Myndigheter uppmuntrar whistleblowers eller blir de angivare?

publicerad 15 januari 2014
- Henrik G

Publikt-whistleblowers2Myndigheter uppmuntrar visslare, skriver Publikt.se. En ny trend i myndighets­världen är att införa visselblåsare på avdelningarna. Hittills har minst 18 svenska större myndigheter infört system som tar emot larm om missförhållanden. Bland ST-företrädare råder delade meningar om modellen.

STs avdelningsordförande Airi Aspman Larsson är positiv till systemet.

“Det är så klart bra att det finns ett forum för att anmäla oegentligheter”, säger hon.

Men hon tycker att det måste vara tydligt hur funktionen ska användas.

“Det blir konstigt om alla skulle börja ange varandra.”

Läs mer i Publikt


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • minns sådant från Stalin tiden i sk “öst länder”
    i Sverige det går in,det är av tradition en angiveri folk

  • Jag anser inte att det handlar om angiveri utan whistleblowing när personal på en myndighet larmar om en myndighet begår övergrepp på medborgare eller sysslar med mutor.

    Angiveri blir det när myndigheter uppmanar medborgare att ange andra medborgare.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *