Myndigheter uppmuntrar whistleblowers eller blir de angivare?

publicerad 15 januari 2014
- Henrik G

Publikt-whistleblowers2Myndigheter uppmuntrar visslare, skriver Publikt.se. En ny trend i myndighets­världen är att införa visselblåsare på avdelningarna. Hittills har minst 18 svenska större myndigheter infört system som tar emot larm om missförhållanden. Bland ST-företrädare råder delade meningar om modellen.

STs avdelningsordförande Airi Aspman Larsson är positiv till systemet.

”Det är så klart bra att det finns ett forum för att anmäla oegentligheter”, säger hon.

Men hon tycker att det måste vara tydligt hur funktionen ska användas.

”Det blir konstigt om alla skulle börja ange varandra.”

Läs mer i PubliktDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq