The Exofiles: Steven M. Greer on The Imperative of Consciousness

publicerad 6 februari 2014
- av NewsVoice

When we speak of interacting with ETI (Extraterrestrial Intelligence), we are, after all, talking about reaching out to advanced conscious intelligent beings, and not the mere observation of some natural phenomenon or biological process.

Steven GreerFor this reason, careful consideration must be given to not only our view of ETI’s intentions, but more importantly, to our own intentions and attitudes.

The human tendency – well evidenced by both military and civilian reactions to ETS (Extraterrestrial Spacecraft) – for xenophobic, violent and even paranoid reactions to the new and unknown must be addressed and rectified.

The human predisposition to view anything which we do not understand or control as intrinsically hostile and threatening must be overcome.

The blind quest for personal gain, profiteering and an inclination towards viewing ETS/ETI in predominantly ‘acquisition’ framework needs to be altered.

If we are motivated by a desire to ‘out-smart’ ETI and acquire their technology and energy source, then our efforts will fail.

If we approach ETI with greed, fear, assumed hostility and suspicion, then we shall expend our efforts in vain.

Read more

Text: Steven M. GreerSå här kan du stötta Newsvoice

  • Skulle vilja tillägga en liten detalj – Känslan. Jordefolk använder idag 99.9% intellekt. De glömde bort känslan, hantverket, konsten och musiken. Den dagen du kan lyssna på Mozarts pianokonserter eller Beethovens violinkonsert eller Dvoraks cellokonsert och dina tårar rinner av Glädje, då har du tagit ett steg närmare att förstå vad civilisationerna i Universum har som vi här på jorden saknar.

  • Vad gäller kontakt med andra civilisationer så kan jag av egen erfarenhet notera att om vi tillämpar jordisk paradigm på dem, kommer vi inte att förstå någonting. Hela vår kunskapsbas är ett enda stort missförstånd. Människan över lag vet inte vem hon är, vad hon är eller varför hon lever på jorden. Om man börja sökandet här kanske man om några hundra tusen år kommit fram. Det finns aspekter i detta med Livet som universell fenomen som var och en skulle behöva ta till sig, men då rycks basen undan för det sätt att leva på som vi idag tillämpar. Kunskapen om orsak-verkan komplexet saknas likaså. Därför anser sig många kunna utföra handlingar som de tror de inte behöver “betala” för. Listan kan göras lång.

  • Så rett så rett! Om vi antar att intelligenta extra terrestrials har möjlighet att observera oss måtte de få avsmak över vår barbariske sätt att behandla varandra, inte att tala om naturen och djuren. Den moderna människan liknar ett litet barn som måste plocka isär föremålet for att forstå det. Vad gäller medvetenhet er de flesta inte i närheten av det som er möjligt. Säkert ingen plats man vill gärna utforska eller ens ta kontakt med.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *