Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Morgan Strålman: Den stora viltdöden 2013

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 februari 2014
- NewsVoice redaktion
Nature. Foto: Braden Jarvis. Licens: Unsplash.com

Continents Countries Earth Map Oceans Sea World

Det är förhoppningsvis många som med förfäran noterat en självdöd av många djurarter som ett nytt inslag i naturen. Rapporterna är geografiskt spridda och kommer från hela södra Sverige. Mängden av döda djur är absurd. Varför, frågar sig Morgan Strålman. 

Text: Morgan Strålman

De insatser som gjorts officiellt för att utforska orsakerna, har såvitt jag vet, egentligen inte hittat eller har velat hitta, direkt orsaker till dödsfallen. Det jag sett av rapporteringen handlar om förmodad näringsbrist. Vilket låter väldigt konstigt att frilevande djur spontant kan råka ut för under sommarhalvåret. Tydligen är även merparten årsungar vilka är digivande under perioden dessutom.

Då jag professionellt dagligen arbetar med att testa och behandla hästar ifrån Skandinavien m fl länder. Så ser jag även där en oroväckande utveckling av sjukdomsproblem. Jag bad därför mina kunder i södra Sverige att skicka in prov ifrån självdöda djur och under hösten även skjutna djur där man misstänkte hälsoproblem.

Sammanlagt blev det 14 djur, därav 6 st självdöda som samtliga konstaterades ha mögelsvampen aspergillus fum. Mögel som inkommer med födan har effekten att den naturliga tarmbakteriefloran slås ut succesivt och efter en tid hamnar svampen även i blodsystemet. Detta gör att magen och näringsupptaget får problem, det blir feljäsningar i magen och de gifter svampen utvecklar är i fallet med aspergillus av stor dödlig inverkan.

Av de 8 skjutna hade ytterligare 4 aspergillus fum, 3 st bakterieinfektion av tuberculinum. Infektioner som företrädesvis finns i övre luftvägarna och som kan utvecklas till allvarliga problem. 1 st hade boreliainfektion. Ingen var i det närmaste frisk.

Detta är naturligtvis skrämmande upptäckter och en minst sagt oroväckande statistik, men borde även vara pinsamt och anmärkningsvärt, att de som skulle undersökt och hittat orsakerna till massdöden totalt missat att hitta något av detta.

Att påstå näringsbrist som dödsorsak, särskilt sommartid, är för mig att inte utföra sitt jobb. Det finns alltid en anledning till det. Av mina tester att döma så är det som framkommit fullt möjliga dödsorsaker, eller orsaker till allvarlig sjukdom. De djur som sedan skjutits och konsumerats, ev innehållande bakterier och mögelsvamp infektioner, kan ifrågasättas huruvida det kan anses lämpligt som föda. Härvid lag är avsaknaden av relevanta officiella svar väldigt dålig, då sådan föda med mikrober och infektioner kan vara sjukdomsframkallande för konsumenten.

Då den geografiska spridningen är omfattande, så torde också orsakskällan också allmänt spridd. Svampsporer, virus och bakterier är lätt att sprida i luften och ihop med immunsystems nedsättande aerosoler, en realitet vi nästan dagligen får på oss via chemtrails.

Vilket jag anser som den troligaste källan, då naturen absolut inte själv skapar varken mögel eller bakterier under sommartiden. Men vill man varken förstå eller veta nå’t, då blir det svårt, men även till sån’t finns det ansvariga att ställa mot vägen.

Text: Morgan Strålman

Relaterat

Aflockalypse — Mass Animal Deaths Now Mapped on Google

Experts ease concerns over mass bird deaths

10,000 Cattle Dead In Vietnam: Cows, Buffalo Part Of Mass Die-Off

Mass Death of Sea Animals Raise Alarm in Peru

Birds Falling From Sky and Other Bizarre Animal Deaths

30,000 Sheep die in Uruguay, incessant rains thought to be responsible

Worldwide Mass Animal Deaths / 50,000 dead starfish

Mass Animal Deaths for 2014

Mass Animal Deaths for 2013

2010–11 midwinter animal mass death events

Why Are Millions of Fish Suddenly Dying In Mass Death Events All Over The Planet?

The mystery of the mass bee deaths

Map: From fish to birds, the week in dead animals

Judge: Navy Sonar Testing Caused Mass Death of Marine Life

Researchers blame low oxygen levels for mass herring deaths in Iceland

Thousands of dead prawns wash up on beach in Chile

Sudden Deaths of Large Numbers of Animals Happening with Greater Frequency


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq