Lyckopiller – SSRI-preparat – inte så ofarliga som vi tror

publicerad 10 februari 2014
- av Thomas Arvidsson

ZimelidinSSRI-preparat (lyckopiller) framställs ofta som harmlösa läkemedel med få biverkningar som inte är beroendeframkallande. Vi vet numera att sanningen är en helt annan. Allt fler personer som försöker sluta med SSRI upptäcker vilken kemisk fälla de har fastnat i och hur svårt det är att ta sig ur denna medicinering, skriver Thomas Arvidsson.

Hur farliga de här medlen egentligen är framgår kanske bäst av den nedtystade historien om när läkemedelsbolaget som numera heter AstraZeneca år 1982 lanserade det allra första SSRI-preparatet på den svenska marknaden, Zelmid. Efter att åtskilliga patienter hade blivit förlamade och fått andra allvarliga biverkningar förbjöds Zelmid och AstraZeneca  betalade snabbt ut skadestånd till drabbade patienter, köpte deras tystnad och lade locket på.

Idag vill inte psykiatrin och läkemedelsbolagen att man ens nämner ordet Zelmid. De förnekar all kännedom och låtsas som om de inte vet vad man pratar om när man tar upp ämnet.

Anledningen till att både Astra och Läkemedelsverket agerade så snabbt och drog in Zelmid redan efter mindre än ett år berodde på att man befarade en ny läkemedelskatastrof i stil med Neurosedyn-katastrofen på 1960-talet då ett stort antal barn föddes missbildade med förkrympta armar och ben efter att deras mödrar hade ordinerats det "helt ofarliga lugnande" preparatet Neurosedyn.

Psykiatriska mediciner är långt i från så ofarliga som psykiatrin gärna vill göra gällande.

Mer om Zelmid:


Zimelidin
(såldes under namnet Zelmid i Sverige) var ett antidepressivum och det allra första preparatet av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. Tillverkare var Astra; nobelpristagaren Arvid Carlsson ledde framtagandet av substansen. Det lanserades under 1982 men drogs tillbaka redan i september 1983 på grund av att det uppdagats att preparatet medförde en risk för allvarliga biverkningar i levern och det perifera nervsystemet samt förlamningar.

Zimelidin var specifikt för återupptaget av serotonin,men något mindre potent än dagens SSRI. Det var en stor nyhet främst på grund av mindre antikolinerga biverkningar jämfört med tricykliska antidepressiva som då dominerade marknaden, samt en annorlunda verkningsprofil, med bland annat effekt mot ångesttillstånd, förutom antidepressiva egenskaper (på samma sätt som dagens SSRI).

Att Zimelidin drogs tillbaka så snabbt kan ses mot bakgrund av neurosedynskandalen, som gjorde att Astra var extremt rädda för allvarliga läkemedelsbiverkningar.

Källa: Wikipedia

Text: Thomas Arvidsson