Matteläraren som blev ADHD-diagnosens störste kritiker

publicerad 22 januari 2014

Anna BöhlmarkJanne Larsson är högstadielärare i matematik, men det är inte därför som vi träffar honom. Det är hans intresse för medicineringen av barn med ADHD som väckt vårt intresse.

Text:  Anna Böhlmark

SANYO DIGITAL CAMERAJanne Larsson började intressera sig för detta samtidigt som de första läkemedlen mot denna beteendestörning började skrivas ut i Sverige. Som mattelärare på högstadiet har han på sin lediga tid grävt i psykiatrin de senaste tjugo åren.

Intresset intensifierades speciellt under åren 1995–96 då trenden från USA att diagnostisera barn kom till Sverige och man började skriva ut dessa läkemedel även här. Förskrivningen skedde med samma argument som användes i USA men med viss eftersläpning.

Bakom dessa trender som kom till Sverige låg ekonomiska intressen från de stora läkemedelsbolagen, säger Janne Larsson.

Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen

Kopplingarna mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin är mångfacetterade. Vad många kanske inte vet är att Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen och därför måste fungera som ett företag för sin egen överlevnads skull.

Janne Larsson är unik, eftersom han har lyckats få ut offentliga handlingar som Läkemedelsverket nekat att lämna ut, men som de senare blivit tvungna att dela med sig av efter domstolsbeslut. Dessa handlingar har gett Janne Larsson djupa insikter om olika läkemedelsbiverkningar (i vissa fall även dödsfall), som läkare ofta inte informerar patienter om. Många privatpersoner har genom åren tackat honom för de insatser han har gjort genom att föra ut denna kunskap i ljuset. Några av dessa är föräldrar till barn som avlidit till följd av behandlingen av ADHD.

ADHD egentligen är ett beteende –  inte en sjukdom

På senare år har det skett en kraftigt ökad förskrivning av läkemedel mot ADHD i Sverige.
Begreppet ADHD är enligt Janne Larsson bara påhittat. Alla utredningar som görs ger sken av att ge en diagnos av en gedigen medicinsk sjukdom. Han anser att ADHD egentligen är ett beteende. Man bör inte ge medicin mot ett beteende.

Det är enligt honom inte för barnets skull som man skriver ut mediciner mot ADHD. Man använder mediciner för att tillfälligt sopa ett problem under mattan. Ett problem som kan ha många bakomliggande orsaker.

Förra året fick 19 000 barn i Sverige medicin mot ADHD – en ökning med 20 gånger på tio år. Med den ökningen är Sverige sannolikt det land i världen som ökat den medikamentella behandlingen mest.

Ökningen kom till stånd efter att Sverige haft en lång tradition av att inte skriva ut psykofarmaka till barn. Begreppet ADHD i Sverige och dess påföljande ökning har marknadsförts av en liten grupp psykiatriker med kopplingar till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin. Janne Larsson kallar diagnosen lite ironiskt för slasktrattsdiagnos: allt som är oönskat kastas in i begreppet ADHD. Han finner ingen annan orsak till att ge diagnosen ADHD än att vilja sälja och lösa problem på ett enkelt sätt: med ett piller.

Pseudovetenskaplighet bakom ADHD-tänkandet

Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

Concerta-ADHD-RitalinMan bryr sig inte om att ta reda på den verkliga orsaken till problemet och hittar följaktligen ingen verklig lösning. Man säger att ADHD är ett kroniskt, medicinskt fel i hjärnan, vilket i Janne Larssons värld är den yttersta kränkningen av ett barn. Om man kan bevisa hjärnskadan vore det en sak, men i inget av fallen vid diagnoser av ADHD sker en sådan undersökning. Man säger alltså att felet sitter inne i personen, medan det i själva verket finns att hitta utanför denne.

Janne Larsson ser med oro på framtiden. Allt fler barn och tonåringar blir kroniskt sjuka och vänjer sig vid rollen som psykiatrins patienter. Deras liv och tankeverksamhet är totalt kopplat till konsumtionen av industrins läkemedel. Han målar upp en dyster bild av vad som väntar barn och ungdomar med så kallad ADHD–problematik. De hade kunnat leva ett friskt och lyckligt liv om de hade blivit hjälpta i grunden.

Janne Larssons vision för Sveriges barn är motsatsen till dagens medikamentella behandling. Den är att sluta ge barnen en slasktrattsdiagnos och istället bemöda sig om att leta efter de verkliga orsakerna till problemen. Att sätta in något som kan vara en långsiktig lösning. Då blir man tvungen att gå den långa vägen. Tittar man på dagens skola är det till exempel uppseendeväckande att man packar in barn i samma teoretiska sammanhang i en ålder där de är extremt rörliga och tvingar dem att sitta i en skolbänk stora delar av dagen.

Hotet mot de svenska barnen är att när de behandlats med detta läkemedel under flera år ökar risken för maniska tillstånd.

Läkemedelsverket måste frigöras från industrins grepp

Janne Larsson menar att om lärarna ville, skulle uppemot 50 procent av 9–10-åriga pojkar kunna leva upp till en ADHD-diagnos. Därför bör skolan tillgodose barns behov av mer rörelse.
Visionen är att diagnosen ADHD ska tas bort helt, samtidigt som Läkemedelsverket ska tjäna allmänintresset. Det skulle slå ut alla kopplingar mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin så att myndigheten blir oberoende och gör det den verkligen ska göra, det vill säga arbeta för folkets välmående.

I denna ideala värld skulle man öppna upp möjligheten för flera orsaker till problemen och många alternativa lösningar skulle komma upp till ytan. Idag satsar man pengar på psykofarmaka, då många lever på denna industri. Satsade man inte längre på denna industri utan skar bort pengarna, skulle inte lösningen på problemen bli en. Då blir man tvungen att söka flera orsaker till problemen, vilket skulle leda fram till andra lösningar som skulle kunna blomma upp.

På så sätt tror Janne Larsson att det är möjligt att vända trenden.

Det är viktigt att personer som Janne Larsson finns och får verka, eldsjälar som brinner för att hjälpa andra och som kan få upp ögonen för problem i samhället som både myndigheter och läkemedelsindustri hellre gömmer undan. Han tycker att fler borde begära ut handlingar från myndigheter och utnyttja sin medborgerliga rättighet att påverka besluten.

Framförallt är det viktigt att information om läkemedlens biverkningar sprids så att barn och deras föräldrar förstår vad det är de stoppar i munnen. Om vi kan sprida denna information, kanske vi en dag kan bli så starka tillsammans att myndigheterna blir tvungna att hitta alternativa lösningar på problemen.

Hela artikeln finns på 2000-talets Vetenskaps hemsida (PDF)

Text:  Anna Böhlmark


Relaterat

Dagens Ritalinareklam: “Ritalina ger energi”- och hjälper den trötta modern


Tillägg av artikelförfattaren:

Janne Larsson har nästan alltid rätt! Han har ofta varit tidigt ute i debatten i sin kritik av användingen av psykiatriska droger. Och påfallande ofta har det visat sig att han haft rätt i sin kritik.

Senast bekräftades detta i fallet med AstraZeneca. Företaget hade i USA hamnat i en besvärlig rättslig tvist med stora skadeståndskrav efter allvarliga biverkningar av deras läkemedel Seroquel. Seroquel är ett psykofarmaka som främst är avsett att användas vid schizofreni och depression. Men biverkningarna är många och ibland svåra. Därför hade 22 000 amerikanska patienter stämt AstraZeneca bland annat för att man ansett att Seroquel gjort att användarna utvecklat diabetes.

I mitten av augusti 2010 meddelade företaget att man hade nått en förlikning med 17 500 patienter. Den summa som AstraZeneca kommit överens om att betala uppgår till nästan 200 miljoner dollar, det vill säga 1,3 miljarder kronor. Från företagets sida vet man inte om detta är slutet, eftersom det kan finnas fler stämningar som väntar på att lämnas in.

I förlikningsprocessen förbinder sig både patienter och företag att hemligstämpla alla specifika uppgifter, vilket gör att medlet fortsatt kan säljas.

Janne Larssons faktaspäckade hemsida har adressen: www.jannel.seSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: adhd
Stöd NewsVoice 2024
 • Ida

  Jag har publicerat artikel eftersom jag bedömer den som objektivt skriven.

  Jag känner till personer som fått diagnosen ADHD och sedan övergivit behandlingen eftersom de inser att de är lurade av vården, läkemedels-PR-män för ADHD-preparat som Mats Reimer och Big Pharma.

  När det gäller hjärtmediciner är det samma sak i vissa fall. Det bästa kan vara att byta vårdmetod och gå över till naturpreparat. Läs mer om patienten som fått diagnosen hjärtsvikt men botade sig själv med sociala medier, kosttillskott, träning och LCHF.

 • 1. Artikeln är inte objektivt skriven. Anna Böhlmark använder opartiska ord. Bara i det brister det i trovärdighet.

  2. Adhd förekommer i många typer av familjer, därför är det helt fel att säga att det beror på familjesituationen, och är en extremt betungande fördom som många, redan hårt kämpande föräldrar ofta med utbrändhet som resultat, får möta.

  3. Det är tråkigt att man i de fallen där det finns problem hos föräldrar, att man inte kan se orsaken bakom problemen, utan man konstaterar att föräldrarna har problem, det är allt. Skulle man titta på orsaken till problemet skulle man hitta omedicinerade, ohjälpta diagnoser. Personer med diagnoser som inte fått den hjälp de hade behövt, som barn och som vuxen.

  4. Varför får man alltid en känsla av att de som yttrar sig negativt om medicinering eller förnekar adhd:s existens, inte känner någon med diagnos. Det kanske är så enkelt som att man kan fråga dem, vad tror de? För det spelar väl ingen roll vad en matematiker sitter på sin kammare och tänker ut. Det är väl de som är drabbade som har kunskap. Läkemedelsbolag tjänar pengar, men oj, vi kanske inte ska ta hjärtmediciner eller några mediciner heller?

  5. Janne Larsson har en åsikt, precis som vem som helst, det har han ju rätt till. förstår inte varför det blir en artikel.

 • Ida

  Jag har publicerat artikel eftersom jag bedömer den som objektivt skriven.

  Jag känner till personer som fått diagnosen ADHD och sedan övergivit behandlingen eftersom de inser att de är lurade av vården, läkemedels-PR-män för ADHD-preparat som Mats Reimer och Big Pharma.

  När det gäller hjärtmediciner är det samma sak i vissa fall. Det bästa kan vara att byta vårdmetod och gå över till naturpreparat. Läs mer om patienten som fått diagnosen hjärtsvikt men botade sig själv med sociala medier, kosttillskott, träning och LCHF.

 • 1. Artikeln är inte objektivt skriven. Anna Böhlmark använder opartiska ord. Bara i det brister det i trovärdighet.

  2. Adhd förekommer i många typer av familjer, därför är det helt fel att säga att det beror på familjesituationen, och är en extremt betungande fördom som många, redan hårt kämpande föräldrar ofta med utbrändhet som resultat, får möta.

  3. Det är tråkigt att man i de fallen där det finns problem hos föräldrar, att man inte kan se orsaken bakom problemen, utan man konstaterar att föräldrarna har problem, det är allt. Skulle man titta på orsaken till problemet skulle man hitta omedicinerade, ohjälpta diagnoser. Personer med diagnoser som inte fått den hjälp de hade behövt, som barn och som vuxen.

  4. Varför får man alltid en känsla av att de som yttrar sig negativt om medicinering eller förnekar adhd:s existens, inte känner någon med diagnos. Det kanske är så enkelt som att man kan fråga dem, vad tror de? För det spelar väl ingen roll vad en matematiker sitter på sin kammare och tänker ut. Det är väl de som är drabbade som har kunskap. Läkemedelsbolag tjänar pengar, men oj, vi kanske inte ska ta hjärtmediciner eller några mediciner heller?

  5. Janne Larsson har en åsikt, precis som vem som helst, det har han ju rätt till. förstår inte varför det blir en artikel.

 • MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket”.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 • MANIPULERAD VETENSKAP

  “Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  “Industrin betalar hela Läkemedelsverket”.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att “hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 • Blandade känslor över den här artikeln. Jag har blivit diagnosernad ADHD och har haft mycket svårt att acceptera detta. Jag tycker världen vi lever i är otroligt hemsk, människor blir mer och mer likaså. Genuint fina människor känns väldigt sällsynt, människor som fortfarande lever för sina enorma själar i kroppen(för mig finns det inget finare). Jag måste tyvärr säga att min medicin ändå hjälper mig, då jag faktiskt kan se klart i mitt huvud vad jag behöver göra än att allting bara är ett enda stort trassel med tankar. Samtidigt som jag även förstår att det inte är speciellt hälsosamt för både kropp och psyke. Jag har även förstått att det nu är otroligt jobbigt för mig utan medicin, jag känner ett stort behov av den i jämförelse vad jag gjorde innan. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den känslan riktigt. Men innan var det svårt för mig att hantera vardagen, jag blev deprimerad och har alltid haft en stor tendens att dras mot droger. Jag kan tycka psykiatrin fokuserat lite för mycket på medicinsk lösning istället för terapi, jag har inte fått något stöd i form av något utöver medicinering. Jag hade två psykologer som slutade den ena efter den andra och eftersom jag då inte hade lust att gå till psykolog från början blev det jobbigt att ta upp det efteråt(då det var en familjemedlem som bad mig gå dit från början). Sedan var det ingen som kontaktade mig angående ny psykolog efter de båda slutade heller och när man försökt ta upp ämnet igen så ska jag prata med min läkare när jag träffar henne vilket kan vara fyra månaders mellanrum om inte mer. Det jag vill komma till är att jag faktiskt vill klara min vardag utan medicin och fortfarande känna att det går, jag kan inte beskriva hur bra det skulle kännas.

 • Blandade känslor över den här artikeln. Jag har blivit diagnosernad ADHD och har haft mycket svårt att acceptera detta. Jag tycker världen vi lever i är otroligt hemsk, människor blir mer och mer likaså. Genuint fina människor känns väldigt sällsynt, människor som fortfarande lever för sina enorma själar i kroppen(för mig finns det inget finare). Jag måste tyvärr säga att min medicin ändå hjälper mig, då jag faktiskt kan se klart i mitt huvud vad jag behöver göra än att allting bara är ett enda stort trassel med tankar. Samtidigt som jag även förstår att det inte är speciellt hälsosamt för både kropp och psyke. Jag har även förstått att det nu är otroligt jobbigt för mig utan medicin, jag känner ett stort behov av den i jämförelse vad jag gjorde innan. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den känslan riktigt. Men innan var det svårt för mig att hantera vardagen, jag blev deprimerad och har alltid haft en stor tendens att dras mot droger. Jag kan tycka psykiatrin fokuserat lite för mycket på medicinsk lösning istället för terapi, jag har inte fått något stöd i form av något utöver medicinering. Jag hade två psykologer som slutade den ena efter den andra och eftersom jag då inte hade lust att gå till psykolog från början blev det jobbigt att ta upp det efteråt(då det var en familjemedlem som bad mig gå dit från början). Sedan var det ingen som kontaktade mig angående ny psykolog efter de båda slutade heller och när man försökt ta upp ämnet igen så ska jag prata med min läkare när jag träffar henne vilket kan vara fyra månaders mellanrum om inte mer. Det jag vill komma till är att jag faktiskt vill klara min vardag utan medicin och fortfarande känna att det går, jag kan inte beskriva hur bra det skulle kännas.

 • Att läkare är köpta/lurade av läkemedelsindustrin borde vara allmänt känt vid det här laget.
  Vad de oftast gör med mediciner är att åtgärda symtomen, men inte grundorsaken till symtomen.
  För om folk blir frisk av medicinen så får det ju inte sälja mer medicin.

  Ett sätt att komma bort från det problemet skulle vara att all medicin tillverkas av staten, all forskning bedrivs av staten osv osv.
  Förbjud privatägda läkemedelsbolag så slipper vi detta vansinne.

 • Att läkare är köpta/lurade av läkemedelsindustrin borde vara allmänt känt vid det här laget.
  Vad de oftast gör med mediciner är att åtgärda symtomen, men inte grundorsaken till symtomen.
  För om folk blir frisk av medicinen så får det ju inte sälja mer medicin.

  Ett sätt att komma bort från det problemet skulle vara att all medicin tillverkas av staten, all forskning bedrivs av staten osv osv.
  Förbjud privatägda läkemedelsbolag så slipper vi detta vansinne.

 • Bra rutit Hansi Cross!

  Det är gifter och syntetiska ämnen som ställer till det. Allt levande behöver rätt sorts näring för att må bra – fysiskt, emotionellt och mentalt. Det är verkligen hög tid att vi går tillbaka till ekologiskt ‘allt’!!

 • Bra rutit Hansi Cross!

  Det är gifter och syntetiska ämnen som ställer till det. Allt levande behöver rätt sorts näring för att må bra – fysiskt, emotionellt och mentalt. Det är verkligen hög tid att vi går tillbaka till ekologiskt ‘allt’!!

 • ADHD beror på brist av singnalsubstans i hjärnan. Att säga att det är betendestyrt är lika dumt som att be någon som ser dåligt att läsa utan glsaögon. Va kan du inte läsa utan glasögon, det är väl bara att skärpa till sig lite.

  Sedan är det inte läkemedelsverket som sätter diagnosen, det gör psykologer och man får vara mer än lovligt paranoid om man ska tro att alla Sveriges psykologer har en dold agenda.

  Jag har själv på nära håll sett underverken som Conserta gör. Ifrån att ofta hamna i bråk, svårt att konsentrera sig till att nästan aldrig hamna i bråk och att kunna genomföra en skoldag och lära sig en massa. Tyvärr finns det biverkningar och en del får testa flera olika typer av mediciner innan de hittar rätt. Jag var själv mycket skeptisk till läkemedel i början och tycker man ska ta minsta möjliga dos, men om den hjälper så ska man ha rätt till medicin. Uppföljningen är mycket noggrann.

  Här är en intressant artikel från läkartidningen som i högsta grad är aktuell. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=7601

  • Brist på signalsubstans?
   Bevisa det.
   Att påstå detta är, tyvärr, att, likt en papegoja, upprepa det som de pseudoforskare som nämns i artikeln vill få oss att tro. Inget jäv? Hahaha…nä….inte så länge man kan komma undan detta genom att kalla sig “konsult”.

   Det finns ett gigantiskt system uppsatt för att hindra oss från att veta vad som egentligen pågår.

   En annan av dessa pseudoexperter, Anne-Liis von Knorring, fick, i TV, frågan om hur hon såg på den enorma metastudie som publicerades för några år sedan där det visade att mer än 60% av barn med ADHD problematik med största sannolikhet är känsliga för vissa ämnen i föda.

   Hennes, proffsigt manipulerande, svar var att det “är intressant och kan tänkas kunna användas som komplement till medicinering i framtiden”.

   Hon poängterade att det är “medicinering” som är det vi ska göra och KANSKE NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN eventuellt ta dessa data under övervägande.

   Vad man be gjort är naturligtvis att OMEDELBART satt igång och göra omfattande tester och hos alla (60% om studien har rätt) omedelbart sluta “medicinerna” och hitta den korrekta orsaken istället.

   Gjorde man det?
   Nej.
   Har man överhuvud taget brytt sig om att starta sådana testningar.
   Nej.

   Man säger något som låter förtroendeingivande och fullständigt struntar i att hitta orsakerna.
   Inom dessa kretsar är det kemikalier förklädda som “mediciner” som regerar. Punkt

 • ADHD beror på brist av singnalsubstans i hjärnan. Att säga att det är betendestyrt är lika dumt som att be någon som ser dåligt att läsa utan glsaögon. Va kan du inte läsa utan glasögon, det är väl bara att skärpa till sig lite.

  Sedan är det inte läkemedelsverket som sätter diagnosen, det gör psykologer och man får vara mer än lovligt paranoid om man ska tro att alla Sveriges psykologer har en dold agenda.

  Jag har själv på nära håll sett underverken som Conserta gör. Ifrån att ofta hamna i bråk, svårt att konsentrera sig till att nästan aldrig hamna i bråk och att kunna genomföra en skoldag och lära sig en massa. Tyvärr finns det biverkningar och en del får testa flera olika typer av mediciner innan de hittar rätt. Jag var själv mycket skeptisk till läkemedel i början och tycker man ska ta minsta möjliga dos, men om den hjälper så ska man ha rätt till medicin. Uppföljningen är mycket noggrann.

  Här är en intressant artikel från läkartidningen som i högsta grad är aktuell. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=7601

  • Brist på signalsubstans?
   Bevisa det.
   Att påstå detta är, tyvärr, att, likt en papegoja, upprepa det som de pseudoforskare som nämns i artikeln vill få oss att tro. Inget jäv? Hahaha…nä….inte så länge man kan komma undan detta genom att kalla sig “konsult”.

   Det finns ett gigantiskt system uppsatt för att hindra oss från att veta vad som egentligen pågår.

   En annan av dessa pseudoexperter, Anne-Liis von Knorring, fick, i TV, frågan om hur hon såg på den enorma metastudie som publicerades för några år sedan där det visade att mer än 60% av barn med ADHD problematik med största sannolikhet är känsliga för vissa ämnen i föda.

   Hennes, proffsigt manipulerande, svar var att det “är intressant och kan tänkas kunna användas som komplement till medicinering i framtiden”.

   Hon poängterade att det är “medicinering” som är det vi ska göra och KANSKE NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN eventuellt ta dessa data under övervägande.

   Vad man be gjort är naturligtvis att OMEDELBART satt igång och göra omfattande tester och hos alla (60% om studien har rätt) omedelbart sluta “medicinerna” och hitta den korrekta orsaken istället.

   Gjorde man det?
   Nej.
   Har man överhuvud taget brytt sig om att starta sådana testningar.
   Nej.

   Man säger något som låter förtroendeingivande och fullständigt struntar i att hitta orsakerna.
   Inom dessa kretsar är det kemikalier förklädda som “mediciner” som regerar. Punkt

 • Jag har nog gjort det lite enkelt för mig “Ja, just det, det är ju en psykiatriker som har kommit på det”. De övriga läkarna är ju lite svårare: Vilka vet tillräckligt mycket om socker för att kunna säga nåt vettigt om ämnet? Inte många!

  http://www.kostdoktorn.se

  är väl en av de få 20 st eller nåt sånt. “Fuck socker” säger jag och jag vet att jag har rätt – till 98%.

  Ja, det är ett mysterium vilket samhälle vi lever i och vad lättlurade de flesta är – jag hade skrivet “alla” om det inte var så att psykiatrikerna hade jag redan sorterat bort från början.

  Då har vi “mysterium” vad är ett mysterium? Det är något vi/man har lagt ner i en påse som man inte tittar i. Det är det vi måste göra – TITTA och då kommer vi kanske fram till att allt vad en psykiatriker säger är skit, ADHD m.fl. m.fl.

 • Jag har nog gjort det lite enkelt för mig “Ja, just det, det är ju en psykiatriker som har kommit på det”. De övriga läkarna är ju lite svårare: Vilka vet tillräckligt mycket om socker för att kunna säga nåt vettigt om ämnet? Inte många!

  http://www.kostdoktorn.se

  är väl en av de få 20 st eller nåt sånt. “Fuck socker” säger jag och jag vet att jag har rätt – till 98%.

  Ja, det är ett mysterium vilket samhälle vi lever i och vad lättlurade de flesta är – jag hade skrivet “alla” om det inte var så att psykiatrikerna hade jag redan sorterat bort från början.

  Då har vi “mysterium” vad är ett mysterium? Det är något vi/man har lagt ner i en påse som man inte tittar i. Det är det vi måste göra – TITTA och då kommer vi kanske fram till att allt vad en psykiatriker säger är skit, ADHD m.fl. m.fl.

 • Kära herr Saklig,
  Jag har under väldigt många år fått följa en stor mängd personer utan ADHD och deras resor från en tillvaro utan vetskap om ADHD till ett liv med åsikter, fördomar, okunskap och förakt mot diagnosen. Min personliga åsikt är baserad på ett liv i över fyrtio år med ADD och inte på någon forskning. Mina personliga erfarenheter är att de som “måste” kritisera ADHD och den medicinska behandlingen är väldigt svaga människor som inte vill/orkar ta itu med sina fördomar och sin okunskap. Det kan låta som ett personligt påhopp, men det är det absolut inte. Självklart tror de att medicinerna är knark eftersom de läst att de innehåller centralstimulerande medel som t.ex. amfetamin. Längre än så ville/orkade de inte läsa och således blir de fördomsfulla i sitt agerande både mot sig själva och sin omgivning. Det finns jättebra botemedel mot denna okunskap. Det viktigaste är att de får en insikt om varför de har de fördomar de har istället för att förvränga sina åsikter med känslomässiga argument. Strikta dagliga rutiner och ett sunt ifrågasättande av sina fördomar tillsammans med uppdaterad information är grundpelarna på vägen till det fördomsfria liv som varje individ är värd att leva.

 • Kära herr Saklig,
  Jag har under väldigt många år fått följa en stor mängd personer utan ADHD och deras resor från en tillvaro utan vetskap om ADHD till ett liv med åsikter, fördomar, okunskap och förakt mot diagnosen. Min personliga åsikt är baserad på ett liv i över fyrtio år med ADD och inte på någon forskning. Mina personliga erfarenheter är att de som “måste” kritisera ADHD och den medicinska behandlingen är väldigt svaga människor som inte vill/orkar ta itu med sina fördomar och sin okunskap. Det kan låta som ett personligt påhopp, men det är det absolut inte. Självklart tror de att medicinerna är knark eftersom de läst att de innehåller centralstimulerande medel som t.ex. amfetamin. Längre än så ville/orkade de inte läsa och således blir de fördomsfulla i sitt agerande både mot sig själva och sin omgivning. Det finns jättebra botemedel mot denna okunskap. Det viktigaste är att de får en insikt om varför de har de fördomar de har istället för att förvränga sina åsikter med känslomässiga argument. Strikta dagliga rutiner och ett sunt ifrågasättande av sina fördomar tillsammans med uppdaterad information är grundpelarna på vägen till det fördomsfria liv som varje individ är värd att leva.

 • Jag tycker att man kan uttala sig bättre om man kanske lever med en som har diagnosen. Eller har den själv eller båda.. Medicin hjälper mig och min sons motorik eller perception blev väldigt hjälpt vilket ledde till stor hjälp för honom . Allt är relativt .

 • Jag tycker att man kan uttala sig bättre om man kanske lever med en som har diagnosen. Eller har den själv eller båda.. Medicin hjälper mig och min sons motorik eller perception blev väldigt hjälpt vilket ledde till stor hjälp för honom . Allt är relativt .

 • Vilket jobb Janne lagt ner
  Helt otroligt duktig
  100 poäng av 10 möjliga av mig
  Briljant
  Tack Janne
  Vänlig hälsning
  Peter

 • Vilket jobb Janne lagt ner
  Helt otroligt duktig
  100 poäng av 10 möjliga av mig
  Briljant
  Tack Janne
  Vänlig hälsning
  Peter

 • jag har under väldigt många år fått följa en stor mängd personer med “ADHD” å deras resor ifrån en tillvaro med mediciner och kaos till ett liv utan mediciner och med rutiner. Min personliga åsikt är baserad på mina erfarenheter och inte på någon forskning. Mina personliga erfarenheter är att dem som “måste” medicinera sin “ADHD” är väldigt svaga människor som inte vill/orkar ta tag i sina liv. Det kan låta som ett personligt påhopp, men det är det absolut inte. Självklart så är medicinerna likvärdigt med knark då dom förvränger sinnestillvaron hos brukaren och ger denne falska intryck, och således blir personen falsk i sitt agerande på dessa både mot sig själva och sin omgivning = missbrukare. Det finns jättebra botemedel mot denna diagnos. Det viktigaste är att få en insikt varför jag mår som jag gör istället för att förvränga känslorna med kemiska preparat. Strikta dagliga rutiner och en sund kosthållning tillsammans med motion är grundpelarna på vägen till det liv som varje individ är värd att leva.

 • jag har under väldigt många år fått följa en stor mängd personer med “ADHD” å deras resor ifrån en tillvaro med mediciner och kaos till ett liv utan mediciner och med rutiner. Min personliga åsikt är baserad på mina erfarenheter och inte på någon forskning. Mina personliga erfarenheter är att dem som “måste” medicinera sin “ADHD” är väldigt svaga människor som inte vill/orkar ta tag i sina liv. Det kan låta som ett personligt påhopp, men det är det absolut inte. Självklart så är medicinerna likvärdigt med knark då dom förvränger sinnestillvaron hos brukaren och ger denne falska intryck, och således blir personen falsk i sitt agerande på dessa både mot sig själva och sin omgivning = missbrukare. Det finns jättebra botemedel mot denna diagnos. Det viktigaste är att få en insikt varför jag mår som jag gör istället för att förvränga känslorna med kemiska preparat. Strikta dagliga rutiner och en sund kosthållning tillsammans med motion är grundpelarna på vägen till det liv som varje individ är värd att leva.

 • Varför har folk fått för sig att ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser enbart är något som berör BARN?!
  Teorierna om att ADHD “växer bort” av sig själv i de sena tonåren övergavs för 20 år sedan eller så.

  Det finns mängder av vuxna därute som på eget initiativ tar kontakt med vården för att de länge har misstänkt att de har ADHD, ADD eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos.
  De här individernahar alltid funnits. För 50 år sedan kallades många av dem för “original” och kunde ofta hitta en plats i samhället där de blev accepterade.

 • Varför har folk fått för sig att ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser enbart är något som berör BARN?!
  Teorierna om att ADHD “växer bort” av sig själv i de sena tonåren övergavs för 20 år sedan eller så.

  Det finns mängder av vuxna därute som på eget initiativ tar kontakt med vården för att de länge har misstänkt att de har ADHD, ADD eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos.
  De här individernahar alltid funnits. För 50 år sedan kallades många av dem för “original” och kunde ofta hitta en plats i samhället där de blev accepterade.

 • Efter att ha läst artikeln och flesta kommentarer har jag några synpunkter jag vill dela med mig.

  Först vill jag säga att det är väl ingen seriös forskare som påstår att ADHD är en sjukdom, vare sig hon kritiserar eller förespråkar diagnosen. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inte en sjukdom. Att då kritisera ADHD-diagnosen med argumentet att det inte är en sjukdom är meningslöst.

  Artikeln innehåller två olika kritiker som kopplas ihop för att försöka stärka kritiken mot ADHD. Den första kritiken gäller läkemedelsföretagen och deras finansiering av Läkemedelsverket. Den andra kritiken är mot diagnosen ADHD.
  Kritiken mot läkemedelsföretagen och dess finansiering av Läkemedelsverket är säkert befogad, det är inget jag är insatt i. Men den kritiken i sig förstärker inte kritiken mot diagnostiseringen av ADHD. Någon i kommentarerna tyckte att kopplingen mellan ADHD och kromosom 16 måste ifrågasättas eftersom kommersiella intressen kan ligga bakom de undersökningarna.
  Ska man fortsätta på den vägen måste man ifrågasätta ALLA diagnoser som det finns medicinering mot. Astma och allergier sägs ha ökat mycket på senare år men det är väl bara en myt iscensatt av läkemedelsföretagen för att kunna sälja mer?

  Det verkar finnas ett stort känslomässigt motstånd mot diagnosen ADHD just på grund av att medicinerna som används är centralstimulerande. Vi ska väl inte ge våra barn “knark”? Föreställ er att medicinerna vi använder var ämnen som liknade paracetamol, inte amfetamin. Då tror jag personligen att många av de röster som skriker högt mot ADHD inte skulle höras alls.

 • Efter att ha läst artikeln och flesta kommentarer har jag några synpunkter jag vill dela med mig.

  Först vill jag säga att det är väl ingen seriös forskare som påstår att ADHD är en sjukdom, vare sig hon kritiserar eller förespråkar diagnosen. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inte en sjukdom. Att då kritisera ADHD-diagnosen med argumentet att det inte är en sjukdom är meningslöst.

  Artikeln innehåller två olika kritiker som kopplas ihop för att försöka stärka kritiken mot ADHD. Den första kritiken gäller läkemedelsföretagen och deras finansiering av Läkemedelsverket. Den andra kritiken är mot diagnosen ADHD.
  Kritiken mot läkemedelsföretagen och dess finansiering av Läkemedelsverket är säkert befogad, det är inget jag är insatt i. Men den kritiken i sig förstärker inte kritiken mot diagnostiseringen av ADHD. Någon i kommentarerna tyckte att kopplingen mellan ADHD och kromosom 16 måste ifrågasättas eftersom kommersiella intressen kan ligga bakom de undersökningarna.
  Ska man fortsätta på den vägen måste man ifrågasätta ALLA diagnoser som det finns medicinering mot. Astma och allergier sägs ha ökat mycket på senare år men det är väl bara en myt iscensatt av läkemedelsföretagen för att kunna sälja mer?

  Det verkar finnas ett stort känslomässigt motstånd mot diagnosen ADHD just på grund av att medicinerna som används är centralstimulerande. Vi ska väl inte ge våra barn “knark”? Föreställ er att medicinerna vi använder var ämnen som liknade paracetamol, inte amfetamin. Då tror jag personligen att många av de röster som skriker högt mot ADHD inte skulle höras alls.

 • Tramsig artikel som så vitt jag kan se enbart grundar sig på egna tyckanden. Jag har fått se elever gå från i stort sett total isolering från kamratgemenskap pga sina ADHD – beteenden till att kunna fungera i grupp med hjälp av medicinering. Det är det stora i sammanhanget, att få och kunna behålla kompisar, inte att skolan får ett problem mindre att ta itu med i lärandesituationer.

 • Tramsig artikel som så vitt jag kan se enbart grundar sig på egna tyckanden. Jag har fått se elever gå från i stort sett total isolering från kamratgemenskap pga sina ADHD – beteenden till att kunna fungera i grupp med hjälp av medicinering. Det är det stora i sammanhanget, att få och kunna behålla kompisar, inte att skolan får ett problem mindre att ta itu med i lärandesituationer.

 • Jesper. Du får läsa texten bättre. Sammanhanget är att dagens medicin rubricerar detta på barnen. Det är just detta som författaren verkar protestera mot.

  “Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

  Concerta-ADHD-RitalinMan bryr sig inte om att ta reda på den verkliga orsaken till problemet och hittar följaktligen ingen verklig lösning. Man säger att ADHD är ett kroniskt, medicinskt fel i hjärnan, vilket i Janne Larssons värld är den yttersta kränkningen av ett barn. ”

  Vad är dina fakta för att författaren har fel? Har du forskat?

 • Jesper. Du får läsa texten bättre. Sammanhanget är att dagens medicin rubricerar detta på barnen. Det är just detta som författaren verkar protestera mot.

  “Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

  Concerta-ADHD-RitalinMan bryr sig inte om att ta reda på den verkliga orsaken till problemet och hittar följaktligen ingen verklig lösning. Man säger att ADHD är ett kroniskt, medicinskt fel i hjärnan, vilket i Janne Larssons värld är den yttersta kränkningen av ett barn. ”

  Vad är dina fakta för att författaren har fel? Har du forskat?

 • Han använder ordet problem och fel på folk som blivit diagnostiserade då är han fel ute. Han får ha gjort egen forskning hur länge som helst, visar han inte några vidimerade fakta är det föga intressant.

 • Han använder ordet problem och fel på folk som blivit diagnostiserade då är han fel ute. Han får ha gjort egen forskning hur länge som helst, visar han inte några vidimerade fakta är det föga intressant.

 • OM det går att vara utan psykofarmaka och kunna få hjälp på annat sätt måste det väl ändå vara att föredra framför att knapra i sig psykofarmaka? Det är såklart lättare att svälja tabletter men tyvärr dövas bara symptomen. Det skulle även kunna hjälpa med samtal med behandlare som kan sätta sig in i patienternas livssituation och som kan ge dem det stöd de behöver för att bli av med sina symptom. I Frankrike används inte diagnosen ADHD. Naturligtvis finns barn med samma symptom där men de får hjälp i den livssituation de befinner sig dvs psykosocialt stöd som gör att symptomen försvinner. Sådan hjälp finns i Sverige också men pengarna styr många läkares verksamhet via läkemedelsföretagen och barnen blir utan rätt hjälp.
  Läs gärna min hemsida Communis.se. OBS Jag är INTE scientolog.

 • OM det går att vara utan psykofarmaka och kunna få hjälp på annat sätt måste det väl ändå vara att föredra framför att knapra i sig psykofarmaka? Det är såklart lättare att svälja tabletter men tyvärr dövas bara symptomen. Det skulle även kunna hjälpa med samtal med behandlare som kan sätta sig in i patienternas livssituation och som kan ge dem det stöd de behöver för att bli av med sina symptom. I Frankrike används inte diagnosen ADHD. Naturligtvis finns barn med samma symptom där men de får hjälp i den livssituation de befinner sig dvs psykosocialt stöd som gör att symptomen försvinner. Sådan hjälp finns i Sverige också men pengarna styr många läkares verksamhet via läkemedelsföretagen och barnen blir utan rätt hjälp.
  Läs gärna min hemsida Communis.se. OBS Jag är INTE scientolog.

 • Skitsnack ! Du har inte varit i verkligheten och utgår bara från idiotisk fakta. Jag har sett både verksamhet och reultat sc medicinen

 • Skitsnack ! Du har inte varit i verkligheten och utgår bara från idiotisk fakta. Jag har sett både verksamhet och reultat sc medicinen

 • I am very interested in this subject. I worked as a barn psychologist in a treatment centre for barn psychiatric problems with children who has diagnoses like adhd and pddnos. Almost all children there used medicine as Ritalin, concerta etc. And in the organisation where I worked for there was almost no child that leaves the organisation without an psychiatric diagnose. I was quite young when I started there but I was shocked how they talk about the diagnoses the medicine instead of the children the problems and their possibilities also from their families. Often I was the first one who asked the child about why he or she thinks about the problem and if actually it was a problem for the child. And I also asked the child what he or she thinks about what was really needed! I discovered that there was so much power and wisdom in a child that was never used because nobody was really interested! This little conversations and drawings with the children means so much more for me than all the diagnoses that I decided to start my own practice. I worked a lot with children and used their information with permission of the child in converations with their parent with their school etc.
  I get in touch with mw Pelsser. She did a very good research at the universiity about the infuence of food and ADHD. The results were amazing! She approved there were more results with food program than with Ritalin. She also wrote an article in the Lancet about this. But how sad…. the farmaceutic industry can’t earn money with her program. There is no invest money to do more research about this and the costs to follow her program had to be paid by parents self. In Holland the insurrances are also commercial so they doesn’t see a business case I think in the elimination diet program. I hope that Sweden a more childfriendly country can make different choices Also I could not see much here about Mw Pelsser here in Sweden.. but maybe…when there is an possiblity in Sweden I really would like to do more research here about the possibilities from Pelsser program. I believe that the power of the pharmaceutic industry can be good but can also be really dangerous!

 • Hmm,, sure läkemedelsindustrin borde INTE vara kopplad öht till läkemedelsverket så som det är idag. Men sen tar det slut med saker jag håller med om. Jag har varit fullständigt dysfunktionell i tamigfan hela livet. Har en hel pärm med oavslutade dagisteckningar, en hel hög med papper som bara har streck där betygen borde stå, massor av oavslutade utbildningar, sumpade jobb, förhållanden etc etc. Sen fick jag en diagnos som ringade in mina problem på pricken. Bråkade ytterligare ett par år med ett sönderfuckat liv , sen fick jag concertan. Lyckades för första gången någonsin behålla ett jobb längre än ett par kämpiga månader, klarade av att fokusera och filtrera ut allt brus ur skallen och kunde äntligen hålla kvar en tanke i skallen länge nog för att avsluta det jag påbörjat, t.ex. Faktiskt diska färdigt och inte börja bygga byggsatser mitt i dammsugningen… Sen kommer en scientolog och hävdar bestämt att det är påhittat alltihop. Det är likvärdigt med att pissa på hela min existens. Visst, det skrivs på tok för många hafsverk till diagnoser idag på ungar som bara råkar ha mkt energi. Men det betyder inte att det är tillräckligt för att förringa samtliga som har diagnosen.? När jag gick i skolan fick jag ingen medicinering eller extrahjälp alls. Jag fick sitta ensam i ett grupprum istället för klassrummet då det inte funkade att sitta still och fokusera när det fanns annat som störde. Att det bara skulle vara ett beteende och ihopdiktat trams för att få sälja piller håller inte riktigt… Mått helt åt helvete från fem års ålder p.g.a. att inte räcka till och inte klara av att nå upp till allas förväntningar hur mkt jag än försökt. Så blev ärligt talat förbannad av artikeln som i princip försökte få det till att det bara handlat om ett beteende jag kunnat bryta bara jag ville. Idioti… Som att jag inte försökt ändra på det eller legat vaken nätterna igenom som barn och önskat att jag skulle vara som alla andra.. Kanske skulle testa använda samma retorik på andra åkommor också.? Dyslexi kanske bara är påhittat det också, och de som faktiskt har det bara är för lata för att stava rätt. En manodepressiv person skulle säkert må mkt bättre av att höra att det bara är påhittat och att han inte alls pendlar mellan att vara tokspeedad festprisse som älskar hela världen ich allt som hör till, bara för att nästa dag ställa sig framför ett tåg för att slippa eländet… Nej, den där snubben borde hålla sig till scientologi och inte försöka sig på annat.

 • I am very interested in this subject. I worked as a barn psychologist in a treatment centre for barn psychiatric problems with children who has diagnoses like adhd and pddnos. Almost all children there used medicine as Ritalin, concerta etc. And in the organisation where I worked for there was almost no child that leaves the organisation without an psychiatric diagnose. I was quite young when I started there but I was shocked how they talk about the diagnoses the medicine instead of the children the problems and their possibilities also from their families. Often I was the first one who asked the child about why he or she thinks about the problem and if actually it was a problem for the child. And I also asked the child what he or she thinks about what was really needed! I discovered that there was so much power and wisdom in a child that was never used because nobody was really interested! This little conversations and drawings with the children means so much more for me than all the diagnoses that I decided to start my own practice. I worked a lot with children and used their information with permission of the child in converations with their parent with their school etc.
  I get in touch with mw Pelsser. She did a very good research at the universiity about the infuence of food and ADHD. The results were amazing! She approved there were more results with food program than with Ritalin. She also wrote an article in the Lancet about this. But how sad…. the farmaceutic industry can’t earn money with her program. There is no invest money to do more research about this and the costs to follow her program had to be paid by parents self. In Holland the insurrances are also commercial so they doesn’t see a business case I think in the elimination diet program. I hope that Sweden a more childfriendly country can make different choices Also I could not see much here about Mw Pelsser here in Sweden.. but maybe…when there is an possiblity in Sweden I really would like to do more research here about the possibilities from Pelsser program. I believe that the power of the pharmaceutic industry can be good but can also be really dangerous!

 • Hmm,, sure läkemedelsindustrin borde INTE vara kopplad öht till läkemedelsverket så som det är idag. Men sen tar det slut med saker jag håller med om. Jag har varit fullständigt dysfunktionell i tamigfan hela livet. Har en hel pärm med oavslutade dagisteckningar, en hel hög med papper som bara har streck där betygen borde stå, massor av oavslutade utbildningar, sumpade jobb, förhållanden etc etc. Sen fick jag en diagnos som ringade in mina problem på pricken. Bråkade ytterligare ett par år med ett sönderfuckat liv , sen fick jag concertan. Lyckades för första gången någonsin behålla ett jobb längre än ett par kämpiga månader, klarade av att fokusera och filtrera ut allt brus ur skallen och kunde äntligen hålla kvar en tanke i skallen länge nog för att avsluta det jag påbörjat, t.ex. Faktiskt diska färdigt och inte börja bygga byggsatser mitt i dammsugningen… Sen kommer en scientolog och hävdar bestämt att det är påhittat alltihop. Det är likvärdigt med att pissa på hela min existens. Visst, det skrivs på tok för många hafsverk till diagnoser idag på ungar som bara råkar ha mkt energi. Men det betyder inte att det är tillräckligt för att förringa samtliga som har diagnosen.? När jag gick i skolan fick jag ingen medicinering eller extrahjälp alls. Jag fick sitta ensam i ett grupprum istället för klassrummet då det inte funkade att sitta still och fokusera när det fanns annat som störde. Att det bara skulle vara ett beteende och ihopdiktat trams för att få sälja piller håller inte riktigt… Mått helt åt helvete från fem års ålder p.g.a. att inte räcka till och inte klara av att nå upp till allas förväntningar hur mkt jag än försökt. Så blev ärligt talat förbannad av artikeln som i princip försökte få det till att det bara handlat om ett beteende jag kunnat bryta bara jag ville. Idioti… Som att jag inte försökt ändra på det eller legat vaken nätterna igenom som barn och önskat att jag skulle vara som alla andra.. Kanske skulle testa använda samma retorik på andra åkommor också.? Dyslexi kanske bara är påhittat det också, och de som faktiskt har det bara är för lata för att stava rätt. En manodepressiv person skulle säkert må mkt bättre av att höra att det bara är påhittat och att han inte alls pendlar mellan att vara tokspeedad festprisse som älskar hela världen ich allt som hör till, bara för att nästa dag ställa sig framför ett tåg för att slippa eländet… Nej, den där snubben borde hålla sig till scientologi och inte försöka sig på annat.

 • Och ännu en gång ska vi som lever med ADHD försökas att normaliseras och tryckas in i mängden normalstörda människor. Varför kan inte bara folk acceptera att vissa föds och är annorlunda istället för att reta sig på oss och försöka få oss att göra som resten av dumbommarna. För det handlar ju knappast om medicinen utan att folk stör sig på de som inte rättar dig efter samhället sjuka krav och tråkiga liv! Medicinen gör bara att man kan fokusera lite bättre på att klara av att leva i den här kaosartade världen! hur kan de säga att det bara är en beteende störning om det inte går att bevisa lika lite som det går att bevisa att det är en sjukdom! Om medicineringen fungerar på vissa varför då kritisera det! Så sjukt att det alltid är någon som vill förstöra och trycka ner de som redan har det kämpigt! Forska på sjukdomen istället för att kritisera! Fokusera på att försöka hjälpa istället för att haka upp er på en medicin! Det tog mig en halvtimme att skriva detta med medicin utan hade det tagit en timme! Lev en dag med ADHD så kanske du förstår! Det är jävligt lätt för en normalstörd att kritisera har man ju märkt!

 • Och ännu en gång ska vi som lever med ADHD försökas att normaliseras och tryckas in i mängden normalstörda människor. Varför kan inte bara folk acceptera att vissa föds och är annorlunda istället för att reta sig på oss och försöka få oss att göra som resten av dumbommarna. För det handlar ju knappast om medicinen utan att folk stör sig på de som inte rättar dig efter samhället sjuka krav och tråkiga liv! Medicinen gör bara att man kan fokusera lite bättre på att klara av att leva i den här kaosartade världen! hur kan de säga att det bara är en beteende störning om det inte går att bevisa lika lite som det går att bevisa att det är en sjukdom! Om medicineringen fungerar på vissa varför då kritisera det! Så sjukt att det alltid är någon som vill förstöra och trycka ner de som redan har det kämpigt! Forska på sjukdomen istället för att kritisera! Fokusera på att försöka hjälpa istället för att haka upp er på en medicin! Det tog mig en halvtimme att skriva detta med medicin utan hade det tagit en timme! Lev en dag med ADHD så kanske du förstår! Det är jävligt lätt för en normalstörd att kritisera har man ju märkt!

 • Jag har inte läst alla kommentarer, men vill påpeka att psykologin INTE är naturvetenskaplig! Den tittar bara på utsidan och vet inget om insidan! Och hur många med diagnosen ADHD har genomgått en naturvetenskaplig undersökning, dvs. hjärnröntgen eller liknande? Och har man hittat något avvikande?
  Alkoholism är visst inte numera en sjukdom, hur kan ADHD vara det?

 • Jag har inte läst alla kommentarer, men vill påpeka att psykologin INTE är naturvetenskaplig! Den tittar bara på utsidan och vet inget om insidan! Och hur många med diagnosen ADHD har genomgått en naturvetenskaplig undersökning, dvs. hjärnröntgen eller liknande? Och har man hittat något avvikande?
  Alkoholism är visst inte numera en sjukdom, hur kan ADHD vara det?

 • Otroligt bra att han får detta känt för föräldrarna får INTE veta detta !
  Keep in going Janne !!!!

 • Otroligt bra att han får detta känt för föräldrarna får INTE veta detta !
  Keep in going Janne !!!!

 • Ej säker på att det tagits upp i debatten tidigare (hinner inte att läsa alla kommentarer igen) men som jag ser det räcker det ju verkligen inte med att t.ex. prova terapi, omega-3 och ett eller annat piller…

  För att komma tillrätta med överkänsligheter (som jag tror det mestadels handlar om) behöver man titta på helheten i barnets liv – t.ex. vilka vaccin-rester som kan finnas kvar i kroppen och framför allt vilken kost familjen har.
  Allt syntetiskt i mat & dryck måste bort och man behöver även titta på vilka kroppsprodukter som används, gifter i kläder, möbler, osv – en sanering helt enkelt.

  Människor som blir sjuka av en alltmer förgiftad miljö, antingen det gäller bokstavskombinationer eller andra kroniska problem, är dagens ‘kanariefåglar’ som visar att inte någon egentligen mår bra av syntetiska gifter (t.ex. sötningsmedel, citronsyra, margariner och andra ‘lätt’-produkter och nu även GMOs!).

  Det är dags för en sanering – både gällande kosten, våra mediciner och vår miljö i allmänhet!!

 • Bevisligen är det så att den narkotika (Ritalin, Concerta) som barnen får inte har någon som helst positiv effekt (inte ens den för vuxenvärlden önskvärda tyglingseffekten) efter några månader. Då återstår bara de skador som pillren ger,och som av psykiatriker ses som tecken på andra psykiska störningar som i sin tur kräver ytterligare piller. Så skapas människor med kroniska problem som kommer att springa runt i ekorrhjulet, som Whitaker så tydligt dokumenterat i boken Anatomy of an Epidemic. Det här har inte på något sätt att göra med “ett drägligt liv”. 8 procent av pojkarna på Gotland (10-14) får nu narkotika för passa in i klassrummen, som dessa ser ut i dag. Det är inget annat än ett övergrepp på friska barn.

 • Ej säker på att det tagits upp i debatten tidigare (hinner inte att läsa alla kommentarer igen) men som jag ser det räcker det ju verkligen inte med att t.ex. prova terapi, omega-3 och ett eller annat piller…

  För att komma tillrätta med överkänsligheter (som jag tror det mestadels handlar om) behöver man titta på helheten i barnets liv – t.ex. vilka vaccin-rester som kan finnas kvar i kroppen och framför allt vilken kost familjen har.
  Allt syntetiskt i mat & dryck måste bort och man behöver även titta på vilka kroppsprodukter som används, gifter i kläder, möbler, osv – en sanering helt enkelt.

  Människor som blir sjuka av en alltmer förgiftad miljö, antingen det gäller bokstavskombinationer eller andra kroniska problem, är dagens ‘kanariefåglar’ som visar att inte någon egentligen mår bra av syntetiska gifter (t.ex. sötningsmedel, citronsyra, margariner och andra ‘lätt’-produkter och nu även GMOs!).

  Det är dags för en sanering – både gällande kosten, våra mediciner och vår miljö i allmänhet!!

 • Bevisligen är det så att den narkotika (Ritalin, Concerta) som barnen får inte har någon som helst positiv effekt (inte ens den för vuxenvärlden önskvärda tyglingseffekten) efter några månader. Då återstår bara de skador som pillren ger,och som av psykiatriker ses som tecken på andra psykiska störningar som i sin tur kräver ytterligare piller. Så skapas människor med kroniska problem som kommer att springa runt i ekorrhjulet, som Whitaker så tydligt dokumenterat i boken Anatomy of an Epidemic. Det här har inte på något sätt att göra med “ett drägligt liv”. 8 procent av pojkarna på Gotland (10-14) får nu narkotika för passa in i klassrummen, som dessa ser ut i dag. Det är inget annat än ett övergrepp på friska barn.

 • Jag låter detta bli mitt sista inlägg. Jag kanske har felmen det känns som om att de som skriker mest här är människor som inte själva har ADHD. Självklart ska alla vara med o tycka o tänka MEN har ni inte ADHD är det svårt för er att förstå hur det fungerar fullt ut. Jag kommer att kämpa vidare för att alla som vill ska få en behandlingsform som passar dom. Alla har rätt till ett drägligt liv i det landet vi bor i och det vore synd om den möjligheten skulle försvinna pga okunskap hos ett fåtal självutnämnda specialister i neuropsykiatri. Mvh Suzanne

 • Det här har Suzanne inget att göra med att “vara olika”. I stället är det en fråga om att stigmatisera barnen – eller “märka” dem som vi skulle säga på svenska – med en beteckning som säger att de har en störning i hjärnan, att deras framtidsutsikter därför är mycket dåliga och att de löper stor risk att bli kriminella och missbrukare. Om de inte får läkemedelsbolagens beroendeframkallande psykostimulantia. Ett hemskt och lögnaktigt budskap. Mycket få undersökningar har gjorts om vad barnen själva tycker – de som finns visar en dyster bild: barnen vill inte ha en diagnos, de vill inte ha “medicinen”; de tar den för att vuxenvärlden vill att de tar den. Och vi har då inte tagit upp de väl kända skador som de allra flesta barn får av pillren.

 • Jag låter detta bli mitt sista inlägg. Jag kanske har felmen det känns som om att de som skriker mest här är människor som inte själva har ADHD. Självklart ska alla vara med o tycka o tänka MEN har ni inte ADHD är det svårt för er att förstå hur det fungerar fullt ut. Jag kommer att kämpa vidare för att alla som vill ska få en behandlingsform som passar dom. Alla har rätt till ett drägligt liv i det landet vi bor i och det vore synd om den möjligheten skulle försvinna pga okunskap hos ett fåtal självutnämnda specialister i neuropsykiatri. Mvh Suzanne

 • Det här har Suzanne inget att göra med att “vara olika”. I stället är det en fråga om att stigmatisera barnen – eller “märka” dem som vi skulle säga på svenska – med en beteckning som säger att de har en störning i hjärnan, att deras framtidsutsikter därför är mycket dåliga och att de löper stor risk att bli kriminella och missbrukare. Om de inte får läkemedelsbolagens beroendeframkallande psykostimulantia. Ett hemskt och lögnaktigt budskap. Mycket få undersökningar har gjorts om vad barnen själva tycker – de som finns visar en dyster bild: barnen vill inte ha en diagnos, de vill inte ha “medicinen”; de tar den för att vuxenvärlden vill att de tar den. Och vi har då inte tagit upp de väl kända skador som de allra flesta barn får av pillren.

 • Suzanne, du vill man ska prata med och fråga “er”. Men det framgår ju i här att det finns felaktiga utgångspunkter, så vad skulle syftet vara att “fråga er”? Du kallar fortfarande amfetamin för medicin, med stort ” ÄR”. Du verkar tro att det finns mediciner och att till och med Omega3 är något som man “provar”. Det kroppen verkligen behöver är en sak, det är inte medicin, i sig, utan vad den ska ha för sina processer.

  Det är som om man skulle fråga en alkoholist som försvarar sitt missbruk.
  “Jag skulle inte klara mig utan det… jag mår så dåligt när jag inte får det…”

  “Faktum är att mediciner som Concerta o Ritalin…”

  När du inte istället skriver:

  “Faktum är att Concerta o Ritalin…” – då kan man lite undra vad det är som som driver dig.

  • Många läkare är av den åsikten att man kan prova tex omega 3 då det på ett mer naturligt sett kan öka förmågan till koncentration. Jättenattljusoljan var ett alternativ o det provade jag. Upplevde ingen skillnad. I samråd med läkare gjorde jag ett försök med Strattera men fick såna biverkningar så vi avbröt. Till sist tog vi ett resonemang o beslutade att prova Ritalin. En lång upptrappning o täta läkarkontroller med samtal blev det. Det här var för 12 år sedan. Jag äter en mycket låg dos. Tack vare den i kombination med terapi har jag ett jättebra liv idag. Jag har kvar min kära familj, jag har fast jobb, jag sover på nätterna, jag kan sortera intryck i realtid. När jag läser insändarna här undrar jag; vilka är ni som vet bättre än oss det gäller? Vi är alla olika o blir hjälpta på olika sätt! Har ett par vänner med ADHD som inte äter medicin. De klarar sig skapligt o är nöjda med det. Kan inte ni som är inne här o läser bara acceptera att vi är olika? Mvh Suzanne

 • Suzanne, du vill man ska prata med och fråga “er”. Men det framgår ju i här att det finns felaktiga utgångspunkter, så vad skulle syftet vara att “fråga er”? Du kallar fortfarande amfetamin för medicin, med stort ” ÄR”. Du verkar tro att det finns mediciner och att till och med Omega3 är något som man “provar”. Det kroppen verkligen behöver är en sak, det är inte medicin, i sig, utan vad den ska ha för sina processer.

  Det är som om man skulle fråga en alkoholist som försvarar sitt missbruk.
  “Jag skulle inte klara mig utan det… jag mår så dåligt när jag inte får det…”

  “Faktum är att mediciner som Concerta o Ritalin…”

  När du inte istället skriver:

  “Faktum är att Concerta o Ritalin…” – då kan man lite undra vad det är som som driver dig.

  • Många läkare är av den åsikten att man kan prova tex omega 3 då det på ett mer naturligt sett kan öka förmågan till koncentration. Jättenattljusoljan var ett alternativ o det provade jag. Upplevde ingen skillnad. I samråd med läkare gjorde jag ett försök med Strattera men fick såna biverkningar så vi avbröt. Till sist tog vi ett resonemang o beslutade att prova Ritalin. En lång upptrappning o täta läkarkontroller med samtal blev det. Det här var för 12 år sedan. Jag äter en mycket låg dos. Tack vare den i kombination med terapi har jag ett jättebra liv idag. Jag har kvar min kära familj, jag har fast jobb, jag sover på nätterna, jag kan sortera intryck i realtid. När jag läser insändarna här undrar jag; vilka är ni som vet bättre än oss det gäller? Vi är alla olika o blir hjälpta på olika sätt! Har ett par vänner med ADHD som inte äter medicin. De klarar sig skapligt o är nöjda med det. Kan inte ni som är inne här o läser bara acceptera att vi är olika? Mvh Suzanne

 • Jag måste säga att det är helt underbart att sanningen kommer i dagen tack vare Janne Larsson och alla andra som vågar titta efter.

  Att vi får reda på vad som egentligen ligger bakom detta vansinne med utförskrivning av legal narkotiska är ett måste för att hjälpa barnen och vår framtid.

  • Det som är vansinne är att en mattelärare yttrar sig i frågan som han gör. Prata med oss/mig som har en diagnos och äter medicin. Först då kan vi få rätsida på den här debatten. Mvh Suzanne

   • Ser inte att det är vansinne. Det jag tycker är vansinne är att människor inte får veta att det i minst 70% av fallen finns bättre lösningar. Amfetamin är narkotika. Det botar ingenting. Det finns bättre lösningar.

    • Faktum är att mediciner som Concerta o Ritalin är det man tar till i sista hand. Terapi, Strattera, Omega 3 är några av de preparat o behandlingsformer som först provas! Anta inte en massa , prata o fråga oss direkt istället. Mvh Suzanne

     • Suzanne Andersson, om det du säger att man provar terapi och Omega-3 först så är det en förbättring som skett, men dom jag pratar med hävdar att ingen av dom fått det förslaget. Jag förstår inte varför du nämner Strattera i sammanhanget…

      • Strattera är en typ av antidepressiv medicin som läkarna av någon anledning vill att man provar. Som jag fick till mig är det många som är fullt nöjda med den. Jag själv blev det inte, fick biverkningar i form av illamående o “tryck” i öronen. Mvh Suzanne

 • Jag måste säga att det är helt underbart att sanningen kommer i dagen tack vare Janne Larsson och alla andra som vågar titta efter.

  Att vi får reda på vad som egentligen ligger bakom detta vansinne med utförskrivning av legal narkotiska är ett måste för att hjälpa barnen och vår framtid.

  • Det som är vansinne är att en mattelärare yttrar sig i frågan som han gör. Prata med oss/mig som har en diagnos och äter medicin. Först då kan vi få rätsida på den här debatten. Mvh Suzanne

   • Ser inte att det är vansinne. Det jag tycker är vansinne är att människor inte får veta att det i minst 70% av fallen finns bättre lösningar. Amfetamin är narkotika. Det botar ingenting. Det finns bättre lösningar.

    • Faktum är att mediciner som Concerta o Ritalin är det man tar till i sista hand. Terapi, Strattera, Omega 3 är några av de preparat o behandlingsformer som först provas! Anta inte en massa , prata o fråga oss direkt istället. Mvh Suzanne

     • Suzanne Andersson, om det du säger att man provar terapi och Omega-3 först så är det en förbättring som skett, men dom jag pratar med hävdar att ingen av dom fått det förslaget. Jag förstår inte varför du nämner Strattera i sammanhanget…

      • Strattera är en typ av antidepressiv medicin som läkarna av någon anledning vill att man provar. Som jag fick till mig är det många som är fullt nöjda med den. Jag själv blev det inte, fick biverkningar i form av illamående o “tryck” i öronen. Mvh Suzanne

 • Fantastiskt modig och fin insats av Janne Larsson!

  Se också dokumentären i SVT play – “Jag hatar ADHD”. En dansk skola har valt att välja bort diagnoserna och psykpillerna! De hjälper istället barnen med enkla, praktiska och fungerande metoder.

  Underbart fint att se!

 • Svar till Cina:
  det du beskriver är ju egentligen en typisk manifestation hos en amfetaminmissbrukare.
  Svårt att ta sig upp ur sängen. Sedan efter att ha fått amfetaminet så går förmiddagen “som den ska”.

  Till dom som drar in Scientologi i denna diskussion.
  taktiken som utarbetats av läkemedelsindustrins och pyskiatrins lobbyister är exakt det ni gör. Flytta fokus från ämnet över till något som inte är relevant. Amfetamin förklädd till Medicin är vad det är oavsett vem som säger.

 • Fantastiskt modig och fin insats av Janne Larsson!

  Se också dokumentären i SVT play – “Jag hatar ADHD”. En dansk skola har valt att välja bort diagnoserna och psykpillerna! De hjälper istället barnen med enkla, praktiska och fungerande metoder.

  Underbart fint att se!

 • Svar till Cina:
  det du beskriver är ju egentligen en typisk manifestation hos en amfetaminmissbrukare.
  Svårt att ta sig upp ur sängen. Sedan efter att ha fått amfetaminet så går förmiddagen “som den ska”.

  Till dom som drar in Scientologi i denna diskussion.
  taktiken som utarbetats av läkemedelsindustrins och pyskiatrins lobbyister är exakt det ni gör. Flytta fokus från ämnet över till något som inte är relevant. Amfetamin förklädd till Medicin är vad det är oavsett vem som säger.

  • Amfetamin ÄR medicin. Likställ inte oss som äter medicin enligt läkares ordination med missbrukare. Då har du ingen aning om vad du pratar om.

 • Vad jag förstår är anledningen till att amfetaminpreparaten kan fungera för vissa är att preparaten ökar närvaron i de fem fysiska sinnena och minskar det mentala chattret.

  Det funkar som en mindfullness-kvickfix, men egenskapen att bli närvarande i de fem sinnena är inte förvärvad utan kemiskt inducerad. Det förblir en kvickfix.

  Utan träning i mindfullness, närvaro, fokus, planering blir det ingen bestående effekt utan mest ett tillfällig flykt från den bristande förmågan att klara av en vanlig dag i skolan eller på jobbet.

 • Ser dagligen hur bra det fungerar med Ritalin. Personen i fråga kan inte komma upp ur sängen på morgonen och göra sig klar till skolan om denna inte blir väckt 30 minuter innan och får sin medicin. Sen går hela förmiddagen som det ska och koncentrationen finns i skolan. Utan medicin är det kaos och personen kommer inte ens upp för att gå i skolan. Var finns forskningen som säger att det faktiskt behövs i en hel del fall men kanske diagnoser sätts för lättvindigt i vissa fall

 • Vad jag förstår är anledningen till att amfetaminpreparaten kan fungera för vissa är att preparaten ökar närvaron i de fem fysiska sinnena och minskar det mentala chattret.

  Det funkar som en mindfullness-kvickfix, men egenskapen att bli närvarande i de fem sinnena är inte förvärvad utan kemiskt inducerad. Det förblir en kvickfix.

  Utan träning i mindfullness, närvaro, fokus, planering blir det ingen bestående effekt utan mest ett tillfällig flykt från den bristande förmågan att klara av en vanlig dag i skolan eller på jobbet.

 • Ser dagligen hur bra det fungerar med Ritalin. Personen i fråga kan inte komma upp ur sängen på morgonen och göra sig klar till skolan om denna inte blir väckt 30 minuter innan och får sin medicin. Sen går hela förmiddagen som det ska och koncentrationen finns i skolan. Utan medicin är det kaos och personen kommer inte ens upp för att gå i skolan. Var finns forskningen som säger att det faktiskt behövs i en hel del fall men kanske diagnoser sätts för lättvindigt i vissa fall

 • Nu har jag läst igenom diskussionen.
  Den var lång och man blir både glad och ledsen, en del människor som har en förmåga till konstruktivt tänkande som Ivan Björn glädjer medans tänkande enligt scientologerna är dåligt alltså har Janne Larsson fel , ja kommer och tänka på Pavlovs hund!
  Den sortens kommentarer borde omedelbart strykas!
  Sedan kan man öppna en separat debatt om syycientologirörelsen på annat ställe!
  Hade man i debatter bytt ut ordet scientologin mot jude eller neger hade man strax suttit bakom lås o bom.
  Det saknas helt argument som bevisar att Janne har fel.
  Det finns gott om knarkare som propagerar för fri narkotika, för min del kan jag inte ta dessa på aIlvar

  Björn Sveninge

 • Nu har jag läst igenom diskussionen.
  Den var lång och man blir både glad och ledsen, en del människor som har en förmåga till konstruktivt tänkande som Ivan Björn glädjer medans tänkande enligt scientologerna är dåligt alltså har Janne Larsson fel , ja kommer och tänka på Pavlovs hund!
  Den sortens kommentarer borde omedelbart strykas!
  Sedan kan man öppna en separat debatt om syycientologirörelsen på annat ställe!
  Hade man i debatter bytt ut ordet scientologin mot jude eller neger hade man strax suttit bakom lås o bom.
  Det saknas helt argument som bevisar att Janne har fel.
  Det finns gott om knarkare som propagerar för fri narkotika, för min del kan jag inte ta dessa på aIlvar

  Björn Sveninge

 • Att undanhålla ett barn som har hjälp av medicinering sin medicin är både dumt och cyniskt. Det rimmar illa med barnkonventionen. Alla barn skall ha rätt till bästa möjliga förutsättningar. Barn som inte får behandling riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap. Och varför skall man tex skuldbelägga föräldrarna när problemen effektivt kan åtgärdas genom att återställa en biologisk imbalans. Slutligen, det är tragiskt att läsa att det fortfarande finns människor som förknippar en medicinsk diagnos med skuld. Ett barn med diabetes skall väl inte behöva känna sig utpekat eller skuldbelagt för att det har fått en diagnos. Och för allt i världen, var noggrann med medicineringen!

  • Det är just detta som du skriver som psykiatrin vill, att göra en jämförelse med diabetes och börja tänka i banor att det är synd om barnet som inte får sin medicin.
   Grejen med ADHD är att det inte är en faktiskt sjukdom och att medicinen inte är medicin.
   Det handlar inte om att skuldbelägga föräldrar. Det handlar om att visa att symtomen som kallas ADHD med största sannolikhet orsakats av någonting. Det vanligaste är överkänslighet mot något ämne i maten, men det kan vara annat. Att inte testa detta så att barnet kan vara friskt och må bra, att istället ge dom amfetaminpreparat som, måhända dämpar symtomen men också är skadligt är vad som är fel. Att det inom psykiatrin inte överhuvud taget görs den typen av tester, att man är snabba med att skriva ut mediciner som lobbats in från industrin som den behandlingsmetod som ska prioriteras är ju knappast vad våra barn förtjänar.

   Att hitta den korrekta orsaken till obehaget och korrigera detta på naturlig väg är självklart att föredra. Detta ignoreras från såväl psyk som läkemedelsindustrin. Detta är mycket långt ifrån optimal vård.

 • Att undanhålla ett barn som har hjälp av medicinering sin medicin är både dumt och cyniskt. Det rimmar illa med barnkonventionen. Alla barn skall ha rätt till bästa möjliga förutsättningar. Barn som inte får behandling riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap. Och varför skall man tex skuldbelägga föräldrarna när problemen effektivt kan åtgärdas genom att återställa en biologisk imbalans. Slutligen, det är tragiskt att läsa att det fortfarande finns människor som förknippar en medicinsk diagnos med skuld. Ett barn med diabetes skall väl inte behöva känna sig utpekat eller skuldbelagt för att det har fått en diagnos. Och för allt i världen, var noggrann med medicineringen!

  • Det är just detta som du skriver som psykiatrin vill, att göra en jämförelse med diabetes och börja tänka i banor att det är synd om barnet som inte får sin medicin.
   Grejen med ADHD är att det inte är en faktiskt sjukdom och att medicinen inte är medicin.
   Det handlar inte om att skuldbelägga föräldrar. Det handlar om att visa att symtomen som kallas ADHD med största sannolikhet orsakats av någonting. Det vanligaste är överkänslighet mot något ämne i maten, men det kan vara annat. Att inte testa detta så att barnet kan vara friskt och må bra, att istället ge dom amfetaminpreparat som, måhända dämpar symtomen men också är skadligt är vad som är fel. Att det inom psykiatrin inte överhuvud taget görs den typen av tester, att man är snabba med att skriva ut mediciner som lobbats in från industrin som den behandlingsmetod som ska prioriteras är ju knappast vad våra barn förtjänar.

   Att hitta den korrekta orsaken till obehaget och korrigera detta på naturlig väg är självklart att föredra. Detta ignoreras från såväl psyk som läkemedelsindustrin. Detta är mycket långt ifrån optimal vård.

 • Suzanne, det är bra – men en del fel ;-), 180 grader.

  Om du utgår från “evolutionstänk” så hamnar du fel. Det finns ingen evolution. Den enda evolution som finns är devolution.

  Skulle ett barn med dessa störningar dyka upp hos en liten stam i Amazonas så hade man satt ut det i skogen – men nu dyker det inte upp… Precis som nordamerikas indianer lät något som blivit störd/besatt, få uppsöka de sälla jaktmarkerna om den uppvisade något avvikande, som transpersonellt… eller annat sjukt, om de inte först lyckades att i ceremonier driva ut det som inte var personen själv, utan var extragrejer. De visste att det var oacceptabelt och hotade gruppens överlevndad. Idag är det dödskulten som råder och det är dessa extragrejer som hissats upp som ikonerna och styr därute i samhället.

  Bebisar föds under bizarra omständigheter, med för tidigt klippt navelsträng, och får genomlida det traumatiska med att det skjuts in främmande saker direkt in i kroppen, under överinseende av sim mor, som skulle vara den som till varja pris skulle skydda sitt barn, men blev en svikare. Bebisen kanske inte heller ammas som den hade kunnat förvänta sig av en god moder och ett human society. Då blir det lätt störningar i hjärnan.

  “Naturligt sätt att vara…” – det är inget kring att vara ofokuserad, labil, splittrad etc. Det är inget naturligt utan avsteg från det, under vår tids accelererande devolution.

  Samlad, fokuserad i sig själv, inåt, det är åt det hållet vi är innerst inne, då i är oss själva.

  En tanke är lugn, och skapar. Det som far runt hör tilltidens fenomen, att lösa upp.

  • Tack för dina synpunkter. Jag tycker att dina exempel i texten är överdrivna o känns inte som att de är ADHD-relaterade….Min erfarenhet säger att ADHD är en tillgång, o du ser det som en störning….. Men som jag sa; det är viktigt att vi alla som vill får vara med att debattera och med detta är jag nöjd så här långt. Jag finns på Facebook i mitt eget namn om intresse finns för mer information o tankar o idéer kring oss med ADHD.

 • Suzanne, det är bra – men en del fel ;-), 180 grader.

  Om du utgår från “evolutionstänk” så hamnar du fel. Det finns ingen evolution. Den enda evolution som finns är devolution.

  Skulle ett barn med dessa störningar dyka upp hos en liten stam i Amazonas så hade man satt ut det i skogen – men nu dyker det inte upp… Precis som nordamerikas indianer lät något som blivit störd/besatt, få uppsöka de sälla jaktmarkerna om den uppvisade något avvikande, som transpersonellt… eller annat sjukt, om de inte först lyckades att i ceremonier driva ut det som inte var personen själv, utan var extragrejer. De visste att det var oacceptabelt och hotade gruppens överlevndad. Idag är det dödskulten som råder och det är dessa extragrejer som hissats upp som ikonerna och styr därute i samhället.

  Bebisar föds under bizarra omständigheter, med för tidigt klippt navelsträng, och får genomlida det traumatiska med att det skjuts in främmande saker direkt in i kroppen, under överinseende av sim mor, som skulle vara den som till varja pris skulle skydda sitt barn, men blev en svikare. Bebisen kanske inte heller ammas som den hade kunnat förvänta sig av en god moder och ett human society. Då blir det lätt störningar i hjärnan.

  “Naturligt sätt att vara…” – det är inget kring att vara ofokuserad, labil, splittrad etc. Det är inget naturligt utan avsteg från det, under vår tids accelererande devolution.

  Samlad, fokuserad i sig själv, inåt, det är åt det hållet vi är innerst inne, då i är oss själva.

  En tanke är lugn, och skapar. Det som far runt hör tilltidens fenomen, att lösa upp.

  • Tack för dina synpunkter. Jag tycker att dina exempel i texten är överdrivna o känns inte som att de är ADHD-relaterade….Min erfarenhet säger att ADHD är en tillgång, o du ser det som en störning….. Men som jag sa; det är viktigt att vi alla som vill får vara med att debattera och med detta är jag nöjd så här långt. Jag finns på Facebook i mitt eget namn om intresse finns för mer information o tankar o idéer kring oss med ADHD.

 • Jag har ADHD, ganska kraftig ADHD men jag är fan inte sjuk! Har heller aldrig medicinerat mig mot ADHD, det var på tapeten att jag skulle göra det men jag vägrade av flera anledningar.
  Främst så ville jag inte bli beroende av medicin för att klara min vardag. Utan valde den svåra vägen med självkontroll, självkännedom och självdisciplin. De tre saker vi har svårast för och behöver för att fungera. Idag fungerar min vardag som en klocka så länge jag har rutiner. Jag vill med det här inne förringa de som äter medicin jag vet många det har hjälpt, men fler som äter fast de inte behöver. Mycket i artikeln är vettigt, läkemedelsverket ska vara fri från industrin. Samtidigt så diagnostiseras nog alldeles för många med ADHD bara för att det är lättare så, sen spelar ju new public managenent in oxå hälsocentralerna får kanske bra betalt för den diagnosen…

  • Håller med om att ADHD inte är en sjukdom. Skulle heller inte kalla det beteendestörning. Istället skulle jag vilja säga att det är en typ av egenskaper som X % av befolkningen har. Precis som en del har gröna ögon. Inga konstigheter! Men från mitten av 1800-talet o framåt börjar samhället ändra sig o vi frångår då mer och mer vårt naturliga sätt att vara; från bonde till industri till it…. Med detta så får vi mindre arbetstillfällen, mindre praktiska arbetsuppgifter. Samtidigt styr pengarna alldeles för mycket så till o med skolorna dras med. Där blir det större klasser, mindre lärare osv. En sån som jag som tidigare räknades som flexibel, snabbtänkt och orädd klassas ut som snurrig med dålig impulskontroll och framfusig. Alla människor är olika av den enkla anledningen att evolutionen fått råda. Men i dessa moderna o högteknologiska tider blir en massa egenskaper överflödiga och inte längre till någon nytta! Då börjar vi att dela upp människor i olika fack med diagnoser osv. Det kanske vore bättre om vi kunde försöka hitta tillbaka till ett läge där vi får vara levande människor igen o vara o verka som vi är skapta för…….Utan mig o mina likar skulle vi fortfarande vara gräsätare på Afrikas savanner! 😉

 • Jag har ADHD, ganska kraftig ADHD men jag är fan inte sjuk! Har heller aldrig medicinerat mig mot ADHD, det var på tapeten att jag skulle göra det men jag vägrade av flera anledningar.
  Främst så ville jag inte bli beroende av medicin för att klara min vardag. Utan valde den svåra vägen med självkontroll, självkännedom och självdisciplin. De tre saker vi har svårast för och behöver för att fungera. Idag fungerar min vardag som en klocka så länge jag har rutiner. Jag vill med det här inne förringa de som äter medicin jag vet många det har hjälpt, men fler som äter fast de inte behöver. Mycket i artikeln är vettigt, läkemedelsverket ska vara fri från industrin. Samtidigt så diagnostiseras nog alldeles för många med ADHD bara för att det är lättare så, sen spelar ju new public managenent in oxå hälsocentralerna får kanske bra betalt för den diagnosen…

  • Håller med om att ADHD inte är en sjukdom. Skulle heller inte kalla det beteendestörning. Istället skulle jag vilja säga att det är en typ av egenskaper som X % av befolkningen har. Precis som en del har gröna ögon. Inga konstigheter! Men från mitten av 1800-talet o framåt börjar samhället ändra sig o vi frångår då mer och mer vårt naturliga sätt att vara; från bonde till industri till it…. Med detta så får vi mindre arbetstillfällen, mindre praktiska arbetsuppgifter. Samtidigt styr pengarna alldeles för mycket så till o med skolorna dras med. Där blir det större klasser, mindre lärare osv. En sån som jag som tidigare räknades som flexibel, snabbtänkt och orädd klassas ut som snurrig med dålig impulskontroll och framfusig. Alla människor är olika av den enkla anledningen att evolutionen fått råda. Men i dessa moderna o högteknologiska tider blir en massa egenskaper överflödiga och inte längre till någon nytta! Då börjar vi att dela upp människor i olika fack med diagnoser osv. Det kanske vore bättre om vi kunde försöka hitta tillbaka till ett läge där vi får vara levande människor igen o vara o verka som vi är skapta för…….Utan mig o mina likar skulle vi fortfarande vara gräsätare på Afrikas savanner! 😉

 • Håller INTE med Janne för egen del. Har ätit Ritalin I snart 12år o fått en livskvalitet jag inte trodde var möjlig. Alla som vill är välkomna med frågor till mig. Glöm inte att vi alla är olika o behöver hjälp o stöd på olika sätt. Det ena utesluter heller inte det andra. Suzanne Andersson heter jag och ni hittar mig på Facebook. Tack för ordet

 • Håller INTE med Janne för egen del. Har ätit Ritalin I snart 12år o fått en livskvalitet jag inte trodde var möjlig. Alla som vill är välkomna med frågor till mig. Glöm inte att vi alla är olika o behöver hjälp o stöd på olika sätt. Det ena utesluter heller inte det andra. Suzanne Andersson heter jag och ni hittar mig på Facebook. Tack för ordet

 • Vad har Janne Larsson för personlig relation till ADHD och hur detta påverkar personer i deras vardagliga liv och inte via vad som är “Fakta”. Att se något för vad det är, kan vara att se utan för allt förnuft.

  Janne Larsson kanske kan få uppleva lite verklighet, för att förstå vad som sker med en människa som har ADHD.

 • Vad har Janne Larsson för personlig relation till ADHD och hur detta påverkar personer i deras vardagliga liv och inte via vad som är “Fakta”. Att se något för vad det är, kan vara att se utan för allt förnuft.

  Janne Larsson kanske kan få uppleva lite verklighet, för att förstå vad som sker med en människa som har ADHD.

 • Att påstå att ADHD är en påhittad diagnos är kränkande om diagnosen ADHD är påhittad, men om ADHD är en påhittad diagnos är det kränkande att ha fått den.

 • Vresia! Ja du kan förståss ha rätt. Att barnet går på medicin, vem vet? Det är bara ett kort video inslag, som jag bara såg som fylld av god energi. Publiken såg också förtjusta ut. Gick bara på vad det illustrerade utan vetenskapliga glasögon. Inslaget behöver inte vara något speciellt exempel på ADHD, men den är extremt bra. Hur skickligt barnet är på piano, kan jag bara gissa. Jag njöt av musiken trots att jag inte är utbildad musiker heller. Visa ord i boken om Tao!
  Mvh.

 • Att påstå att ADHD är en påhittad diagnos är kränkande om diagnosen ADHD är påhittad, men om ADHD är en påhittad diagnos är det kränkande att ha fått den.

 • Vresia! Ja du kan förståss ha rätt. Att barnet går på medicin, vem vet? Det är bara ett kort video inslag, som jag bara såg som fylld av god energi. Publiken såg också förtjusta ut. Gick bara på vad det illustrerade utan vetenskapliga glasögon. Inslaget behöver inte vara något speciellt exempel på ADHD, men den är extremt bra. Hur skickligt barnet är på piano, kan jag bara gissa. Jag njöt av musiken trots att jag inte är utbildad musiker heller. Visa ord i boken om Tao!
  Mvh.

 • Vill kommentera ovanstående artikel med att jag som vuxen fått diagnosen ADHD och även medicinerar… Mitt liv har blivit lättare och jag fungerar nu bra utan att yttre förändringar i miljö eller kost etc gjorts… Att påstå att ADHD är en påhittad diagnos är kränkande…

 • Ivan Björn och Mariann! Det var ett strålande exempel. Jag tänkte ungefär liknande som Mariann N kommenterar. Hon skulle säkert fått diagnosen ADHD, men vad är det som blir fel? Inget som jag kan se utom att det är ovanligt spontant och kärleksfullt till överdrift enl. normalt sätt att tänka? Som sagt de här önskar jag vi kunde ta till vara på bättre. Här finns något av stort värde tror jag. Beteendet uppfattas kanske starkare också för det är så pass extremt skiljt från normen. Men som sagt, vad roligt det skulle kunna bli.

 • @Ivan Björn Har hon ADHD? Länk: http://youtu.be/FSH0MxTHXNI

  Psykiatiker skulle nog svara med ett rungande ja och säga att vi här ser en riktigt präktig ADHD-unge++++ – all time high”.

  Många av oss andra ser en underbar, sprudlande, livlig, spontan, kärleks- och talangfull liten Mozart-unge som förhoppningsvis får fortsätta sitt liv i ett naturligt tillstånd. I ärlighetens namn måste nämnas att det kan kännas som lite mycket av varan då vi inte är vana vid att umgås med sådana här stora personligheter i våra liv.

  Med tanke på att majoriteten av oss alla, i en nära framtid, ska bli avställda från ett allt mer krympande arbetsliv så kommer det att finnas gott om tid för att utveckla nya umgängesformer för alla möjliga personligheter – psykosocial liberalism. Barns medfödda talanger ska då inte behöva medicineras bort utan tvärtom de ska få leva och utveckla sin personlighet till gagn för oss alla. Tänk vad roligt vi ska ha!

 • Tack för detta! Då kan vi härmed avliva myten och vandringssägnen om att Eisenberg skulle ha blivit felciterad och konstatera att detta var precis vad han sade:

  “ADHD är ett utmärkt exempel på en fabricerad sjukdom”.

 • ADHS ist ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung = ADHD är ett utmärkt exempel på en fabricerad sjukdom

  Die genetische Veranlagung für ADHS wird vollkommen überschätzt = Den genetiska anlag för ADHD är helt överskattad

  Stattdessen sollten Kinderpsychiater viel gründlicher die psychosozialen Gründe ermitteln, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen können, sagte Eisenberg. Gibt es Kämpfe mit den Eltern, leben Mutter und Vater zusammen, gibt es Probleme in der Familie? Solche Fragen seien wichtig, aber sie nähmen viel Zeit in Anspruch, sagte Eisenberg und fügte seufzend hinzu: “Eine Pille verschreibt sich dagegen ganz schnell.

  =

  I stället bör barnpsykiatriker mer grundligt utreda de psykosociala orsaker som kan leda till beteendeproblem, säger Eisenberg. Finns det bråk med föräldrar, mor och far bor tillsammans, det finns problem i familjen? Sådana frågor är viktiga, men de tar mycket tid, säger Eisenberg, lägga med en suck: “. Ett piller ordinera däremot mycket snabbt,

  (Google translate)

 • Vill kommentera ovanstående artikel med att jag som vuxen fått diagnosen ADHD och även medicinerar… Mitt liv har blivit lättare och jag fungerar nu bra utan att yttre förändringar i miljö eller kost etc gjorts… Att påstå att ADHD är en påhittad diagnos är kränkande…

 • Ivan Björn och Mariann! Det var ett strålande exempel. Jag tänkte ungefär liknande som Mariann N kommenterar. Hon skulle säkert fått diagnosen ADHD, men vad är det som blir fel? Inget som jag kan se utom att det är ovanligt spontant och kärleksfullt till överdrift enl. normalt sätt att tänka? Som sagt de här önskar jag vi kunde ta till vara på bättre. Här finns något av stort värde tror jag. Beteendet uppfattas kanske starkare också för det är så pass extremt skiljt från normen. Men som sagt, vad roligt det skulle kunna bli.

 • @Ivan Björn Har hon ADHD? Länk: http://youtu.be/FSH0MxTHXNI

  Psykiatiker skulle nog svara med ett rungande ja och säga att vi här ser en riktigt präktig ADHD-unge++++ – all time high”.

  Många av oss andra ser en underbar, sprudlande, livlig, spontan, kärleks- och talangfull liten Mozart-unge som förhoppningsvis får fortsätta sitt liv i ett naturligt tillstånd. I ärlighetens namn måste nämnas att det kan kännas som lite mycket av varan då vi inte är vana vid att umgås med sådana här stora personligheter i våra liv.

  Med tanke på att majoriteten av oss alla, i en nära framtid, ska bli avställda från ett allt mer krympande arbetsliv så kommer det att finnas gott om tid för att utveckla nya umgängesformer för alla möjliga personligheter – psykosocial liberalism. Barns medfödda talanger ska då inte behöva medicineras bort utan tvärtom de ska få leva och utveckla sin personlighet till gagn för oss alla. Tänk vad roligt vi ska ha!

 • Tack för detta! Då kan vi härmed avliva myten och vandringssägnen om att Eisenberg skulle ha blivit felciterad och konstatera att detta var precis vad han sade:

  “ADHD är ett utmärkt exempel på en fabricerad sjukdom”.

 • ADHS ist ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung = ADHD är ett utmärkt exempel på en fabricerad sjukdom

  Die genetische Veranlagung für ADHS wird vollkommen überschätzt = Den genetiska anlag för ADHD är helt överskattad

  Stattdessen sollten Kinderpsychiater viel gründlicher die psychosozialen Gründe ermitteln, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen können, sagte Eisenberg. Gibt es Kämpfe mit den Eltern, leben Mutter und Vater zusammen, gibt es Probleme in der Familie? Solche Fragen seien wichtig, aber sie nähmen viel Zeit in Anspruch, sagte Eisenberg und fügte seufzend hinzu: “Eine Pille verschreibt sich dagegen ganz schnell.

  =

  I stället bör barnpsykiatriker mer grundligt utreda de psykosociala orsaker som kan leda till beteendeproblem, säger Eisenberg. Finns det bråk med föräldrar, mor och far bor tillsammans, det finns problem i familjen? Sådana frågor är viktiga, men de tar mycket tid, säger Eisenberg, lägga med en suck: “. Ett piller ordinera däremot mycket snabbt,

  (Google translate)

 • Bland kommentarerna till denna video så kan man läsa:
  http://www.youtube.com/watch?v=Yg7Jjrlhfe8

  “Mr Eisenberg did not say that the disease wasn’t real, just that it’s not caused by genetic disposition but by factors within the psychosocial environment of the child.
  In other words: he said that the disorder is attributed to the wrong causes…”

  “Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmacological agents1: The consumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.”

  Gener är ingen orsak till någonting, förutom verkliga sjukdomar såsom Downs.

  Innan, på nittiotalet, innan de insåg det ekonomskak värdet av att kalla “tillstånd och beteenden” för genetiskt betingat, så höll de mycket mycket med hjärnundersökningar. Då “visste” de att damp/adhd berodde på felaktigheter där. Nu är det generna… ånej.

  Är detta numret i Der Spiegel?

  http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/index-2012-1.html

 • Nope, jag läser inte tyska så jag har inte tittat direkt på der spiegel. Jag läste den versionen (din länk) på flera ställen sedan snusade (googlade) jag runt efter information om hela intervjun då jag var övertygad om att det hela var ryckt ur sin kontext. Det var det ju inte direkt, bara översättningstokeri. Dock framgick det väldigt tydligt att han var väldigt skeptisk till antalet diagnostiseringar av ADHD (i USA) och väldigt skeptisk till medicinering som en snabb lösning – att läkare sätter in det som en quick fix. Det var någon annan framstående psykiater i samma intervju dock som lutade mer åt hållet att ADHD bara är tjurbajs.

 • Bland kommentarerna till denna video så kan man läsa:
  http://www.youtube.com/watch?v=Yg7Jjrlhfe8

  “Mr Eisenberg did not say that the disease wasn’t real, just that it’s not caused by genetic disposition but by factors within the psychosocial environment of the child.
  In other words: he said that the disorder is attributed to the wrong causes…”

  “Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmacological agents1: The consumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.”

  Gener är ingen orsak till någonting, förutom verkliga sjukdomar såsom Downs.

  Innan, på nittiotalet, innan de insåg det ekonomskak värdet av att kalla “tillstånd och beteenden” för genetiskt betingat, så höll de mycket mycket med hjärnundersökningar. Då “visste” de att damp/adhd berodde på felaktigheter där. Nu är det generna… ånej.

  Är detta numret i Der Spiegel?

  http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/index-2012-1.html

 • Bra research Thomas. Har du en länk också till Der Spiegel så sätter du/vi det i sten?

  Antar att du sökte dig vidare via denna artikel:

  “The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 February 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Russian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview: “ADHD is a prime example of a fictitious disease””

  http://www.worldpublicunion.org/2013-03-27-NEWS-inventor-of-adhd-says-adhd-is-a-fictitious-disease.html

 • Sådärja. Eisenberg sa aldrig “prime example of a fictious disease”. Tydligen ville han få fram att det enligt hans åsikt förekom en stor överdiagnostisering och att han önskade se mer grundligt utförda undersökningar/diagnostiseringar för att undvika överdiagnostisering. Han var framför allt orolig för överanvänd medicinering och det kan jag ju förstå och sympatisera med.

  Tydligen kommer denna webbskröna från en direktöversättning av artikeln i Der Spiegel via google translate.

  Hans bidrag inom psykiatrin är stora, men han räknas inte vara någon sorts fader av diagnosen ADHD. Kommer också från google translate. Kan rekommendera den engelska wikipediasidan för den som vill veta vem han verkligen var.

  Pwnage!

 • Nope, jag läser inte tyska så jag har inte tittat direkt på der spiegel. Jag läste den versionen (din länk) på flera ställen sedan snusade (googlade) jag runt efter information om hela intervjun då jag var övertygad om att det hela var ryckt ur sin kontext. Det var det ju inte direkt, bara översättningstokeri. Dock framgick det väldigt tydligt att han var väldigt skeptisk till antalet diagnostiseringar av ADHD (i USA) och väldigt skeptisk till medicinering som en snabb lösning – att läkare sätter in det som en quick fix. Det var någon annan framstående psykiater i samma intervju dock som lutade mer åt hållet att ADHD bara är tjurbajs.

 • Jan Björklund har gjort skolan tioårig. Nästa ”naturliga” drag medför trappvis nedflyttning av förskoleåldern till 3-årsåldern för att på sikt uppfylla Unesco:s mål om en global förskola för 0-5-års ålder. Förskolans uppgift är att bli mer skolifierad dvs handla mer om allvar än lek. Den s k Educare-modellen innebär att rummen för lek och lärande ska designas som laboratorier. Undervisningen i våra förskolor utgår från samma läroplan som gäller för äldre skolbarn med stark inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Ett 80-årigt reformarbete håller på att närma sig målet.

  Barn har tidigt rekryterats för en expanderande vetenskapsmarknad. År 1766 skrevs en bästsäljare av John Newberry som träffande speglar den nutida synen på barn och deras lekar. Tom Telescope avbryter här de lilliputiska barnen i sina ”tanklösa lekar” för att lära sig mer om astronomi, naturhistoria, lufttrycksexperiment och geografi. Dagens reformarbete med inkluderande naturvetenskapligt inriktade ämnen i förskolan kan således spåras 150 år tillbaka i tiden. Barn har således inget egenberättigande utan ska modelleras efter OECD:s kognitiva (o)resurser.

  Money makes the world go around. Uttrycket ”nyttiga idioter” beskriver de som tror att de gör gott men som bara tjänar maktens syften. Behöver vi egentligen fler av dessa ”idioter”? Peter Gates vågar ifrågasätta undervisningen i matematik som används för att stabilisera olika maktförhållanden i samhället. Matematiken ses som ”naturlig” och ”oberoende” av samhällsförhållanden men marginaliserar och stigmatiserar grupper av elever istället för att användas för motstånd och utmaning av fjättrande och ojämlika förhållanden. Matematiken innehåller också en världsbild som naturliggör rovdrift på naturen och som samtidigt osynliggör miljökonsekvenser.

  Pappersböcker är på stark tillbakagång i hem och i skolor. Mycket starka ekonomiska intressen opererar i bakgrunden för att vänja barnen tidigt vid en allt ökad digitaliserad värld. Omsättningen för spelbranschen rörande barns lärande i förskoleåldern uppskattas till USD 2.3 biljoner år 2017. Paddorna och strålningen har kommit för att stanna.
  Peter Gates: A study of the structure of the professional orientation of teachers of mathematics.

 • Vid en “Hearing om Pisa” i Göteborg i förra veckan poängterades att problemet beror på läroplanseffekter av Lp 094 dvs undervisningsideologiska förändringar med bl a trivialiserad undervisning i form av ökat självansvar med enskilt arbete istället för katederundervisning. Därutöver har elevgrupperna nivellerats vilket gjort att det inte finns några positiva rollmodeller inom grupperna. En annan viktig variabel är att antalet böcker i elevernas hem är i fallande i alla kategorier av elever.

  PISA är utvecklad av OECD i avsikt att ÖKA den ekonomiska utvecklingen i världen. PISA har sin grund i en intensiv utbildningspolitisk debatt som startade redan 1931 och som resulterade i ett intelligenstest för att sortera barns kognitiva förmågor. Därefter har ett stort antal olika tester gjorts för kunskapsmätningar, varav PISA är den senaste som mäter färdigheter; sammanhang och klurigheter. Equality som måtto har tappats bort längs vägen och ersatts av Quality. Utbildningen har också blivit alltmer politiserad.

  Anna Johansson (S) menade att elevmaterialet blivit allt sämre på alla nivåer från småskolan till universitetet, vilket speglar en samhällsutveckling med ekonomiska problem. Lågpresterande barn i skolan sades bero på krisande föräldrar som inte kan ge barnen stöd. Hon argumenterade därför ett tidigt omhändertagande av 2-3 åriga barn till förskolan för att utveckla deras kognitiva förmågor. Om S vinner valet vet vi vad som ligger i pipelinen.

  Se en utmärkt film som berättar hur ADHD-barn skapas som medikaliserade zombies i en akademiserad skola som förmedlar inte bara tråkiga kunskaper utan också till viss mån värdelösa. Många barn saknar framtidsutsikter och varför ska de låtsaslära sig en massa kunskaper som de aldrig kommer att få användning av pga den designade prekariseringen världen över?:

  Changing education paradigm: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

  “The International Examinations Inquiry meetings 1931-1938”
  http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/8897614/a_conversation_between_charles_spareman.pdf

 • Bra research Thomas. Har du en länk också till Der Spiegel så sätter du/vi det i sten?

  Antar att du sökte dig vidare via denna artikel:

  “The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 February 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Russian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview: “ADHD is a prime example of a fictitious disease””

  http://www.worldpublicunion.org/2013-03-27-NEWS-inventor-of-adhd-says-adhd-is-a-fictitious-disease.html

 • Sådärja. Eisenberg sa aldrig “prime example of a fictious disease”. Tydligen ville han få fram att det enligt hans åsikt förekom en stor överdiagnostisering och att han önskade se mer grundligt utförda undersökningar/diagnostiseringar för att undvika överdiagnostisering. Han var framför allt orolig för överanvänd medicinering och det kan jag ju förstå och sympatisera med.

  Tydligen kommer denna webbskröna från en direktöversättning av artikeln i Der Spiegel via google translate.

  Hans bidrag inom psykiatrin är stora, men han räknas inte vara någon sorts fader av diagnosen ADHD. Kommer också från google translate. Kan rekommendera den engelska wikipediasidan för den som vill veta vem han verkligen var.

  Pwnage!

 • Skillnad på amfetamin och metanol? Miljönestorn Björn Gillberg arbetar med Värmlandsmetanol. Medan Christopher Gillberg är adhd-forskare som dömdes för tio år sedan för att förhindra en granskning av sin forskning.

 • Jan Björklund har gjort skolan tioårig. Nästa “naturliga” drag medför trappvis nedflyttning av förskoleåldern till 3-årsåldern för att på sikt uppfylla Unesco:s mål om en global förskola för 0-5-års ålder. Förskolans uppgift är att bli mer skolifierad dvs handla mer om allvar än lek. Den s k Educare-modellen innebär att rummen för lek och lärande ska designas som laboratorier. Undervisningen i våra förskolor utgår från samma läroplan som gäller för äldre skolbarn med stark inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Ett 80-årigt reformarbete håller på att närma sig målet.

  Barn har tidigt rekryterats för en expanderande vetenskapsmarknad. År 1766 skrevs en bästsäljare av John Newberry som träffande speglar den nutida synen på barn och deras lekar. Tom Telescope avbryter här de lilliputiska barnen i sina “tanklösa lekar” för att lära sig mer om astronomi, naturhistoria, lufttrycksexperiment och geografi. Dagens reformarbete med inkluderande naturvetenskapligt inriktade ämnen i förskolan kan således spåras 150 år tillbaka i tiden. Barn har således inget egenberättigande utan ska modelleras efter OECD:s kognitiva (o)resurser.

  Money makes the world go around. Uttrycket “nyttiga idioter” beskriver de som tror att de gör gott men som bara tjänar maktens syften. Behöver vi egentligen fler av dessa “idioter”? Peter Gates vågar ifrågasätta undervisningen i matematik som används för att stabilisera olika maktförhållanden i samhället. Matematiken ses som “naturlig” och “oberoende” av samhällsförhållanden men marginaliserar och stigmatiserar grupper av elever istället för att användas för motstånd och utmaning av fjättrande och ojämlika förhållanden. Matematiken innehåller också en världsbild som naturliggör rovdrift på naturen och som samtidigt osynliggör miljökonsekvenser.

  Pappersböcker är på stark tillbakagång i hem och i skolor. Mycket starka ekonomiska intressen opererar i bakgrunden för att vänja barnen tidigt vid en allt ökad digitaliserad värld. Omsättningen för spelbranschen rörande barns lärande i förskoleåldern uppskattas till USD 2.3 biljoner år 2017. Paddorna och strålningen har kommit för att stanna.
  Peter Gates: A study of the structure of the professional orientation of teachers of mathematics.

 • Sassersson – vi som följer Gillberg i egenskap av hans bidrag till forskningen gällande Neuropsykiatriska Funktionshinder och har uppfattningen att han inte fuskat är förmodligen fler än de som har uppfattningen att han har fuskat.

  Vilken forskare skulle förstöra sin forskning för att skydda sina patienter? Den som tar sekretess på allvar och har lovat de inblandade i studien att inget skulle föras vidare. Varför är det så svårt att förstå eller acceptera? Förmodligen för att du för en kamp mot diagnostieringar inom NPF.

  Vad gäller Leon Eisenberg – han är EN av ‘adhd-vetenskapens’ pionjärer. Jag måste kolla upp exakt var det där kommer ifrån och exakt vad det är han har sagt. För inte så länge sedan så har det dykt upp hänvisningar här till uttalanden gällande ADHD som varit helt utryckta från sitt sammanhang och gav en väldigt felvinklad bild av vad som var avsikten att förmedla från person ifråga.

  Ta gärna del av den forskningen som upptäckt den genetiska kopplingen till ADHD istället.

 • Vid en “Hearing om Pisa” i Göteborg i förra veckan poängterades att problemet beror på läroplanseffekter av Lp 094 dvs undervisningsideologiska förändringar med bl a trivialiserad undervisning i form av ökat självansvar med enskilt arbete istället för katederundervisning. Därutöver har elevgrupperna nivellerats vilket gjort att det inte finns några positiva rollmodeller inom grupperna. En annan viktig variabel är att antalet böcker i elevernas hem är i fallande i alla kategorier av elever.

  PISA är utvecklad av OECD i avsikt att ÖKA den ekonomiska utvecklingen i världen. PISA har sin grund i en intensiv utbildningspolitisk debatt som startade redan 1931 och som resulterade i ett intelligenstest för att sortera barns kognitiva förmågor. Därefter har ett stort antal olika tester gjorts för kunskapsmätningar, varav PISA är den senaste som mäter färdigheter; sammanhang och klurigheter. Equality som måtto har tappats bort längs vägen och ersatts av Quality. Utbildningen har också blivit alltmer politiserad.

  Anna Johansson (S) menade att elevmaterialet blivit allt sämre på alla nivåer från småskolan till universitetet, vilket speglar en samhällsutveckling med ekonomiska problem. Lågpresterande barn i skolan sades bero på krisande föräldrar som inte kan ge barnen stöd. Hon argumenterade därför ett tidigt omhändertagande av 2-3 åriga barn till förskolan för att utveckla deras kognitiva förmågor. Om S vinner valet vet vi vad som ligger i pipelinen.

  Se en utmärkt film som berättar hur ADHD-barn skapas som medikaliserade zombies i en akademiserad skola som förmedlar inte bara tråkiga kunskaper utan också till viss mån värdelösa. Många barn saknar framtidsutsikter och varför ska de låtsaslära sig en massa kunskaper som de aldrig kommer att få användning av pga den designade prekariseringen världen över?:

  Changing education paradigm: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

  “The International Examinations Inquiry meetings 1931-1938”
  http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/8897614/a_conversation_between_charles_spareman.pdf

 • Skillnad på amfetamin och metanol? Miljönestorn Björn Gillberg arbetar med Värmlandsmetanol. Medan Christopher Gillberg är adhd-forskare som dömdes för tio år sedan för att förhindra en granskning av sin forskning.

 • Sassersson – vi som följer Gillberg i egenskap av hans bidrag till forskningen gällande Neuropsykiatriska Funktionshinder och har uppfattningen att han inte fuskat är förmodligen fler än de som har uppfattningen att han har fuskat.

  Vilken forskare skulle förstöra sin forskning för att skydda sina patienter? Den som tar sekretess på allvar och har lovat de inblandade i studien att inget skulle föras vidare. Varför är det så svårt att förstå eller acceptera? Förmodligen för att du för en kamp mot diagnostieringar inom NPF.

  Vad gäller Leon Eisenberg – han är EN av ‘adhd-vetenskapens’ pionjärer. Jag måste kolla upp exakt var det där kommer ifrån och exakt vad det är han har sagt. För inte så länge sedan så har det dykt upp hänvisningar här till uttalanden gällande ADHD som varit helt utryckta från sitt sammanhang och gav en väldigt felvinklad bild av vad som var avsikten att förmedla från person ifråga.

  Ta gärna del av den forskningen som upptäckt den genetiska kopplingen till ADHD istället.

 • Men Lars väldigt många har uppfattningen att Gillberg förstörde all sin forskning eftersom den sannolikt var fusk. Vilken forskare skulle förstöra all sin forskning som skulle bevisa forskarens förträfflighet? För att skydda sina patienter? Knappast.

  Varför inte lyssna på Leon Eisenberg en av “ADHD-vetenskapens” grundare som vid 87 års ålder i en intervju kallade ADHD för ”a prime example of a fictitious disease”.

 • Men Lars väldigt många har uppfattningen att Gillberg förstörde all sin forskning eftersom den sannolikt var fusk. Vilken forskare skulle förstöra all sin forskning som skulle bevisa forskarens förträfflighet? För att skydda sina patienter? Knappast.

  Varför inte lyssna på Leon Eisenberg en av “ADHD-vetenskapens” grundare som vid 87 års ålder i en intervju kallade ADHD för “a prime example of a fictitious disease”.

 • svar till red.

  När det gäller Björn Gillberg och att han brände hela sin forsknings studie så ser jag det både med sorg och med glädje över detta.
  Sorg över att så mycket arbete förstördes och att detta arbete hade kunnat öka kunskapen om ADHD och underlättat för andra forskare.
  Idag har forskare i USA, England och Island visat att Gillberg var inne på helt rätt spår i sin forskning.

  Det man krävde var att Gillberg skulle lämna allt material även det sekretess belagda materialet om varje individ som ingick i studierna.

  Vi föräldrar fick garantier på att dessa privata intervjuer att journaler från vårdkliniker, skola, öppna psykvården, slutna psykvården, sociala myndigheter och polisregister att dessa aldrig skulle lämnas ut utanför forsknings laget.

  Vilket gjorde att vi godkände att alla journaler från dessa inrättningar även det sekretess belagda matrialet lämnades ut till Gillbergs forskning.

  Men man krävde även att dessa uppgifter skulle lämnas ut vilket Gillberg vägrade och han brände allt i hop i stället.

  Han höll sitt ord till oss föräldrar och det ska han ha all heder för.
  Även om det kostade honom och kliniken resultatet av åratals forsknings arbete.

  Nu vet jag inte med säkerhet om det var just denna studie som brändes som vi deltog i eller om det var i ngn annan av Gillbergs studier.

  Lars Mattsson

 • Vad Lipton och andra säger är att man inte ÄR sina gener.

  Dock, om man tar del av Lipton, så ser man att han som “alla andra” som kommer fram till något vettigt, når massa människor med sina “avslöjanden”, de ikläder sig ofta en mantel som ska verka andlig (David Icke är ett exempel). Men det blir egentligen mest New Age, vad gäller den biten.

  Jag har inte exakta ord från Lipton i minnet, men ungefär att man kan då själv styra sitt liv, ta kommandot… skapa en bättre värld – och han blir en av de där som slår sig samman med andra figurer i New Age och ska hålla kurser, som detta:

  The Science of Heart-Connected Living &
  the Creation of Heaven on Earth

  Special Events with Howard Martin and Bruce Lipton

  “Himlen på jorden…” hehe – alltså det klassiska kommunisttänket, eller alien…- urkroken för vilseedandet av människor, så han nyttjas då till att bli en faktor i det som Mariann ofta skriver om, transhumanism. Olika ord… men på vägen till ”övertagandet” av låga krafter av det som kallats mänskligt och ett mänskligt samhälle, så finns ord som humanism, kommunism, feminism – ismer som förmått folket att självmant korrumpera sig.

  Jorden är ingen himmel och kommer aldrig att vara det, utan är mer som en karantän, som vi ska återvända uppåt/till himlen från, genom att bättra oss. nu viil många sabba för andra genom ord som “tolerans” och “öppenhet”.

  Människor kan söka lite utrymme i det allt snabbare krympande utrymmet, med ”mediciner”, eller teknik. I grunden finns allt det bara för att förstöra mänskligheten, av de som vill ta över kropparna – dåliga väsen. De som en gång stoppat in DNA:t.

  Det med atomer i ett lager, passar så fint in i den övergång ”de” tror sig kunna åstadkomma. Men man vill alltid att folket ska ha förhoppningar i det, allt är upp och ned:

  Solceller baserade på graphene kan ersätta kiselbaserade solceller
  https://newsvoice.se/2014/01/23/solceller-baserade-pa-graphene-kan-ersatta-kiselbaserade-solceller/

 • Artikel författaren skriver att man började medicinera ADHD barn i Sverige 1995.
  Författaren Jan Myrdal berättar i sina memoarer om hur han som barn
  i slutet av 30 talet här i Sverige blev medicinerad med amfetamin för sin överaktivitet.

  Så Janne Larssons kunskap om ADHD och om medicineringen kan inte vara allt för stora.
  Enligt en doktors avhandling på Göteborgs Universitet så började man medicinera
  (MBD) överaktiva barn med amfetamin 1932 här i Sverige.
  1968 började man i stället använda Mentylfenidat ett liknande ämne men långsamverkande som inte gav ngt rus eller ngn kick som man får av amfetaminet
  Så man har medicinerat överaktiva barn i Sverige i 83 år.

  Lars Mattsson

 • Visst kan jag lämna referenser till alla denna forskning jag försökte skicka en lista på 20 referenser. Men det översteg max gränsen på 3000 ord.

  Så jag hoppas ni har förstålse att jag inte kan lägga in nästan tusen olika referenser här.
  Här kommer några referenser önskar ni alla referenser så kan jag maila er dessa vid intresse.

  alleles with attention-deficit hyperactivity disorder symptoms are moderated by
  platelet monoamine oxidase B activity. Psychiatr Genet. 2012 Feb;22(1):42-5..

  Biederman J, Monuteaux MC, Spencer T, Wilens TE, Faraone SV. Do stimulants protect against psychiatric disorders in youth with ADHD? A 10-year follow-up study. Pediatrics. 2009;124:71-8..

  Pfiffner LJ, Yee Mikami A, Huang-Pollock C, Easterlin B, Zalecki C, McBurnett K. A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioral treatment for ADHD, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.2007;46:1041-50.

  Fonagy P. et al. Journal of Child Psychology andPsychiatry 2009;50: 607-616.

  NICE clinical guideline 72: Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults.National Institute for Health and Clinical Excellence 2008.

  Får ni tillgång till rapporten från ESSHC-konferensen i Glasgow 2012 där 1700 ADHD forskare från hela världen samlades så finner ni precis allt som är värt att veta om ADHD.

  Det mesta av det jag skrivit i mina inlägg kan man finna källorna i social medicinsk tidskrift nr 3 2013.

  Lars Mattsson journalist med inriktning smahällsfrågor/funktionshinder .

 • svar till red.

  När det gäller Björn Gillberg och att han brände hela sin forsknings studie så ser jag det både med sorg och med glädje över detta.
  Sorg över att så mycket arbete förstördes och att detta arbete hade kunnat öka kunskapen om ADHD och underlättat för andra forskare.
  Idag har forskare i USA, England och Island visat att Gillberg var inne på helt rätt spår i sin forskning.

  Det man krävde var att Gillberg skulle lämna allt material även det sekretess belagda materialet om varje individ som ingick i studierna.

  Vi föräldrar fick garantier på att dessa privata intervjuer att journaler från vårdkliniker, skola, öppna psykvården, slutna psykvården, sociala myndigheter och polisregister att dessa aldrig skulle lämnas ut utanför forsknings laget.

  Vilket gjorde att vi godkände att alla journaler från dessa inrättningar även det sekretess belagda matrialet lämnades ut till Gillbergs forskning.

  Men man krävde även att dessa uppgifter skulle lämnas ut vilket Gillberg vägrade och han brände allt i hop i stället.

  Han höll sitt ord till oss föräldrar och det ska han ha all heder för.
  Även om det kostade honom och kliniken resultatet av åratals forsknings arbete.

  Nu vet jag inte med säkerhet om det var just denna studie som brändes som vi deltog i eller om det var i ngn annan av Gillbergs studier.

  Lars Mattsson

 • Vad Lipton och andra säger är att man inte ÄR sina gener.

  Dock, om man tar del av Lipton, så ser man att han som “alla andra” som kommer fram till något vettigt, når massa människor med sina “avslöjanden”, de ikläder sig ofta en mantel som ska verka andlig (David Icke är ett exempel). Men det blir egentligen mest New Age, vad gäller den biten.

  Jag har inte exakta ord från Lipton i minnet, men ungefär att man kan då själv styra sitt liv, ta kommandot… skapa en bättre värld – och han blir en av de där som slår sig samman med andra figurer i New Age och ska hålla kurser, som detta:

  The Science of Heart-Connected Living &
  the Creation of Heaven on Earth

  Special Events with Howard Martin and Bruce Lipton

  “Himlen på jorden…” hehe – alltså det klassiska kommunisttänket, eller alien…- urkroken för vilseedandet av människor, så han nyttjas då till att bli en faktor i det som Mariann ofta skriver om, transhumanism. Olika ord… men på vägen till “övertagandet” av låga krafter av det som kallats mänskligt och ett mänskligt samhälle, så finns ord som humanism, kommunism, feminism – ismer som förmått folket att självmant korrumpera sig.

  Jorden är ingen himmel och kommer aldrig att vara det, utan är mer som en karantän, som vi ska återvända uppåt/till himlen från, genom att bättra oss. nu viil många sabba för andra genom ord som “tolerans” och “öppenhet”.

  Människor kan söka lite utrymme i det allt snabbare krympande utrymmet, med “mediciner”, eller teknik. I grunden finns allt det bara för att förstöra mänskligheten, av de som vill ta över kropparna – dåliga väsen. De som en gång stoppat in DNA:t.

  Det med atomer i ett lager, passar så fint in i den övergång “de” tror sig kunna åstadkomma. Men man vill alltid att folket ska ha förhoppningar i det, allt är upp och ned:

  Solceller baserade på graphene kan ersätta kiselbaserade solceller
  https://newsvoice.se/2014/01/23/solceller-baserade-pa-graphene-kan-ersatta-kiselbaserade-solceller/

 • Ville skriva ett svar till Lars Matsson men när jag skickade den så bestämde filter systemet att det är spam så allt försvann och nu orkar jag inte att skriva detta på nytt igen. Så jag drar mig undan från denna diskussion.

 • Utöver medicinerings vara eller icke vara vad gäller ADHD så är ADHD-debeatterandet en ickefråga i relation till dess status som tillstånd. Det spelar ingen roll om vi slänger oss med uttryck som “naturliga variationer i utvecklingen och i personlighetsgrad” när det gäller de faktiska och existerande problem som människor med diagnosen upplever och har i vårt samhälle av idag vare sig det gäller familj, arbete, skola eller alla dessa och 22 miljoner områden till.

  Min utvecklingsgrad är det inget fel på, med största sannolikhet. För allt vad jag vet skulle vi med ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd vara ‘homo horiblis sapiens sapiens’ (människan som är förskräckt över att hon vet vad hon vet???), nästa uppgradering i människans evolution eller kanske en ny förgrening som kommer utvecklas vid sidan av alla normaaaaaaaala människor.

  Äh, let’s face it. I det långa loppet kommer vi ta över och fortplanta bort er andra. Det enda skydd ni har är att medicinera oss. Mwoahahaha!

  Larviga skämt åsido, problemen existerar oavsett vad vi tillskriver diagnosens orsak vara. Diagnosen existerar, den är symtombaserad och inte medicinsk vilket aldrig varit någon hemlighet som sedermera avslöjats oavsett vad rätt många individer på newsvoice verkar tro. Den är inte medicinsk ännu kan tilläggas eftersom vi är en fysisk orsak på spåren. Men det spelar heller ingen roll eftersom det är fel på hela skolmedicinen och inte bara psykiatrin. Det enda som är ok är s.k alternativa behandlingsmetoder (och i viss mån kirurgi har jag lärt mig att förstå på newsvoice).

  Lösningen är att förändra samhället så att vi orkidéer också får ta plats som de vi är och därmed slippa medicinera för att kunna fungera såsom alla maskrosor. Det känns som att förändring efterfrågas även på newsvoice så där är vi kanske överens. Men vi skiljer oss i att jag inte anser det vara befogat att ifrågasätta diagnosen och marginalisera problemen som människorna bakom diagnosen upplever. Att göra så stigmatiserar denna grupp av människor på ett mycket värre sätt än vad psykiatrin gör, är min åsikt.

  Men ja, jag köper all oro kring medicinering. Jag litar inte heller på läkemedelsbolag och hemliga avtal mellan statliga verk och dessa bolag osv etc etc.

  Vad gäller DAMP. Diagnosen ansågs inte ha något existensberättigande. DAMPARNA försvann inte, de existerar och majoriteten har väl diagnoserna ADHD och/eller Aspergers Syndrom. Eller inte. Aspergers Syndrom har gått samma väg som DAMP. Den anses inte vara tillräckligt väsenskild från övriga autismdiagnoser. Aspiesarna har inte heller försvunnit. De lever vidare med benämningen Autismspektrumtillstånd.

 • Artikel författaren skriver att man började medicinera ADHD barn i Sverige 1995.
  Författaren Jan Myrdal berättar i sina memoarer om hur han som barn
  i slutet av 30 talet här i Sverige blev medicinerad med amfetamin för sin överaktivitet.

  Så Janne Larssons kunskap om ADHD och om medicineringen kan inte vara allt för stora.
  Enligt en doktors avhandling på Göteborgs Universitet så började man medicinera
  (MBD) överaktiva barn med amfetamin 1932 här i Sverige.
  1968 började man i stället använda Mentylfenidat ett liknande ämne men långsamverkande som inte gav ngt rus eller ngn kick som man får av amfetaminet
  Så man har medicinerat överaktiva barn i Sverige i 83 år.

  Lars Mattsson

 • Red,

  Efter detta inlägg ska jag sluta tjata om scientologpubliceringen. Något livsåskådningsformulär tycker jag inte man ska behöva fylla i. Dock har jag svårt att förstå vad du menade när du skrev: ”Jag känner att det är dags att markera att NewsVoice aldrig kommer bli en kanal för scientologi, högerextremism, antisemitism, smygrasism eller annat skadligt extremt. Kalla det moralcensur om du vill.” Uppenbarligen får ju företrädare för scientologerna fortfarande vika ut sig om en central del av deras ideologi, den antipsykiatriska propagandan. L Ron Hubbard gjorde ju antipsykiatrin till en central del antagligen på grund av personligt agg efter att själv diagnosticerats av den samt att de var en konkurrent till hans egna pseudovetenskapliga själsliga behandlingar. Skulle du låta företrädare för någon av de andra idésystemen du markerade mot vika ut sig på samma sätt om någon central del av deras ideologi?

 • Visst kan jag lämna referenser till alla denna forskning jag försökte skicka en lista på 20 referenser. Men det översteg max gränsen på 3000 ord.

  Så jag hoppas ni har förstålse att jag inte kan lägga in nästan tusen olika referenser här.
  Här kommer några referenser önskar ni alla referenser så kan jag maila er dessa vid intresse.

  alleles with attention-deficit hyperactivity disorder symptoms are moderated by
  platelet monoamine oxidase B activity. Psychiatr Genet. 2012 Feb;22(1):42-5..

  Biederman J, Monuteaux MC, Spencer T, Wilens TE, Faraone SV. Do stimulants protect against psychiatric disorders in youth with ADHD? A 10-year follow-up study. Pediatrics. 2009;124:71-8..

  Pfiffner LJ, Yee Mikami A, Huang-Pollock C, Easterlin B, Zalecki C, McBurnett K. A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioral treatment for ADHD, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.2007;46:1041-50.

  Fonagy P. et al. Journal of Child Psychology andPsychiatry 2009;50: 607-616.

  NICE clinical guideline 72: Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults.National Institute for Health and Clinical Excellence 2008.

  Får ni tillgång till rapporten från ESSHC-konferensen i Glasgow 2012 där 1700 ADHD forskare från hela världen samlades så finner ni precis allt som är värt att veta om ADHD.

  Det mesta av det jag skrivit i mina inlägg kan man finna källorna i social medicinsk tidskrift nr 3 2013.

  Lars Mattsson journalist med inriktning smahällsfrågor/funktionshinder .

 • Ovan gjorde jag en kommentar där jag skrev “Kunde inte sagt det bättre själv”.
  Tyvärr kom denna in på fel plats. Den syftade på Thomas Arvidsson sakliga kommentar.
  Inte som det nu ser ut som, kommentaren om scientologi som a) inte har med ämnet att göra och b) tjänar att, enligt den strategi som används av psykiatrin när man möts av kritik – att föra bort diskussionen från sakfrågan.

  Till dom som pratar om att ADHD är en “vetenskaplig diagnos”.

  Jag är ledsen att behöva säga det men…ni är förda bakom ljuset.
  Bl a med hjälp av studier som ska bevisa det en eller andra men som när man ser efter saknar relevans. Hela denna diagnos, som en av “uppfinnarna” till den vid sin dödsbädd själv erkände var en gigantisk bluff är inte en sjukdom i sig. Det är en s k “slasktrattsdiagnos”. Symtomen existerar förstås var för sig och självklart vill man hjälpa dom som upplever besvären. Men genom att klumpa ihop dessa symtom och i sammanhanget pratat om diffusa “störningar” och “kemiska obalanser” som man påstår sig “rätta till” med narkotiska preparat ÄR ett svindleri av enorma mått.
  Det finns en uppsjö av anledningar som orsakar dessa symtom och dessa KAN hittas och behandlas för att göra den drabbade frisk. Men istället går man på linjen att med giftiga kemikalier dämpa symtomen. Att många blir sjuka, får hjärtproblem och dör av dessa ignoreras totalt. Det är en ekonomisk succé utan lika detta svindleri.

  Jag önskar att även dom som uppenbarligen mår bättre av dessa preparat fick sanna fakta, blev ordentligt utredda – vilket kan betyda att man ska göra upp till 200 tester för att finna vad som behöver korrigeras – så att detta görs utan biverkningar och förkortade liv.

 • Jahapp. Jag skrev tydligen ett för långt inlägg som försvann i tomheten. Det var ju tråkigt. Det var både bra och roligt.

  Ni vet ju ändå var jag står någonstans så det kvittar väl 🙂

 • Ville skriva ett svar till Lars Matsson men när jag skickade den så bestämde filter systemet att det är spam så allt försvann och nu orkar jag inte att skriva detta på nytt igen. Så jag drar mig undan från denna diskussion.

 • Utöver medicinerings vara eller icke vara vad gäller ADHD så är ADHD-debeatterandet en ickefråga i relation till dess status som tillstånd. Det spelar ingen roll om vi slänger oss med uttryck som “naturliga variationer i utvecklingen och i personlighetsgrad” när det gäller de faktiska och existerande problem som människor med diagnosen upplever och har i vårt samhälle av idag vare sig det gäller familj, arbete, skola eller alla dessa och 22 miljoner områden till.

  Min utvecklingsgrad är det inget fel på, med största sannolikhet. För allt vad jag vet skulle vi med ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd vara ‘homo horiblis sapiens sapiens’ (människan som är förskräckt över att hon vet vad hon vet???), nästa uppgradering i människans evolution eller kanske en ny förgrening som kommer utvecklas vid sidan av alla normaaaaaaaala människor.

  Äh, let’s face it. I det långa loppet kommer vi ta över och fortplanta bort er andra. Det enda skydd ni har är att medicinera oss. Mwoahahaha!

  Larviga skämt åsido, problemen existerar oavsett vad vi tillskriver diagnosens orsak vara. Diagnosen existerar, den är symtombaserad och inte medicinsk vilket aldrig varit någon hemlighet som sedermera avslöjats oavsett vad rätt många individer på newsvoice verkar tro. Den är inte medicinsk ännu kan tilläggas eftersom vi är en fysisk orsak på spåren. Men det spelar heller ingen roll eftersom det är fel på hela skolmedicinen och inte bara psykiatrin. Det enda som är ok är s.k alternativa behandlingsmetoder (och i viss mån kirurgi har jag lärt mig att förstå på newsvoice).

  Lösningen är att förändra samhället så att vi orkidéer också får ta plats som de vi är och därmed slippa medicinera för att kunna fungera såsom alla maskrosor. Det känns som att förändring efterfrågas även på newsvoice så där är vi kanske överens. Men vi skiljer oss i att jag inte anser det vara befogat att ifrågasätta diagnosen och marginalisera problemen som människorna bakom diagnosen upplever. Att göra så stigmatiserar denna grupp av människor på ett mycket värre sätt än vad psykiatrin gör, är min åsikt.

  Men ja, jag köper all oro kring medicinering. Jag litar inte heller på läkemedelsbolag och hemliga avtal mellan statliga verk och dessa bolag osv etc etc.

  Vad gäller DAMP. Diagnosen ansågs inte ha något existensberättigande. DAMPARNA försvann inte, de existerar och majoriteten har väl diagnoserna ADHD och/eller Aspergers Syndrom. Eller inte. Aspergers Syndrom har gått samma väg som DAMP. Den anses inte vara tillräckligt väsenskild från övriga autismdiagnoser. Aspiesarna har inte heller försvunnit. De lever vidare med benämningen Autismspektrumtillstånd.

 • Lars det räcker inte med att försöka lista 1000-tals påstådda referenser som du inte ger källor till.

  ADHD-medicinering är en etablerad industri. Därmed finns i princip obegränsade summor av pengar som kan genera vilka eftersträvansvärda “forskningsresultat” som önskas. De mindre gynnsamma resultaten kommer ändå aldrig publiceras.

  Att forskningen är köpt är dagens realitet. Kaliber (P1) avslöjade 2006 med reportaget “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?” hur industrin styr forskningsresultaten. Idag 8 år senare har högst sannolikt det blivit värre.

  När dessutom ADHD-industrin kopplas samman med den gentekniska industrin kopplas två miljardindustrier med överlappande intressen samman genom betald forskning som ger de resultat som önskas.

  Leon Eisenberg en av “ADHD-vetenskapens” grundare sa vid 87 års ålder i en intervju: ”ADHD is a prime example of a fictitious disease”.

  Uppdrag Granskning beskrev hur den svenska DAMP/ADHD-forskaren Gillberg förstörde all forskning på 100 000 sidor när en forskare ville kontrollera den. Gillberg dömdes och förlorade i alla instanser när han överklagade ända upp i Europadomstolen.

  Mer att läsa:

  Läkemedelsverkets hemliga Ritalinmöte med läkemedelsbolaget Novartis

  Barnmedicinering är läkemedelsbolagens nya stora marknad

  SvD: Läge att hissa varningsflaggor (ADHD)

 • Red,

  Efter detta inlägg ska jag sluta tjata om scientologpubliceringen. Något livsåskådningsformulär tycker jag inte man ska behöva fylla i. Dock har jag svårt att förstå vad du menade när du skrev: “Jag känner att det är dags att markera att NewsVoice aldrig kommer bli en kanal för scientologi, högerextremism, antisemitism, smygrasism eller annat skadligt extremt. Kalla det moralcensur om du vill.” Uppenbarligen får ju företrädare för scientologerna fortfarande vika ut sig om en central del av deras ideologi, den antipsykiatriska propagandan. L Ron Hubbard gjorde ju antipsykiatrin till en central del antagligen på grund av personligt agg efter att själv diagnosticerats av den samt att de var en konkurrent till hans egna pseudovetenskapliga själsliga behandlingar. Skulle du låta företrädare för någon av de andra idésystemen du markerade mot vika ut sig på samma sätt om någon central del av deras ideologi?

 • Ovan gjorde jag en kommentar där jag skrev “Kunde inte sagt det bättre själv”.
  Tyvärr kom denna in på fel plats. Den syftade på Thomas Arvidsson sakliga kommentar.
  Inte som det nu ser ut som, kommentaren om scientologi som a) inte har med ämnet att göra och b) tjänar att, enligt den strategi som används av psykiatrin när man möts av kritik – att föra bort diskussionen från sakfrågan.

  Till dom som pratar om att ADHD är en “vetenskaplig diagnos”.

  Jag är ledsen att behöva säga det men…ni är förda bakom ljuset.
  Bl a med hjälp av studier som ska bevisa det en eller andra men som när man ser efter saknar relevans. Hela denna diagnos, som en av “uppfinnarna” till den vid sin dödsbädd själv erkände var en gigantisk bluff är inte en sjukdom i sig. Det är en s k “slasktrattsdiagnos”. Symtomen existerar förstås var för sig och självklart vill man hjälpa dom som upplever besvären. Men genom att klumpa ihop dessa symtom och i sammanhanget pratat om diffusa “störningar” och “kemiska obalanser” som man påstår sig “rätta till” med narkotiska preparat ÄR ett svindleri av enorma mått.
  Det finns en uppsjö av anledningar som orsakar dessa symtom och dessa KAN hittas och behandlas för att göra den drabbade frisk. Men istället går man på linjen att med giftiga kemikalier dämpa symtomen. Att många blir sjuka, får hjärtproblem och dör av dessa ignoreras totalt. Det är en ekonomisk succé utan lika detta svindleri.

  Jag önskar att även dom som uppenbarligen mår bättre av dessa preparat fick sanna fakta, blev ordentligt utredda – vilket kan betyda att man ska göra upp till 200 tester för att finna vad som behöver korrigeras – så att detta görs utan biverkningar och förkortade liv.

 • Jahapp. Jag skrev tydligen ett för långt inlägg som försvann i tomheten. Det var ju tråkigt. Det var både bra och roligt.

  Ni vet ju ändå var jag står någonstans så det kvittar väl 🙂

 • Lars det räcker inte med att försöka lista 1000-tals påstådda referenser som du inte ger källor till.

  ADHD-medicinering är en etablerad industri. Därmed finns i princip obegränsade summor av pengar som kan genera vilka eftersträvansvärda “forskningsresultat” som önskas. De mindre gynnsamma resultaten kommer ändå aldrig publiceras.

  Att forskningen är köpt är dagens realitet. Kaliber (P1) avslöjade 2006 med reportaget “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?” hur industrin styr forskningsresultaten. Idag 8 år senare har högst sannolikt det blivit värre.

  När dessutom ADHD-industrin kopplas samman med den gentekniska industrin kopplas två miljardindustrier med överlappande intressen samman genom betald forskning som ger de resultat som önskas.

  Leon Eisenberg en av “ADHD-vetenskapens” grundare sa vid 87 års ålder i en intervju: “ADHD is a prime example of a fictitious disease”.

  Uppdrag Granskning beskrev hur den svenska DAMP/ADHD-forskaren Gillberg förstörde all forskning på 100 000 sidor när en forskare ville kontrollera den. Gillberg dömdes och förlorade i alla instanser när han överklagade ända upp i Europadomstolen.

  Mer att läsa:

  Läkemedelsverkets hemliga Ritalinmöte med läkemedelsbolaget Novartis

  Barnmedicinering är läkemedelsbolagens nya stora marknad

  SvD: Läge att hissa varningsflaggor (ADHD)

 • Ivan Björn jag kan rekommendera dig och även Janne Larsson att läsa Social medicinsk tidsskrift nr 3 2013 om ni inte läst denna tidigare.
  Men jag tror knappast det när jag läser artikeln eller ditt inlägg.
  Det är ett special nummer på 500 sidor om ADHD och dess socialmedicinska konsekvenser.
  Räcker inte detta kan jag maila dig närmare tusen referenser om de senaste årens forsknings resultat om ADHD från olika delar av världen.
  Det finns även i dag flera oberoende forsknings studier som visar att vi med ADHD har en medfödd förändring på kromsom 16 liknande den förändring de med diagnosen Autism har på kromsom 18.
  Den största studien är den som är gjord i Reykjavik där 30 000 personer ingick i studien.
  Även världens största DNA bibliotek i USA bekräftar dessa resultat från deras DNA register att väldigt många med denna kromosom avvikelse har diagnosen ADHD.

  Däremot kan jag hålla med dig om nivån på diskussionen är sorglig.

  Man ska inte kasta sten i glashus.

  Lars Mattsson

 • Jonas K. NewsVoice är inte kanal för scientologerna. Tänk om jag som redaktör skulle ta hänsyn till varje skribents världsåskådning eller om de som skrivit skulle ha begått ett trafikbrott, för det är väl ungefär samma sak (humor).

  I din värld måste kanske alla som skriver artiklar först fylla i ett världsåskådningsformulär innan de godkänns.

  Nej, en sådan åsiktspolis är jag inte.

 • @ Thomas Arvidsson

  Jag följer kommentarer här och det är sorgligt, när man ser på vilken nivå det diskuteras och det du skriver är fantastiskt formulerad.

  Jag försöker att förstå de som skriver att de är hjälpta av diagnosen ADHD och medicineringen.

  Min synvinkel ser ut så här:

  Livet är något som skapas varje sekund och det i så många olika nyanser och mångfald som möjligt. Därför skulle man kunna påstå att allt beteende är normalt så länge det inte skadar andra.

  Samhället fungerar inte så. Samhället är byggd på människors föreställningar, förväntningar och deras ramar om hur man ska vara, eller hur man ska bete sig. För att förstärka dessa ramar har man uppfunnit skola och massa regler som en människa ska rätta sig efter. Regler som inte behövs egentligen, därför att det räcker med en enda regel och det är “Att uppträda hyggligt även om ingen ser på”

  När samhälle försöker kontrollera livet och livets olika uttryck genom att trycka in livet i skolbänkar, tvinga livet att ta in en massa information som visar sig mer och mer som en manipulerad och osann bild av verkligheten, vad är det man kan förvänta sig då? Är det så konstigt att livet, eller livfulla ungdomar inte vill sitta still och passa in i mallen?

  Då förfasar sig den vuxna anpassade världen över att det inte är som det har blivit för, ungdomar är sådana eller sådana…. och den vuxna världen förstår inte hur det kunde ha blivit så här.

  Föräldrar till “problembarn” blir frustrerade och lösningen är att få en diagnos!

  Omgivningen reagerar fördomsfullt vilket ouppfostrad barn man har och vilken lättnadens suck att kunna säga till omgivningen att “Mitt barn har ADHD”

  Stackars förälder tänker omgivningen och nu när man har namngivit och satt etikett på problemet så blir det lättare att leva.

  Det ironiska är att diagnostisera, namnge och etikettera, är det som kväver LIVET och dess mångfald. Och cirkeln är sluten.

 • Ivan Björn jag kan rekommendera dig och även Janne Larsson att läsa Social medicinsk tidsskrift nr 3 2013 om ni inte läst denna tidigare.
  Men jag tror knappast det när jag läser artikeln eller ditt inlägg.
  Det är ett special nummer på 500 sidor om ADHD och dess socialmedicinska konsekvenser.
  Räcker inte detta kan jag maila dig närmare tusen referenser om de senaste årens forsknings resultat om ADHD från olika delar av världen.
  Det finns även i dag flera oberoende forsknings studier som visar att vi med ADHD har en medfödd förändring på kromsom 16 liknande den förändring de med diagnosen Autism har på kromsom 18.
  Den största studien är den som är gjord i Reykjavik där 30 000 personer ingick i studien.
  Även världens största DNA bibliotek i USA bekräftar dessa resultat från deras DNA register att väldigt många med denna kromosom avvikelse har diagnosen ADHD.

  Däremot kan jag hålla med dig om nivån på diskussionen är sorglig.

  Man ska inte kasta sten i glashus.

  Lars Mattsson

 • Anna Böhlmark,

  Men är det inte lite dåligt att mindre än 24 timmar efter att man proklamerat att Newsvoice inte ska vara en kanal för scientologerna så är det just det man är. Att scientologen Janne Larsson får vika ut sig i nätpublikationen om en av den scientologiska ideologins centrala delar, antipsykiatripropagandan, kan ju inte sägas vara något annat än att vara kanal åt scientologerna.

 • Janne Larsson har gjort oerhört mycket för att bland annat uppmärksamma den bristfälliga dokumentation och forskning som finns bakom många godkännanden av framför allt psykofarmaka hos Läkemedelsverket. Hans arbeten är mycket professionella och välgrundade med fullständiga referenser och hänvisningar till varje fakta han presenterar.

  Janne Larsson har bara gjort det varje svensk har rätt att göra, att begära ut offentliga handlingar. Läkemedelsverket och andra myndigheter har vägrat lämna ut handlingarna (givetvis eftersom de är väl medvetna vilka brister de innehåller) och konstruerat diverse märkliga skäl till varför de inte kan lämnas ut. Janne har då gjort vad jag också hade gjort i det läget, gått vidare till domstol för att få ut handlingarna. Domstolarna har i samtliga fall gått på Janne Larssons linje och beordrat att handlingarna skall lämnas ut. Det har då visat sig att underlaget var av precis så dålig kvalitet och så bristande som Janne Larsson misstänkte. Detta har han sedan publicerat dels på sin hemsida och dels i pressen.

  Detta är vad han har gjort. För detta kastar sig vargarna över honom och förtalar och förnedrar honom på det grövsta sätt. Han bemöts inte med någon konstruktiv kritik (vilket ju heller inte går eftersom han har rätt) utan istället tillgriper man alla tänkbara medel för att förnedra, misstänkliggöra, smutskasta och komma med de best bisarra anklagelser om att han är en “forskningssabotör”, att han förstört seriösa forskningsprojekt, att han skulle ha orsakat myndigheter och företag miljontals kronor i extra kostnader och förstört forskningsanslag därför att forskarna har fått ägna sin tid åt att serva Janne Larsson med dokument i stället för att ägna sig åt forskning. Dessutom har man hyrt in frilansande “vetenskapsjournalister” som anlitats för att smutskasta Janne Larsson och hans arbete i i facktidningar inom läkemedel och sjukvård. Givetvis beskylls han också för att vara scientolog och anti-psykiatrisk. Huruvida Janne Larsson är scientolog eller inte vet jag inte och bryr mig inte heller. Jag har bedömt Janne Larsson utifrån hans arbete inte vilken religion han eventuellt har.

  Janne Larsson skall inte ha kritik för sitt arbete – han skall ha vår stora uppskattning och gärna en medalj.

 • Det är även så mycket fakta fel i denna artikel så jag vill göra ett flertal rättelser här.
  Man började att diagnosera överaktiva barn i mitten av 1800 talet men med olika diagnos namn i olika länder.
  1902 kom den internationella diagnosen på överaktiva barn som då hette MBD och diagnosen har haft 5 olika namn under 1900 talet och det har hetat MBD vid två olika tidsperioder.
  1932 började man medicinera överaktiva barn med amfetamin.
  Beroende på att man upptäckt att överaktiva barn med astma blev lugnare och fick lättare att koncentrera sig när de tog sin astma medicin.
  På den tiden medicinerade man även astma med amfetamin och amfetamin användes första gången som läkemedel 1880.
  Så långt i från något nytt läkemedel inom läkemedels industrin.
  Man medicinerade överaktiva barn med amfetamin till slutet av 1960 talet då man i stället började medicinera med Mentylfenidat som fortfarande i dag är den vanligaste medicineringen.
  Det är inte heller Sverige som har den högsta ökningen av ADHD diagnoser utan det är Norge som har den högsta ökningen.
  Tendensen är exakt likadan i övriga världen av högst naturliga orsaker.

  I Norge fanns det år 2000. 60 st barnpsykologer i hela landet och ytterst få ADHD utredningar gjordes och i Norge skrev man då ut ADHD medicin för 4 miljoner kronor.
  10 år senare 2010 fanns det 230 st barnpsykologer i Norge och i samma takt man ökade personalen inom barnpsykiatrin ökade även diagnoserna för man kunde göra fler utredningar och 2010 skrev man ut ADHD medicinering för 186 miljoner kronor i Norge.

  Man kan se precis samma tendens i alla länder i dag att när man idag har fått mer barnpsykologer och utbildad personal inom barnpsykiatrin så har även resurserna ökat och fler diagnoser har kunnat fastställas.
  Det är inga konstigheter alls i detta så ökningen av diagnoser beror till stor del på den ökade resurs utvecklingen inom Barnpsykiatrin.

  Inte på att fler barn idag får ADHD utan att fler barn får hjälpen idag.
  Det som är rätt i artikeln är att ADHD inte är en sjukdom utan att det är ett funktionshinder Kan även tillägga att vi med ADHD har en förändring på kromsom16.
  De med Autism har en liknande förändring på kromosom 18 och inte tusan frågar sätter man diagnosen Autism men diagnosen ADHD den ifrågasätter man tråkigt men sant.

  Lars Mattsson

  • Mycket bra skrivit! Artikeln är ju rena skämtet, liksom många av kommentarerna. Det finns ju visst medicinska skäl till ADHD. Orsakerna är neurobiologiska. Genom skanning av hjärnan kan man se skillnader i hjärnans utveckling hos personer med ADHD. Vissa delar av hjärnan är 3-5 % mindre hos personer med ADHD än hos andra i samma ålder, och också mycket mindre aktiva. Med hjälp av mediciner kan nivåerna i hjärnan balanseras, vilket gör att man sedan kan fungera normalt. Ett lugn sprider sig i kroppen och man kan äntligen koncentrera sig på någonting!

   Medicin har hjälpt många människor och kan vara skillnaden mellan att få behålla ett arbete och gå arbetslös. Skulle medicin upphöra att ges ut skulle det vara förödande!

 • Jonas K. NewsVoice är inte kanal för scientologerna. Tänk om jag som redaktör skulle ta hänsyn till varje skribents världsåskådning eller om de som skrivit skulle ha begått ett trafikbrott, för det är väl ungefär samma sak (humor).

  I din värld måste kanske alla som skriver artiklar först fylla i ett världsåskådningsformulär innan de godkänns.

  Nej, en sådan åsiktspolis är jag inte.

 • Jag själv har också ADHD och blev 1967 avvisad från skolan i 1a klass eftersom jag var rastlös, kunde inte sitta stilla och pratade för mycket så jag ansågs jag vara skolomogen och var inte längre välkommen utan fick vänta ytterligare ett år för att böra om igen. Inte fungerade det bättre då.
  När skolan reagerade på att jag var trött och okoncentrerad så skrev skolläkaren ut sömntabletter till mig.
  När jag var 12 år började jag självmedicinera med alkohol och när jag var 13 år så blev det narkotika för första gången. 22 år gammal vaknade jag i häktet och efter det lämnade jag mitt drog missbruk.

  Under alla år har jag haft svåra sömnproblem redan på BB reagerade personalen att jag inte sov som andra bebisar.
  Under mitt vuxna liv kunde det gå 2 -3 dygn utan att jag sov överhuvudtaget läkarna hade ingen förklaring utan skrev bara ut mer och mer sömntabletter som jag inte heller sov på men beroende på det blev jag.
  Efter avgiftning så har det provats en rad olika alternativ men inget som hjälpt. Har haft åtskilliga sjukskrivningar genom åren för utbrändhet
  47 år gammal fick jag min ADHD diagnos och jag fick börja medicinera med ADHD medicin.
  För första gången i mitt liv så fungerade min sömn någorlunda.
  I dag är jag 53 år jag kan inte längre arbeta som egen företagare som jag gjort i många år.
  Jag har fått bestående hjärnskador på grund av min sömnbrist.
  Mitt närminne är i dag extremt dåligt och jag är i dag beroende av hemhjälp för att klara min vardag.

  Enligt läkarna hade jag inte haft dessa svåra problem om jag fått rätt hjälp och rätt medicinering redan när jag var barn.

  Vad enbart jag har kostat samhället genom åren vågar jag inte ens tänka på och kostnaderna lär bli ännu högre eftersom jag redan 53 år gammal behöver hemhjälp för att klara mig.
  Så tyvärr är kunskapen om att leva med ADHD och på medicinernas positiva effekt skrämmande dåliga överlag hos merparten i vårt samhälle i dag.
  Lars Mattsson

 • Jag blir så arg och ledsen när jag läser det här och om den okunskapen som finns om ADHD och om effekterna av denna medicinering.
  Min son blev remiterad för en utredning för ADHD när distriktssköterskan slog larm vid 4 års kontrollen och det tog över 5 år innan en utredning gjordes. Trots förskola, skolan, skolhälsovård, barnkliniken och vi föräldrar mm bönade o bad om hjälp så blev det nej till en utredning.
  Det Var först när sociala myndigheter skrev in sonen inom LSS som BUP sa ja till en utredning för ADHD.
  När han var 11 år hamnade sonen på en Resurs skola för stökiga barn som den vanliga skolan inte kunde hantera.
  På denna Resurs skola var det 10 elever av dessa 10 var det 2 elever som hade diagnos och fick en medicinering för sin ADHD.
  De andra åtta fick aldrig göra ngn ADHD utredning trots föräldrar och skolans ansträngningar att få en utredning gjord för fruktansvärt svårt att få göra en ADHD utredning och långa köer för denna utredning.
  Sonen och den andra eleven som fick diagnos och medicinering gick ur grundskola och Gymnasiet och har gått hyffsat bar för dessa två elever.
  Hur gick det för de andra då som aldrig fick någon diagnos eller medicinering frågade jag sonen för ett tag sedan.
  Jo fem av dessa åtta sitter i dag på olika kriminalvårds anstalter 1 av dem andra lever under vittnes skydd och skyddad identitet och de 2 andra är försvunna.
  Detta är en årskull på 10 överaktiva barn och tyvärr gick det bara bra för de 2 eleverna som fick ADHD medicin.
  Detta är en skrämmande statistik.
  Vid en forsknings studie vid Norrtälje anstalten visade det sig vid ADHD utredningen att 75% av internerna hade ADHD. Alla dessa fick ADHD medicinering.
  Efter 5 veckor sjunk våldet på anstalten till 0% droganvändandet gick ner radikalt på anstalten och återfallsfrekvensen sjönk med 30%.
  Samhällsekonomiskt räknade man ut om dessa interner redan som barn hade fått rätt hjälp, stöd och medicinering så hade samhället sparat 800 miljoner kronor.
  Skulle man då räkna på alla anstalter i Sverige så rör det sig om miljard belopp.
  Räknar man sedan det mänskliga lidandet hos både interner och brottsoffer så är det otroligt viktigt att denna hjälp med b.la medicinering sker.

  Lars Mattsson

 • @ Thomas Arvidsson

  Jag följer kommentarer här och det är sorgligt, när man ser på vilken nivå det diskuteras och det du skriver är fantastiskt formulerad.

  Jag försöker att förstå de som skriver att de är hjälpta av diagnosen ADHD och medicineringen.

  Min synvinkel ser ut så här:

  Livet är något som skapas varje sekund och det i så många olika nyanser och mångfald som möjligt. Därför skulle man kunna påstå att allt beteende är normalt så länge det inte skadar andra.

  Samhället fungerar inte så. Samhället är byggd på människors föreställningar, förväntningar och deras ramar om hur man ska vara, eller hur man ska bete sig. För att förstärka dessa ramar har man uppfunnit skola och massa regler som en människa ska rätta sig efter. Regler som inte behövs egentligen, därför att det räcker med en enda regel och det är “Att uppträda hyggligt även om ingen ser på”

  När samhälle försöker kontrollera livet och livets olika uttryck genom att trycka in livet i skolbänkar, tvinga livet att ta in en massa information som visar sig mer och mer som en manipulerad och osann bild av verkligheten, vad är det man kan förvänta sig då? Är det så konstigt att livet, eller livfulla ungdomar inte vill sitta still och passa in i mallen?

  Då förfasar sig den vuxna anpassade världen över att det inte är som det har blivit för, ungdomar är sådana eller sådana…. och den vuxna världen förstår inte hur det kunde ha blivit så här.

  Föräldrar till “problembarn” blir frustrerade och lösningen är att få en diagnos!

  Omgivningen reagerar fördomsfullt vilket ouppfostrad barn man har och vilken lättnadens suck att kunna säga till omgivningen att “Mitt barn har ADHD”

  Stackars förälder tänker omgivningen och nu när man har namngivit och satt etikett på problemet så blir det lättare att leva.

  Det ironiska är att diagnostisera, namnge och etikettera, är det som kväver LIVET och dess mångfald. Och cirkeln är sluten.

 • Anna Böhlmark,

  Men är det inte lite dåligt att mindre än 24 timmar efter att man proklamerat att Newsvoice inte ska vara en kanal för scientologerna så är det just det man är. Att scientologen Janne Larsson får vika ut sig i nätpublikationen om en av den scientologiska ideologins centrala delar, antipsykiatripropagandan, kan ju inte sägas vara något annat än att vara kanal åt scientologerna.

 • Janne Larsson har gjort oerhört mycket för att bland annat uppmärksamma den bristfälliga dokumentation och forskning som finns bakom många godkännanden av framför allt psykofarmaka hos Läkemedelsverket. Hans arbeten är mycket professionella och välgrundade med fullständiga referenser och hänvisningar till varje fakta han presenterar.

  Janne Larsson har bara gjort det varje svensk har rätt att göra, att begära ut offentliga handlingar. Läkemedelsverket och andra myndigheter har vägrat lämna ut handlingarna (givetvis eftersom de är väl medvetna vilka brister de innehåller) och konstruerat diverse märkliga skäl till varför de inte kan lämnas ut. Janne har då gjort vad jag också hade gjort i det läget, gått vidare till domstol för att få ut handlingarna. Domstolarna har i samtliga fall gått på Janne Larssons linje och beordrat att handlingarna skall lämnas ut. Det har då visat sig att underlaget var av precis så dålig kvalitet och så bristande som Janne Larsson misstänkte. Detta har han sedan publicerat dels på sin hemsida och dels i pressen.

  Detta är vad han har gjort. För detta kastar sig vargarna över honom och förtalar och förnedrar honom på det grövsta sätt. Han bemöts inte med någon konstruktiv kritik (vilket ju heller inte går eftersom han har rätt) utan istället tillgriper man alla tänkbara medel för att förnedra, misstänkliggöra, smutskasta och komma med de best bisarra anklagelser om att han är en “forskningssabotör”, att han förstört seriösa forskningsprojekt, att han skulle ha orsakat myndigheter och företag miljontals kronor i extra kostnader och förstört forskningsanslag därför att forskarna har fått ägna sin tid åt att serva Janne Larsson med dokument i stället för att ägna sig åt forskning. Dessutom har man hyrt in frilansande “vetenskapsjournalister” som anlitats för att smutskasta Janne Larsson och hans arbete i i facktidningar inom läkemedel och sjukvård. Givetvis beskylls han också för att vara scientolog och anti-psykiatrisk. Huruvida Janne Larsson är scientolog eller inte vet jag inte och bryr mig inte heller. Jag har bedömt Janne Larsson utifrån hans arbete inte vilken religion han eventuellt har.

  Janne Larsson skall inte ha kritik för sitt arbete – han skall ha vår stora uppskattning och gärna en medalj.

 • Det är även så mycket fakta fel i denna artikel så jag vill göra ett flertal rättelser här.
  Man började att diagnosera överaktiva barn i mitten av 1800 talet men med olika diagnos namn i olika länder.
  1902 kom den internationella diagnosen på överaktiva barn som då hette MBD och diagnosen har haft 5 olika namn under 1900 talet och det har hetat MBD vid två olika tidsperioder.
  1932 började man medicinera överaktiva barn med amfetamin.
  Beroende på att man upptäckt att överaktiva barn med astma blev lugnare och fick lättare att koncentrera sig när de tog sin astma medicin.
  På den tiden medicinerade man även astma med amfetamin och amfetamin användes första gången som läkemedel 1880.
  Så långt i från något nytt läkemedel inom läkemedels industrin.
  Man medicinerade överaktiva barn med amfetamin till slutet av 1960 talet då man i stället började medicinera med Mentylfenidat som fortfarande i dag är den vanligaste medicineringen.
  Det är inte heller Sverige som har den högsta ökningen av ADHD diagnoser utan det är Norge som har den högsta ökningen.
  Tendensen är exakt likadan i övriga världen av högst naturliga orsaker.

  I Norge fanns det år 2000. 60 st barnpsykologer i hela landet och ytterst få ADHD utredningar gjordes och i Norge skrev man då ut ADHD medicin för 4 miljoner kronor.
  10 år senare 2010 fanns det 230 st barnpsykologer i Norge och i samma takt man ökade personalen inom barnpsykiatrin ökade även diagnoserna för man kunde göra fler utredningar och 2010 skrev man ut ADHD medicinering för 186 miljoner kronor i Norge.

  Man kan se precis samma tendens i alla länder i dag att när man idag har fått mer barnpsykologer och utbildad personal inom barnpsykiatrin så har även resurserna ökat och fler diagnoser har kunnat fastställas.
  Det är inga konstigheter alls i detta så ökningen av diagnoser beror till stor del på den ökade resurs utvecklingen inom Barnpsykiatrin.

  Inte på att fler barn idag får ADHD utan att fler barn får hjälpen idag.
  Det som är rätt i artikeln är att ADHD inte är en sjukdom utan att det är ett funktionshinder Kan även tillägga att vi med ADHD har en förändring på kromsom16.
  De med Autism har en liknande förändring på kromosom 18 och inte tusan frågar sätter man diagnosen Autism men diagnosen ADHD den ifrågasätter man tråkigt men sant.

  Lars Mattsson

  • Mycket bra skrivit! Artikeln är ju rena skämtet, liksom många av kommentarerna. Det finns ju visst medicinska skäl till ADHD. Orsakerna är neurobiologiska. Genom skanning av hjärnan kan man se skillnader i hjärnans utveckling hos personer med ADHD. Vissa delar av hjärnan är 3-5 % mindre hos personer med ADHD än hos andra i samma ålder, och också mycket mindre aktiva. Med hjälp av mediciner kan nivåerna i hjärnan balanseras, vilket gör att man sedan kan fungera normalt. Ett lugn sprider sig i kroppen och man kan äntligen koncentrera sig på någonting!

   Medicin har hjälpt många människor och kan vara skillnaden mellan att få behålla ett arbete och gå arbetslös. Skulle medicin upphöra att ges ut skulle det vara förödande!

 • Jag själv har också ADHD och blev 1967 avvisad från skolan i 1a klass eftersom jag var rastlös, kunde inte sitta stilla och pratade för mycket så jag ansågs jag vara skolomogen och var inte längre välkommen utan fick vänta ytterligare ett år för att böra om igen. Inte fungerade det bättre då.
  När skolan reagerade på att jag var trött och okoncentrerad så skrev skolläkaren ut sömntabletter till mig.
  När jag var 12 år började jag självmedicinera med alkohol och när jag var 13 år så blev det narkotika för första gången. 22 år gammal vaknade jag i häktet och efter det lämnade jag mitt drog missbruk.

  Under alla år har jag haft svåra sömnproblem redan på BB reagerade personalen att jag inte sov som andra bebisar.
  Under mitt vuxna liv kunde det gå 2 -3 dygn utan att jag sov överhuvudtaget läkarna hade ingen förklaring utan skrev bara ut mer och mer sömntabletter som jag inte heller sov på men beroende på det blev jag.
  Efter avgiftning så har det provats en rad olika alternativ men inget som hjälpt. Har haft åtskilliga sjukskrivningar genom åren för utbrändhet
  47 år gammal fick jag min ADHD diagnos och jag fick börja medicinera med ADHD medicin.
  För första gången i mitt liv så fungerade min sömn någorlunda.
  I dag är jag 53 år jag kan inte längre arbeta som egen företagare som jag gjort i många år.
  Jag har fått bestående hjärnskador på grund av min sömnbrist.
  Mitt närminne är i dag extremt dåligt och jag är i dag beroende av hemhjälp för att klara min vardag.

  Enligt läkarna hade jag inte haft dessa svåra problem om jag fått rätt hjälp och rätt medicinering redan när jag var barn.

  Vad enbart jag har kostat samhället genom åren vågar jag inte ens tänka på och kostnaderna lär bli ännu högre eftersom jag redan 53 år gammal behöver hemhjälp för att klara mig.
  Så tyvärr är kunskapen om att leva med ADHD och på medicinernas positiva effekt skrämmande dåliga överlag hos merparten i vårt samhälle i dag.
  Lars Mattsson

 • Jag blir så arg och ledsen när jag läser det här och om den okunskapen som finns om ADHD och om effekterna av denna medicinering.
  Min son blev remiterad för en utredning för ADHD när distriktssköterskan slog larm vid 4 års kontrollen och det tog över 5 år innan en utredning gjordes. Trots förskola, skolan, skolhälsovård, barnkliniken och vi föräldrar mm bönade o bad om hjälp så blev det nej till en utredning.
  Det Var först när sociala myndigheter skrev in sonen inom LSS som BUP sa ja till en utredning för ADHD.
  När han var 11 år hamnade sonen på en Resurs skola för stökiga barn som den vanliga skolan inte kunde hantera.
  På denna Resurs skola var det 10 elever av dessa 10 var det 2 elever som hade diagnos och fick en medicinering för sin ADHD.
  De andra åtta fick aldrig göra ngn ADHD utredning trots föräldrar och skolans ansträngningar att få en utredning gjord för fruktansvärt svårt att få göra en ADHD utredning och långa köer för denna utredning.
  Sonen och den andra eleven som fick diagnos och medicinering gick ur grundskola och Gymnasiet och har gått hyffsat bar för dessa två elever.
  Hur gick det för de andra då som aldrig fick någon diagnos eller medicinering frågade jag sonen för ett tag sedan.
  Jo fem av dessa åtta sitter i dag på olika kriminalvårds anstalter 1 av dem andra lever under vittnes skydd och skyddad identitet och de 2 andra är försvunna.
  Detta är en årskull på 10 överaktiva barn och tyvärr gick det bara bra för de 2 eleverna som fick ADHD medicin.
  Detta är en skrämmande statistik.
  Vid en forsknings studie vid Norrtälje anstalten visade det sig vid ADHD utredningen att 75% av internerna hade ADHD. Alla dessa fick ADHD medicinering.
  Efter 5 veckor sjunk våldet på anstalten till 0% droganvändandet gick ner radikalt på anstalten och återfallsfrekvensen sjönk med 30%.
  Samhällsekonomiskt räknade man ut om dessa interner redan som barn hade fått rätt hjälp, stöd och medicinering så hade samhället sparat 800 miljoner kronor.
  Skulle man då räkna på alla anstalter i Sverige så rör det sig om miljard belopp.
  Räknar man sedan det mänskliga lidandet hos både interner och brottsoffer så är det otroligt viktigt att denna hjälp med b.la medicinering sker.

  Lars Mattsson

 • Svar till Vresia Sylthammar:
  Jag tycker vi bör sträva efter ett samhälle uppbyggt på tolerans och medmänsklighet. I ett sådant klimat respekterar man andras religion, tro, sexuella läggning, etnicitet etc. Att gå till angrepp mot något av dessa hör inte hemma i ett sådant öppet samhällsklimat. I en debatt eller diskussion håller man sig innanför ramarna av vad som är sakliga fakta. Man är välkommen in i diskussionen om man har sakliga argument att komma med.

 • Kanske kunde man samköra arbetslöshetssiffror med sjukdomsdiagnosen ADHD och andra funktionsrelaterade besvär? Det haglar pengar över ADHD-forskarna vid dåliga tider. De måste ju “hitt på” något för pengarna.

 • Svar till Vresia Sylthammar:
  Jag tycker vi bör sträva efter ett samhälle uppbyggt på tolerans och medmänsklighet. I ett sådant klimat respekterar man andras religion, tro, sexuella läggning, etnicitet etc. Att gå till angrepp mot något av dessa hör inte hemma i ett sådant öppet samhällsklimat. I en debatt eller diskussion håller man sig innanför ramarna av vad som är sakliga fakta. Man är välkommen in i diskussionen om man har sakliga argument att komma med.

 • Kanske kunde man samköra arbetslöshetssiffror med sjukdomsdiagnosen ADHD och andra funktionsrelaterade besvär? Det haglar pengar över ADHD-forskarna vid dåliga tider. De måste ju “hitt på” något för pengarna.

 • I pdf:en som Sassersson länkade till kan man läsa:

  “Statistiken som försvann

  ADHD existerade inte för tjugo år sedan. Före ADHD fanns DAMP. Nu har nästan ingen DAMP längre – kan det vara en sjukdomstrend?

  År 2001 sammanställde Hjärnfonden en statistisk undersökning över hjärnskador och hjärnrelaterade sjukdomar. Där fanns en stapel som visade att 600 000 svenskar led av DAMP. Året efter var stapeln helt borta. Janne Larsson skrev till Hjärnfonden och undrade hur det kom sig att stapeln för DAMP försvunnit och fick till svar att det inte längre finns vetenskapliga bevis för DAMP.

  Om liknande statistik hade funnits för diabetes hade nog många höjt på ögonbrynen.

  Slutsatsen man kan dra av detta är att fenomenet DAMP bara var en trend.

  Man kan nu fråga sig hur länge fenomenet ADHD kommer att hålla i sig?

  …….

  Prominent psychiatrist admits he helped invent ADHD as a disease

  “Many vaguely understand that the American Psychiatric Association (APA) keeps making up diseases as they continue developing new issues of their DSM or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.”

  “Recently, a founding father of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), announced a few months before his death that…
  ADHD is a prime example of a fictitious disease.”

  http://www.naturalnews.com/041607_psychiatry_adhd_fake_diseases.html

  …….

  Before his death, father of ADHD admitted it was a fictitious disease

  “If you or someone you know has a child that has been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), chances are the child is actually just fine. At least this is what the “father” of ADHD, Leon Eisenberg, would presumably say if he were still alive. On his death bed, this psychiatrist and autism pioneer admitted that ADHD is essentially a “fictitious disease,” which means that millions of young children today are being needlessly prescribed severe mind-altering drugs that will set them up for a life of drug addiction and failure.

  As explained by The Sons of Liberty host Bradlee Dean, who also writes for The D.C. Clothesline, ADHD was merely a theory developed by Eisenberg. It was never actually proven to exist as a verifiable disease, despite the fact that Eisenberg and many others profited handsomely from its widespread diagnosis.”

  “Remember, there are two ways drug companies can make money: Invent new drugs, and invent new diseases already invented drugs can treat,” writes Dr. Jay Parkinson, M.D., M.P.H., about the fake disease-creation industry. “In the past decade or so, Big Pharma has created no less than 10 new novel drugs per year…”

  http://www.naturalnews.com/040938_adhd_fictitious_disease_psychiatry.html

 • Det är märkligt att dessa påståenden om att ADHD är en påhittad diagnos får stå oemotsagda med tanke på att forskning idag visar det motsatta .
  Sen är det inte någon verklighetsförankring i påståenden som Janne Larsson envisas med att psykofarmaka är det första som sätts in och att det är lätt att få .
  Biverkningar kontrolleras noga om medecinering sätts in dock .

  Att skolan är ett problem håller jag med om men att påstå i princip att en fungerande skola skulle få bort ADHD diagnoser är enbart okunskap om vad NPF är .
  Janne Larsson har inte “nästan alltid rätt” utan är välkänd för vilken idiologi han driver och är inte en person som står för att tolka forskning rätt förutom tveksamma källor som han gärna använder som bevis för sin egen vinnings skull .

 • red hälften i den där artikeln är skit snack!! jag har egen erfarenhet!! levt med det vuxit upp med det försökr hela mitt liv att styra det!! utan framgång men nu är det kanon, tack vare metaminan!! ni kan säga vad ni vill tro vad ni vill!! men ingen forskare eller pajas till mattelärare vad som är bäst eller rätt!!

 • det som är skrämmande är ni folk som tror er veta så mycket bättre!! det finns vissa som faktiskt behöver sin medicin!! tycker ni är naiva och tror att kost osv ska hjälpa!!

 • Tillägg av artikelförfattaren:
  Janne Larsson har nästan alltid rätt! Han har ofta varit tidigt ute i debatten i sin kritik av användingen av psykiatriska droger. Och påfallande ofta har det visat sig att han haft rätt i sin kritik.
  Senast bekräftades detta i fallet med AstraZeneca. Företaget hade i USA hamnat i en besvärlig rättslig tvist med stora skadeståndskrav efter allvarliga biverkningar av deras läkemedel Seroquel. Seroquel är ett psykofarmaka som främst är avsett att användas vid schizofreni och depression. Men biverkningarna är många och ibland svåra. Därför hade 22 000 amerikanska patienter stämt AstraZeneca bland annat för att man ansett att Seroquel gjort att användarna utvecklat diabetes.
  I mitten av augusti 2010 meddelade företaget att man hade nått en förlikning med 17 500 patienter. Den summa som AstraZeneca kommit överens om att betala uppgår till nästan 200 miljoner dollar, det vill säga 1,3 miljarder kronor. Från företagets sida vet man inte om detta är slutet, eftersom det kan finnas fler stämningar som väntar på att lämnas in.
  I förlikningsprocessen förbinder sig både patienter och företag att hemligstämpla alla specifika uppgifter, vilket gör att medlet fortsatt kan säljas.
  Janne Larssons faktaspäckade hemsida har adressen: http://www.jannel.se

 • Väldigt bra artikel och håller helt med. Jag tror liksom Janne att ADHD inte är en sjukdom utan olika symptom som man inte orkar/kan/vill ta reda på orsaken till. Alla föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD eller som har diverse beteendeproblem bör läsa boken Fed Up av Sue Dengate, (hemsida fedup.com.au där finns även massor av gratis info). Den visar tydligt kopplingen mellan detta beteende och överkänslighet mot framförallt viss mat och tillsatser, samt kemikalier i vår omgivning. Särskilt intressant fann jag det hon skrev om att för många är en stor bov i dramat salicylsyra och/eller aminosyror som finns i helt vanliga naturliga livsmedel, t.ex. i många frukter och grönsaker. Om man utesluter dessa livsmedel ur kosten hos de som är överkänsliga så försvinner mirakulöst även alla “ADHD-symptom”. Rekommenderas starkt!! Finns dock bara på engelska.

 • I pdf:en som Sassersson länkade till kan man läsa:

  “Statistiken som försvann

  ADHD existerade inte för tjugo år sedan. Före ADHD fanns DAMP. Nu har nästan ingen DAMP längre – kan det vara en sjukdomstrend?

  År 2001 sammanställde Hjärnfonden en statistisk undersökning över hjärnskador och hjärnrelaterade sjukdomar. Där fanns en stapel som visade att 600 000 svenskar led av DAMP. Året efter var stapeln helt borta. Janne Larsson skrev till Hjärnfonden och undrade hur det kom sig att stapeln för DAMP försvunnit och fick till svar att det inte längre finns vetenskapliga bevis för DAMP.

  Om liknande statistik hade funnits för diabetes hade nog många höjt på ögonbrynen.

  Slutsatsen man kan dra av detta är att fenomenet DAMP bara var en trend.

  Man kan nu fråga sig hur länge fenomenet ADHD kommer att hålla i sig?

  …….

  Prominent psychiatrist admits he helped invent ADHD as a disease

  “Many vaguely understand that the American Psychiatric Association (APA) keeps making up diseases as they continue developing new issues of their DSM or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.”

  “Recently, a founding father of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), announced a few months before his death that…
  ADHD is a prime example of a fictitious disease.”

  http://www.naturalnews.com/041607_psychiatry_adhd_fake_diseases.html

  …….

  Before his death, father of ADHD admitted it was a fictitious disease

  “If you or someone you know has a child that has been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), chances are the child is actually just fine. At least this is what the “father” of ADHD, Leon Eisenberg, would presumably say if he were still alive. On his death bed, this psychiatrist and autism pioneer admitted that ADHD is essentially a “fictitious disease,” which means that millions of young children today are being needlessly prescribed severe mind-altering drugs that will set them up for a life of drug addiction and failure.

  As explained by The Sons of Liberty host Bradlee Dean, who also writes for The D.C. Clothesline, ADHD was merely a theory developed by Eisenberg. It was never actually proven to exist as a verifiable disease, despite the fact that Eisenberg and many others profited handsomely from its widespread diagnosis.”

  “Remember, there are two ways drug companies can make money: Invent new drugs, and invent new diseases already invented drugs can treat,” writes Dr. Jay Parkinson, M.D., M.P.H., about the fake disease-creation industry. “In the past decade or so, Big Pharma has created no less than 10 new novel drugs per year…”

  http://www.naturalnews.com/040938_adhd_fictitious_disease_psychiatry.html

 • Mycket intressant och samtidigt skrämmande att läsa. Man tror ju att läkare och läkemedelsbolag vill ens bästa men detta tyder ju helt klart på motsatsen, även om man inte kan dra alla läkare över en kam. Har tyvärr sett flera exempel på det som framgår i artikeln i mitt arbete med barn och ungdomar.

 • Det är märkligt att dessa påståenden om att ADHD är en påhittad diagnos får stå oemotsagda med tanke på att forskning idag visar det motsatta .
  Sen är det inte någon verklighetsförankring i påståenden som Janne Larsson envisas med att psykofarmaka är det första som sätts in och att det är lätt att få .
  Biverkningar kontrolleras noga om medecinering sätts in dock .

  Att skolan är ett problem håller jag med om men att påstå i princip att en fungerande skola skulle få bort ADHD diagnoser är enbart okunskap om vad NPF är .
  Janne Larsson har inte “nästan alltid rätt” utan är välkänd för vilken idiologi han driver och är inte en person som står för att tolka forskning rätt förutom tveksamma källor som han gärna använder som bevis för sin egen vinnings skull .

 • red hälften i den där artikeln är skit snack!! jag har egen erfarenhet!! levt med det vuxit upp med det försökr hela mitt liv att styra det!! utan framgång men nu är det kanon, tack vare metaminan!! ni kan säga vad ni vill tro vad ni vill!! men ingen forskare eller pajas till mattelärare vad som är bäst eller rätt!!

 • det som är skrämmande är ni folk som tror er veta så mycket bättre!! det finns vissa som faktiskt behöver sin medicin!! tycker ni är naiva och tror att kost osv ska hjälpa!!

 • Tillägg av artikelförfattaren:
  Janne Larsson har nästan alltid rätt! Han har ofta varit tidigt ute i debatten i sin kritik av användingen av psykiatriska droger. Och påfallande ofta har det visat sig att han haft rätt i sin kritik.
  Senast bekräftades detta i fallet med AstraZeneca. Företaget hade i USA hamnat i en besvärlig rättslig tvist med stora skadeståndskrav efter allvarliga biverkningar av deras läkemedel Seroquel. Seroquel är ett psykofarmaka som främst är avsett att användas vid schizofreni och depression. Men biverkningarna är många och ibland svåra. Därför hade 22 000 amerikanska patienter stämt AstraZeneca bland annat för att man ansett att Seroquel gjort att användarna utvecklat diabetes.
  I mitten av augusti 2010 meddelade företaget att man hade nått en förlikning med 17 500 patienter. Den summa som AstraZeneca kommit överens om att betala uppgår till nästan 200 miljoner dollar, det vill säga 1,3 miljarder kronor. Från företagets sida vet man inte om detta är slutet, eftersom det kan finnas fler stämningar som väntar på att lämnas in.
  I förlikningsprocessen förbinder sig både patienter och företag att hemligstämpla alla specifika uppgifter, vilket gör att medlet fortsatt kan säljas.
  Janne Larssons faktaspäckade hemsida har adressen: http://www.jannel.se

 • Det togs upp i annan artikels kommentar att Janne är scientolog. Hoppas han trivs med det.

  Han gör det bra… samtidigt gjorde scientologen Tom Cruise också det bra, i denna tv-sändning:

  History of Psychiatry

 • Väldigt bra artikel och håller helt med. Jag tror liksom Janne att ADHD inte är en sjukdom utan olika symptom som man inte orkar/kan/vill ta reda på orsaken till. Alla föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD eller som har diverse beteendeproblem bör läsa boken Fed Up av Sue Dengate, (hemsida fedup.com.au där finns även massor av gratis info). Den visar tydligt kopplingen mellan detta beteende och överkänslighet mot framförallt viss mat och tillsatser, samt kemikalier i vår omgivning. Särskilt intressant fann jag det hon skrev om att för många är en stor bov i dramat salicylsyra och/eller aminosyror som finns i helt vanliga naturliga livsmedel, t.ex. i många frukter och grönsaker. Om man utesluter dessa livsmedel ur kosten hos de som är överkänsliga så försvinner mirakulöst även alla “ADHD-symptom”. Rekommenderas starkt!! Finns dock bara på engelska.

 • Mycket intressant och samtidigt skrämmande att läsa. Man tror ju att läkare och läkemedelsbolag vill ens bästa men detta tyder ju helt klart på motsatsen, även om man inte kan dra alla läkare över en kam. Har tyvärr sett flera exempel på det som framgår i artikeln i mitt arbete med barn och ungdomar.

 • Favorit citat nedan.

  Så om man inte kan skylla på tex. Att bruten arm är en bruten arm så måste man hita andra möjligheter att skylla på, tex depression är inte depression utan miljö något mm. Bra där…..

  Citat

  Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

  Slut citat

 • Vidgar man Läkemedelsverkets spel med människors hälsa så kan man fråga sig hur man kan lita på t.ex. vaccinationer, cancerbehandlingar och mycket annat.

  Det intressanta är människor med kommentarer som förlöjligar och nedvärderar sådana åsikter som ger en helt annan bild av läkemedels/vaccinationsbehandling än den som läkemedelsverket och socialstyrelsen står för. Kontentan av av denna artikel är att vi är ständigt lurade och dragna vid näsan av våra politiker som litar på sina myndigheter!!! och av våra myndigheter som gör rena ÖVERGREPP på oss vanliga medborgare!!!

 • Det togs upp i annan artikels kommentar att Janne är scientolog. Hoppas han trivs med det.

  Han gör det bra… samtidigt gjorde scientologen Tom Cruise också det bra, i denna tv-sändning:

  History of Psychiatry

 • Favorit citat nedan.

  Så om man inte kan skylla på tex. Att bruten arm är en bruten arm så måste man hita andra möjligheter att skylla på, tex depression är inte depression utan miljö något mm. Bra där…..

  Citat

  Om inte ADHD hade funnits som enkel diagnos hade man funnit orsaken i andra faktorer såsom kost, tillvägagångssätt vid undervisning i skolan, miljö-och omgivningsfaktorer, sociala förhållanden eller familjesituation.

  Slut citat

 • Vidgar man Läkemedelsverkets spel med människors hälsa så kan man fråga sig hur man kan lita på t.ex. vaccinationer, cancerbehandlingar och mycket annat.

  Det intressanta är människor med kommentarer som förlöjligar och nedvärderar sådana åsikter som ger en helt annan bild av läkemedels/vaccinationsbehandling än den som läkemedelsverket och socialstyrelsen står för. Kontentan av av denna artikel är att vi är ständigt lurade och dragna vid näsan av våra politiker som litar på sina myndigheter!!! och av våra myndigheter som gör rena ÖVERGREPP på oss vanliga medborgare!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *