Nyheter om Big Pharma senaste veckan – Industrin svajar

publicerad 4 februari 2014
- Henrik G
Big Pharma

Överdosering av cancerpreparat – kan ha lett till dödsfall
“Flera danska sjukhus har brustit i rutinerna vid beredning av cancerpreparatet Jevtana. Ett 70-tal patienter har fått en för hög dos av läkemedlet vilket kan ha orsakat dödsfall.”
Läs mer i LäkemedelsVärlden

Läkemedelsjättarna angriper varandra – Sanofi stämmer Lilly för patentintrång
“Sanofi anser att Lilly gjort intrång på patentet på diabetesmedlet Lantus.”
Läs mer i LäkemedelsVärlden

Novartis tappar intäkter? Bolaget säger upp anställda
Novartis kan säga upp eller omplacera upp till 4000 anställda enligt nya uppgifter.
Läs mer i LäkemedelsVärlden

Astrazeneca tappar intäkter – Stänger anläggning i Indien
“Astrazeneca lägger ner sin forskningsanläggning i indiska Bangalore som en del i sitt tidigare annonserade sparpaket”. Årsskiftet 2012-2013  meddelade Astrazeneca besked om  en minskning av 5 050 tjänster fram till och med 2016.
Läs mer i LäkemedelsVärlden

Pfizer tappar intäkter – Säger upp anställda i Sverige
“Affären krymper, minskade intäkter innebär minskad budget”, säger kommunikationsdirektör Christina Astrén Eriksson till sajten Svensk Farmaci.
Läs mer i LäkemedelsVärlden

Folk överger antibiotika
2013 minskade försäljningen av antibiotika på recept i öppenvården med 8%, det är den största minskningen under 2000-talet.
Läs mer i LäkemedelsVärldenSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: Big Pharma
Stöd NewsVoice 2024
 • Jag är en vän av att bus uppdagas om läkemedelsbolag. Men detta med att försäljning av antibiotika minskat är knappast värt att ta med i denna artikel då det handlar om att målet är att det skall förskrivas mindre antibiotika pga växande resistens och vad dess följder kan bli. Det är ju ett medvetet minskat receptskrivande från läkares håll.

  Så den lilla nyheten, som den är formulerad i denna artikel, känns lite missvisande. Förvisso innebär ju det att det blir mindre intäkter till läkemedelsbolag, men det känns som att formuleringen borde varit annorlunda om den nu promt skall vara med.

 • En mycket tänkbar och tänkvärd “spaning” som Mariann Nyqvist beskriver. Det är klart att industrin omformerar sina styrkor och att vi måste vara beredda på det.
  Den aggressiva vaccinpropagandan i utvecklingsländerna förklädd till välgörenhet tillsammans med Bill Gates et al är väl ett tecken på det.

 • Läkemedelsindustrin är inte uträknad utan håller på att formera sina trupper inför Pharma industry 2020; Life Sciences, nanoteknik, E-health, functional foods med hjälp av bioteknologi (GMO) m m. De vill även ta patent på “våra” folkmediciner.

  När det går dåligt för läkemedelsindustrin kan man befara att staten bildar allians med Läkemedelsbolagen för att säkra deras fortlevnad. Staten kan t ex ge utfästelser om att regelverk (om)skapas så att industrin garanteras avsättning för sina produkter – naturligtvis med förkortade utvecklingsprocesser för att minska bolagens R & D kostnader. Folkhälsomyndigheten, med uppgift att bedriva folkhälsoarbete för att förebygga sjukdom och främja hälsa för hela befolkningen, kan t ex få till uppgift att utfärda olika direktiv utifrån olika hotsituationer för kollektiva insatser allt efter industrins behov.

  Det finns en allmän politisk trend om att förebyggande åtgärder ska ökas inom olika områden för att minska samhälleliga kostnader. Läkemedelsindustrin kommer därför att satsa mer på framtagning av preventiva mediciner framöver bl a genom inriktning mot individualiserade mediciner (enorm ekonomisk potential) som ordineras utifrån den enskilda patientens profil genom förekomsten av vissa gener eller specifika biomarkörer i blodet.

  Den samhälleliga förskjutningen från individualiserade insatser, efter det att sjukdom inträffat, till förebyggande folkhälsoarbete på en kollektiv nivå är intressant att notera ur en ideologisk synvinkel. Intresseförskjutningen sammanfaller med utvecklingen av Life Sciences som är en del av transhumanismen. För att den medicinska, bioteknologiska inriktningen ska bli lyckosam/lönsam behöver forskningen/industrin ha fri tillgång till allas DNA för att kunna förutspå vilka sjukdomar eller symtom som ligger i pipelinen och som de behöver åtgärda.

  Det som vi idag betraktar som hälsa, dvs frånvaro av sjukdomar, kan med stöd av den nya tekniken istället att komma betraktas som ”ännu inte inträffad ohälsa”. Bolagen/forskarna/politiker letar således fel/brister i våra DNA som behöver korrigeras via bioteknik. Biotekniska investeringar följer arbetslöshetskurvan i ett postindustriellt samhälle som leder till utslagning och samhälleligt ökade kostnader för de “tärande”. Kan framtida ”Preventive medication/biotechnological intervention” komma att lanseras som ett slags ”säkerhetsprojekt” – an offer you can’t refuse? Det kommer att bli allt svårare för en lekman att tala för icke medicinering mot en professionell auktoritet som hävdar motsatsen efter avläsning av DNA-koden.

  http://www.management-engineers.de/fileadmin/assets/pdf/studien/Pharma%20Studie_Draft%20for%20print%20version_v14_MJ1_23.07.10_ENGLISCH.pdf

  http://www.slideshare.net/patrickdixonfuturist/future-of-health-care-life-sciences-biotech-medtech-and-pharma-keynote-speaker

  http://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma-2020/pharma-2020-marketing-the-future-which-path-will-you-take.jhtml

  http://www.foresight.lu.se/verksamhet

 • Ja det finns ju en gräns där folk till slut får nog av allt bedrägeri och den kanske snart börjar bli nådd… Ett medicinskt system som skadar och dödar allt fler människor för varje dag som går, kommer till sist att självdö.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *