Vad kan skolmedicinen egentligen?

publicerad 27 januari 2014
- Janne Forsström

LäkareDEBATT. Vad har vår “fantastiska skolmedicin” (förutom akutsjukvården) egentligen lyckats med sedan den kom till och började användas här i samhället? Vilka sjukdomar kan de bota? Varför är det fler och fler som får diagnosen “det här får du lära dig leva med”?

Text: Janne Forsström

Vi ska i denna artikel titta lite närmare på detta, kanske får man efter denna artikel en lite annan syn på sjukvården?

I dagens Sverige är sjukvården tämligen hårt uppstyrd, de enda behandlingar som får utföras innanför vårdapparatens vita sterila väggar är de som går under beteckningen “vetenskap och beprövad erfarenhet” trots att ännu ingen fortfarande vet vad det begreppet innebär.

Det som dock vi inom alternativmedicinen vet är att vi har en lång, ofta mångtusenårig erfarenhet bakom våra behandlingsmetoder med mycket goda resultat.

Trots detta får våra behandlingsmetoder ändå inte användas. Om alternativa behandlingsmetoder inte gett några bra resultat skulle jag kunna ha förståelse för att de inte får användas inom den allmänna sjukvården. Nu är det ju dock inte så, utan istället snarare tvärtom. Vi har en befolkning som är mer kroniskt sjuk än någonsin tidigare i historien, det knapras piller för mångmiljardbelopp varje år, utan några positiva resultat.

De enda genuina positiva resultat man kan se är läkemedelsbolagens gigantiska vinster…

Hur många sjukdomar betecknas som obotliga inom skolmedicin?

Ja, det är en lång rad och det blir med tiden alltfler… Om nu skolmedicinen, som är den enda allena rådande, skulle vara så bra varför kan de då inte råda bot på så många sjukdomar?

Är det kanske så att de upptäckt att det är en betydligt större förtjänst i att hålla folk lagom kroniskt sjuka genom att knapra symptomdämpande piller istället?

Ja, det är ju naturligtvis den stora anledningen och den är genomskådad för länge sedan.

Inom skolmedicinen bygger allt på maximerad ekonomisk vinning och patientens hälsa kommer tyvärr långt bak i prioriteringen, det handlar mest om symptomdämpande och undertryckande behandling med nya symtom på sikt.

Orsaksrelaterad behandling och begreppet hälsa är fortfarande inte uppfunna.

Att denna sorts sjuk-vård fortfarande får vara den allena rådande är ett mysterium för sanna hälsosökare, men dagens människor har blivit så underkuvade av sjukvården att de oftast accepterar den och orkar inte kämpa emot. Läkemedelsindustrin har en gigantisk makt och styr och ställer med läkare, myndigheter och politiker.

Exempel på kroniska obotliga sjukdomar

Doktor-LakareVi kan börja med att ta oss en titt på vad Wikipedia säger om kroniska obotliga sjukdomar. Enligt dem, vilket säkert är en av de få korrekta saker som ges på den sidan, så dog 36 miljoner människor år 2008 av en kronisk sjukdom. De fyra huvudgrupperna var:

  • Hjärtsjukdomar
  • Kroniska andningssjukdomar
  • Cancer
  • Diabetes

Om vi börjar titta på hjärtsjukdomar så får vi inom alternativmedicinen (fortfarande) behandla dem, vilket vi även gör med mycket goda resultat. Likaså är det med kroniska andningssjukdomar.

När det sedan gäller cancer och diabetes så får vi inte ens behandla dem överhuvudtaget med alternativmedicinska behandlingsmetoder, trots mycket goda resultat.

Folk som söker hjälp för dessa sjukdomar tvingas till skolmedicinska behandlingar, trots att de mycket ofta ger dåliga resultat och i många fall leder till döden.

Eftersom alternativa behandlingsmetoder ger mycket bra resultat på dessa sjukdomar så borde ju de vara dem som främst används, men istället så är det tvärtom.

Jag trodde att Sverige var en demokrati, men det är ju snarare en diktatur!

36 miljoner människor dog av kroniska obotliga sjukdomar 2008

Hur många av alla dessa människoliv hade kunnat besparats om de fått tillgång till alternativa behandlingsmetoder? Ja troligen de flesta av dem, men istället fick de betala med sina liv för att lagarna är så uppstyrda av läkemedelsindustrin som de är.

Hos naturfolken där dessa sjukdomar knappt existerar så används bara alternativa behandlingsmetoder, bara en sådan sak talar sitt eget tydliga språk.

Hur mycket mänskligt lidande ska behöva få ske innan det blir en förändring? Det handlar ju inte enbart om alla dödsfall, hur många miljoner människor lider inte i onödan på grund av all medicinering då blir utsatta för varje år?

100 000 människor i Sverige lider av Sjögrens syndrom

I oktober förra året började jag behandla en dam som hade den “kroniska obotliga sjukdomen” Sjögrens syndrom. Hon hade varit diagnostiserad för den i över 14 års tid, de hade sagt till henne att den här sjukdomen går inte att bota. Hon blev bedrövad och mådde inte alls bra, och vem skulle må bra av att få ett sådant besked kastat rakt i ansiktet?

Hon kom till mig på behandling och redan efter cirka 10 minuters behandling så började hon märka av positiva förändringar. Efter endast 7 behandlingar så ansåg hon sig vara cirka 50 kanske 75% bättre och ansåg sig ha fått ett helt nytt liv. Hon hade även fler symtom som hon fått hjälp med och blivit kvitt. På följande länk kan ni följa hennes resa.

Onödigt lidande

Betänk hur många människor som lider helt i onödan när god hjälp finns att få, bara när det gäller denna sjukdom så lider cirka 100 000 människor.

Jag har mejlat till de två stora sajterna om Sjögrens syndrom och berättat om detta men de har inte ens svarat på mina mejl. De är överhuvudtaget inte intresserade av att deras medlemmar ska kunna få hjälp och bli friska! Läser man på deras sidor får man också svaret på varför – de är finansierade av olika läkemedelsbolag. Så det var inte konstigare än så… Likadant är det tyvärr med alla övriga förbund för olika kroniska sjukdomar, de är alla styrda och finansierade av olika läkemedelsbolag.

Jag berättade detta för min klient, hon sa då – Nej nu blir jag förbannad!

Vad ska man säga om dagens sjuk-vård?

Ja, inte har då folk blivit friskare sedan skolmedicinens inträde.

Det är dags att börja montera ned hela detta schabrak (förutom akutsjukvården) och ta in alternativmedicinen istället om inte hela svenska folkhälsan och svenska ekonomin ska braka samman helt och hållet.

All vår läkande kraft finns i naturen – låt oss då använda oss av den också!

Text: Janne Forsström


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice