Organiserad organhandeln – en del av den kinesiska regeringens politik

publicerad 27 februari 2014
- Hans Bengtsson
Kina organskörd

Kina organskördHandel med organ är en av de viktigaste frågorna som myndigheter och människorättsorganisationer kämpar mot, på grund av internationella kriminella nätverk som profiterar på denna handel.

Text: Niccolo? Rinaldi, EU-parlamentariker

En av tragedierna i den moderna medicinska världen är att ofrivilliga organtransplantationer och organstölder ökar när den medicinska vetenskapen finner nya sätt att förlänga medellivslängden. Avlägsnande av vitala organ specifikt för transplantationer, och ibland för medicinsk forskning, utförs ofta med hjälp av tränad medicinsk personal men utan donatorns samtycke.

Denna realitet blir än mer brutal när den kriminella och omänskliga aktiviteten genomförs med myndigheternas godkännande eller till och med med deras hjälp. Så är fallet i Kina där organstölder från fångar är en officiell policy från myndigheterna som genomförs på allmänna sjukhus.

Under Europaparlamentets plenum den 12 december antogs en resolution om de allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter i Kina, och mer specifikt brott rörande organtransplantationer som har uppdagats på senare tid. Kina är ett av de länder i världen där flest fångar avrättas. Det tycks som om den kinesiska regimen har gjort detta till en lukrativ affärsverksamhet.

Gao QiangKinas vice hälsominister, Gao Qiang, medgav 2005 att nästan alla organ till transplantationer kom från avrättade fångar. Antalet avrättningar är dock en statshemlighet. […]

För närvarande är Kina vid sidan av USA det land som utför flest antal transplantationer varje år med sina 600 transplantationscentrum runt om i landet. Kina har blivit ett resmål för transplantationsturism där organmottagare reser från grannländerna med syftet att finna en matchande donator.

Foto AFP på Gao Qiang

 

You Mei-nu, taiwanesisk lagstiftare, sade nyligen:

”Taiwan är ett land som styrs av människorättsprinciper, och taiwaneser, som är garanterade rätten till hälsa, borde inte bygga sitt välstånd på någon annans sorg eller smärta”.

Hon bekräftade att Kina har varit huvuddestination för taiwaneser som behöver organtransplantationer.

De flesta offren för den omfattande organskörd från fångar som utgör basen för organhandeln, har varit utövare av Falun Gong. Falun Gong är en andlig rörelse som framträdde i Kina 1991 och snabbt blev populär bland kineserna. Den kinesiska regeringen betraktade emellertid rörelsen som ett hot och satte igång en förföljelse av utövarna 1999 med målet att utplåna rörelsen. De flesta utövarna sattes i fängelse och fick stränga straff.

Läs hela artikeln på Epoch TimesDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq