Terrorister i rymden? – NSA spanar även på extraterrest kommunikation

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

NSA extraterrestrial intelligence

NSA har publicerat en rapport som bekräftar kontakt med en intelligent civilisation, enligt dokumentet: ”Key to Extraterrestrial Messages” som släppts efter flera års försök att få ut det via Freedom of Information Act.

Text: Torbjörn Sassersson

Informationen sprids först nu till allmänheten trots att frisläppandet är daterat 21 oktober 2004.

NSAEn historia som denna låter alltför bra för att vara sann, men NewsVoice kan ändå konstatera att adressen där rapporten kan laddas ned mycket riktigt är på NSA:s server (se relaterat nedan). NSA mer känd som övervakningsmyndigheten som sparar allas mail, telefonsamtal och SMS har även andra arbetsuppgifter som handlar om USA:s säkerhet och därav namnet ”The National Security Agency”. Kryptiska meddelanden från rymden hör hit. USA kan visserligen tillämpa planetär statsterrorism, men ”aliens” kan i teorin tillämpa en interplanetär sådan.

29 meddelanden av matematisk och kryptisk natur

NSA hävdar i dokumentet att de, vid tillfället då rapporten skrevs, inte kunde dekryptera de 29 meddelanden som fångades upp, men att de ändå kunde förstå delar av koden, som är av matematisk natur. Inga extraterrestra bombhot kunde konstateras. Envägskommunikationen till jorden ska härröra från den ryska satelliten Sputnik. Exakt hur NSA kommit över meddelandena från det forna Sovjetunionen är oklart för NewsVoice.

En naturlig förklaring skulle kunna vara att ryssarna hittade på kommunikationen för att förvirra amerikanarna. En annan ännu mer paranoid förklaring är att NSA hittade på hela historien för att förvirra allmänheten. I vilket fall som helst, där ligger rapporten, aprilskämt eller inte, på NSA:s server och den kan inte hittas via en normal sökning på NSA:s webbplats. Hur det gick med den slutgiltiga dekrypteringen vet bara NSA och de som ”sände”.

NSA extraterrestrial message


Relaterat

Rapportens källa: www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/key_to_et_messages.pdf

Rapporten som kopia på NewsVoice server

NSA:s hemsida: www.nsa.gov

Wikipedia om NSADu kan stötta Newsvoice via MediaLinq