DN besvarar kritik på sin artikel om svenska specialförbandet SOG

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

SOG-soldat

Undertecknad kritiserade DN:s artikel ”Sveriges hemliga krig” med ett debattinlägg. Jag anser att den saknade kritiska frågor och obekväma svar. Jag mailade in ett klagomål till journalisten Ewa Stenberg och chefsredaktören Wolodarski på DN. Jag förväntade mig inget svar, men nu har Stenberg på DN gett respons och jag fick hennes tillåtelse att återge det.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Försvarsmakten

Jag skrev i mitt debattinlägg DN:s studie av Sveriges hemliga krigsförband SOG brister – De svåra frågorna uteblev” att DN inte verkar ha ställt en enda kritisk fråga. DN-journalisten hade lika gärna kunnat skriva ett reportage om ett harmlöst scoutläger för Kamratposten, skrev jag. Det skulle varit intressant att få veta vilka företag som leder denna dolda krigsföring.

  • Vilka företag säljer vapnen och vad tjänar de?
  • Hur samarbetar SOG med JSOC?
  • Har Sveriges ”marknadsandelar” för dold krigsföring ökat?
  • Vad är skillnaden mellan en SOG-soldat i Kongo och en legosoldat i Kongo?
  • Hur många civila har SOG dödat? Hur många av dem var barn?

Ewa Stenberg svarar:

Jag vill påpeka två saker:

JSOC1 .Under ett reportage som detta ställer man tusen frågor, men texten blir inte läsbar om alla ska redovisas. Jag har redovisat de mest intressanta svaren, men inte frågorna som aldrig fick några svar. Hade jag gjort det skulle vi ha fått ge ut en bok.

2. Det amerikanska specialförbandssystemet (som leds av JSOC, och har en rad olika delar jag valt att inte gå in på eftersom mitt reportage handlar om de svenska specialförbanden), verkar under en betydligt större öppenhet än de svenska. I USA sitter högste chefen, McRaven, i kongressen och svarar på frågor. Han redovisar budget, antal personer som lyder under JSOC, antalet länder de opererar i med mera.

Det finns flera bra böcker, rapporter och tevereportage gjorda.

I Sverige är inget av det jag nämnde offentligt. Här finns inga böcker eller tevereportage, vårt reportage är det första som gjorts av av oberoende journalister. Många av de uppgifter som är offentliga i USA lyder i Sverige under en sekretess som till stora delar är källskyddsbrytande.

Det gäller budget, antal personer som ingår, alla länder de verkar i, uppgifter om vilka vapen SOG har och hur de konkret samarbetar med andra länder.

Reportaget avslöjar att svenska specialförband ingår i staben för de amerikanska specialförbandens internationella verksamhet och i Natos, uppgifter som aldrig publicerats förut i Sverige. Också dödstal i deras senaste stora operation avslöjas för första gången, för den som orkar läsa hela texten.

Måndag den 27 januari 2014 15.43

Jag vill tacka Stenberg för hennes svar. Det ger oss lite mer kött på benen för läsarna. Det är klart intressant att Sverige är mer slutet än USA gällande dessa specialförbands verksamhet. Stenberg hade ställt många svåra frågor, men helt enkelt inte fått svar på dessa. Hon kunde inte tvinga fram svaren. Artikelns komplement är Jeremy Scahills dokumentär om JSOC [hela filmen] och tillsammans ger de en hyfsat bred bild av specialförbandens verksamhet och konsekvenser.

Jag har inget mer att tillägga.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

USA har just nu 1,4 miljoner soldater i aktiv tjänst i 150 länder – ”Afrikamarknaden” utnyttjas

Världens ledande vapenindustrier krigar snart i hela Afrika – Sverige är med

Australia’s Quiet War – Against what? – Terrorists, terrorists, terrorists

Svenska regeringen och militären anmäls för krigsbrott i Libyen

USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalism


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: SOG