Ny bok om ledarskapets kris och framtid – Folke Hasselmark

publicerad 8 januari 2014
- av NewsVoice

Folke HasselmarkFolke Hasselmark har skrivit boken “Följ mig!” som ger ett kulturellt och historiskt perspektiv på det goda ledarskap som överlever alla trender. Den beskriver dessutom dagens spetsforskning på området och ger praktiska råd om hur du som ledare får andra att vilja följa dig.

Ibland verkar det som om tiden stått stilla. Professorn på Massachusetts Institute for Technology, Edgar Schein, berättar i en av sina böcker om en övning för handplockade elever i något kallas Sloan Fellows Program.

Grupper av 15 yngre personer fick till uppgift att skapa ett företag som producerade korta texter för gratulationskort. Det visade sig att alla grupper började med att skapa en organisation med en rad chefer och till sist ett par copywriters!

Bara efter en lång diskussion accepterade de att det är smartast att börja med 15 personer som skriver texter. De föll automatiskt in i en hierarkisk ordning som speglade den företagsvärld de kom ifrån.

Folke-Hasselmark-Följ-mig-ledarskapsresa

Rymdteknik och IT-världen kan få oss att tro att vi lämnat industrisamhället, men vi har ändå kvar ett ledarskapstänkande där arbetsstyrkan organiseras som en armé som ställs upp under uppsikt av befäl och officerare. Några få förutsetts ha all kunskap, somliga har viss kunskap och resten ska lyda order och hålla sig till sin arbetsbeskrivning. Hur många har du under dig? Att sådana frågor fortfarande ställs till en ledare visar att vi fortsätter att tänka på det traditionella sättet.

Problemet är att det inte fungerar längre. I dag vill inte människor vara disciplinerade soldater i samhällets eller företagets tjänst. Det ledarskap som utmärkte världens industriella epok fungerar när uppgiften består i att övervaka en maskin som spottar fram produkter tills den stängs av. Det fungerar inte på intellektuellt eller innovativt arbete. Inte i en tid där varken staten, företaget eller organisationen kan garantera vare sig anställning eller pension. Inte i en tid då vi alla måste ”packa vår egen fallskärm”.

Att det är så bekräftas av många undersökningar som visar hur det klassiska ledarskapet skapar arbetsplatser där, som Gallup säger, större delen av världens arbetskraft bara väntar på att få gå hem från arbetet och bara 20 % är fullt engagerade i sitt arbete.

Det gör att frågan om att finna nya modeller för ledarskap inte bara är en intellektuell fråga. Det är en fråga om överlevnad.

Visst är det konstigt. Vi vet att jordbrukssamhället försvann, likt det samlar- och jägarsamhälle som fanns före det. Vi har däremot svårare att inse att vi är på väg in i en ny era. Ändå tror vi att en av ekonomins lagar är förändring.

Vilka är då vägarna in i framtiden? Hur tar vi de första stegen i rätt riktning?


Boken finns på Bokus. Folke Hasselmark på Linkedin.

Folke Hasselmark är Fil mag och samhällsvetare. Förutom chefserfarenhet i både offentlig sektor och det privata näringslivet har han även drivit egna försäljningsföretag. Folke föreläser också om ledarskapets kulturhistoria och leder kurser i retorik.