Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Smogen så tät i Peking att staten visar solnedgången på storskärm

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

Sunset-ChinaLuftföroreningarna är så svåra i Peking att myndigheterna visar upp solnedgången på storskärm på Tianamen-torget för medborgarna, skriver The Register.

Text: Torbjörn Sassersson

“I couldn’t see the tall buildings across the street this morning, ” a traffic coordinator named Zhang told The Daily Mail. “The smog has gotten worse in the last two to three years. I often cough, and my nose is always irritated. But what can you do?”

NewsVoice var i kontakt med en svensk barnfamilj i Shanghai som berättar att smogen även där är mycket svår. Myndigheterna har dagligen särskilda smograpporter. De svenska föräldrarna får avgöra själva om de vill skicka sina barn till skolan eller inte. I varje rum står en luftrenare. Fönstren måste vara stängda.

Problemet är partiklarnas litenhet. De tränger in överallt och kan lagras upp i lungorna. Framför allt barn och äldre drabbas hårdast. Den som inte har astma utvecklar det.

The Register skriver att den som planerar att lämna Peking på grund av smogen kan förvänta sig förseningar med flyget, på grund av smogen, trots att piloterna är specialtränade att klara start och landning i smog.

NASA tog foton från rymden den 12 januari 2014 under en pågående “airpocalypse”. Peking försvann. Bara smog. Den dagen mätte den amerikanska ambassaden 886 mikrogram partiklar per kubikmeter. Det sk jämföras med WHO:s rekommendation som säger att halter under 25  mikrogram partiklar per kubikmeter kan anses vara säkert för hälsan.

Kina behöver miljöteknik för att rena sina kolkraftverk. Sverige har den.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Smog-hit Beijing shows sunsets on a giant TV to remind people what the sun looks like

NASA snaps pics of China’s ‘Airpocalypse’ pollution disaster

Staden där solen bara syns på tv-skärmar



Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq