Professor fick sparken från myndighet –  Varnade för mobiltelefonins hälsorisker

publicerad 20 februari 2014
- K. Reporter

Dariusz LeszczynskiDariusz Leszczynski som är professor vid STUK, den finska motsvarigheten till svenska Strålskyddsmyndigheten, fick sparken. Orsak: Han vägrade hålla tyst om mörkad forskning om mobiltelefonins hälsorisker. Det kunde myndigheten inte acceptera.

Text: K. Reporter | Foto: Dariusz Leszczynski

Dariusz Leszczynski var i 22 år anställd vid finska Strålsäkerhetscentralen STUK och avancerade till en professorstjänst. Han låg bakom STUK:s rekommendationer att barn ska minska sin exponering och främst använda SMS.

År 2011 deltog han som en av 30 experter från hela världen när WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, bedömde mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”.

Klassningen var ett stort bakslag för mobilindustrin och ogillades av kollegor på STUK med kopplingar till mobilindustrin och till den organisation som ligger bakom gällande gränsvärden för trådlös teknik (ICNIRP). Dessa gränsvärden är av stor betydelse för industrin.

Professor Leszczynski uttryckte under senare år upprepade gånger kritik mot oredlighet i forskning om hälsorisker med mobilstrålning och mobilanvändning. Han kritiserade en grupp av forskare, bland dem professor Anssi Auvinen också anställd på STUK, för oetisk rapportering av resultaten av en internationell hjärntumörstudie (Interphone).

Han sparade inte heller på kritiken av en dansk mobilhjärntumörundersökning som påstods visa att mobilen inte ökade risken för hjärntumör (exempelvis i SVT). Men studien hade uteslutit 200 000 av de mest exponerade användarna vilket leder till ett felaktigt resultat. British Medical Journal måste omedelbart dra tillbaka artikeln uppmanade STUK-professorn:

The Editors of the British Medical Journal should immediately withdraw Danish Cohort study. The conclusions of this flawed-design study are not supportable by the obtained flawed data and the studies conclusions are misleading. They are leading the public to believe that the cell phones are safe, when no such claim can be made based on the Danish Cohort study.

Microsoft-VD: Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplattaHan kallade också forskningen om elöverkänslighet för Woodoo-forskning eftersom den var så undermålig att den inte gav något besked alls om huruvida elöverkänsligas symtom berodde på strålningen.

Professorn från STUK kritiserade också att WHO:s klassning av strålningen som ”möjligen cancerframkallande” inte lett till någon informationssatsning om hur mobilanvändare kan undvika onödigt risktagande:

“Vi har blivit VARNADE och denna varning borde upprepas, upprepas, upprepas…..använd mobilen ansvarsfullt och minska din exponering närhelst det är möjligt.”

Den 31 december 2013 blev professor Dariusz Leszczynskis sista arbetsdag på STUK. Hans öppna kritik blev för mycket för myndigheten. Han vägrade rätta sig i ledet som alla andra.

Mer läsning


Gillade du denna artikel? Stöd NewsVoice så skriver vi mer. Testa att prenumerationsdonera.


Relaterat

Microsoft-VD: Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta

Dariusz Leszczynskis hemsida och hans Facebooksida

STUK

Strålskyddsstiftelsens råd till personer oroliga för strålningSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bo: utifall du ej är medveten om det har Nokia lagt ner all sin mobiltelefonrelaterade verksamhet.

 • Antalet hjärntumörer som man hittat har ökat, men det förklaras rimligtvis av framfarten av magnetresonanstomografi och annan bildgenererande teknik. MRI-maskinernas användbarhet och tillgänglighet har nämligen växt fram samtidigt som mobiltelefonin slagit igenom. Varje ny generation maskiner kan finna mindre tumörer än den föregående.

  Så att vi finner fler hjärntumörer betyder inte nödvändigtvis att fler finns, utan kan mycket väl betyda att vi är bättre på att upptäcka dem tidigare.

 • Angående Zecharias fråga om val och manipulation av tankar: Jag tror definitivt på att vi människor kan förändra genom val, men jag tror inte på att fortsätta med dagens Riksdagspartier. Det finns partier utanför Riksdagen som arbetar politiskt för en förändring. Dagens samhälle är en reflektion av vad människor har röstat på, av vad människor tror på. Det finns många som tror på traditionell vetenskap och traditionell forskning, inte bara politiker inom Riksdagen utan även många vanliga människor. Tyvärr ser jag en tydlig tendens att de som har en annan åsikt, som tror på något annat, allt mer väljer att avstå från att rösta – och därmed befästs dagens system istället för att förändra det eftersom de som står för något annat ger upp sin röst och därmed befäster en fortsatt konservativ utveckling och befäster det rådande ekonomiska systemet.

 • Är det någon som fortfarande tror att de är med och bestämmer? Att ett val betyder något utom som ren manipulation av våra tankar?
  Har du insett att det är DU som med dina skattepengar låter partierna föra dig bakom ljuset och sedan kallar det för demokrati?
  Skrattretande!

 • Det hände ju inte här, men det har det ju faktiskt gjort! Jag satt med i seminarivrksamhet i Rådets för arbetslivsforskning regi, som hade till uppgift att avföra elöverkänslighet från dagordningen som ett icke existrande hälsoproblem. När Lennart Hardell påvisade en ökad risk för tumörer på hörselnerven av mobiltelefonanvändning gav sig ett gäng professorer på Karolinska ut på jakt och drev kampanj tillsammans md SSI, Vetnskapsrådet och SvD. Den danska studie som nämns är en av en radda studir producerade av mobilindustrins företrädar kollektivt benämnda “Interphonestudien”. I Sverige var Ericson och Telia engagerd. Finland är Nokialand så det är väl knappast överdrivet konspiratoriskt att anta att angrepp på “nationella intressen” inte godtas!

 • I filmen ”Cooking of Humanity – Invisible Global Warfare” intervjuas en kritisk forskare om användning av mikrovågor för krigsföring i allas vår vardag. Han utgår från en rapport från 1976 som säger att allmänheten måste föras bakom ljuset under mottot ”Mikrovågor är säkra” för att inte äventyra industrins vinster, för att undvika rättegångar och för att få global kontroll över människor. Regeringar över hela världen sägs vara helt införstådda med ”mikrovågsspelet”.

  Behandlingen av den finske kritiska forskaren visar på en inomvetenskaplig kontrovers som man försöker att lösa genom s k stängning dvs genom uteslutning av forskaren från det vetenskapliga kollektivet. Frågan är om detta räcker när allt fler bland allmänheten börjat få upp ögonen för farorna med tekniken. Tiden är knapp och en kapplöpning är att vänta. För att inte riskera ett säkerhetspolitiskt haveri med en trilskande allmänhet måste politiker och industri snabbspola lanseringen av olika mikrovågsrelaterade tekniker (inkl mind control) under ideologisk marknadsföring ”for your own good”.

  Margareta Hallberg, vetenskapsteoretiker, menar att ”Kontroverser är intressanta studieobjekt då de handlar om samhällsrelevanta frågor och angår många människor.” Osynliga mikrovågor som påverkar liv och hälsa angår alla levande varelser på jorden. Vem eller vilka ska ha tolkningsföreträde att uttala sig om mikrovågornas hälsoeffekter? Människor som upplever besvär eller industrin som tillverkar tekniken? http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Konflikt_eller_konsensus.pdf

  Läs mer om politikers, myndigheters och vetenskapsmäns argumentation för att trolla bort allmänhetens tidiga signaler med asbest, flygbränsle och amalgam, vilka senare visade sig vara stora hälsofaror. Här diskuteras också bortförklaringar av elöverkänsligas problem. Det pekar mot ett systemfel där politiker och myndigheter alltid ställer sig på industrins och kapitalets sida.
  http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Konflikt_eller_konsensus.pdf

  http://www.youtube.com/watch?v=JojdEH0nzos#t=817

 • Daniel, det faktum att något inte har bevisats vara sant, betyder inte att det är osant. En vetenskaplig grundregel.
  Det DU inte vet kan vara sant (o hemska tanke).
  Så, försök inte sprida en massa dynga förklätt till positiva kommentarer. Det står alla varelser fritt att stänga sitt sinne eller öppna det.

  • Jag tycker att du zecharia skall läsa hans inlägg en gång till och försöka förstå vad han menar … om vi skall få “massan” att vakna så får vi ta ett litet steg i taget .. då kan vi inte servera tunga teorier om universum och allt sådant som vanligt folk inte har en aning om.. vi får börja med det lilla enkla som inte kan ifrågasättas så lätt liksom. MvH

 • Jättebra artikel! Dock vill jag bara säga att sidor som denna skulle kunna tillföra så otroligt mycket mer och på påverka sååå mycket mer om man inte tog in flummiga artiklar om universums energier – inte för att jag “vet” att det inte är sant -vilket det mycket väl kan vara, utan för att det i stort i dagens västvärld anses som rent humbug, vilket således leder till alla högt uppsatta politiker och forskare skräms bort från denna sida. Synd!

 • Vi får hoppas, att det finns snart fler modiga forskare som talar ut. Ur polaritetens synpunkt behöver vi en motvikt till korruption överallt. innom Neurokirurgin vet man sedan lenge att antalet hjärntumörer har ökat och det har varnats för, men om detta budskap blir löst från anvvändandet av mobiltelefoner förlorar den sin budskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *