Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Evidens för att istiden har börjat och att IPCC vilseleder

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 januari 2014
- Torbjörn Sassersson
Istider. Foto: Jeremy Bishop. Licens: Unsplash.com

Följande artikel vill poängtera två saker. Dels att istiden har börjat och dels att IPCC vilseleder allmänheten och politiker på ett smart sätt med kapade grafer. Resonemanget att istiden redan börjat är baserat på vetenskapliga data från säkra källor inom forskningen på klimatets historiska utveckling.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:40, 2014 | Foto: Crestock.com

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en politiskt tillsatt panel av forskare som för fram uppfattningen att människan är orsak till den globala temperaturhöjningen. IPCC arbetar främst med opinionsbildning i mina ögon, inte riktig vetenskap.

Den internationella och politiskt korrekta klimatpanelen IPCC vill därför särskilt visa upp en kurva som illustrerar de senaste 150 årens temperaturökning. Orsaken är att industrialismen kom igång för cirka 150 år sedan. Därmed blir det enklare för IPCC att hävda att industrialismen är orsaken till temperaturökningen och att koldioxidhaltens ökning beror på människans utsläpp blir då enklare “sälja in”.

IPCC:s opinionsbildning har lett till att allt idag kan koldioxidbeskattas, allt från bilar till tandborstar. Konsumenterna får i slutänden betala hela notan eftersom skatten adderas ovanpå de normala priserna. 

Den globala medeltemperaturen sjunker och koldioxidhalten stiger

Global-temp-11000-years-BC

Den globala medeltempretauren började sjunka för 3000 år sedan

Den blå kurvan ovan visar trenden att den globala medeltemperaturen sjunker. Hur vi än väljer att betrakta kurvan är trenden nedåt. Se den blå trendlinjen markerad med “temp trend”, den visar en nedkylning av jorden.

IPCC:s intresse är att visa upp den absolut sista delen av kurvan, den del som är markerad med en röd ram i slutet av den blå kurvan ovan. Det är den delen av kurvan som representerar de sista 150 åren. Eftersom temperatursänkningen började för redan 3000 år sedan kan inte människan vara orsak till nedkylningen.

GISP2-TemperatureSince10700-BP-with-CO2-from-EPICA-DomeC-2

Koldioxidhalten började stiga för 8000 år sedan

Den röda kurvan ovan visar att koldioxidhalten började stiga stadigt redan för 8000 år sedan och då startade inte industrialismen. Den startade för 150 år sedan.

IPCC:s intresse är att visa upp den absolut sista delen av kurvan, den del som är markerad med en röd ram i slutet av den röda kurvan ovan. Det är den delen av kurvan som representerar de sista 150 åren när temperaturen stigit. Eftersom koldioxidhalten började öka för 8000 år sedan kan inte människan vara orsak.

Slutsatsen blir att de klimatologiska förändringarna är resultatet av mycket stora krafter under geologiska tidsåldrar som startade långt innan människan eventuellt kunde påverka klimatet. 

Läs mer om en mycket mer sannolik teori som förklarar dessa stora krafter

Istiden har redan börjat

istiden har börjat

Den blå grafen ovan baseras från isborrkärnor som avslöjar att jorden passerat 4 istider och 5 värmeperioder (interglacials) de senaste 450,000 åren. Varje istid har varit ungefär 90,000 år och varje värmeperiod ca 9000 år. Data visar att den globala medeltemperaturen sjunkit cirka 1 grad och att en femte istid redan har börjat. Vi befinner oss just nu i punkt e i den blå grafen ovan efter den senaste värmeperioden.

Punkt e (vår tid) markerad med en ram motsvaras av punkterna: a, b, c och d som alla utgör samma inledningsskede inom respektive ny istid. Jag kallar den gemensamma nämnaren för faktor X som utgör inledningsskedet på en ny istid. Den senaste värmeperioden har verkat under cirka 9,000 år och är redan avslutad och nästa istid börjar.

IPCC:s intresse är att lyfta fram det skede i slutet av grafen “Northern hemisphere” som markeras med en röd ram (och e igen) eftersom den visar temperaturökningen de senaste 150 åren (1860-2010). IPCC vill ju som bekant föra i bevis att industrialismen är orsaken.

Slutsatser

Slutsatsen blir att jorden åter igen skapar sin egen istid som den gjort fyra gånger tidigare under de senaste 450,000 åren.

Människans påverkan på jordens globala klimat är för liten och omfattar eventuellt endast en liten del av de stora kurvtagningarna i graferna.

Om människan försöker skärma av solinstrålningen genom att tex skapa ett artificiellt dis (genom climate engineering) kommer endast processen som leder till en ny istid att accelereras!

Text: Torbjörn Sassersson (fil kand inom miljövård inkl klimatologi)

Referenser

  • IPCC: Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis
  • New Scientist: Climate myths: The cooling after 1940 shows CO2 does not cause warming
  • Petit, J.R., et al., 2001. Vostok Ice Core Data for 420,000 Years. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2001-076. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.
  • The most recent 450,000 years have experienced 4 ice ages with 5 warm interglacials. Note that the present is now on right. Note also that our current warm period is not as warm as previous ones, but not by far.
  • Diagram: The last 11,000 years of this climatic development is shown in greater detail in the diagram below (Fig.3), representing the main part of the present interglacial period.
  • Reconstructed global temperature over the past 420,000 years fig based on the Vostok ice core from the Antarctica (Petit et al. 2001). The record spans over four glacial periods and five interglacials, including the present.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq