DN besvarar kritik på sin artikel om svenska specialförbandet SOG

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 januari 2014
- Torbjörn Sassersson red.

SOG-soldat

Undertecknad kritiserade DN:s artikel ”Sveriges hemliga krig” med ett debattinlägg. Jag anser att den saknade kritiska frågor och obekväma svar. Jag mailade in ett klagomål till journalisten Ewa Stenberg och chefsredaktören Wolodarski på DN. Jag förväntade mig inget svar, men nu har Stenberg på DN gett respons och jag fick hennes tillåtelse att återge det.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Försvarsmakten

Jag skrev i mitt debattinlägg DN:s studie av Sveriges hemliga krigsförband SOG brister – De svåra frågorna uteblev” att DN inte verkar ha ställt en enda kritisk fråga. DN-journalisten hade lika gärna kunnat skriva ett reportage om ett harmlöst scoutläger för Kamratposten, skrev jag. Det skulle varit intressant att få veta vilka företag som leder denna dolda krigsföring.

 • Vilka företag säljer vapnen och vad tjänar de?
 • Hur samarbetar SOG med JSOC?
 • Har Sveriges ”marknadsandelar” för dold krigsföring ökat?
 • Vad är skillnaden mellan en SOG-soldat i Kongo och en legosoldat i Kongo?
 • Hur många civila har SOG dödat? Hur många av dem var barn?

Ewa Stenberg svarar:

Jag vill påpeka två saker:

JSOC1 .Under ett reportage som detta ställer man tusen frågor, men texten blir inte läsbar om alla ska redovisas. Jag har redovisat de mest intressanta svaren, men inte frågorna som aldrig fick några svar. Hade jag gjort det skulle vi ha fått ge ut en bok.

2. Det amerikanska specialförbandssystemet (som leds av JSOC, och har en rad olika delar jag valt att inte gå in på eftersom mitt reportage handlar om de svenska specialförbanden), verkar under en betydligt större öppenhet än de svenska. I USA sitter högste chefen, McRaven, i kongressen och svarar på frågor. Han redovisar budget, antal personer som lyder under JSOC, antalet länder de opererar i med mera.

Det finns flera bra böcker, rapporter och tevereportage gjorda.

I Sverige är inget av det jag nämnde offentligt. Här finns inga böcker eller tevereportage, vårt reportage är det första som gjorts av av oberoende journalister. Många av de uppgifter som är offentliga i USA lyder i Sverige under en sekretess som till stora delar är källskyddsbrytande.

Det gäller budget, antal personer som ingår, alla länder de verkar i, uppgifter om vilka vapen SOG har och hur de konkret samarbetar med andra länder.

Reportaget avslöjar att svenska specialförband ingår i staben för de amerikanska specialförbandens internationella verksamhet och i Natos, uppgifter som aldrig publicerats förut i Sverige. Också dödstal i deras senaste stora operation avslöjas för första gången, för den som orkar läsa hela texten.

Måndag den 27 januari 2014 15.43

Jag vill tacka Stenberg för hennes svar. Det ger oss lite mer kött på benen för läsarna. Det är klart intressant att Sverige är mer slutet än USA gällande dessa specialförbands verksamhet. Stenberg hade ställt många svåra frågor, men helt enkelt inte fått svar på dessa. Hon kunde inte tvinga fram svaren. Artikelns komplement är Jeremy Scahills dokumentär om JSOC [hela filmen] och tillsammans ger de en hyfsat bred bild av specialförbandens verksamhet och konsekvenser.

Jag har inget mer att tillägga.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

USA har just nu 1,4 miljoner soldater i aktiv tjänst i 150 länder – ”Afrikamarknaden” utnyttjas

Världens ledande vapenindustrier krigar snart i hela Afrika – Sverige är med

Australia’s Quiet War – Against what? – Terrorists, terrorists, terrorists

Svenska regeringen och militären anmäls för krigsbrott i Libyen

USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalismSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: SOG
Stöd NewsVoice 2024
 • Bra analys David. Kan det vara så att SOG själva avgör om de ska delta i en operation för att de får direkta frågor från NATO, USA, JSOC? Då slipper ju Regeringen och politikerna ansvar. De kan säga, vi visste inget, NATO styr.

 • Artikeln är ett journalistiskt misslyckande i många avseenden. Även om man får svaret att man inte kan få svar på vissa frågor så är det ett svar i sig.

  Den mest mest uppenbara frågan som ma bör ställa sig är vem eller vilken offentlig institution fattar beslut om att SOG ska delta i operationer. Är det ÖB, Regeringen, Försvarsministern eller någon annan?

  Självklar kan SOG välja att inte svara på denna frågan är en central. Även ett icke svar är i sig är ett intressant svar.

  Den andra frågan man bör ställa sig är varför bjuder andra nationer eller IC-organisationer in SOG att delta i operationer? Självklart är det inte för SOG:s militära kompetens andra nationer bjuder in SOG att delta i operationer. Jämfört med JSOC spelar dessa soldater division 6. Anledningen till att vilja ha med Svenska soldater i operationer är sannolikt att de först och främst utgör ett perfekt alibi om en operation går snett. Vad är ett bättre alibi än att kunna visa på Svenskt deltagande i en ifrågasatt operation.

 • Merlingen du har helt rätt. Alla i Afrika som är politiskt medvetna berättar samma historia som du.

  Den bild som svenska etablissemanget vill ge oss ligger dock på en tioårings nivå, en bild som kablas ut decennium efter decennium och den lyder ungefär så här:

  I Afrika är man fattiga. De behöver brunnar och skolor, men man kan hjälpa Afrika genom att sätta in pengar på Rädda Barnen eller ringa in pengar till en gala på TV4 där svenska artister sjunger och dansar.

  Jag var på ett föredrag (i ett slutet sällskap) för några år sedan. Det var en äldre svensk finansman som sa att det var det enda föredraget han skulle hålla i hela sitt liv. Han vill göra det för att lätta sitt hjärta. Mannen berättade hur han deltog i att ordna logistiken med ett fraktplan som skulle flyga ner balar med sedlar till Afrika vilka skulle finansiera ett afrikanskt lokalt krig.

  Hans slutsats var att den välfärd vi upplever i Sverige är resultatet av att fattiga människor utnyttjas. Det går att direkt härleda.

  Läs mer om plundringen av Afrika:

  USA har just nu 1,4 miljoner soldater i aktiv tjänst i 150 länder – ”Afrikamarknaden” utnyttjas

  Världens ledande vapenindustrier krigar snart i hela Afrika – Sverige är med

  Australia’s Quiet War – Against what? – Terrorists, terrorists, terrorists

  Svenska regeringen och militären anmäls för krigsbrott i Libyen

  USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

  John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalism

 • Syd Sudan och specialstyrkor. Detta lilla land har naturtillgångar i form av olja som utländska företag exploaterar. För att kunna råna landet på dess tillgångar behöver man ha kontroll på de styrande. Aktiveringen av en intern konflikt skapas där förödelse, död och svält uppstår. Vilket gör landet mer eller mindre oförmöget att på egen hand klara situationen. Scenariot upprepar sig hela tiden där råvaror finns. I konflikten ser industri intressena till att “rätt” person kommer till makten som är mutbar för att tillgodose rånarens intressen. Landets problem skapar ett låne-skuldbehov vilket försätter landet under ekonomisk diktatur av utomstående banker. Om förhållandena går över styr och konflikten hotar industrins-bankers intressen kommer USA,EU eller FN till hjälp med specialstyrkor med lämplig uniform, -för att stabilisera läget-. Varför skitar Sverige ner sig med sånt här…..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *