Skribent i Norge tvångsomhändertagen efter artikel om makten

publicerad 8 februari 2014
- Ivan Björn

DEBATT. För ett tag sen läste jag om skribenten Synnøve Fjällbakk som bor i Norge som skrev en artikel om hur maktskiktet i Norge styrs av krafter som förstör Norge inifrån. 

Synnöve Fjellbakk Taftö berättar hon om hur hon blev tvångsomhändertagen till psyket och hur hon blev kvarhållen där mot sin vilja som straff för att hon skrev om den dolda makten som styr Norge. Är psykiatrin ett nytt vapen mot ”terrorism”?

Jag frågar mig själv hur det kunde bli så här och det enda svaret jag kommer på är WTC-9/11 som förändrade världen och som förde med sig många nya lagar och rutiner om hur man bekämpar ”terrorism”. Mer och mer börjar jag inse att all detta skådespel som ska ge oss en sken av att vi är skyddade handlar egentligen om att den dolda makten vill ha medel för att kunna skydda sig själv och hålla folkmassorna i okunskap.

Synnove-Fjellbakk-TaftoFör denna makt är just människor som kan påverka den breda folkmassan ytterst farliga. Från olika artiklar och händelser har jag gjort mig en uppfattning att inget lämnas åt slumpen och att man arbetar på flera fronter samtidigt. Allt kan man inte lösa med mord, därför använder man sig av offentliga förlöjliganden av personer som är nära sanningen, men detta räcker inte heller.

Psykiatrin är därför ett användbart medel. Att förklara någon som farlig för samhället och psykiskt sjuk väcker knappast någon uppmärksamhet hos den breda allmänheten, snarare känner man en lättnadens suck att ”dåren” är satt bakom lås och bom.

ArcanumSkolan 2024

England har alltid tillåtit att åsikter ventileras öppet. Jag minns ett reportage om vissa grupper som på en offentlig plats förespråkade våld utan att de åkte fast i England. Men det var innan 9/11. Idag är allt  i ett annat läge.

ITCCS är en organisation som jobbar med att få en rättvis behandling i domstolar för döds och våldtäkts offer, människohandel, slaveri o.s.v..  Och domstol har bestämd att den Engelska krona och andra tjänstemän har gjort sig skyldiga för brott mot mänskligheten.

För mer information

En man som heter David Compan har påvisat i domstol sambandet mellan den Eengelska kronan och brott mot mänskligheten. Pga domstolsbeslut blev de 21 medlemsstaterna inom ITCCS uppmanade att hålla protester i sina länder för att allmänheten skulle få större kännedom om vilka vidrigheter makten håller på med.

Men det har resulterade i att David Compan har blivit bortförd och fängslats på ett mentalsjukhus utan dom.

Det finns i England möjlighet till detta efter 9/11. Regeringen har inrättat en ny skuggig nationell anti terrorenhet för att skydda makten, med befogenhet att kvarhålla misstänkta på obestämd tid genom att använda psykiska lagar.

Läs mer

Frågan som återstår för oss medborgare är: Vart är vi på väg?

Text: Ivan Björn


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Vart är vi på väg? “Vindarna verkar vara västliga! Åtminstone verkar de kulturella, ideologiska och religiösa vindarna huvudsakligen ha kommit västerifrån under de senaste femtio åren. Influenserna från brittiska öarna och Nordamerika har påverkat vår kultur och vårt samhällsklimat och format ett postmodernt samhälle.” http://www.adlibris.com/se/bok/vindarna-fran-vaster-lardomar-fran-den-keltiska-kyrkan-9789197877602

  Psykiatri ses bl a som “political concentration camps” i USA http://haroldmandel.wordpress.com/2013/04/21/life-in-the-united-states-has-been-dehumanized-with-drones-2/

  Är det individen eller samhället som är sjukt? Är man missnöjd med samhälleliga förhållanden är det ett brott att försöka ändra på dessa. Det betraktas däremot som en dygd att ändra på sig själv så att man synkar sig med det omgivande samhället.

  Psykiatri är ingen vetenskap utan en ideologi som tjänar staten. Det franska begreppet gouvernementalité betyder att ”styra mentalitet”, vilket är en bra beskrivning av vad psykiatrin används för. Psykiatri handlar om makt, disciplinära tekniker och metoder för att avskiljning och fostring av människor för anpassning till de ”normalas” värld, dvs medborgare som accepterar social kontroll och homogenisering av idéer.

  Filosofen Michel Foucault har bl a analyserat Vansinnets historia och studerat hur makten uppkommer och utövas. Han säger sig tillhandahålla en ”verktygslåda” som användare kan ”låna ur efter behov” för att utmana makten. Läs mer: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/02/20/harska-beharska

  Foucault Tribunal – en mycket bra film med psykiatriker och vittnesbörder om psykiatrisk verksamhet och övergrepp. Depression ses här som en andlig förtvining som behöver behandlas med annat än SRRI.
  http://www.youtube.com/watch?v=jHvruV_Jdx4

 • “tvångsomhändertagen till psyket” – så var det i Soviet Unionen ,Tjekoslovakien o delvis i DDR,
  i resten av sk “östländer” förekomm sånt alldrigt.ännu et bevis att psykiska sjukdomar existerar inte=vår tids St.Inqvisition.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *