Två barn dog i hjärtstopp i skolor med WiFi

publicerad 7 februari 2014
- K. Reporter

Rodney PalmerTvå barn bara drygt 10 år har dött av plötsligt hjärtstopp i ett skoldistrikt i Kanada med sammanlagt 50 000 elever. Det är 20 gånger över vad som kan förväntas. Ytterligare 2 barn har fått hjärtstopp men med snabb räddningsinsats överlevde de.

Vi frågade mammorna om deras barn var friska. Svaret var att de sedan 18 månader tillbaka återkommande besökt läkare p g a att barnen led av en rad neurologiska symtom. Som av en händelse var det 18 månader sedan skolan installerade wifi. Vi fann också att det fanns fyra barn som led av hjärtproblem och som därför gick med ”heart-monitors”.

Det berättar tidigare journalisten och nyhetsredaktören Rodney Palmer, pappa till ett barn i samma skola, inför Royal Society of Canada. Skolornas enda åtgärd har hittills varit att placera hjärtstartare i lokalerna. De trådlösa nätverken måste vara kvar.

De äldre barnen som var lite mer medvetna berättade för oss att de fick plötsliga black-outs i vissa delar av skolan. Ett barn berättade att han inte ens kunde hålla i en penna i skolan och att symtomen försvann när han var hemma på helgerna.

Lyssna på Rodney Palmers skakande vittnesmål


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq