Transparency International mäter bara “uppfattad” korruption i Sverige

publicerad 24 februari 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Korruption-i-varlden-2013NewsVoice publicerade den 9 december 2013 artikeln: "Transparency International – Sverige är det tredje minst korrumperade landet i världen". Undertecknad skrev då att det finns anledning att analysera exakt hur ”Corruption Perceptions Index” egentligen fungerar. Termen antyder att bedömningen är subjektiv. Det visade sig stämma.

Text: Torbjörn Sassersson

Lotta Rydström som är exekutivsekreterare för Transparency International Sverige fick frågan om vad som egentligen mättes och hon svarade:

"Transparency Internationals årliga korruptionsmätning, Corruption Perception Index, visar uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Undersökningen baseras på ett antal studier från internationella organisationer och kunniga bedömare. Det är inte Transparency International själva som har tagit fram källmaterialet som ligger bakom undersökningen - Transparency International har sammanställt datat i en jämförbar lista och presenterat det på ett lättillgängligt sätt."

"Sveriges höga placering är således beroende på ett antal internationellt erkända institutioners bedömning om uppfattningen av korruption i offentlig förvaltning. Korruption är svårt, om inte omöjligt, att verkligen mäta. Därför mäter man i stället uppfattningen av korruption." Läs gärna mer om CPI på: Transparency.org/cpi2013

"Vi säger inte att Sverige är korruptionsfritt. Men jämfört med många andra länder uppfattas Sverige som ett land med låg korruptionsgrad i offentlig förvaltning. Sverige har inte samma samhällsdestruktiva korruptionsproblem som många av de länder som ligger på den nedre halvan i indexet. Men vi har självfallet problem - i finansieringen av politiska partier, i offentlig upphandling, i näringslivet och i avsaknaden av ett tillräckligt whistleblowingskydd. Detta är bara några av de områden som TI Sverige arbetar med."

Det här bekräftar att korruptionsmätningen enbart bygger på subjektiva uppfattningar, med andra ord på rykten. Sverige lever alltså vidare på sitt goda rykte och det ryktet missbrukas av de som är korrumperade och av de som tillåter korruption ske utan åtgärder.

Den felaktiga uppfattningen om ett Sverige som extremt lite korrumperat gör att svenskarna klappar sig själva på huvudena och känner sig duktiga, men ska Sverige ha ett gott rykte bör det vara baserat på verkligheten, inte på fantasier.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat