Matteläraren som blev ADHD-diagnosens störste kritiker

125
7766

Anna BöhlmarkJanne Larsson är högstadielärare i matematik, men det är inte därför som vi träffar honom. Det är hans intresse för medicineringen av barn med ADHD som väckt vårt intresse.

Text:  Anna Böhlmark

SANYO DIGITAL CAMERAJanne Larsson började intressera sig för detta samtidigt som de första läkemedlen mot denna beteendestörning började skrivas ut i Sverige. Som mattelärare på högstadiet har han på sin lediga tid grävt i psykiatrin de senaste tjugo åren.

Intresset intensifierades speciellt under åren 1995–96 då trenden från USA att diagnostisera barn kom till Sverige och man började skriva ut dessa läkemedel även här. Förskrivningen skedde med samma argument som användes i USA men med viss eftersläpning.

Bakom dessa trender som kom till Sverige låg ekonomiska intressen från de stora läkemedelsbolagen, säger Janne Larsson.

Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen

Kopplingarna mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin är mångfacetterade. Vad många kanske inte vet är att Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen och därför måste fungera som ett företag för sin egen överlevnads skull.

Janne Larsson är unik, eftersom han har lyckats få ut offentliga handlingar som Läkemedelsverket nekat att lämna ut, men som de senare blivit tvungna att dela med sig av efter domstolsbeslut. Dessa handlingar har gett Janne Larsson djupa insikter om olika läkemedelsbiverkningar (i vissa fall även dödsfall), som läkare ofta inte informerar patienter om. Många privatpersoner har genom åren tackat honom för de insatser han har gjort genom att föra ut denna kunskap i ljuset. Några av dessa är föräldrar till barn som avlidit till följd av behandlingen av ADHD.

ADHD egentligen är ett beteende –  inte en sjukdom

På senare år har det skett en kraftigt ökad förskrivning av läkemedel mot ADHD i Sverige.
Begreppet ADHD är enligt Janne Larsson bara påhittat. Alla utredningar som görs ger sken av att ge en diagnos av en gedigen medicinsk sjukdom. Han anser att ADHD egentligen är ett beteende. Man bör inte ge medicin mot ett beteende.

Det är enligt honom inte för barnets skull som man skriver ut mediciner mot ADHD. Man använder mediciner för att tillfälligt sopa ett problem under mattan. Ett problem som kan ha många bakomliggande orsaker.

Förra året fick 19 000 barn i Sverige medicin mot ADHD – en ökning med 20 gånger på tio år. Med den ökningen är Sverige sannolikt det land i världen som ökat den medikamentella behandlingen mest.

Ökningen kom till stånd efter att Sverige haft en lång tradition av att inte skriva ut psykofarmaka till barn. Begreppet ADHD i Sverige och dess påföljande ökning har marknadsförts av en liten grupp psykiatriker med kopplingar till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin. Janne Larsson kallar diagnosen lite ironiskt för slasktrattsdiagnos: allt som är oönskat kastas in i begreppet ADHD. Han finner ingen annan orsak till att ge diagnosen ADHD än att vilja sälja och lösa problem på ett enkelt sätt: med ett piller.

Pseudovetenskaplighet bakom ADHD-tänkandet

Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

Concerta-ADHD-RitalinMan bryr sig inte om att ta reda på den verkliga orsaken till problemet och hittar följaktligen ingen verklig lösning. Man säger att ADHD är ett kroniskt, medicinskt fel i hjärnan, vilket i Janne Larssons värld är den yttersta kränkningen av ett barn. Om man kan bevisa hjärnskadan vore det en sak, men i inget av fallen vid diagnoser av ADHD sker en sådan undersökning. Man säger alltså att felet sitter inne i personen, medan det i själva verket finns att hitta utanför denne.

Janne Larsson ser med oro på framtiden. Allt fler barn och tonåringar blir kroniskt sjuka och vänjer sig vid rollen som psykiatrins patienter. Deras liv och tankeverksamhet är totalt kopplat till konsumtionen av industrins läkemedel. Han målar upp en dyster bild av vad som väntar barn och ungdomar med så kallad ADHD–problematik. De hade kunnat leva ett friskt och lyckligt liv om de hade blivit hjälpta i grunden.

Janne Larssons vision för Sveriges barn är motsatsen till dagens medikamentella behandling. Den är att sluta ge barnen en slasktrattsdiagnos och istället bemöda sig om att leta efter de verkliga orsakerna till problemen. Att sätta in något som kan vara en långsiktig lösning. Då blir man tvungen att gå den långa vägen. Tittar man på dagens skola är det till exempel uppseendeväckande att man packar in barn i samma teoretiska sammanhang i en ålder där de är extremt rörliga och tvingar dem att sitta i en skolbänk stora delar av dagen.

Hotet mot de svenska barnen är att när de behandlats med detta läkemedel under flera år ökar risken för maniska tillstånd.

Läkemedelsverket måste frigöras från industrins grepp

Janne Larsson menar att om lärarna ville, skulle uppemot 50 procent av 9–10-åriga pojkar kunna leva upp till en ADHD-diagnos. Därför bör skolan tillgodose barns behov av mer rörelse.
Visionen är att diagnosen ADHD ska tas bort helt, samtidigt som Läkemedelsverket ska tjäna allmänintresset. Det skulle slå ut alla kopplingar mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin så att myndigheten blir oberoende och gör det den verkligen ska göra, det vill säga arbeta för folkets välmående.

I denna ideala värld skulle man öppna upp möjligheten för flera orsaker till problemen och många alternativa lösningar skulle komma upp till ytan. Idag satsar man pengar på psykofarmaka, då många lever på denna industri. Satsade man inte längre på denna industri utan skar bort pengarna, skulle inte lösningen på problemen bli en. Då blir man tvungen att söka flera orsaker till problemen, vilket skulle leda fram till andra lösningar som skulle kunna blomma upp.

På så sätt tror Janne Larsson att det är möjligt att vända trenden.

Det är viktigt att personer som Janne Larsson finns och får verka, eldsjälar som brinner för att hjälpa andra och som kan få upp ögonen för problem i samhället som både myndigheter och läkemedelsindustri hellre gömmer undan. Han tycker att fler borde begära ut handlingar från myndigheter och utnyttja sin medborgerliga rättighet att påverka besluten.

Framförallt är det viktigt att information om läkemedlens biverkningar sprids så att barn och deras föräldrar förstår vad det är de stoppar i munnen. Om vi kan sprida denna information, kanske vi en dag kan bli så starka tillsammans att myndigheterna blir tvungna att hitta alternativa lösningar på problemen.

Hela artikeln finns på 2000-talets Vetenskaps hemsida (PDF)

Text:  Anna Böhlmark


Relaterat

Dagens Ritalinareklam: ”Ritalina ger energi”- och hjälper den trötta modern


Tillägg av artikelförfattaren:

Janne Larsson har nästan alltid rätt! Han har ofta varit tidigt ute i debatten i sin kritik av användingen av psykiatriska droger. Och påfallande ofta har det visat sig att han haft rätt i sin kritik.

Senast bekräftades detta i fallet med AstraZeneca. Företaget hade i USA hamnat i en besvärlig rättslig tvist med stora skadeståndskrav efter allvarliga biverkningar av deras läkemedel Seroquel. Seroquel är ett psykofarmaka som främst är avsett att användas vid schizofreni och depression. Men biverkningarna är många och ibland svåra. Därför hade 22 000 amerikanska patienter stämt AstraZeneca bland annat för att man ansett att Seroquel gjort att användarna utvecklat diabetes.

I mitten av augusti 2010 meddelade företaget att man hade nått en förlikning med 17 500 patienter. Den summa som AstraZeneca kommit överens om att betala uppgår till nästan 200 miljoner dollar, det vill säga 1,3 miljarder kronor. Från företagets sida vet man inte om detta är slutet, eftersom det kan finnas fler stämningar som väntar på att lämnas in.

I förlikningsprocessen förbinder sig både patienter och företag att hemligstämpla alla specifika uppgifter, vilket gör att medlet fortsatt kan säljas.

Janne Larssons faktaspäckade hemsida har adressen: www.jannel.se • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

125 KOMMENTARER

 1. Jag har nog gjort det lite enkelt för mig ”Ja, just det, det är ju en psykiatriker som har kommit på det”. De övriga läkarna är ju lite svårare: Vilka vet tillräckligt mycket om socker för att kunna säga nåt vettigt om ämnet? Inte många!

  http://www.kostdoktorn.se

  är väl en av de få 20 st eller nåt sånt. ”Fuck socker” säger jag och jag vet att jag har rätt – till 98%.

  Ja, det är ett mysterium vilket samhälle vi lever i och vad lättlurade de flesta är – jag hade skrivet ”alla” om det inte var så att psykiatrikerna hade jag redan sorterat bort från början.

  Då har vi ”mysterium” vad är ett mysterium? Det är något vi/man har lagt ner i en påse som man inte tittar i. Det är det vi måste göra – TITTA och då kommer vi kanske fram till att allt vad en psykiatriker säger är skit, ADHD m.fl. m.fl.

 2. ADHD beror på brist av singnalsubstans i hjärnan. Att säga att det är betendestyrt är lika dumt som att be någon som ser dåligt att läsa utan glsaögon. Va kan du inte läsa utan glasögon, det är väl bara att skärpa till sig lite.

  Sedan är det inte läkemedelsverket som sätter diagnosen, det gör psykologer och man får vara mer än lovligt paranoid om man ska tro att alla Sveriges psykologer har en dold agenda.

  Jag har själv på nära håll sett underverken som Conserta gör. Ifrån att ofta hamna i bråk, svårt att konsentrera sig till att nästan aldrig hamna i bråk och att kunna genomföra en skoldag och lära sig en massa. Tyvärr finns det biverkningar och en del får testa flera olika typer av mediciner innan de hittar rätt. Jag var själv mycket skeptisk till läkemedel i början och tycker man ska ta minsta möjliga dos, men om den hjälper så ska man ha rätt till medicin. Uppföljningen är mycket noggrann.

  Här är en intressant artikel från läkartidningen som i högsta grad är aktuell. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=7601

  • Brist på signalsubstans?
   Bevisa det.
   Att påstå detta är, tyvärr, att, likt en papegoja, upprepa det som de pseudoforskare som nämns i artikeln vill få oss att tro. Inget jäv? Hahaha…nä….inte så länge man kan komma undan detta genom att kalla sig ”konsult”.

   Det finns ett gigantiskt system uppsatt för att hindra oss från att veta vad som egentligen pågår.

   En annan av dessa pseudoexperter, Anne-Liis von Knorring, fick, i TV, frågan om hur hon såg på den enorma metastudie som publicerades för några år sedan där det visade att mer än 60% av barn med ADHD problematik med största sannolikhet är känsliga för vissa ämnen i föda.

   Hennes, proffsigt manipulerande, svar var att det ”är intressant och kan tänkas kunna användas som komplement till medicinering i framtiden”.

   Hon poängterade att det är ”medicinering” som är det vi ska göra och KANSKE NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN eventuellt ta dessa data under övervägande.

   Vad man be gjort är naturligtvis att OMEDELBART satt igång och göra omfattande tester och hos alla (60% om studien har rätt) omedelbart sluta ”medicinerna” och hitta den korrekta orsaken istället.

   Gjorde man det?
   Nej.
   Har man överhuvud taget brytt sig om att starta sådana testningar.
   Nej.

   Man säger något som låter förtroendeingivande och fullständigt struntar i att hitta orsakerna.
   Inom dessa kretsar är det kemikalier förklädda som ”mediciner” som regerar. Punkt

 3. Bra rutit Hansi Cross!

  Det är gifter och syntetiska ämnen som ställer till det. Allt levande behöver rätt sorts näring för att må bra – fysiskt, emotionellt och mentalt. Det är verkligen hög tid att vi går tillbaka till ekologiskt ’allt’!!

 4. Att läkare är köpta/lurade av läkemedelsindustrin borde vara allmänt känt vid det här laget.
  Vad de oftast gör med mediciner är att åtgärda symtomen, men inte grundorsaken till symtomen.
  För om folk blir frisk av medicinen så får det ju inte sälja mer medicin.

  Ett sätt att komma bort från det problemet skulle vara att all medicin tillverkas av staten, all forskning bedrivs av staten osv osv.
  Förbjud privatägda läkemedelsbolag så slipper vi detta vansinne.

 5. Blandade känslor över den här artikeln. Jag har blivit diagnosernad ADHD och har haft mycket svårt att acceptera detta. Jag tycker världen vi lever i är otroligt hemsk, människor blir mer och mer likaså. Genuint fina människor känns väldigt sällsynt, människor som fortfarande lever för sina enorma själar i kroppen(för mig finns det inget finare). Jag måste tyvärr säga att min medicin ändå hjälper mig, då jag faktiskt kan se klart i mitt huvud vad jag behöver göra än att allting bara är ett enda stort trassel med tankar. Samtidigt som jag även förstår att det inte är speciellt hälsosamt för både kropp och psyke. Jag har även förstått att det nu är otroligt jobbigt för mig utan medicin, jag känner ett stort behov av den i jämförelse vad jag gjorde innan. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den känslan riktigt. Men innan var det svårt för mig att hantera vardagen, jag blev deprimerad och har alltid haft en stor tendens att dras mot droger. Jag kan tycka psykiatrin fokuserat lite för mycket på medicinsk lösning istället för terapi, jag har inte fått något stöd i form av något utöver medicinering. Jag hade två psykologer som slutade den ena efter den andra och eftersom jag då inte hade lust att gå till psykolog från början blev det jobbigt att ta upp det efteråt(då det var en familjemedlem som bad mig gå dit från början). Sedan var det ingen som kontaktade mig angående ny psykolog efter de båda slutade heller och när man försökt ta upp ämnet igen så ska jag prata med min läkare när jag träffar henne vilket kan vara fyra månaders mellanrum om inte mer. Det jag vill komma till är att jag faktiskt vill klara min vardag utan medicin och fortfarande känna att det går, jag kan inte beskriva hur bra det skulle kännas.

 6. MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket”.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 7. 1. Artikeln är inte objektivt skriven. Anna Böhlmark använder opartiska ord. Bara i det brister det i trovärdighet.

  2. Adhd förekommer i många typer av familjer, därför är det helt fel att säga att det beror på familjesituationen, och är en extremt betungande fördom som många, redan hårt kämpande föräldrar ofta med utbrändhet som resultat, får möta.

  3. Det är tråkigt att man i de fallen där det finns problem hos föräldrar, att man inte kan se orsaken bakom problemen, utan man konstaterar att föräldrarna har problem, det är allt. Skulle man titta på orsaken till problemet skulle man hitta omedicinerade, ohjälpta diagnoser. Personer med diagnoser som inte fått den hjälp de hade behövt, som barn och som vuxen.

  4. Varför får man alltid en känsla av att de som yttrar sig negativt om medicinering eller förnekar adhd:s existens, inte känner någon med diagnos. Det kanske är så enkelt som att man kan fråga dem, vad tror de? För det spelar väl ingen roll vad en matematiker sitter på sin kammare och tänker ut. Det är väl de som är drabbade som har kunskap. Läkemedelsbolag tjänar pengar, men oj, vi kanske inte ska ta hjärtmediciner eller några mediciner heller?

  5. Janne Larsson har en åsikt, precis som vem som helst, det har han ju rätt till. förstår inte varför det blir en artikel.

 8. Ida

  Jag har publicerat artikel eftersom jag bedömer den som objektivt skriven.

  Jag känner till personer som fått diagnosen ADHD och sedan övergivit behandlingen eftersom de inser att de är lurade av vården, läkemedels-PR-män för ADHD-preparat som Mats Reimer och Big Pharma.

  När det gäller hjärtmediciner är det samma sak i vissa fall. Det bästa kan vara att byta vårdmetod och gå över till naturpreparat. Läs mer om patienten som fått diagnosen hjärtsvikt men botade sig själv med sociala medier, kosttillskott, träning och LCHF.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här