Föreningen Humanism & Kunskap fick frågan – Finns det några avhoppare här?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 februari 2014
- NewsVoice redaktion

Newantihumanist2 Antihumanisternas kapande av begreppet humanism har lyckats. 10 februari kom ett mail med nedanstående förfrågan om vi kunde leverera några avhoppade religiösa eller andra troende ”healing, wicca, medium eller liknande”.

Text: Börje Peratt

Mailet visar att det råder en djup och problematisk missuppfattning även bland elever på akademisk nivå, och man drar likhetstecken mellan humanist och intolerant ateist. Hur tragiskt det än är så visar det också att vi startade vår förening inte en dag för sent.

Läs mer på HK.orgSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är ”fredsälskande” UNESCO som står som “motor” för den nya sekulära humanismen:

  ”Neo Humanist Statement of Secular Principles and Values, which could be the New Humanism UNESCO is searching for: /…/ director-general of the UNESCO since 2009, Irina Bokova, came up with the idea of New Humanism:

  The greatest challenge is to lead the world into a new era of peace and humanism, to create more inclusive, just, and equitable societies through sustainable economic and social development, based on science, innovation and new technologies that will serve mankind and will preserve the environment”

  “Bokovo seems to take the same line as Julian Huxley, the first director general of UNESCO, in 1946. Huxley agued that the underlying philosophy of UNESCO should be Scientific Humanism, as he writes in his pamphlet UNESCO: Its Purpose and Philosophy.”

  Unesco idé om Ny humanism tar avstamp i naturvetenskap och kan då närmast betecknas som Trans-humanism. Unesco:s måtto är ”Building peace in the minds om men and women”, vilket är detsamma som “Singularity” som är Transhumanismens yttersta mål. Målsättningen är att inom en snar framtid förena alla hjärnor på jorden med en kvantdator för att skapa en gemensam artificiell hjärna.

  Within the UN framework /…., there is enough to find inspiration and guidance: 1) the Universal Declaration of Human Rights, 2) the Millennium Development Goals, and 3) the Earth Charter. The Earth Charter especially is important, because it acknowledges the human dependence on ecosystems, and our duties to future generations. The Earth Charter is less anthropocentric (but biocentric) then other UN statements, and mainstream (new) humanism.

  Föreningen Humanism och Kunskap är synnerligen viktig i dessa tider för att motverka totalitära ambitioner om en sekulär humanism via teknologiska ingrepp.

  http://instituteforscienceandhumanvalues.com/articles/philosophical%20reflection.htm

  http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/unesco-house/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=25005&cHash=da671bf11b

  http://hplusmagazine.com/2012/01/12/the-singularity-and-transhumanism/

  http://www.thenewatlantis.com/publications/humanism-and-transhumanism

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *