Transparency International mäter bara “uppfattad” korruption i Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 februari 2014
- Torbjörn Sassersson

Korruption-i-varlden-2013NewsVoice publicerade den 9 december 2013 artikeln: “Transparency International – Sverige är det tredje minst korrumperade landet i världen”. Undertecknad skrev då att det finns anledning att analysera exakt hur ”Corruption Perceptions Index” egentligen fungerar. Termen antyder att bedömningen är subjektiv. Det visade sig stämma.

Text: Torbjörn Sassersson

Lotta Rydström som är exekutivsekreterare för Transparency International Sverige fick frågan om vad som egentligen mättes och hon svarade:

“Transparency Internationals årliga korruptionsmätning, Corruption Perception Index, visar uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Undersökningen baseras på ett antal studier från internationella organisationer och kunniga bedömare. Det är inte Transparency International själva som har tagit fram källmaterialet som ligger bakom undersökningen – Transparency International har sammanställt datat i en jämförbar lista och presenterat det på ett lättillgängligt sätt.”

“Sveriges höga placering är således beroende på ett antal internationellt erkända institutioners bedömning om uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Korruption är svårt, om inte omöjligt, att verkligen mäta. Därför mäter man i stället uppfattningen av korruption.” Läs gärna mer om CPI på: Transparency.org/cpi2013

“Vi säger inte att Sverige är korruptionsfritt. Men jämfört med många andra länder uppfattas Sverige som ett land med låg korruptionsgrad i offentlig förvaltning. Sverige har inte samma samhällsdestruktiva korruptionsproblem som många av de länder som ligger på den nedre halvan i indexet. Men vi har självfallet problem – i finansieringen av politiska partier, i offentlig upphandling, i näringslivet och i avsaknaden av ett tillräckligt whistleblowingskydd. Detta är bara några av de områden som TI Sverige arbetar med.”

Det här bekräftar att korruptionsmätningen enbart bygger på subjektiva uppfattningar, med andra ord på rykten. Sverige lever alltså vidare på sitt goda rykte och det ryktet missbrukas av de som är korrumperade och av de som tillåter korruption ske utan åtgärder.

Den felaktiga uppfattningen om ett Sverige som extremt lite korrumperat gör att svenskarna klappar sig själva på huvudena och känner sig duktiga, men ska Sverige ha ett gott rykte bör det vara baserat på verkligheten, inte på fantasier.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • DN (2 nov 2017): ”Ulla Andrén: Sverige behöver en nationell plan mot korruptionen”

  “Trots många åtgärdsförslag har problemen med korruption och oegentligheter i offentlig sektor fortsatt. Riskmedvetandet förefaller lågt och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption. Regeringen bör därför ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan, skriver Ulla Andrén, Transparency international Sverige.”

  https://www.dn.se/debatt/sverige-behover-en-nationell-plan-mot-korruptionen/

 • Migrationsverket är mest korrumperat i världen. Verkets asylhandläggare har praktiserat på advokatbyråer sedan 80-talet. De som erbjuder praktik belönas med hundratals förordnanden och miljonersättningar. “Praktikanterna” kräver asylsökande på avsevärda belopp, minst 50-60 tusen för att ordna uppehållstillstånd när de arbetar på advokatbyrån. Asylsökande brukar inte få någon-ting för pengarna. Asylhandläggare brukar vara tjänstlediga och driva egna företag inom asyl-
  branschen. Arbetgivaren förordnar dem som ombud för asylsökande och de tjänar avsevärda belopp. Det finns även andra korrupta strukturer inom myndigheten. Sveriges sanningsälskande massmedia vägrar dock att ta in sådan information. Politiskt korrekta eller också korrupta?

 • Nej, uppfattning och rykte är inte samma sak. Hur du uppfattar körkänslan i din nya bil baseras inte på rykten, det är din upplevelse. En majoritet av befolkningen trivs med sina liv och är en del av ett väl fungerande samhälle. De möter inte korruption i vardagen och upplever således inte samhället som korrupt. Lets face it: en stor andel av Newsvoice läsare uttrycker en misantropisk syn på tillvaron, och verkar stå lite utanför resterande samhället. Lyssna gärna på P1 dokumentären Flykten från pisslandet där dessa marginaliserade män, för det är i regel män, fått en röst. De vänder sig bort från traditionell media och söker sig till forum där den svarta enkelspåriga världsbilden bekräftas.

 • Jag håller med Ivar. Jag är en av dom 400 “näthatare” som har drabbats av Researchgruppens olagliga åsiktsregistrering. Något som gammel-media tydligen inte ens anser ha något som helst nyhetsvärde, eftersom det bara har rapporterats om i alternativa medier och att flera veckor nu har förflutit. Det är locket på fullständigt. Att regeringen är insyltad låter inte vara för otroligt. Vårt enda brott är att vi har kommenterat på för regimen ej godkända sajter och bloggar. Känns som vi inte är så långt ifrån renodlad diktatur där man riskerar bli bortforslad mitt i natten för att aldrig mer ses till igen. Varför annars skydda en grupp på yttersta vänsterkanten på detta sätt annars? En grupp som skryter om att kalla sig för det moderna Stasi och säger rakt ut att deras uppgift är att jaga oliktänkande. Dom har även uppgett på Twitter att dom njuter av våld. Varför vaknar inte folk?

 • Det finns grader i helvetet. Korruption finns på de flesta ställen, men det är nog mindre påtagligt eller kanske mindre synligt i vårt fosterland. Sedan tjänstemannaansvaret försvann under Olof Palmes tid har nog korruptionen brett ut sig allt mer.

  Det är dags nu att återinföra tjänstemanna-ansvaret om vi skall kunna vända trenden! Orden missbrukas i alla sammanhang! Tyvärr vill inte alla se det förfall som pågått sedan länge. Att inte agera nu leder till ökande problem framöver …

 • Min uppfattning är tvärt om. Sverige är den mest korrumperad land i världen. Mitt påstående baseras på följande. I politikernas och myndigheternas ambitioner och lagar finns det texter om att människor i Sverige ska ha god sysselsättning, bra boende och att myndigheterna ska verka för god hälsa och säker miljö. Detta kan man läsa sig fram till i sociala lagar helt enkelt.

  För mig som medborgare inger sådana mål trygg tillvaro. Andra sköter om att jag vistas i god miljö, äter säker mat och känner mig trygg i samhället.

  Ovanstående lever Sverige inte alls upp till!!!

  Vad beträffar miljö så har vi elektrosmogg överallt utan att någon kontrollerade konsekvenserna.

  Vad beträffar livsmiljö så vet de flesta av oss idag att vi är besprutade med chemtrails som ohyra!!! Detta med våra politikers och myndigheters goda minnet!!!

  Vad beträffar hälsa så verkar det att allt handlar om vaccinering och kemiska preparat som skadar våra vattendrag och människor.

  I Livsmedel finns det mer och mer bekämpningsmedel och kemiska preparat.

  GMO ska kanske tillåtas helt….

  För mig verkar vara den största korrumperade skurken den som påstår en sak, men gör sedan en annan.

  Detta skulle man kunna jämföra med den kristna kyrkan t.ex. som i den institutionella tappning predikar kärlek, samtidigt som miljontals människor mördas i inkvisitioner, eller orättfärdiga religionskrig.

  Samma sak gör de styrande mot sina medborgare i Sverige.

  Det spelar inte någon roll att det finns människor som gräver i detta, klagar, skriver protester. Makthavarna och myndigheterna är orubbliga. = Sverige är den mest korrumperad land!!!

 • Mer relaterat:

  Rykteshantering.nu (28 september 2011): Sverige har näst bäst rykte i världen men misstroendet växer

  “Reputation Institute är ett internationellt konsultföretag med huvudsäte i New York och partnerföretag runt hela världen bla i Stockholm. I en undersökning nyligen där 50 företag ingick kvalificerade sig Sverige som tvåa efter Kanada. Samtidigt fick alla länder sämre betyg än vid tidigare undersökningar.

  Underlaget baserades på 42,000 respondenter som fick bedöma länderna utifrån vissa kriterier som tex respondenternas uppfattning om livskvalitet, uppfattad miljömedvetenhet och trygghet. Undersökningen är naturligtvis subjektiv.”

  http://rykteshantering.nu/2011/09/sverige-har-nast-bast-rykte-i-varlden-men-misstroendet-vaxer/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *