Socialdemokraterna vill utesluta light-produkterna för bättre hälsa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 januari 2014
- NewsVoice redaktion

Socialdemokraterna vill utföra radikala förändringar i kostpolicyn i landet. Den är förlegad, anser man. Den nya förslaget är ett initiativ till barn- och ungdomsnämnden som en konstruktiv reaktion på den senaste tidens smördebatt.

Bild: Socialdemokraterna

SPolitiskt initiativ kost och hälsa

Många av våra äldre lider av undernäring och en stor del av våra äldre finns i riskzonen för att bli undernärda. Undernäringen är bekymmersam på flera sätt och ökar riskerna för andra sjukdomar när motståndskraften försämras och olika brister kan uppstå. Effekten av medicinering kan också påverkas. Riskerna för fall och därmed frakturer, samt risker för trycksår är mycket stora bland undernärda äldre.

Orsakerna ligger ofta i olika sjukdomstillstånd. Men äldre kan även ha sämre aptit och mindre matlust av andra orsaker. Det kan bero på ensamhet, brist på rörelse/aktivitet och depression eller nedstämdhet.

Vi vet att det vi äter påverkar hur vi mår och fungerar. Dessutom, matstunden ska vara en stund av njutning och välmående. Att inte få möjlighet att känna det minskar livskvaliteten.

Om det finns möjlighet att med ökade kunskaper och större engagemang för kostfrågor påverka nutritionen hos våra äldre till det bättre, kan det på sikt bidra till att minska medicineringen och förbättra såväl hälsan som det allmänna välbefinnandet.

Det har under senare år vuxit fram en allt starkare debatt om kost och hälsa. Dels en debatt om vikten av naturlig mat, utan tillsatser istället för den processade färdigmat som tillverkas i livsmedelsindustrin. Även maten just till våra äldre är en del i den här debatten.

Delvis kopplat till detta har en debatt om lågkolhydratkost förts, där förespråkarna för lågkolhydratkost menar att det särskilt för diabetiker samt personer med övervikt är bra att välja bort kolhydrater och istället äta mer naturligt fett och protein. Det har också kommit fram studier som bekräftar att detta kan vara bättre kostråd än de traditionella. Vi kan även följa i media och på social media hur ett stort antal personer väljer att gå ut och berätta om sina erfarenheter av lågkolhydratkost, påverkan på deras diabetes och hur det har lett till att de kunnat minska sin medicinering samt fått bättre värden.

Kostfrågorna bör lyftas

Socialdemokraterna menar att vård- och omsorgsförvaltningen bör få i uppdrag att utreda hur kostfrågorna kan bli en integrerad del av hälsoarbetet på ett tydligare sätt än i dag.

Vi menar att vård- och omsorgsförvaltningen i sina riktlinjer för kost och livsmedel ska förorda att använda fullfeta produkter (smör, grädde osv) istället för lättprodukter.

I dag erbjuds på våra vårdboenden till viss del en så kallad måttlig lågkolhydratkost (rekommenderad av Socialstyrelsen). Här bör vi se över om vi kan utsträcka valfriheten och erbjuda våra kunder lågkolhydratkost i större utsträckning än i dag.

Det bör kombineras med en översyn av hur förvaltningen följer upp diabetikers kostvanor i relation till deras värden och hälsoutveckling. Förvaltningen bör även se över hur man informerar om kost till diabetiker och vara tydlig i sin information om möjligheten att gå över till lågkolhydratkost.

Vi menar också att det är viktigt att förvaltningen, gärna med bred delaktighet från verksamheterna och kunder, arbetar fram generella idéer på hur vi kan ge kostfrågorna en ökad status i vår verksamhet och hur vi kan arbeta för att öka matglädjen hos de äldre.

Eftersom barn- och ungdomsförvaltningen är ansvarig för produktionen av maten till vårdboenden, så är en samverkan i kostfrågorna givetvis nödvändig.

Förslag

  1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kostfrågorna kan bli en integrerad del av hälsoarbetet på ett tydligare sätt än idag.
  2. Revidera riktlinjerna för kost och livsmedel så att vi använder fullfeta produkter istället för lättprodukter.
  3. Förbättra valfriheten genom att erbjuda lågkolhydratkost i större utsträckning än idag.
  4. Redovisa en kostnadsberäkning för olika ambitionsnivåer.

Underteckmat: Ingela Wretling, Sofia Magnusson

Källa


Relaterat

Värmlands Folkblad: S vill förnya kostpolicyn


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq