Vaccinpropaganda i svenska skolan – Elever vilseleds att förespråka vaccin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 januari 2014
- Torbjörn Sassersson

Vaccin.me avslöjar genom en uppmärksam förälder hur svenska skolan propagerar för maximal vaccinationstäckning genom att förleda eleverna att tänka att det enda alternativet är vaccinering.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: “Den jobbiga mamman” | Uppd. kl 20:30, 7 jan 2014

Det blir övertydligt i en skoluppgift inom NO där det 13-åriga barnet enbart ska inta rollen som den elev som duktigt förespråkar vaccinering. Eleven får inte ens möjligheten i sina svarsalternativ att resonera kring riskerna med vaccin. Det kritiska är redan förtryckt och handlar enbart om rädsla för sprutor.

Den uppmärksamma föräldern påpekade detta för den ansvarige läraren och denne svarar med att denne förstår föräldern och antyder som orsak narkolepsiskandalen, men att det skulle finnas andra problem med vaccin verkar läraren vara omedveten om.

Källa: Vaccinpropagandan börjar redan i skolan, Vaccin.me

ArcanumSkolan 2024

Klicka på bilderna nedan för förstoring. [Original PDF, tack Linda B]

Skoluppgift-NO-vaccination-sid-1-600

Skoluppgift-NO-vaccination-sid-2-600


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vaccin