NewsVoice dokumentär om Andrew Wakefield tillfälligt bromsad

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

blommaMeddelande till er som sponsrat och väntar på dokumentärfilmen om vaccinrisker, media och Andrew Wakefield.

NewsVoice producerar som bekant i samarbete med journalister och utredare en dokumentärfilm om Andrew Wakefield och hur svenska public service påverkar sakfrågan om vaccinrisker. Produktionen har tillfälligt bromsats in. Dels beror det på att det var svårt för vår amerikanska kontakt att på ett effektivt sätt arbeta med klipparbetet över Atlanten, något som vi har full förståelse för.

När vi sedan inledde ett samarbete med en klippare i Stockholm uppstod ett värre problem. Undertecknad hade bokat möte med klipparen, men denne var den 11 december 2013 tvungen att besöka sjukhus. Vi avvaktade. Klipparen meddelade att denne hölls kvar på sjukhuset. Diagnosen cancer ställdes efter ett par veckor. I slutet av december sattes kemoterapi in.

Situationen förvärrades och personen avled den 11 januari 2014.

Personen hade mått dåligt innan denne accepterade uppdraget.

Vi tror oss nu ha funnit en ny person som kan ta sig an uppdraget.

Torbjörn Sassersson


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq