Hans Sternlycke: Oansvariga järnvägsförsummelser

publicerad 9 februari 2014
- av Hans Sternlycke

InlandsbananVår infrastrukturminister är bra på att ljuga med siffror. Hennes favoritknep för att tala om hur mycket regeringen ökat järnvägsanslagen är att under nya långtidsplanen skall det investeras 522 miljarder kronor medan socialdemokraterna under sin tid bara satsade 382 miljarder. Som i Västerbottenskuriren. Men det är inflationssiffror.

Text: Hans Sternycke | Foto: Wikimedia Commons

I andel av BNP är det inte mer. Och det är väg och järnväg ihop. Efter 2010 har järnvägsinvesteringarna kraftigt minskat. Tvärtemot vad Alliansen lovade i valet det året och redovisat i svaren på Järnvägsfrämjandets valenkät till partierna.

Investeringarna drogs inte ner till en tredjedel som första egna budgeten indikerade. Den allt mer uppenbara krisen tvang till påplussningar på järnvägssidan. Men tillskotten har varit alltför små, om än de våldsamt överdrivits i propagandan. Så har Infranord tvingats till att säga upp 400 anställda på grund av brist på uppdrag. Även om socialdemokraterna inte är utan skuld, det var under deras tid, 2005. som det beslöts att inte göra förebyggande underhåll utan bara avhjälpande. Alliansen kan dock inte, som fortfarande sker, skylla dagens situation på dem – efter sju års regeringsinnehav.

Catharina Elmsäter-Svärd anklagar Stefan Löfven för ekonomisk oansvarighet för att han vill finansiera Norrbotniabanan med lastbilsskatter och därmed hota åkarnas jobb. Men de är redan undanträngda utan att motåtgärder satts in. Varannan lastbil här är utländsk, och de kör med underbetalda chaufförer och till priser som inte svenska åkare kan konkurrera med. Det hade gett fler svenska jobb om man istället fraktat på järnväg så långt som möjligt och lastbilens flexibilitet använts för den anslutande trafiken.

Moderaterna är starka motståndare till kilometerskatter. Då blir också utländska bilar tvungna att betala kostnaderna för sin andel av vägslitage och olyckor. Däremot har järnvägens banavgifter fördubblats. Den orättvisa konkurrenssituationen mot lastbilarna har tvingat Green Cargo att avskeda 600 anställda. Detta när transporterna står för 30 procent av klimatutsläppen och regeringen vill ha avvecklat fossila bränslen till 2030. Det blir kanske så ändå, eftersom världshandeln med olja då kan ha upphört. Men vad har då gjorts för transportsäkerheten?

Sverige blev rikt genom att fram till första världskriget bygga ut järnvägsnätet för en procent av BNP varje år på lånade pengar. Vi kan göra det igen och klara järnvägskrisen med järnvägsobligationer. Det är oansvarigt att låta järnvägen förfalla för att ha budgetöverskott och sänkt skatt för de som redan har sina materiella behov tillfredsställda. Sådant drar undan köpkraft och ökar arbetslösheten. I synnerhet om jobbskatteavdrag finansieras med höjd arbetsgivaravgift, som gör arbete ännu dyrare.

Industrin hotar att flytta ut därför att transporterna blir för osäkra, och resenärerna har kostnader för tågförseningar på fem miljarder om året. Starka statsfinanser och värdet på pengar snabbt kan förflyktigas, medan investeringar inte är inte konsumtion utan skapar realkapital som gör oss rikare.

Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg är kompakt. Att fullborda den med att bygga Norrbotniabanan förkastas trots bidrag på 40 procent för investeringen från EU, som ser Botniakorridoren som strategiskt viktig. Där går baindustrins tunga godstrafik. Med en Norrbotniabana kunde fraktkostnaderna minska 30 procent, därför att man kan köra längre och tyngre tåg. Norra stambanan, där tågen nu måste gå, är backig och kurvig och har låg axellast. Den är så dålig, att hastigheten nu har sänkts till 70 kilometer i timmen. Blir det stopp finns inget reservspår.

Botniabanan kunde Alliansen inte stoppa, men upprustningen av Ådalsbanan fördröjdes och kurvorna rätades inte ut mellan Sundsvall och Härnösand. Järnvägen är en och halv mil längre än vägen. Mot sex tåg i timmen på Botniabanan klaras bara tre där och endast två på Ostkustbanan längre ner. Det är kapitalförstörelse att ha så olika så olika standard. Norrlandsstäderna ligger som efter ett pärlband och kunde få en bättre arbetsmarknad med en snabb järnväg hela vägen.Så här kan du stötta Newsvoice

 • Systemet är kört i botten som resultat av en politisk strategi. Shift-Rail är på väg – ett helt nytt EU-gemensamt järnvägssystem med smart digital teknik som kommer att drivas helt automatiskt. Se film på följande länk http://www.shift2rail.org/. Ser ut som något hämtat ifrån en Sci-Film. Lägg gärna märke till säkerhetsscanningen som sker när passageraren lämnar tåget.

  Projektet är en del av Horizon 2020 som är “the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020)”. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

 • Under lång tid har chefskapet på Banverket m fl enbart haft vinstintresse som mål. Man har skrotat ner massor med fullt fungerande maskiner för spårunderhåll vilket gör att landet har inga möjligheter att på egen hand underhålla nätet idag. Förra vintern när det var snökaos stod nästan samtliga fungerande plogvagnar och snöslungor uppställda på rad för skrotning vilket fullföljts. Både denna och förra vintern sitter 15-20 pers på hotell hela vintern med full lön i s k snöberedskap lite här o var HELA vintern. I år till absolut ingen nytta alls. De flesta i chefposition har aktivt medverkat till att totalt köra ner svenskt järnvägsnät i botten. Vad som behövs är storstädning bland chefer och tillsättande av folk som faktiskt har praktisk kompetens av järnväg och underhåll. Nåt sånt har inte funnits på Banverket-Infranord sedan mycket länge. Det är mer eller mindre livsfarligt att åka tåg idag och sämre blir det. Förmodligen väcks folk när en allvarlig olycka med persontåg inträffar som först. det är inte fråga om det händer, utan NÄR !!

 • “transporterna står för 30 procent av klimatutsläppen /…/ trots det är “moderaterna motståndare till kilometerskatten”.

  Här ser vi igen att klimathot bara verkar vara på ”låtsas” och något man kan hota med och ta till när det gäller att pungslå befolkningen för att fylla bankernas kassakistor, delas ut till Läkemedelsbolag eller andra tvivelaktiga aktörer.

  Regeringens transportpolitik och beslut rörande utsläppsrätter visar att ”värnande” om klimatet bara är ord. Miljöminister Lena Ek sålde t ex 1,3 miljoner utsläppsrätter till en amerikansk storbank. Det bästa för klimatet hade naturligtvis varit att de hade förblivit obrukade. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-marknaden-viktigare-an-klimatet_8928784.svd

  Jag kommer helt osökt att tänka på Stefan Demerts sång ”Luring”.

  Politikern är en luring, ja en riktig luring,
  politikern är en luring, och det är vi allihop.
  Guld och gröna skogar ska det bli när han får makt,
  när valet sen är över har han glömt vad han har sagt.

  Kanske kan vi lägga till nya verser med hänvisning till kilometerskatt, klimathot och utsläppsrätter m m? Det kan ju bli hur kul som helst. Låten är riktigt aktuell och förtjänar att få en nystart med hjälp av sociala medier. Har vi ingen makt kan vi alltid använda oss av humor som ännu inte är skattebelagt.

  Musik och sång är ett underdog-verktyg som det brittiska folket hanterade suveränt med hjälp av ”ding dong-låten”, vilken orsakade en riktig politisk hysteri. Folk fick inte ens nynna den på vissa håll.

  http://www.youtube.com/watch?v=sINN_5FOvUQ

 • Här:

  http://www.me.se/Tidning-mobil/?pageid=9706

  så står det:

  – Och om oppositionen säger att järnvägen inte har fått tillräckligt så är det så att den har fått dubbelt så mycket nu som före 2006.

  Tycker artikeln är politik och propagandistisk. Varför skriver folk att scientologer inte ska få en plattform här, det var väl “red” som skrev om det, när personer från tex Miljöpartiet har plattform här?

  Hur lite har inte scientologer förstört vår miljö i förhållande till vad Miljöpartiser gjort det.

  Miljöpartiet är som en illa målad fasad, ett slags kalhygge.

  Varför ge utrymme åt Miljöpartister och andra kommunister, medans det pekas finger åt ett annat håll? Är det det det vanliga beteendet – att “låtsas” som om man “håller rent”… vi har även sett kommentarer med hurrarop för admins vilja att hålla rent…

  Vet “någon” vad “rent” är?

  Så att “hålla rent” och “inte ge plattform för”, etc, blir som en slags dunster och propaganda för att med dess hjälp bana väg för den vanliga infon, den som är lite kryddad men dock normaliserad, och då pk, och fel?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *