Evidens för att istiden har börjat och att IPCC vilseleder

publicerad 11 januari 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Istider. Foto: Jeremy Bishop. Licens: Unsplash.com

Följande artikel vill poängtera två saker. Dels att istiden har börjat och dels att IPCC vilseleder allmänheten och politiker på ett smart sätt med kapade grafer. Resonemanget att istiden redan börjat är baserat på vetenskapliga data från säkra källor inom forskningen på klimatets historiska utveckling.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:40, 2014 | Foto: Crestock.com

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en politiskt tillsatt panel av forskare som för fram uppfattningen att människan är orsak till den globala temperaturhöjningen. IPCC arbetar främst med opinionsbildning i mina ögon, inte riktig vetenskap.

Den internationella och politiskt korrekta klimatpanelen IPCC vill därför särskilt visa upp en kurva som illustrerar de senaste 150 årens temperaturökning. Orsaken är att industrialismen kom igång för cirka 150 år sedan. Därmed blir det enklare för IPCC att hävda att industrialismen är orsaken till temperaturökningen och att koldioxidhaltens ökning beror på människans utsläpp blir då enklare “sälja in”.

IPCC:s opinionsbildning har lett till att allt idag kan koldioxidbeskattas, allt från bilar till tandborstar. Konsumenterna får i slutänden betala hela notan eftersom skatten adderas ovanpå de normala priserna. 

Den globala medeltemperaturen sjunker och koldioxidhalten stiger

Global-temp-11000-years-BC

Den globala medeltempretauren började sjunka för 3000 år sedan

Den blå kurvan ovan visar trenden att den globala medeltemperaturen sjunker. Hur vi än väljer att betrakta kurvan är trenden nedåt. Se den blå trendlinjen markerad med “temp trend”, den visar en nedkylning av jorden.

IPCC:s intresse är att visa upp den absolut sista delen av kurvan, den del som är markerad med en röd ram i slutet av den blå kurvan ovan. Det är den delen av kurvan som representerar de sista 150 åren. Eftersom temperatursänkningen började för redan 3000 år sedan kan inte människan vara orsak till nedkylningen.

GISP2-TemperatureSince10700-BP-with-CO2-from-EPICA-DomeC-2

Koldioxidhalten började stiga för 8000 år sedan

Den röda kurvan ovan visar att koldioxidhalten började stiga stadigt redan för 8000 år sedan och då startade inte industrialismen. Den startade för 150 år sedan.

IPCC:s intresse är att visa upp den absolut sista delen av kurvan, den del som är markerad med en röd ram i slutet av den röda kurvan ovan. Det är den delen av kurvan som representerar de sista 150 åren när temperaturen stigit. Eftersom koldioxidhalten började öka för 8000 år sedan kan inte människan vara orsak.

Slutsatsen blir att de klimatologiska förändringarna är resultatet av mycket stora krafter under geologiska tidsåldrar som startade långt innan människan eventuellt kunde påverka klimatet. 

Läs mer om en mycket mer sannolik teori som förklarar dessa stora krafter

Istiden har redan börjat

istiden har börjat

Den blå grafen ovan baseras från isborrkärnor som avslöjar att jorden passerat 4 istider och 5 värmeperioder (interglacials) de senaste 450,000 åren. Varje istid har varit ungefär 90,000 år och varje värmeperiod ca 9000 år. Data visar att den globala medeltemperaturen sjunkit cirka 1 grad och att en femte istid redan har börjat. Vi befinner oss just nu i punkt e i den blå grafen ovan efter den senaste värmeperioden.

Punkt e (vår tid) markerad med en ram motsvaras av punkterna: a, b, c och d som alla utgör samma inledningsskede inom respektive ny istid. Jag kallar den gemensamma nämnaren för faktor X som utgör inledningsskedet på en ny istid. Den senaste värmeperioden har verkat under cirka 9,000 år och är redan avslutad och nästa istid börjar.

IPCC:s intresse är att lyfta fram det skede i slutet av grafen “Northern hemisphere” som markeras med en röd ram (och e igen) eftersom den visar temperaturökningen de senaste 150 åren (1860-2010). IPCC vill ju som bekant föra i bevis att industrialismen är orsaken.

Slutsatser

Slutsatsen blir att jorden åter igen skapar sin egen istid som den gjort fyra gånger tidigare under de senaste 450,000 åren.

Människans påverkan på jordens globala klimat är för liten och omfattar eventuellt endast en liten del av de stora kurvtagningarna i graferna.

Om människan försöker skärma av solinstrålningen genom att tex skapa ett artificiellt dis (genom climate engineering) kommer endast processen som leder till en ny istid att accelereras!

Text: Torbjörn Sassersson (fil kand inom miljövård inkl klimatologi)

Referenser

 • IPCC: Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis
 • New Scientist: Climate myths: The cooling after 1940 shows CO2 does not cause warming
 • Petit, J.R., et al., 2001. Vostok Ice Core Data for 420,000 Years. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2001-076. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.
 • The most recent 450,000 years have experienced 4 ice ages with 5 warm interglacials. Note that the present is now on right. Note also that our current warm period is not as warm as previous ones, but not by far.
 • Diagram: The last 11,000 years of this climatic development is shown in greater detail in the diagram below (Fig.3), representing the main part of the present interglacial period.
 • Reconstructed global temperature over the past 420,000 years fig based on the Vostok ice core from the Antarctica (Petit et al. 2001). The record spans over four glacial periods and five interglacials, including the present.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Red 17 Jan, 2014 at 11:21

  Kanske häller man ut solinstrålnings-stoppare i atmosfären för att avsiktligt göra en kommande istid så mycket värre än vad den annars skulle ha blivit. På så sätt kan man få många fler människor att dö av svält på grund av minskade skördar. Koldioxid-debatten kan vara en avledningsmanöver för att vi inte skall förstå detta och hotet om global koldioxidbeskattning likaså. Det är kanske så man har tänkt sig att få ner världsbefolkningen till femhundra miljoner.

 • Daily Express (Nov 8, 2016 ): Global freezing: 15-year ICE AGE to hit in just 4 years as the sun prepares to ‘hibernate’

  “A 15-YEAR long mini ice age could be due to hit the Northern hemisphere in just FOUR years as the sun prepares for ‘hibernation’ – triggering a barrage of cataclysmic events.

  A team of experts have warned that huge seismic events, including volcanic eruptions, plunging global temperatures and destabilisation of the Earth’s crust will become more common after worrying changes to the surface of the Sun were recorded.

  It could take up to 15 years for solar activity to return to normal with extreme weather and freezing temperatures continuing until 2035.”

  http://www.express.co.uk/news/science/729767/Ice-age-prediction-sun-hibernates-global-cooling-climate-change

 • Hur kan man överhuvudtaget diskutera klimat i 30-15-årsperioder? Då är det ju bara redovisning av div varierande VÄDER. Inget annat.
  KLIMAT kan enligt min mening endast diskuteras i 200-1000-åriga perioder, annars är det ingen seriös klimatdiskussion.

  Enligt Australienska och Canadadensiska ledande politiker är miljökonferensernas enda syfte att suga ut pengar ur västvärlden för u-ländernas räkning, vilket leder till lokal korruption. Länder som Ryssland, Kina och Indien har definitivt ingen avsikt att engagera sin ekonomi i miljörörelsernas projekt, men gör små insatser i riktningen, t ex EN vindkraftpark vilket omges med stor propaganda, för att tysta negativ kritik, samt storsatsar på kärnkraft. Utan kärnkraft (vattenkraft) kan merparten vindkraft f ö inte ens distribueras långväga.

 • Detta blir nog allt för långt, så jag tänker inte debattera mera än så här!

  “Intressant hypotes men det finns ingen bestämd rytm i supervulkanernas utbrott.”
  Ändå kan man räkna ut att vissa supervulkaner har utbrott ungefär var 600000:e år medan andra har ett annat intervall och möjligen ett genomsnitt över klotet ligger på just ca 100000. Kan förståss vara slumpen. Det intressanta är att man via jordlageranalyser kan följa vilka vulkanutbrott som skett och exakt vilken caldera som spytt ut ett visst nedfallslager, samt när det sker.

  “Däremot finns en rytm på ca 100 000 år i jordens bana runt solen + jordaxelns lutning mot solen som (än så länge) är förklaringen till istiderna och mellanistiderna.”
  Självklart återverkar detta, men även jordens bana runt solen, jordbaneplanets vinkelförändringar upp/ned, jordens förhållanden till övriga planeters ställningar och inte minst månens rörelser runt vår hemplanet påverkar vad som händer inom vår planets olika system. Detta är för komplext sammantaget för att beskriva begripligt med några få ord.
  Jämfört med min hypotes, så menar jag att under normala omständigheter orsakar inte de planetära samverkande rörelsefekterna några riktigt allvarliga problem då de är relativt långsamma. Såvida effekterna inte förstärks genom slumpartade kraftfulla plötsliga händelser som att en super-supervulkan går i luften eller en STOR himlakropp slår ned.

  “Supervulkanutbrott av magnituden 7 har skett även i historisk tid utan att de har triggat en ny istid. De påverkar klimatet under några år bara. Att vulkanutbrott med graden 8 har en längre påverkan kan jag tänka mig men det finns inget som tyder på att de lett till en istid.”
  Det jag avser borde kanske kallas för super-supervulkanutbrott. Det är stor skillnad på Mount Tubas ca 1500 kbkm och Mount S:t Helenas ca 150 kbkm och då är inte sammanhängande tidigare resp efterföljande utbrott, vilka bara ger aska/gaser etc, inräknade i förloppen. Något annat utbrott nära supernivån känner jag inte till från relativ närtid.

  “”Det innebär att varje impuls vad det månde vara med en resulterande effekt, orsakar en annan impuls av motverkande karaktär, men denna uppträder så mycket långsammare.”
  Jag förstår inte vilken fysikalisk orsak dessa impulser skulle ha. Kan du vidareutveckla?”
  Fysikaliska orsaker är bara delar av vad jag avser. Det finns också sådant som ”biologiska” impulser genererade av fysikaliska. Inte minst. Om ekvatorområdets atmosfär täcks av ett asklager, så påverkar detta solinstrålning, mängd regn, temperaturer, vindar etc. Ligger ett asklager norr/söder vändkretsarna, så snarare motverkar det värmeutstrålning mm. I bägge fallen förändras växtlighet med sammanhängande djurvärldar, d v s ökar alternativt minskar. Öker solinstrålningen, så ökar även vattenmängden som tas upp i den lägre atmosfären, vilket verkar hämmande på instrålning. När öknar växer inom vissa områden, så växer växtligheten inom andra områden. När koldioxidhalten ökar något, så växer mängden växtlighet, men minskas koldioxidhalten, så borde även växtligheten minska (men vem mäter den delen), men koldioxidhalen är inte densamma i ekvatorområdena, som norr/söder vändkretsarna. Under alla förhållanden så är effekter av eldning med fossilenergi bull-shit jämfört med effekterna av ett utbrott av en super-supervulkan alternativt ett nedslag av en STOR himlakropp.

  Det finns en faktor till mycket långsiktigt, nämligen att jordklotet verkar sakta utvidgas (månens roll?) vilket förlopp forskare nu försöker sammanföra med teorierna om plattektonik. Utvidgningens sannolika förlopp har rekonstruerats och tidsförloppen kan dateras tack vare att tidigare sammanhängande områden uppvisar identisk fauna på ömse sidor om hav, vilka redan är daterade. Dessa rörelser får också inverkan på klimat m fl effekter och utvidgningen fortsätter, närmast längs med undervattenbergsryggarna inom främst Stilla Havet resp Atlanten, samt genom Rift Valey i Afrika. På 100000 år blir det nog märkbara effekter.

  Det förundrar mig också att miljörörelsen i jämförelse med koldioxidutsläppen, år efter år kan tillåta flygningar på höjder över ca 3600 m över marknivåerna, då avgaserna blir kvar i 100-tals år eller snarare 1000-tals år allt för högt, d v s ackumuleringsgraden är hög. Under gränsen, så tas olika effekter relativt snabbt (ur naturens synvinkel) hand om via vädersystemen och spolas tillbaks till marknivå.

 • Bra artikel! Som jag tyvärr missade när det begav sig.

  Jag anser att jordklotet fungerar, som ett slags organism. Det innebär att varje impuls vad det månde vara med en resulterande effekt, orsakar en annan impuls av motverkande karaktär, men denna uppträder så mycket långsammare. Det innebär också att långsamma impulser inte genererar särskilt skadliga effekter och motimpulser blir knappast märkbara. Väder är sådana långsamma impulser, av vilket klimatet blir ett resultat.

  Ur jordklotets synvinkel ger våldsamma impulser är förståss plötsliga och relativt kortvariga typ år till 10000-tals år, men ger också de mest förrödande effekterna. Sådana våldsamma impulser är i princip bara av 2 slag, nämnligen ett nedslag av en STOR himlakropp alternativt ett plötsligt utbrott av någon av klotets supervulkaner. Bägge företeelserna sker regelbundet och är naturliga, men givetvis förrödande för allt liv på jorden, inkl människan. Men motimpulser startar alltså och efter några 1000 år börjar klotet återhämta sig om än naturen och livet är förändrat. Förutom ett 3:e världskrig med massförstörelsvapen, så är nämnda vad som värst kan drabba mänskligheten.

  Då blir klimatfrågor till “bull-shit”, där man mycket väl kan förbereda jordklotets liv på att uthärda förändringarna, då de är långsamma sett ur naturens synvinkel. Har det slagit någon att en pågående impuls, vilket forskningen inte verkar uppmärksamma, aktivérar en motverkande impuls i form av ökad mängd koldioxid i atmosfären, vad nu dessa få % eg har för betydelse gentemot de 90% luftfuktighet (och övriga gaser) som finns. Är det snarare där faran ligger eller är också detta en motimpuls? T ex att klotet försöker motverka en ny istid? Gör vi fel nu kanske vi startar just det vi vill förhindra.

  Är det någon som noterat att istiderna har samma rytm, som vissa supervulkaners “superutbrott”? Under alla förhållanden verkar Mount Tuba (Sumatra) haft ett utbrott som resulterat i en 5 mil lång kalderasjö och att momentant ca 1500 kubik-kilometer lyfte. https://www.google.se/search?q=mount+tuba&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:unofficial&client=firefox-nightly&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=iu2pVMeaLom-wAP01oCQCA
  Mount S:t Helena lyfte inte 1/10 av detta men märktes ändå i klimatet. Nu kan det stora utbrottet föregåtts av en mängd relativt små utbrott under 1000-tals år vars effekter t ex syns över hela decan i Indien med 10-40 cm tjocka avlagringar. Har vi här först den impuls, som startar senaste istid? När denna istid faktiskt är på återtåg och närmast en värmeperiod råder (även om isarna fortfarande är mycket omfattande), så går Tuba i luften. Istiden hårdnar då rejält och isarna når de största utbredningarna. Mount Tubas utbrott sker ca 74000 f kr, vilket är ungefär för 76000 år sedan. Denna supervulkan beräknas ha utbrott vart 100000:e år, så det är kanske snart dags för att “förberedande” utbrott börjar. Sedan finns de ca 12 ytterliggare att oroa sig över, den som gitter.

  • Intressant hypotes men det finns ingen bestämd rytm i supervulkanernas utbrott. Däremot finns en rytm på ca 100 000 år i jordens bana runt solen + jordaxelns lutning mot solen som (än så länge) är förklaringen till istiderna och mellanistiderna. Supervulkanutbrott av magnituden 7 har skett även i historisk tid utan att de har triggat en ny istid. De påverkar klimatet under några år bara. Att vulkanutbrott med graden 8 har en längre påverkan kan jag tänka mig men det finns inget som tyder på att de lett till en istid.

   “Det innebär att varje impuls vad det månde vara med en resulterande effekt, orsakar en annan impuls av motverkande karaktär, men denna uppträder så mycket långsammare.”

   Jag förstår inte vilken fysikalisk orsak dessa impulser skulle ha. Kan du vidareutveckla?

 • pmnilsson,

  Det snöar mycket mer på Grönland än i Antarktis och det vet forskarna om så de räknar med tjockare lager is per år.

  Här är ett citat från Steven Goddard:

  “The Greenland ice sheet receives about a metre of snow every year, and most of it never sees any melting. With summer in full swing at -14C, they are digging their way out before next winter hits in about eight weeks. In 1988, some US planes from WWII were found buried under 260 feet of ice, which had accumulated over 46 years.”

  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/07/03/digging-out-of-the-ice-in-greenland/

  I de inre delarna av Antarktis tar det upp till 2000 år för att bilda samma tjocklek på isen, men som sagt är forskarna väl medvetna om detta.

 • Tack Helena och Zjivago! Jag har kollat vidare på det, under dagen, för jag har frågeställningar kring det. Det finns som jag sett problem kring dateringar, hur is håller Co2 osv. Jag har en längre text med källor och exempel. Tyvärr fungerar det inte – jag satt förgäves och studerade och skrev… för jag kan nu bara posta 1000 tecken (inklusive blanksteg). Ni vet det där med flygplanen som försvann i isen, men ändå hade 75 meter tjock is över sig. De hade tänkt att bara åka och hämta planen, borsta bort snön. Årsringar… – men vi lägger ned det. Sorry.

 • Det finns ett flertal metoder, den minst tekniska, men som kräver stor arbetsinsats, är att räkna “årsringar” i isen. Det handlar om att hitta återkommande smält/tillväxtzoner.
  Andra vanliga metoder är deltat O18/16. Det värdet är årstidsberoende och variationerna kan jämföras med djupet på borrprovet.
  Även radioaktiv datering används, då ofta deltat C14/12. Isotopen C14 finns i koldioxid som härstammar från organiskt material och sönderfaller sedan med känd halveringstid. Ju äldre provet är ju mindre C14 kommer det att innehålla. Sen kan även exempelvis kända händelser som större vulkanutbrott användas. Alla metoder har fördelar och brister men kan tillsammans ge en god datering. Slutligen används ofta redan genomförda dateringar som referens för nya prover så alla metoder används inte på alla borrprover.

 • Kan någon klargöra för en som inte är så insatt. Hur korrelerar uppborrade iskärnor i Arktis med ”antal år” man ser i grafer? I denna text 450 000 år, och man kan se grafer på 650 000 år, tror jag. Frågan kanske verkar dum, men är allvarligt menad. Hur fastställer man ”antal år” i grafer , utifrån själva iskärnan? Hur får man fram det, som ”fakta”?

 • Kan ju också nämna angående CO2 halten att 30% ökning är en inaktuellt siffra (och den var inte ens helt rätt utifrån Reds siffror), dagens nivå ligger på 398 ppm. Det skall vara en ökning på strax över 40%.

 • Den istid jag refererar till och som vi enligt vissa definitioner befinner oss i har varat de senaste 2,6 miljoner åren, inget att diskutera och det påverkar inte heller det vi avhandlar här.

  Det är intressant att jag blir definierad som “skeptiker”, och beskyddare av IPCC. Jag har inte på något vis uttalat mig om IPCCs arbete, och jag har inte heller uttryckt någon åsikt gällande AGW. Det ENDA jag har gjort är att kritisera de GROVA felaktigheter i användandet och tolkandet av data som finns i artikeln och som gör åtföljande slutsatserna löjeväckande.

  Jag anser att det säger mer om vissa debattörer här att man anser att krav på en rimlig vetenskaplig nivå och hantering av fakta anses vara anledning att placera mig och Helena i motståndarfacket.

 • Thomas,

  “Men borde inte temperaturen ha stigit ca 10 grader då, enligt vad du skriver och enkel matematik?”

  Nej, du tolkar det jag skrev fel. Jag talar om temperaturens påverkan på CO2-halten, inte CO2:s påverkan på temperaturen!

 • Snälla Torbjörn,
  det där är ett gammalt skeptikerargument som för länge sedan “debunkats”, t o m av skeptiska forskare som Roy Spencer men hänger kvar fortfarande hos folk som inte är tillräckligt insatta i vetenskapen utan tar sina “fakta” från diverse bloggar med en ideologisk agenda.

  Mitt råd är: läs på vad vetenskapen säger (inte nödvändigtvis IPCC) och tro inte allt som finns på bloggar skrivna av folk som sällan har vetenskaplig kompetens att avgöra vad som är fakta. Var lika skeptisk mot det du läser där som det du läser i IPCC:s rapporter om du vill förkovra dina kunskaper.

 • Hmm. 1 grad höjer kodioxidhalten med 9ppm? Temperaturen har stigit med en grad sedan industrialismen drog igång och koldioxid har under den tiden ökat med 100ppm? Men borde inte temperaturen ha stigit ca 10 grader då, enligt vad du skriver och enkel matematik? Jag läser vad du skriver men jag blir bara mer förvirrad. Stackars lilla jag. Du kanske har skrivit fel?

  Vi borde i vilket fall vara bra mycket mer oroliga över metandepåerna i världshaven och under tundran som puttrar (inte tundran, metandepåerna). Om de drar igång kan vi snacka växthusgas som viiiiiida överstiger koldioxidens effekt. Om vi nu ska vara rädda för uppvärmning när vi är inne i en ny istid vilken kommer medföra lägre temperaturer vad tiden lider.

  Jag får fråga min faster geologen och farbror oceanologen om vad som egentligen händer. Igen. Senaste gången jag frågade något om agw-hypotesen framförde de att för den som vill ha forskningsanslag gäller det att hitta vinklar som möjligen påvisar teorins riktighet. Att det är väldigt, väldigt hypat. På tal om politisk styrning.

 • Helena V. Det stämmer inte det du skriver om koldioxid.

  Koldioxid är en mycket svag växthusgas och den finns i mycket liten mängd i atmosfären dvs 0,0260% vilket ökat till 0,0380% (0,0380% = 0,00038) av atmosfärens totala innehåll.

  IPCC har vilselett allmänheten och politikerna genom att diskutera en 30% ökning av koldioxidhalten, men vi pratar om 30% inom ramen för PPM dvs miljontedelar. 30% kan låta som jättemycket, men i realiteten är det nästan ingenting eftersom ökningen rör sig inom miljontedelar av procent från 260 PPM till 380 PPM.

  Följande graf visar hur mycket koldioxid som i verkligheten finns i atmosfären.

  Artikel med fler grafer

  • Jag hittar inte grafen över det just nu, men alla är väl medvetna om man gör graf över vilka våglängder som allt i atmosfären filtrerar, så finns det EN ENDA väsentligt filtrerande faktor, nämnligen VATTENÅNGA (mest moln, men förståss även luftfuktighet). Allt annat är närmast försumbart som enskilda filtrerande ämnen, men även om man slår samman allt utom vattenånga.

   Inkluderas vattenånga, så är det ändå stora ofiltrerade luckor., vilket borgar för att atmosfären är ett stabiliserande system. Vad som är svårt att mäta är effekter av alla de större partiklar, som av olika anledningar hamnar i atmosfären, typ aska efter större vulkaneruptioner och liknande. Effekterna beror då på vilken höjd de hamnar på.

 • Torbjörn,

  “Det visar sig tom att koldioxiden inte är orsaken till temp.höjningen utan att data visar att det periodvis varit tvärtom, att den ökade tempen lett till ökad koldioxidhalt i atmosfären!”

  Det är empiriskt bevisat att CO2 leder till en temperaturhöjning. Exakt hur mycket är omstritt. Att CO2 stigit efter temperaturen i övergången från istid till interglacial är helt naturligt. Utgasning från haven när de värmdes upp ledde till höjda CO2-nivåer. Det krävs 1 grad för att höja halten med ca 9 ppm.
  Sedan industrialismens början har temperaturen stigit med knappt en grad och halten CO2 har stigit med 100 ppm. Det hade inte hänt om inte fossilbränslen hade förbränts. Så förutsättningarna är helt andra i dag jämfört med förhistorisk tid.

 • Thomas,
  Du skriver: “Jag förstår inte riktigt vad du Zjivago samt Helena vill framföra.”

  Zjivago har förklarat på ett bättre sätt än mig vad vi vill framföra. Vi protesterar mot hur grafer som i sig är korrekta presenteras felaktigt. Den röda ramen med texten “IPCC:s intresse” i slutet av graferna är helt vilseledande.

  Skeptikern professor Don Easterbrook har också använt grafen från GISP på ett liknande sätt. Han skrev in Present med en pil riktad mot slutet av grafen för att dupera folk att tro att den lilla uppgången på slutet representerade 1900-talets uppvärmning. Sådant är inte värdigt en vetenskapsman.
  Men tyvärr handlar ju den här kampen inte om vetenskap utan opinionsbildning och politik.

 • Men det viktigaste är att tom skeptikerna (de som här försvarar IPCC i bästa Uppsala-initiativanda) numera erkänner att vi är inne i nästa istid. Både Zjivago och Helena V medger att ur ett glaciologiskt perspektiv är istiden här.

  Men ur ett politiskt tidsperspektiv är vi inne i en uppvärmningsperiod och då kan man skrämma på en hel värld koldioxidavgifter som stater och företag sedan lägger på oss alla med följden att konsumenterna får betala allt i slutänden.

  Nu kommer sanningen fram att det spelar ingen roll om medeltempen stigit de senaste åren (om det nu är sant). Det visar sig tom att koldioxiden inte är orsaken till temp.höjningen utan att data visar att det periodvis varit tvärtom, att den ökade tempen lett till ökad koldioxidhalt i atmosfären! (NewsVoice har pekat på källor i tidigare artikel).

  Tårtdiagram som avslöjar koldioxidens minimala betydelse

  IPCC övertygar inte – dags för en översyn av växthusgasteorin

  Al Gores hockeyklubba är vilseledande. Klubban kommer från IPCC som på sin höjd blickar bakåt 1000 år men helst bara visar upp kurvan de senaste 150 åren. Jag tror han slutat visa upp hockeyklubban på senare tid, men han har hunnit hålla kanske 1500 föredrag världen runt med denna förenklade politiska graf.

  https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2014/01/al-gore-hockey-stick.jpg

 • Ok, Zjivago. Det är uppenbart att du ifrågasätter hur datan tolkats och presenterats på newsvoice. Men om datan iskärnor gällande temperaturer och koldioxidmängd överensstämmer med hur vi geologiskt och glaciologiskt kan observera de olika istiderna så blir de väl ändå giltiga för övriga världen och inte enbart Antarktis? (jag har inte riktigt läst texten utan mer tittat på bilderna eftersom de är mycket roligare så ni får ursäkta om jag inte har någon aning om vi talar om Grönland eller Antarktis, jag kör med Antarktis – ingen är ju perfekt)

  Jag tror inte att mängden koldioxid skilt sig mellan Antarktis och någon plats i övriga världen, förutsatt att det är från iskärnorna vi observerat koldioxidmängd över årtusendena. Luften är ju inte statisk utan färdas världen över. Men det kanske ni inte ifrågasätter?

  Om vi åsidosätter huruvida graferna feltolkats gällande de sista århundraderna så måste det ju ändå fortfarande vara intressant att titta på med perspektivet fäst mot eonerna. Därav kan jag förstå att felaktigheter ni menar framförts från håll anses vara ovidkommande detaljer.

  Jag förstår inte riktigt vad du Zjivago samt Helena vill framföra. Klart är som sagt att ni ifrågasätter presentation och tolkning av datan. Men iochmed att vi kunnat mäta koldioxidmängd tillika temperaturskiftningar (när vi snackar istid) så blir väl ändå graferna gilltiga? Vad menar ni att de visar, gällande skillnaderna över låååång tid som sagt? Hur vi än väljer att tolka så tycker jag att det är utom allt tvivel säkert att temperaturskiftningar över de senaste hundra, för att inte säga 20 åren, är fullständigt normala samt att det är totalt galet att IPCC bara framför data från en väldigt kort period. En fis i rymden. Jag vet inte vad ni är ute efter. Snälla förklara.

  Jag är förbryllad och förstår inte kommentarboxningsmatchen, obviously…. Ja, utöver att det känns som det klassiskt svenska och vanligt förekommande påpekande om någon stavat ett ord felaktigt och med detta menar jag inte att på något sätt vara nedlåtande, jag försöker vara rolig och dra en klämmig liknelse.

 • “Mina åsikter hjälper inte data?” Konstig mening så det får du nog utveckla.
  Mina åsikter handlar inte om datan i sig, utan hur den felaktigt presenteras och att ogrundade slutsatser dras till följd av detta.
  När du påstår “IPCC:s intresse är att visa upp den absolut sista delen av kurvan, den del som är markerad med en röd ram i slutet av den röda/blå kurvan ovan. Det är den delen av kurvan som representerar de sista 150 åren när temperaturen stigit.” och det i själva verket inte alls handlar om de sista 150 åren utan snarare om en period som slutade för mellan ca 250-150 år sedan så kan knappast dina slutsatser vara något värda.

  Varför börjar du prata om värmealstrande mänskliga aktiviteter när den absoluta majoriteten av den data som du redovisar (i den första grafen) är opåverkad av mänsklig aktivitet? Kan ju även upplysa om att Grönland inte är “polerna”.
  Gällande att använda Grönland som ensam representant för det globala klimatet får du gärna framföra ett vetenskapligt stöd till det påståendet.

  Jag ifrågasätter inte att det har förekommit istider, och att det med största sannolikhet kommer att komma fler, ur ett glaciologiskt perspektiv befinner vi oss rent av i en istid idag. Att kalla de mycket grova felaktigheter som framförs i denna artikeln “detaljer” är i det närmaste ett hån mot den seriösa vetenskapen.

 • PM Nilssons identitet här är “off topic”, men önskemålet från min sida som redaktör är att du byter/justerar ditt nick. Alla inlägg om PM Nilssons identitet tas bort inom kort pga att de är “off topic”.

 • Zjivago den 16 Jan, 2014 at 15:20

  Dina åsikter hjälper inte data.

  Problemet med mätningarna av tex temperaturer är att många mätpunkter kan ha påverkats av värmealstrande mänskliga aktiviteter från/nära städer etc. Det som gör mätpunkterna vid tex polerna rena från mänskliga temperaturföroreningar är deras placeringar.

  Det spelar ingen roll om man tagit mätdata från en mätpunkt om man från den mätpunkten kan hämta säkra temp- eller CO2-data från flera 1000 år dvs data före industrialismen. Skulle det förekomma variationer i en mätpunkt tex på en pol finns sannolikt ännu fler variationer vid mätpunkter på andra ställen tex “alltför nära städer” med stora osäkra parametrar.

  Mätdata från polerna kan betraktas som säkrare. Dessutom överensstämmer temp.mätdata ovan (450 000 års grafen) med geologiska vetenskapliga data om tex senaste istiden.

  Det finns knappast någon forskare som ifrågasätter att världen genomlidit dessa istider och studeras data framgår snabbt att en ny istid inletts. Att i den situationen börja diskutera detaljer känns som ett slöseri med tid typiskt för många av vår tids människor (byråkrater, förnekare, nej-sägare) som förlorat förmågan att se analkande faror.

  (Till Helena V som frågade efter källorna. Du måste klicka på länkarna ovan annars kan du inte se källorna. Jag har annars svårt att förstå varför du inte kan hitta dem. ECDL har bra kurser.)

 • Jag tror inte det är seriöst att undra om jag är han på DI, som tidigare var på Expressen – vem kan ha svårt att förstå sådana saker? Ingen har undrat det bland kommentarerna, vad jag har sett. Jag är jag, och om det inte fungerar att ha mitt namn som pseudonym då bör jag inte vara här mer. Rätta ni in er 😉

  Lycka till.

  pmnilsson@gmx.us

 • PM Nilsson du får byta “nick” på NewsVoice. Jag tror det blir bäst för fler har undrat om du är PM Nilsson på DI.se

 • Olle, jag tror du får tänka om. Det ska inte ses som att någon “… någon här på Newsvoice försöker utge sig för…” – utan jag står på mina egna ben. Skulle du kunna tänka dig att be denne journalist att byta namn? Nej jag skulle inte tro det. Jag är P-M Nilsson. Jag kunde inte ha mellanslag när jag gjorde min epostadress på den tjänsten, har jag för mig. och har sedan samma hopsättning på namnet, oavsett om jag kommenterar på Newsvoice eller på andra håll, eller på facebook, där är jag också pmnilsson. Det är upp till var och en att fixa till sig på nätet. Men att kapa andras namn eller konton, det är självfallet fel, även att utnyttja andra namn i personligt syfte, eller för “sak”.

 • PM Nilsson är ju en annan person, numera ledarskribent på Dagens Industri. Känns inte bra att någon här på Newsvoice försöker utge sig för att vara någon annan. Och lite andefattigt, det är ju inte brist på signaturer här i världen.

 • Man har rätt till “skepticism” utifrån allt möjligt. Tex utifrån “vis av erfarenhet”, ser ett mönster… vet att “fakta” kan vara något föränderligt och inom en agenda, men förs ut som “fakta”, etc. Det var väldigt länge som det var “fakta” att solen inte var rund, för den skulle vara som jorden.

  Se tex denna text:

  Solen är inte rund
  “Solen ska förstås inte vara helt rund. Den roterar, och är därför lite tjockare längs ekvatorn, precis som jorden.”
  http://www.boltzmann.se/page6/page45/page12/page12.html

  Vår tids förhärskande religion hade det som fakta – vilket var helfel. Solen är exakt rund.

  Det känns, VoF, VoF…, när fakta brister.

 • Inte många rätt i den här artikeln, några snabba reflektioner.

  För det första visar den första grafen INTE “den globala medeltemperaturen”, som rubriken och den efterföljande texten försöker göra gällande utan det handlar om uträkning av temperatur utifrån isdata från en mätpunkt på Grönland (som även framgår av texten i grafen). Att använda den enda specifika proxyn för att spegla det globala klimatet förefaller i allra högsta grad vara sk “Cherry picking”. Vid seriösa försök att ta fram den globala temperaturen används alla tillgängliga källor som kan anses rimliga för att ge en samlad bild. Det minsta som kan begäras är en förklaring till varför en specifik proxy har använts. Datan hittar man här: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt

  Gällande CO2 kurvan är även den från en mätpunkt. Datan finns tillgänglig här: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/epica_domec/edc-co2.txt
  och här poängteras även att det finns betydande lokala variationer mellan enskilda mätpunkter. Som Helena noterade så missar grafen nästan helt den industriella uppgången. Under den period som redovisas varierar CO2 med mindre än 30 ppm, i den efterföljande perioden fram till idag är ökningen mer än 100 ppm.

  Slutligen bör man vid granskning av exempelvis GISP2 data vara medveten om att när tidsskalan innehåller “BP” eller Before Present så används Meese/Sowers tidsskala där present eller 0 betyder år 1950. Anges då exempelvis 95 BP (första grafen) handlar det om 1855. Att ersätta BP med “Before now” är direkt felaktigt och förefaller vara medvetet missvisande. Gällande CO2 (graf 2) är sista mätpunkten således från 1777.
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/depthage/gisp2age.txt

 • “Källorna till graferna är tydligt presenterade.” Du får ursäkta men jag hittar inte källorna, inte i inlägget och inte i referenserna. Vore bra att veta vilka skeptikerbloggar de är hämtade från.

  Skepticism är sund men då ska den baseras på fakta och inte på grafer som tolkas helt fel.

 • Till Helena V.15 Jan, 2014 at 18:24

  Ytan i en artikel är begränsad för att få med alla vinklar, alla vetenskapliga referenser och alla “ifs and buts”.

  Källorna till graferna är tydligt presenterade. Är det något du inte kan se i artikeln ovan? Kan hända att jag inte lyckats finna en direkt djuplänk till en av graferna, men om du kollar på de länkar jag lagt in så finns samtliga grafer där. Jag ska se vad jag kan göra för att ytterligare förtydliga. Källreferenser är det minsta problemet. En av dem är tom IPCC.

  Graferna är inte kapade med syftet att dölja något i IPCC:s anda. Tvärtom, men de kan inte göras hur långa som helst utan att förlora budskapet. IPPC:s grafer brukar ofta vara endast 150 år långa.

  Bra att vi är överens om att istiden redan börjat och du ger tom en tidsangivelse på 7000-8000 år.

  Det finns alltså ingen felaktig information, men tolkningen i artikeln av graferna kanske inte stämmer med din bild av sakläget.

 • Torbjörn S, du skriver “Dels att istiden redan har börjat och dels att IPCC vilseleder allmänheten och politiker på ett smart sätt med kapade grafer.” Istiden började redan för 7-8 000 år sedan. Efter det har temperaturen långsamt sjunkit med vissa kortvariga undantag som minoiska, romerska, medeltida och vår moderna värmeperiod.

  Gällande kapade grafer tycker jag att de grafer du visar är de som är kapade. Den första som visar temperaturerna från Grönland, GISP 2 är kapad vid år 1905 och IPCC har inget intresse av den lilla uppgången mellan 1850 och 1905. Här är ett bättre diagram som visar att senaste data är från 95 år sedan: http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/03/greenland-ice-core-isotope-past-4000-yrs.png

  Temperaturen är nu, 100 år senare, uppe i samma nivå som MWP.

  Efterföljande graf vet jag inte varifrån du tagit. Den är kapad kring år 1800 och IPCC har vad jag vet inget intresse av perioden 1700-1800. Här är en graf över CO2-halterna de senaste 2000 åren: http://www.antarctica.ac.uk/press/journalists/resources/science/images/002.jpg

  Så ta gärna reda på fakta innan du för vidare felaktig information.

 • Greenland Sea Surface Temperature Change and Accompanying Changes in the Northern Hemispheric Climate

  Abstract
  A sudden change in the reference Greenland Sea surface temperature (GSST) in 1979 is identified. It is found to be a part of complex changes in the northern North Atlantic seas. The GSST change, in particular, resulted in a major change in the near-surface baroclinicity in the region, in addition to a large change in the net surface heat flux at the air–sea boundary over the Greenland Sea. The differences in the atmospheric mean state between two periods, one before and the other after the GSST change in the late 1970s, resemble those between the high and low North Atlantic Oscillation (NAO) index states. In addition to the changes in the mean state, major changes in the interannual variability of the atmosphere are found. A particularly interesting change in the interannual variability is found in the relationship between July GSST and the NAO phase in the following February. There is a strong correlation between July GSST and the NAO phase in the following February before the late 1970s but not at all after the late 1970s. The characteristics of these changes suggest that they may be a part of the high-frequency details of the Atlantic multidecadal oscillation.

 • Klimat eller väder? US Department of State gör ingen direkt skillnad mellan dessa begrepp. De säger bl a “The agency assigned the mission of developing and testing techniques for modifying weather and climate, as a part of its overall mission, should have major but not exclusive responsibility in collaboration with the State Department for formulating and implementing weather and climate modification programs involving international collaboration with the governments of other nations. The government ‘ s activities in international cooperation can be substantially assisted by the participation of the National Academy of Sciences.”

  Klimat och väder är big business där väderprodukter som värme/kyla, snö, regn m m erbjuds för olika kunder/aktörer; regering, militär, universitet, företag som sysslar med väderderivat m fl, m fl.

  Läs hela listan med aktörer: http://climateviewer.com/2013/12/10/weather-modification-corporations-universities-and-derivative-traders/
  http://www.youtube.com/watch?v=TuwuWPxUF-Q#t=162

 • Herr Wille B.
  Klimat och väder handlar om olika tidsskalor. Det är dock inte alltid helt glasklart vad som är vad då de ingår i ett komplext samspel. El Nino, som är ett kortvarigt väderfenomen, tillhör ett exempel på ett svårdefinierat fenomen som både påverkar klimatet som det regionala vädret.

  Det finns andra än Fru Nyqvist som är ute och cyklar. Miljöminister Lena Ek hävdade t ex i massmedia att cyklonen över Filippinerna berodde på klimatförändringen – helt utan vetenskaplig grund. Mer troligt är att den tropiska cyklonen orsakades av ett väderfenomen. Professor Delian Cheng, huvudförfattare till IPCC:s klimatrapport, nämnde också vid ett möte i Göteborg i höstas, att orkanen över Filippinerna inte kan knytas till klimatförändringen med säkerhet då det är vanligt med tropiska cykloner i området.

 • Artikeln från New Scientist som Du hänvisar till är från 2007………………………………..

  Kanske det hänt en del på forskningsfronten sedan dess.

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 • Wille B, den politiska villfarelsen är den samma men den nya forskningen visar att kosmos (solvindar etc) påverkar klimatet samt att flera andra planeter i solsystemet även de går igenom globala uppvärmningar.

  Några snabba referenser

  National Geographic: Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says

  ST.nu: Klimatpanelens felslagna katastroflarm

  Ekuriren: Avveckla klimatpanelen IPCC

  Multi Science Publishing: New Little Ice Age Instead of Global Warming?

  “Analysis of the sun’s varying activity in the last two millennia indicates that contrary to the IPCC’s speculation about man-made global warming as high as 5.8°C within the next hundred years, a long period of cool climate with its coldest phase around 2030 is to be expected.

  It is shown that minima in the secular Gleissberg cycle of solar activity, coinciding with periods of cool climate on Earth, are consistently linked to an 83-year cycle in the change of the rotary force driving the sun’s oscillatory motion about the centre of mass of the solar system. As the future course of this cycle and its amplitudes can be computed, it can be seen that the Gleissberg minimum around 2030 and another one around 2200 will be of the Maunder minimum type accompanied by severe cooling on Earth.

  This forecast should prove ‘skilful’ as other long-range forecasts of climate phenomena, based on cycles in the sun’s orbital motion, have turned out correct, as for instance the prediction of the last three El Niños years before the respective event.”

  Spekulativt: Rymdväder, geomagnetism och klimatförändringar hänger ihop

  IPCC/FN: FN:s hemliga klimatrapport antyder att NewsVoice har rätt

  NewsVoice sammanställer: Istiden är här – Den globala medeltemperaturen sjunker enligt ny forskning

  CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd

  • Eartht have been under an ice-age during the last 3 miljon years. That is, there are periods of glacials of about 100000 years followed by shorter periods of warmer climate.

   But even a glacial period contains of colder and warmer periods. That is, the glaciers is minimized for a time, then there is a warmer period whithin the glacier then again a mininimized period, and so on. Last time there were 4 maximums ended with Younger Dryas-period.
   And during the warmer periods there is “little ice ages” regularly.

   What happens is depending on activities on our star. Also depending on earth´s position in it´s movement round our star. Our star itself have continous changing activities, among others sunspots in a lot of cycles, f ex 11-years, 400-years periods. Last time those twoo cycles minimized at same time (like will happen about 2025) was about 1650, and at the time swedish army passed on ice over “The Belts” and London markets were held on the ice of Thames. But Summers was warmer than usual also, f ex the Baltic Sea was reported by french trade-ships, being a stinking slugde (that is an alge blooming). This happened at least from 1640 and 20 years more.

   If Earth at such times is hit by an unusual strong geological euruption, it might trigger the start of a new glacial maximum. Like it happende when Mt Tuba went to the skyes 74000 bc, when probably the second glacial maximum of the last glacier started.

   An other danger is if a large spaceobject hits Earth. And a third danger might be a nuclear world war

   Earth is very stable, even if this and that happens. Every time something happens, other resisting processes starts and repair any dangers to stability. Those processes happens quickly seen from nature, but seen from human perspective they might be slow processes.

   What ever happens, humans have to do what they have been best to do in order to survive, that is adapt!

   But when politicians make political scientific decisions, that is froads, then any adaptation is stopped. That´s threat of human further existence on Earth. Like the climate froads!

 • Washington Post: One problem with geoengineering: Once you start, you can’t really stop

  Many of the world’s nations show few signs of cutting their greenhouse gas emissions anytime soon. That’s why, in recent years, more and more climate scientists have been pondering the concept of “geoengineering” as a way to slow the pace of global warming.

  One popular idea involves spraying reflective particles into the atmosphere to deflect a small portion of Earth’s sunlight. Harvard scientist David Keith discussed the pros and cons of the idea at length in a recent interview.

  Läs mer i Washington Post

 • Fru Nyqvist

  [Alla spekulationer om HAARP hör inte till denna diskussion. Borttaget. / red]

  Och istid eller inte, blanda inte ihop begreppen KLIMAT och VÄDER, det är två helt olika saker.

  I år fick Sverige och Finland, Ryssland en varm start på vintern, medan USA fick en kallare dito.
  En fullständigt naturlig variation sedan urminnes tid och har inte ett dugg med Ionosfärsradaranläggningar att göra.

  Var för övrigt själv i NY i förra veckan och kunde konstatera att FIMBULVINTERN var ungefär som det snöfall som trillat ned över Stockholm det senaste dygnet. Allmän nyhetstorka och rent allmänt värdelös nyhetsrapportering i USA gör dock att man slår upp det stort.

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 • FN kan ju då göra en helomvändning och istället för att ta ut en global koldioxidskatt kan de t.ex. extrabeskatta Varma Koppen och dunjackor. Klirr i kassan och “Problem Solved”..

 • En utmärkt artikel av red, vilken redovisar det vetenskapliga kunskapsläget före implementeringen av Haarp, dvs tiden innan klimatet började utsättas för antropogena, klimatförändrande praktiker av forskare och militär. En ny istid kommer obevekligen, monstervapnet till trots. Istidernas cykliska förekomster är avhängiga större universella skeenden – bortanför de vi kan påverka på jorden. Kanske har de drabbats av hybris som, förutom att betrakta sig som jordens härskare nu även inkluderar universum?

  Obamas rådgivare John P. Holdren vidhåller, från Vita huset, att kylan i USA måste uppfattas som en effekt av klimatuppvärmningen och uppmanar oss att inte tro på något annat.

  Forskare menar att polarvirveln puttats ur sitt läge genom ”a sudden stratospheric warming event” och som “can cause a major disruption to the polar vortex, stretching it and — sometimes — splitting it apart”. Fenomenet med plötslig splittring av polarvirveln kan nog inte ses som något naturligt utan pekar mot att Haarp använts för såväl utsläpp av kylig luft som puttning av jetströmmen för att åstadkomma ”kinky” väder.

  Referenser:
  Polar Vortex: Climate Change Could Be the Cause of Record Cold Weather | TIME.com http://science.time.com/2014/01/06/climate-change-driving-cold-weather/#ixzz2pkUK0gfu

  [Alla spekulationer om HAARP hör inte till denna diskussion. Borttaget. / red]

  http://www.youtube.com/watch?v=5eDTzV6a9F4

 • Med anledning av artikel vill jag berätta om klimatforskaren Göran Windelius, som tyvärr lämnade det fysiska jordelivet alldeles förtidigt. Han menade att växthusforskarna var ute och cyklade och han menade att vi istället var på väg mot en ny istid. Jag skrev en kort text om min läsning av hans texter samt en intervju med honom, http://www.piahellertz.com/Goran_Windelius.pdf.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *