktigt arbete, men helt nödvändigt för att morgondagens människor ska få tag på bra mat.

  Det är dags att sluta köpa billig utländsk mat.
  Köp svensk producerad mat, och undvik hel och halv fabrikat. Välj i första hand eko-producerad mat. Svenska bönder behöver bli bättre på att visa på sin kvalitets mat. Vi behöver en klar Non-GMO märkning på allting som är garanterat fritt från GMO.

  OBS. Jag är inte bonde, men tillräckligt gammal för att kunna jämföra jordbruk på 50-talet med dagens. Det är en skrämmande jämförelse.

 • Förslag: om alla vi som läser artikeln och alla andra artiklar för den delen.. tar in informationen. Smakar på den. Får du sen en in-sikt och känner en inspiration som skälver inom dig själv, som ger en samklang, stå upp och verka då där du står. Vågar vi alla göra det är vi tillsammans. Enade i samma kraft och utmaning. Det mesta idag verkar vara en kamp om människans medvetande och det ligger förankrat i oss själva, inte hos en yttre källa.

 • I så fall kan ju lika gärna Henning Witte vara en psyop-agent som vill luska fram vem som ligger bakom artikeln eftersom den är farlig för etablissemanget.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *