Flicka i Örebro fick mässling trots att hon redan var vaccinerad mot mässling

publicerad 9 februari 2014
- av NewsVoice
Mässling vaccin

Mässling vaccin

En artikel i NA Örebro den 31 januari 2014 handlar om att Örebro haft ett mässlingsfall bland barn. En flicka på en förskola har insjuknat – trots att hon var vaccinerad. “Det är en farlig sjukdom som man kan dö av”, sa smittskyddsläkaren Hans Fredlund. Därför erbjuds alla ovaccinerade barn på förskolan vaccin.

Illustrationen ovan visar att dödsfallen i mässling försvunnit nästan helt 30 år innan de första mässlingsvaccinen introducerades i världen. Källa: Jackie Swartz bok “Fördelar och nackdelar med vaccination”.

Marina Ahlm på Vaccin.me ställer sig några kärnfrågor:

  • Varför man ska vaccinera sig mot mässling om personen de hittat med mässling redan är vaccinerad mot mässling?
  • Vilket mässlingsvirus handlar det om?
  • Har de analyserat mässlingsviruset för att se om det är en av de stammar som verkligen ingår i vaccinet?

Det finns många olika stammar av mässlingsvirus.

Marina skriver: “Viruset tillhör dessutom gruppen RNA-virus som är kända för att mutera snabbt. Influensaviruset är också ett RNA-virus som muterar snabbt för att anpassa sig till nya miljöer, vilket försvårar chansen att tillverka ett effektivt vaccin. Eftersom vaccinvirus också muterar så är det av största vikt att reda ut varifrån smittan har sitt ursprung. Från vaccinviruset eller från det vilda mässlingsviruset?”

Läs mer på Vaccin.me