Socialdemokraterna vill utesluta light-produkterna för bättre hälsa

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 31 januari 2014
- NewsVoice redaktion

Socialdemokraterna vill utföra radikala förändringar i kostpolicyn i landet. Den är förlegad, anser man. Den nya förslaget är ett initiativ till barn- och ungdomsnämnden som en konstruktiv reaktion på den senaste tidens smördebatt.

Bild: Socialdemokraterna

SPolitiskt initiativ kost och hälsa

Många av våra äldre lider av undernäring och en stor del av våra äldre finns i riskzonen för att bli undernärda. Undernäringen är bekymmersam på flera sätt och ökar riskerna för andra sjukdomar när motståndskraften försämras och olika brister kan uppstå. Effekten av medicinering kan också påverkas. Riskerna för fall och därmed frakturer, samt risker för trycksår är mycket stora bland undernärda äldre.

Orsakerna ligger ofta i olika sjukdomstillstånd. Men äldre kan även ha sämre aptit och mindre matlust av andra orsaker. Det kan bero på ensamhet, brist på rörelse/aktivitet och depression eller nedstämdhet.

Vi vet att det vi äter påverkar hur vi mår och fungerar. Dessutom, matstunden ska vara en stund av njutning och välmående. Att inte få möjlighet att känna det minskar livskvaliteten.

Om det finns möjlighet att med ökade kunskaper och större engagemang för kostfrågor påverka nutritionen hos våra äldre till det bättre, kan det på sikt bidra till att minska medicineringen och förbättra såväl hälsan som det allmänna välbefinnandet.

Det har under senare år vuxit fram en allt starkare debatt om kost och hälsa. Dels en debatt om vikten av naturlig mat, utan tillsatser istället för den processade färdigmat som tillverkas i livsmedelsindustrin. Även maten just till våra äldre är en del i den här debatten.

Delvis kopplat till detta har en debatt om lågkolhydratkost förts, där förespråkarna för lågkolhydratkost menar att det särskilt för diabetiker samt personer med övervikt är bra att välja bort kolhydrater och istället äta mer naturligt fett och protein. Det har också kommit fram studier som bekräftar att detta kan vara bättre kostråd än de traditionella. Vi kan även följa i media och på social media hur ett stort antal personer väljer att gå ut och berätta om sina erfarenheter av lågkolhydratkost, påverkan på deras diabetes och hur det har lett till att de kunnat minska sin medicinering samt fått bättre värden.

Kostfrågorna bör lyftas

Socialdemokraterna menar att vård- och omsorgsförvaltningen bör få i uppdrag att utreda hur kostfrågorna kan bli en integrerad del av hälsoarbetet på ett tydligare sätt än i dag.

Vi menar att vård- och omsorgsförvaltningen i sina riktlinjer för kost och livsmedel ska förorda att använda fullfeta produkter (smör, grädde osv) istället för lättprodukter.

I dag erbjuds på våra vårdboenden till viss del en så kallad måttlig lågkolhydratkost (rekommenderad av Socialstyrelsen). Här bör vi se över om vi kan utsträcka valfriheten och erbjuda våra kunder lågkolhydratkost i större utsträckning än i dag.

Det bör kombineras med en översyn av hur förvaltningen följer upp diabetikers kostvanor i relation till deras värden och hälsoutveckling. Förvaltningen bör även se över hur man informerar om kost till diabetiker och vara tydlig i sin information om möjligheten att gå över till lågkolhydratkost.

Vi menar också att det är viktigt att förvaltningen, gärna med bred delaktighet från verksamheterna och kunder, arbetar fram generella idéer på hur vi kan ge kostfrågorna en ökad status i vår verksamhet och hur vi kan arbeta för att öka matglädjen hos de äldre.

Eftersom barn- och ungdomsförvaltningen är ansvarig för produktionen av maten till vårdboenden, så är en samverkan i kostfrågorna givetvis nödvändig.

Förslag

 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kostfrågorna kan bli en integrerad del av hälsoarbetet på ett tydligare sätt än idag.
 2. Revidera riktlinjerna för kost och livsmedel så att vi använder fullfeta produkter istället för lättprodukter.
 3. Förbättra valfriheten genom att erbjuda lågkolhydratkost i större utsträckning än idag.
 4. Redovisa en kostnadsberäkning för olika ambitionsnivåer.

Underteckmat: Ingela Wretling, Sofia Magnusson

Källa


Relaterat

Värmlands Folkblad: S vill förnya kostpolicyn


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • I Margaretas länk står det bl a:

  “..Livsmedelsverkets skäl till att rekommendera lättmargarin istället för smör är att mättat fett ska understiga 10 E%. Men varifrån har de fått den siffran?
  — Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Men har var duktig på att skriva och på att lobba..”

  Är det inte dags att man slutar lita på information och fusk’studier’ från det stora landet i väster – och istället låta sunt förnuft råda?!!

 • Instämmer med Marianne Nyqvist att man önskar ett uttalade av samma sort när det gäller våra barn och ungdomar. Här har vi en folkpartistisk föregångsman Marcus Cleasson i Mölndal. Han har tagit upp kampen både mot egna partikamrater och oppositionen i sin kommun och mot margarin och avfettad mjölk och för skolbarnen.
  Rätt inställning till vad vi äter verkar inte vara partibundet utan snarare personbundet.
  http://www.kostdemokrati.se/politics/2013/01/09/vill-att-skolbarnen-ska-kunna-valja-fetthalt/
  Mycket intressant och tankeväckande länk Marianne Nyqvist bifogat.

  Man går ju inte in i forskningsprojektet särskilt förutsättningslöst.

 • Hoppas att det är allvarligt ment och inte bara valfläsk med avsikt att smöra för pensionärerna (2,065 miljoner med allmän pension 2013). Skulle gärna vilja se ett uttalande om riktlinjer för kost och livsmedel för barn och ungdomar. Vilken “matglädje” kan denna grupp rekommenderas?
  Kommer EU att tillåta rekommendationer om fullfeta produkter för de yngre? EU har finansierat ett stress-/kost-projekt med 80 milj kr för att minska fetma. “Målet är att ta fram ett nytt, folkhälsopolitiskt underlag som kan främja hälsosamma kostvanor hos EU:s invånare.
  http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/80-miljonersprojekt-ska-forklara-vad-som-styr-vara-matval.cid1202044

 • Redhawk. Precis! Hjärnan behöver ju bra fetter! Ja sossarna har själva bidragit till åratal av felaktiga kostråd…hoppas dom tänker om nu, det vore på tiden.
  När min son gick i skolan i så sent som i 2004 ville läraren att ungdomarna skulle ta någon form av godis för att “ge hjärnan lite extraenergi”. Läsk och godis kunde dom köpa i skolan…

 • Det ær trevligt at Socialdemokrater ær førmøgen at læra om. De har understødd den livsmedelsindustrin og de kontrollorgan som har vilseført oss i många år. Eller ær det så at de kænner till sina synder og ser at den nya regeringen inte gjør något, før då kan man vinna valflæsk. Hoppas på det førtsa alternativ.
  Att ge barnen minnimjølk på dagis samt lightprodukter producera bara en generation av dumma mænniskor. Hjærnan behøver fett før att utveckla sig ocg brist på det har følder.

 • Debatten om “plast-smör” eller äkta smör tenderar att bli en av de stora frågorna i kommunalvalet i Karlstads kommun detta valår.
  Folkpartiet har redan uttalat sitt stöd för “light-margarinet” medan Socialdemokraterna nu uttalar sitt stöd för äkta smör.
  Nu kräver vi att få veta hur övriga partier i Karlstad ställer sig i denna fråga.
  Skall Karlstad bli en margarinkommun eller en smörkommun under nästa mandatperiod? Dags för övriga partier att ge ett klart besked till väljarna i denna fråga.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *