Hyperinflation i USA börjar våren 2014

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 6 januari 2014
- NewsVoice redaktion

John WilliamsJohn Williams på Shadowstats.com har en mörk bild av 2014. Han säger: “Det kommer bli panik på valutamarknaden. När säljtrycket på dollarbaserade papper ökar ordentligt, då kommer svagheten hos dollarn visa sig i skyhöga olje- och bensinpriser”

Panikförsäljning av dollar blir följden och han förutspår: “När panikförsäljningen väl kommit igång är spelet över”.

Lyssna på ekonomen John Williams när han blir blir utfrågad av Greg Hunter på usawatchdog.com

“John Williams of Shadowstats.com has a grim view of 2014. He says, “It’s really going to be a currency panic . . . when the fundamental selling pressure really starts to pick up, when the selling gets heavy . . . in turn, the weakness will be seen in a spike in oil prices and a spike in gasoline prices.” Williams says there will be a panic out of the dollar and he predicts, “Once you see a massive sell-off here, I see the game as being over.” Join Greg Hunter of USAWatchdog.com as he goes One-on-One with economist John Williams.”

Lennart Mogren


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mariann – tack för ytterligare intressant länk.
  Dessutom önskar jag beträffande — “..alla individer har ett ansvar som måste tas. Genom att ställa frågan Qui bono – vem gynnas? kan vi genom våra dagliga beslut bli mikropolitiska aktörer = (s)välja eller välja bort? Små myrsteg blir så småningom till stigar..”
  — att allt fler människor väljer “Qui bono” som ‘rättesnöre’ ..oavsett politisk, religiös etc tillhörighet och position i samhället – att välja ‘det bästa..’ varje beslut, varje dag! 🙂

 • Mariann – tack för ytterligare intressant länk.
  Dessutom önskar jag beträffande — “..alla individer har ett ansvar som måste tas. Genom att ställa frågan Qui bono – vem gynnas? kan vi genom våra dagliga beslut bli mikropolitiska aktörer = (s)välja eller välja bort? Små myrsteg blir så småningom till stigar..”
  — att allt fler människor väljer “Qui bono” som ‘rättesnöre’ ..oavsett politisk, religiös etc tillhörighet och position i samhället – att välja ‘det bästa..’ varje beslut, varje dag! 🙂

 • John Williams har haft fel många, många gånger om detta. Hyperinflation kommer snart, skydda er! Han kommer såklart få rätt nån gång, förr eller senare, men någon market timer är han inte. Ska bli intressant att se hur mycket inflationen kommer ta fart nu när fed skär ner på sitt pengaskapande (QE), han kanske får rätt den här gången…

 • John Williams har haft fel många, många gånger om detta. Hyperinflation kommer snart, skydda er! Han kommer såklart få rätt nån gång, förr eller senare, men någon market timer är han inte. Ska bli intressant att se hur mycket inflationen kommer ta fart nu när fed skär ner på sitt pengaskapande (QE), han kanske får rätt den här gången…

 • Tack. Häromdagen sammanfattade en reporter världens tillstånd på RT med orden “Bad systems can go on and on”, vilket gudskelov inte är sant. Världshistorien visar att dåliga system förr eller senare får ett dråpligt slut. Varje framväxande kultur bär också frön till sin egen kollaps som sker när systemen vuxit sig långt bortanför de socio-ekologiskt hållbara ramarna. Därför har också högkulturerna avlöst varandra genom historien.

  Filosofen Hanna Arendt har sagt att alla individer har ett ansvar som måste tas. Genom
  att ställa frågan Qui bono – vem gynnas? kan vi genom våra dagliga beslut bli mikropolitiska aktörer = (s)välja eller välja bort? Små myrsteg blir så småningom till stigar.

  Idag genomlider vi ett mytologiskt drama. Transhumanisternas släkte – som blivit närda av den ohållbara finanspolitiken – kan förstås som varande jättarna som vi finner i den nordiska mytologin. Jättarna levde med gudarnas släkte i Ginnungagap.

  ”Men de båda lyckades aldrig komma överens, eftersom jättarna var vilda och skapade kaos med sina rörelser, medan gudarna ville skapa lugn och ordning i världen”.

  Jättarna är globalisterna; de stora bolagen och transhumanisterna som skapar oordning; rubbar alla cirklar – allt och alla – istället för att begrunda det som redan är perfekt i den gudomliga trädgården.

  Nordisk mytologi: http://www.nordisk-mytologi.se/skapelsemyt.html#sthas.nABHV5tA.dpuf

 • Ja, historien har visat att allt händer i cykler. Efter uppgång följer alltid nedgång. Nu är det dags igen. Margareth McMillan skrev i SVD den 31/12 om de stora och skrämmande likheter som finns mellan vår globaliserade värld och de händelser som föregick utbrottet av 1:a världskriget 1914 – för 100 år sedan!

  Frågan är om vi dragit några lärdomar? Ja, en sak har jag i alla fall lärt mig och det är att mer av samhällets resurser bör läggas på tidiga interventioner som diagnostik och omvårdande omhändertagande av individer som har läggning för aggressivt och destruktivt beteende med livsförstörande utfall för majoriteten. Finns det t ex någon hereditet, dvs riskbeteende, bland politiska och ekonomiska makthavares barn som kan utsätta den stora allmänheten för degenerativa samhällssjukdomar? Det är kanske detta som LifeGenes studier kommer att handla om – förhindrande av spridning av sjukdomar i samhällskroppen? Om det nu, genom den transhumanistiska agendan, ska skapas en ny elitistisk ras som ska leva upp till Unesco:s devis ”peace in their minds” bör kanske denna ”intellektuella karaktäristik” av ett behaviouristiskt enahanda och prognostiserat tänkande kompletteras med sökningar efter genetiska markörer för ett ”good heart” – om det är en bra, harmonisk framtid vi eftersträvar vill säga. Vad vet jag vad politikerna tycker om detta – jag talar bara med folkets röst. Folket är ju oftast de som kommer i skottgluggen för krigiska makthavares små delikata äventyr i andra länder.

  Bankkrasch och eländes elände. Federal reserves tryckpressar kan väl ses som helt utslitna efter upptryckning av alla Kalle-Ankapengar (vars enda nominella värde utgörs av papperet de tryckts på) och som pumpats ut i världsekonomin alldeles för länge för att de ska vara hälsosamt. Bankägarna har lidit av det medicinska syndromet penningnekromani som de nu tycks fått sjukdomsinsikt i. Penningkraschen kan förstås som ett resultat av en planerad utsättning av de sjukdomsframkallande, dopaminstinna, tryckpressarna.
  Vetenskapliga studier har visat att det finns en typ av människor som delar samma karaktär; nämligen oerhört stort behov av tillfredsställelse. Denna grupp faller in i två helt olika och riskfyllda beteenden; knarkarens och finansmannens. Dessa individer kan aldrig få sina behov riktigt tillfredsställda genom de små puffar av glädje som mättar oss andra i våra ordinära liv. De andra letar konstant efter stimulansbidrag för att kunna surfa på belöningskicken.

  Frågan är bara vart de dopaminstinna bankmännen tar vägen efter att ha snortat färdigt inom finansvärlden och när kan utsättningen komma att ske?

  Om tiden för kraschen är nära förestående kan urgammal mytologi rådfrågas för vägledning om lämplig tidpunkt för förstörelse och omdaningsprocesser. Anledningen till sådana studier är att de som behärskar kapitalet fortfarande kan stå under inflytande av mytologiskt tänkande. De kan ha kommit till insikt att Federal Reserve egentligen är ett ”tempel av Sin” (= synd?) där landsfäderna placerat sina hjärtan. Finansvärlden har med tiden alltmer kommit att förknippas med sjukdomsbringande krafter. I vissa kretsar talar man om Amerika som ”den stora skökan i Babylon”, vars fall får alla köpmän att vrida sig, helt utom, av förtvivlan.

  Vi får leta efter fler röda trådar i mytologiska urkunder. Templet Sin var ett intellektuellt centrum i Ur, Mesopotamien. I andra tempel, tillägnade gudinnan Ishtar, upplevdes glädje och hänryckning; tillstånd för upplevelse och tillägnan av den allra högsta, etiskt, möjliga kunskap. Hänryckning är sexuellt laddad och har därför av utanförstående åskådare, själva icke insatta, kommit att demoniseras då utlevelserna här är primitiva, av naturen, behärskade uttrycksformer. Kanske var detta en anledning till att gudinnan Ishtar – väktare mot ondska – rådfrågades för välsignelser mot elaka krafter?

  En tidpunkt som dyker upp i mellersta österns urgamla mytologi är november. Det är den elfte månaden på året som zodiaken pekat ut som varande mest lämpad för förstörelse. Det är vid denna tid som Gudinnan Ishtar visar upp sin förstörande kapacitet, den andra sidan av sin dubbelnatur, vilket både fruktats som dyrkats kungar för dess styrka inom krigsföring. (Uttrycket att ”komma i elfte timmen” betecknar att avvärja en negativ händelse, vilket troligen har sitt ursprung i den urgamla tron om politiskt omstörtande händelser som var att vänta i denna månad.) Som dubbelgudinna och dotter till guden Sin har Ishtar makt att skapa både väl och ve. Ur de fallnas djup hämtar hon näring för att nära sin tillkommande fruktbarhetsguden Tammuz. Grönskande gräs och ängar på våren har tagits som tecken på att en ljuv förening av kärleksparet ägt rum.

  Det borde vara uppenbart för alla att det inte längre är någon fråga Om finansvärlden kommer att krascha utan mer NÄR? Ur djupet av den mytologiska kristallkulan kan således skönjas att november kan komma att bli kraschens månad. En månad som i uråldriga tider kontrollerats på plats av kungar och makthavare för att med Ishtars stöd bestämma när, var och hur samhällsomstörtande händelse ska äga rum. Ingen verkar riktigt förstå hennes dubbelnatur; både ock. Sanningen är enkel; när folk lever och dyrkar den materiella, intellektuella världen i allt för hög omfattning – och fattar viktiga beslut som inte tagits från den allra högsta etiska principen – kan inte detta annat än leda till en brutal brytning. Ishtar har en aspekt i båda lägren. När inte hennes extatiska livsandar inte längre får näring leder det till ett våldsamt utbrott. Hon kräver vördnad.

  Förestående krasch inom finansvärlden kan ses som ett slags samhälleligt reningsbad med förbehållet att vissa troligen kommer ur badet som förnyade för ett nytt liv på gröna ängar 2015 medan andra, troligen de flesta, kommer att hamna i kloaker.

  Som kuriosa kan nämnas att US fredsbevarande insats i Kuwait, kanske av en händelse, inträffade på vårdagsjämningen den 21 mars. Datumet är inte bara litterär utan har en bokstavlig vital sprängkraft då tidpunkten betecknar en punkt varefter ljuset utplånar mörkret och allt börjar grönska igen. Upplysningen nådde därmed den mörka orienten.

  Lögn, förbannad lögn & prognoser: En bok om finansmarknadens självbedrägerier:
  http://books.google.se/books?id=vXBQAgAAQBAJ&pg=PT52&lpg=PT52&dq=dopamin+behovstillfredsst%C3%A4llelse&source=bl&ots=n-ev_d0Iuu&sig=EqL0ZNW57YZPkNevo_ra6EvMtlE&hl=sv&sa=X&ei=4YjKUu7-BqHo4QSNwoCoBA&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=dopamin%20behovstillfredsst%C3%A4llelse&f=false

  http://encyclobooks.com/The-Religion-of-Babylonia-and-Assyria/INNANNA-GODDESS-GODS-BABYLONIAN.htm

  http://refema.hypotheses.org/745

 • Tack. Häromdagen sammanfattade en reporter världens tillstånd på RT med orden “Bad systems can go on and on”, vilket gudskelov inte är sant. Världshistorien visar att dåliga system förr eller senare får ett dråpligt slut. Varje framväxande kultur bär också frön till sin egen kollaps som sker när systemen vuxit sig långt bortanför de socio-ekologiskt hållbara ramarna. Därför har också högkulturerna avlöst varandra genom historien.

  Filosofen Hanna Arendt har sagt att alla individer har ett ansvar som måste tas. Genom
  att ställa frågan Qui bono – vem gynnas? kan vi genom våra dagliga beslut bli mikropolitiska aktörer = (s)välja eller välja bort? Små myrsteg blir så småningom till stigar.

  Idag genomlider vi ett mytologiskt drama. Transhumanisternas släkte – som blivit närda av den ohållbara finanspolitiken – kan förstås som varande jättarna som vi finner i den nordiska mytologin. Jättarna levde med gudarnas släkte i Ginnungagap.

  “Men de båda lyckades aldrig komma överens, eftersom jättarna var vilda och skapade kaos med sina rörelser, medan gudarna ville skapa lugn och ordning i världen”.

  Jättarna är globalisterna; de stora bolagen och transhumanisterna som skapar oordning; rubbar alla cirklar – allt och alla – istället för att begrunda det som redan är perfekt i den gudomliga trädgården.

  Nordisk mytologi: http://www.nordisk-mytologi.se/skapelsemyt.html#sthas.nABHV5tA.dpuf

 • Ja, historien har visat att allt händer i cykler. Efter uppgång följer alltid nedgång. Nu är det dags igen. Margareth McMillan skrev i SVD den 31/12 om de stora och skrämmande likheter som finns mellan vår globaliserade värld och de händelser som föregick utbrottet av 1:a världskriget 1914 – för 100 år sedan!

  Frågan är om vi dragit några lärdomar? Ja, en sak har jag i alla fall lärt mig och det är att mer av samhällets resurser bör läggas på tidiga interventioner som diagnostik och omvårdande omhändertagande av individer som har läggning för aggressivt och destruktivt beteende med livsförstörande utfall för majoriteten. Finns det t ex någon hereditet, dvs riskbeteende, bland politiska och ekonomiska makthavares barn som kan utsätta den stora allmänheten för degenerativa samhällssjukdomar? Det är kanske detta som LifeGenes studier kommer att handla om – förhindrande av spridning av sjukdomar i samhällskroppen? Om det nu, genom den transhumanistiska agendan, ska skapas en ny elitistisk ras som ska leva upp till Unesco:s devis “peace in their minds” bör kanske denna “intellektuella karaktäristik” av ett behaviouristiskt enahanda och prognostiserat tänkande kompletteras med sökningar efter genetiska markörer för ett “good heart” – om det är en bra, harmonisk framtid vi eftersträvar vill säga. Vad vet jag vad politikerna tycker om detta – jag talar bara med folkets röst. Folket är ju oftast de som kommer i skottgluggen för krigiska makthavares små delikata äventyr i andra länder.

  Bankkrasch och eländes elände. Federal reserves tryckpressar kan väl ses som helt utslitna efter upptryckning av alla Kalle-Ankapengar (vars enda nominella värde utgörs av papperet de tryckts på) och som pumpats ut i världsekonomin alldeles för länge för att de ska vara hälsosamt. Bankägarna har lidit av det medicinska syndromet penningnekromani som de nu tycks fått sjukdomsinsikt i. Penningkraschen kan förstås som ett resultat av en planerad utsättning av de sjukdomsframkallande, dopaminstinna, tryckpressarna.
  Vetenskapliga studier har visat att det finns en typ av människor som delar samma karaktär; nämligen oerhört stort behov av tillfredsställelse. Denna grupp faller in i två helt olika och riskfyllda beteenden; knarkarens och finansmannens. Dessa individer kan aldrig få sina behov riktigt tillfredsställda genom de små puffar av glädje som mättar oss andra i våra ordinära liv. De andra letar konstant efter stimulansbidrag för att kunna surfa på belöningskicken.

  Frågan är bara vart de dopaminstinna bankmännen tar vägen efter att ha snortat färdigt inom finansvärlden och när kan utsättningen komma att ske?

  Om tiden för kraschen är nära förestående kan urgammal mytologi rådfrågas för vägledning om lämplig tidpunkt för förstörelse och omdaningsprocesser. Anledningen till sådana studier är att de som behärskar kapitalet fortfarande kan stå under inflytande av mytologiskt tänkande. De kan ha kommit till insikt att Federal Reserve egentligen är ett “tempel av Sin” (= synd?) där landsfäderna placerat sina hjärtan. Finansvärlden har med tiden alltmer kommit att förknippas med sjukdomsbringande krafter. I vissa kretsar talar man om Amerika som “den stora skökan i Babylon”, vars fall får alla köpmän att vrida sig, helt utom, av förtvivlan.

  Vi får leta efter fler röda trådar i mytologiska urkunder. Templet Sin var ett intellektuellt centrum i Ur, Mesopotamien. I andra tempel, tillägnade gudinnan Ishtar, upplevdes glädje och hänryckning; tillstånd för upplevelse och tillägnan av den allra högsta, etiskt, möjliga kunskap. Hänryckning är sexuellt laddad och har därför av utanförstående åskådare, själva icke insatta, kommit att demoniseras då utlevelserna här är primitiva, av naturen, behärskade uttrycksformer. Kanske var detta en anledning till att gudinnan Ishtar – väktare mot ondska – rådfrågades för välsignelser mot elaka krafter?

  En tidpunkt som dyker upp i mellersta österns urgamla mytologi är november. Det är den elfte månaden på året som zodiaken pekat ut som varande mest lämpad för förstörelse. Det är vid denna tid som Gudinnan Ishtar visar upp sin förstörande kapacitet, den andra sidan av sin dubbelnatur, vilket både fruktats som dyrkats kungar för dess styrka inom krigsföring. (Uttrycket att “komma i elfte timmen” betecknar att avvärja en negativ händelse, vilket troligen har sitt ursprung i den urgamla tron om politiskt omstörtande händelser som var att vänta i denna månad.) Som dubbelgudinna och dotter till guden Sin har Ishtar makt att skapa både väl och ve. Ur de fallnas djup hämtar hon näring för att nära sin tillkommande fruktbarhetsguden Tammuz. Grönskande gräs och ängar på våren har tagits som tecken på att en ljuv förening av kärleksparet ägt rum.

  Det borde vara uppenbart för alla att det inte längre är någon fråga Om finansvärlden kommer att krascha utan mer NÄR? Ur djupet av den mytologiska kristallkulan kan således skönjas att november kan komma att bli kraschens månad. En månad som i uråldriga tider kontrollerats på plats av kungar och makthavare för att med Ishtars stöd bestämma när, var och hur samhällsomstörtande händelse ska äga rum. Ingen verkar riktigt förstå hennes dubbelnatur; både ock. Sanningen är enkel; när folk lever och dyrkar den materiella, intellektuella världen i allt för hög omfattning – och fattar viktiga beslut som inte tagits från den allra högsta etiska principen – kan inte detta annat än leda till en brutal brytning. Ishtar har en aspekt i båda lägren. När inte hennes extatiska livsandar inte längre får näring leder det till ett våldsamt utbrott. Hon kräver vördnad.

  Förestående krasch inom finansvärlden kan ses som ett slags samhälleligt reningsbad med förbehållet att vissa troligen kommer ur badet som förnyade för ett nytt liv på gröna ängar 2015 medan andra, troligen de flesta, kommer att hamna i kloaker.

  Som kuriosa kan nämnas att US fredsbevarande insats i Kuwait, kanske av en händelse, inträffade på vårdagsjämningen den 21 mars. Datumet är inte bara litterär utan har en bokstavlig vital sprängkraft då tidpunkten betecknar en punkt varefter ljuset utplånar mörkret och allt börjar grönska igen. Upplysningen nådde därmed den mörka orienten.

  Lögn, förbannad lögn & prognoser: En bok om finansmarknadens självbedrägerier:
  http://books.google.se/books?id=vXBQAgAAQBAJ&pg=PT52&lpg=PT52&dq=dopamin+behovstillfredsst%C3%A4llelse&source=bl&ots=n-ev_d0Iuu&sig=EqL0ZNW57YZPkNevo_ra6EvMtlE&hl=sv&sa=X&ei=4YjKUu7-BqHo4QSNwoCoBA&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=dopamin%20behovstillfredsst%C3%A4llelse&f=false

  http://encyclobooks.com/The-Religion-of-Babylonia-and-Assyria/INNANNA-GODDESS-GODS-BABYLONIAN.htm

  http://refema.hypotheses.org/745

 • Det finns sækert åter en vinnare dær, det ær bara den lille mannen som førlorar. Globalister har ju sedan længe planerat detta.

 • Det finns sækert åter en vinnare dær, det ær bara den lille mannen som førlorar. Globalister har ju sedan længe planerat detta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *