ETC: Det stora bankrånet

publicerad 13 februari 2014
- av Henrik G

ETC. Sveriges ekonomi står nästan still men hos bankerna klirrar det i kassan. De gör rekordvinster och ägarna firar bonusfest. Och det är vi, kunderna, som står för notan. Som Nordea-kund gick 4 500 kr av dina pengar förra året till ren vinst i banken.

“När de fyra storbankerna redovisade sina årsvinster för 2013 blev rubriken i Dagens Industri ”Bankfesten”. De fyras samlade vinst är hela 91,9 miljarder. Det är en mycket hög vinst i en ekonomi som i övrigt nästan står stilla.”

Läs mer i ETCSå här kan du stötta Newsvoice

Ämne: bankerna
  • Att låna till skattesänkningar är en sak men den stora utgiften i statsbudgeten är inte inkomstbortfallet på grund av skattesänkningar utan avgiften till EU på 37 mdr och räntan på statsskulden som uppgår till ca 22 mdr. Som det noteras så saknar riksdagen inflytande på Riksbanken och utgivningen av svenska kronor. Dels så är tryckeriet av pengar utlagt på ett amerikansk bolag som köpte Tumba tryckeri för ca 25 år sedan och dels så har regeringen påtecknat Maastricht- och Lissabon fördragen som fastställer att stater inom EU ej får “låna” pengar av den egna riksbanken utan måste låna upp erforderligt kapital på den allmänna finansmarknaden. Riksgälden anlitar konsulter för att hitta långivare till en kostnad enligt statsbudgeten för innevarande år till ca 140 mkr.

    Tittar man igenom statsbudgetens olika utgiftområden så blir man mörkrädd. Den som läst dessa utgiftsområden kan inte i ett nyktert läge anse det sexigt att betala skatt överhuvud taget..

    Att sänka skatten är således inte fel då det ger löntagare att självfinansiera en större del av sina investeringar och konsumtion. Under socialismens dagar så hölls löntagarna i en lönenivå som skulle tvinga dem att låna i större utsträckning.

  • Tyvärr har nuvarande regering mycket aktivt medverkat i detta pyramidspel genom att sätta staten i skuld. Senast lånade dom för 25 miljarder för att sänka jobbskatten. Vilket enbart var ett sätt att muta folket med några hundringar i månaden, så dom i lugn och ro kunde tillfredställa banksterelitens hunger efter skulder o räntor. Vinsterna talar sitt tydliga språk. Staten bryter dessutom direkt mot grundlagen, då dom enligt den är de enda som får tillverka pengar. Men man tillåter bankerna skapa artificiella pengar i datorer via fractional banking system. Pyramidspel och tillverkning av pengar utanför staten är olagligt. Tyvärr äger Roothild riksbanken och myntverket är utlandsägt. Våra skatteinbetalningar verkar gå via konton i SEB. Så landets ekonomi ligger i praktiken helt utanför det demokratiska systemets kontroll, men med politikers goda minne(sjuka). Dags för en folkopinion som totalsanerar systemet i grunden och återställer folkets makt. Slänger ut parasiterna som skor sig på landet och folket helt utan ansvar för framtiden.

  • I artikeln nämns inget om Fractional Reserve Banking som i princip är ett falsarium av episka proportioner. Om Riksbanken kontrollerades av riksdagen och hade ensamrätt på det systemet skulle nästan skatter kunna avskaffas.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *