Förtroendet för mainstream media i USA kollapsar i fritt fall

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 februari 2014
- Torbjörn Sassersson red.
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Förtroendet för mainstream media når rekordlåga nivåer i USA. Till och med de anställda på New York Times anser att deras egna redaktionella opinionsartiklar “the editorial pieces” saknar värde. De är dåligt skrivna, förutsägbara och läses knappt längre av någon, allra minst av dem själva och de har förmodligen ingen opinionbildningseffekt. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Jleon,  Wikimedia Commons | Uppd. kl 20:24, 6 jan 2014

Samtidigt sjunker intäkterna, antalet läsare, antalet tittare och förtroendet för vad som trycks ut i mainstream-media till allmänheten. New York Times tappade 85% av sina nätintäkter 2012, enligt The Wall Street Journal. News Busters skrev i november 2013 att mediejättarna CNN och MSNBC tappade nästan hälften av sina tittare på bara ett år. Störst var förlusten i åldrarna mellan 25 och 54 år. Här tappade CNN 59% av sina tittare och MSNBC 52% av sina. Fox News tappade minst 21% av sina tittare.

“Andy’s got 14 or 15 people plus a whole bevy of assistants working on these three unsigned editorials every day. They’re completely reflexively liberal, utterly predictable, usually poorly written and totally ineffectual. I mean, just try and remember the last time that anybody was talking about one of those editorials. ” The New York Observer

Snart tror ingen på “sanningsrörelsen”

I en Gallupundersökning från 2013 framkom även att förtroendet för amerikanska TV-nyheter droppat till eländiga 23% från att ha legat nere på än mer katastrofala 21% året innan. En ökning med 2% är bara en klen tröst för TV-industrin som önskar sig ett förtroendekapital på 100% inom sin egen “sanningsrörelse” som snart ingen är intresserad av.

Fråga är hur förtroendet för svenska mainstream-medier ser ut idag i jämförelse med för 10 år sedan.

Text: Torbjörn Sassersson

mainstream-media-gallup-trust


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Lidvall, men vad ska man tro? Undersökningen genomfördes 2010. På 4 år har det hänt en del. Vågar de göra en ny undersökning 2014?

  Det första stycket i rapporten lyder (man tar ut segern direkt):

  “Att Sveriges radio och Sveriges television åtnjuter stort förtroende hos den svenska allmänheten är väl känt från många undersökningar. De två public service-företagens kanaler värderas högre än de privata radio- och tv-kanalerna, låt vara att också tV4 placerar sig relativt högt.”

  SR och SVT finansierade rapporten vid sidan av SOM. De fick även bäst betyg. SVT (+75) och SR (+70) och båda fick var och en 80 [%?] om man räknade bort de som inte hade någon uppfattning.

  SvD var inte med i undersökningen! Varför? De förklarar som att det handlar om att SvD inte är en lika känd morgontidning. Va? Hade SvD varit med hade de förmodligen hamnat högre än DN om undersökningen gjorts idag.

  Det enda nya mediet som var med var Newsmill. De fick sämst betyg.

  Man kan grotta i hur undersökningen gjordes och skulle någon göra det finns säkert mer diskutabla saker att upptäcka.

  Noter från SOM-rapporten

  Frågan ställdes inom ramen för ett mindre SOM-projekt finansierat av Sveriges radio, Sveriges television och SOM-institutet. Frågan skiljer sig något från tidi- gare frågor om medieförtroende ställda i de nationella SOM-undersökningarna genom den avser enbart enskilda medier och inte medietyper (jfr Weibull, 2009). Det gör att det inte går att göra jämförelser över tid utom för Sveriges television och tV4.

  Det ingick endast en morgontidning, Dagens nyheter, som bedömdes vara mer allmänt känd. Det i tidigare SOM-undersökningar använda alternativet ”Den lokala morgontidningen på din ort” bedömdes i sammanhanget mindre lämpligt eftersom det i övrigt frågades om varumärken eller egennamn. eftersom lokala morgontidningar normalt åtnjuter ett mycket högt förtroende innebär avgränsningen till enbart Dagens nyheter att föreliggande analys underskattar förtroendet för morgonpressen som medium (Jfr Weibull, 2009).

  Storstadsmorgontidningar brukat dessutom vanligen ha en mindre grad av förankring i sina utgivningsområden än vad landsortstidningar har inom sina (Weibull, 2011).

  År 2007 ställdes inga frågor om medieförtroende i den nationella SOM-under- sökningen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *