Vad är ditt förtroende för SVT och DN?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 februari 2014
- Torbjörn Sassersson red.

folk people

NewsVoice läsare vill veta vilket förtroende du som läsare har för SVT och DN som ofta kritiserats i NewsVoice. Kanske förtroendet är högt eller lågt. Du bestämmer.

Frågan är vilket trovärdighet som du anser att informationen har som finns i nyheterna, reportagen och de redaktionella texterna, Ledaren och TV-inslagen. Räkna bort alla debattartiklar, debattprogram och krönikor när du gör din bedömning.

Undersökning (pågick knappt en vecka) avslutad 14 feb kl 11:45:

massmedia-SVT-DN-undersökning

NewsVoice återkommer med fler enkätundersökningar för andra medier.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Uppdrag Granskning, SVT, informerades om all osaklig information som framförts i Whiplashkommissions rapport, vilken Försäkringsbranschen finansierat med 25 miljoner, handplockat professorer och docenter, vilka påstods vara nackskadeexperter. Inga av dem hade när ”kommissionen” skapades fått vetenskapliga artiklar om nackskador publicerade i internationellt ledande facktidskrifter, där kvaliteten garanterades av varandra oberoende granskare. ”Expert” ändå?

  Förebilden var ett försäkringsbolag i Quebec, som med grov manipulation av medicinska fakta och statistik minskat utbetalningarna till svårt nackskadade – dvs tjänat stora summor pengar. Whiplashkommissionen skulle göra detsamma!

  Branschens välbetalda försäkringsläkare (professorer, docenter, överläkare vid ledande universitetskliniker) påstår under sanningsförsäkran alternativa förklaringar (konkurrerande orsaker). Att drabbades besvär inte beror på inträffad trafikolycka! Påståenden som inte stämmer med vad ledande specialister och forskare världen runt (1) fastställt skall gälla, men medför att medicinskt okunniga domare dömer till försäkringsbolagens fördel.

  Drabbade inblandade i trafikolyckor får ofta livslånga besvär om deras livshotande skador inte blir korrekt diagnostiserade redan vid akutbesöket på svenska sjukhus. Som kroniska invalider medför detta stora kostnader för andra delar av samhället. Skadekonsekvenser av ett nackskadetrauma demonstreras i video, som verifierats av ledande internationella forskare i fysiologi (2).

  Enligt utredning kostar en kronisk invalid samhället en halv miljon årligen tills skadorna åtgärdats eller de dör – medan korrekt utredning och stabiliserande nackoperation blir en engångskostnad på 200-300.000.

  Försäkringskassan (FK) belastas av försäkringsbranschens besparingar. Trafikförsäkringen betalar sällan ut något förrän skadade stämmer bolaget. Ofta först 10 år eller senare. Tills dess påstås FK betala ut sjukpenning och utredningskostnader.

  Intressant nog återfinns ledande försäkringsbolagsdirektör i FKs styrelse – enligt EUdomstolen betraktat som kartell – ett brott EU borde bekämpat.

  Den skadedrabbade har skyldighet att bevisa att trafikolyckan orsakade besvären. Gemene man tror att då besvären startade genast eller någon dag efter trafikhändelsen, skulle det vara bevis nog.

  Fel!
  Försäkringsbolaget har i och med skadeanmälan fått tillåtelse att hämta in all information från alla tänkbara ställen i samhället. Då kan hittas olika tänkbara uppgifter, som ger bolaget chansen att smita från skyldigheterna att uppfylla sina löften om ersättning. En obetydlig skada för många år sedan, som endast orsakade ett eller ett par läkarbesök, varefter den drabbade varit besvärsfri – kan användas som avslagsmotiv, liksom att skylla på begynnande åldersförändringar i halskotpelaren! Förändringar vilka inte kan ge upphov till en mängd olika nackskadadebesvär!
  Mer om nackskador finns beskrivna på Nackskadeförbundets hemsida och i dess…

 • Tack, Thomas Arvidsson, detta uppfattade jag också när det begav sig.

  Rapportering om skandaler, lögner, oväsentligheter och trams är alltid till för att dölja något som egentligen är mycket värre och genomgripande. Möjligen kan man via nätet få spår av det som ligger bakom och absolut ska döljas.

 • En annan sak man såg i bilagan var diagrmakurvor. De var centimetertjocka, och som färgade sugrör… började längst ned lite plant på vänstersidan.

  Det var kurvor för tex:

  Befolkningsmängd
  Koldioxidhalt
  Medeltemperatur på norra halvklotet
  Antalet motorfordon
  Förlust av regnskog
  Vattenanvändning
  Förstörelse av ozonlagret, osv

  En årslinjal är utlagd längs uppslagets nederkant, med början 1750.

  När de olika sugrören kommer in en bit på högersidan, och runt år 1970, då går de liksom ihop som en enhet… och går nästan rakt uppåt, och då är vi uppe på högersidans övre högerhörn.

  Rubriken över uppslaget är “ALLT PEKAR ÅT FEL HÅLL”

  Det är en hel del från Klas Eklund, ekonomen.

  “Klas Eklund, 61, fick direkt rapporten från Davos direkt hem i brevlådan på Österlen. Efter ett yrkesliv i maktens korridorer i Stockholm… osv.
  […]
  Titta bara på vad som hände när orkanen Katrina drog in över sydöstra USA i augusti 2005. […]Men i det här sammanhanget är orkaner som Katrina bara exempel eftersom ewpertisen är enig om att de kommer att bli fler och våldsammare i takt med att klimatet blir varmare.”

 • Med dagens Aftonbladet följer en extra bilaga kallad: STORY – Tidningen för vetgiriga.Rubriken är: SLUTET ÄR NÄRA

  Då har de alltså satt en slags programmerande tanke som utgångspunkt – “vetgiriga” – för att man undermedvetet ska ta in det hela som att det är “kunskap” – för alla har ju också fåtts att tro att “kunskap är frihet”.

  Det är som det står: “16 sprängfyllda sidor med saker du egentligen inte ville veta…”

  “O:et” i STORY är extra stort och visar inuti sig en klocka som går mot fem i tolv, med en bakgrund av jordens kontinenter.

  Bilden som täcker det mesta av framsidan är jordklotet som en julgranskula, och där snöret är en stubintråd som är antänd…

  De som vill läsa vad de för ut kan gå och köpa den …

  De redogör för en undersökning gjord 2013 på 4149 svenska 18-åringar.

  De ska svara på varför jorden går under, vad är anledningan.

  22% säger att det är på grund av klimatförändringar
  14% att det är för att Solen slocknar
  11% Kärnvapenkrig
  9% Resursbrist
  4% Bakterieresistens…
  4% Världskrig
  4% Pandemi
  2% En komet
  2% En gudomlig kraft
  1% Zoombies
  <1% Robotar
  <1% Terrordåd
  <1% Utomjordingar

  Fler tror att det är de dumma zoombisarna hellre än de dumma utomjordingarna är orsaken… hehe…

  Flera sidor om: "Överlever du undergången" – där mängder av farliga saker och tillstånd som kan komma över mänskligheten räknas upp, och om hur man kan gardera sig, om preppers.

  Den första bilden de har med som illustrerar farligheterna och hoten är en "vaccinspruta" som sätts i en arm, för Pandemi står som nummer1 där och kopplas till: "myndigheten för samhällsskydd och beredskap", https://www.msb.se

  En sida tar ytterligare upp om preppers, personer som förbereder sig för ev. kommande svåra tider och katastrofer.

  Annars är det mycket om "Växthuseffekt".

  En halvsida är åskådliggörande bilder som visar Så funkar det! Växthuseffekt för dummies.

  Propaganda.

  Usch, den var inte trevlig.

 • Maj-Britt Hagman, om media skulle göra det då får de trycka en telefonkatalog tjock tidning varje dag.

  Och varför skulle media ta upp om det, för media är ju huvudkränkaren själv, Skulle de bita sig eller sin husse i handen?

  Man ska inte tro att de olika bitarna därute inte samverkar, vad skulle det vara för en ägarkraft….

  “ulf8lager” räknar högre upp bland kommentarerna upp hur kränkningarna kan etiketteras, hur de har sett ut, för att kränka/förstöra folk, familjerna, landet, mäns och kvinnors natur.

  Man kan istället för den uppräkningen han där ger säga att det de har genomfört är Marxismens mål.

  När feminismen kom då började kränkningen på allvar.

  Vår kultur, och där vårt land är mest drabbat, kan man kalla för styrd av masons.

  De vill övertrumfa himlen, eller gud, den högre ordningen, Lagen. Gå emot natur- och andlig lag.

  De vet att folk kommer att tro på ALLTING som de talas om att de ska tro på, bara det sker i viss omfattning, matningen.

  De har median, all, i princip, den är deras.

  NEWS – lögnen ska spridas i alla riktningar: North, East, West, South

  Ingen ska komma undan. Du har väl betalat tv-licensen – så att du också kan bli en licensierad och värdegrundad idiot?

  Folk går därför emot sig själva, vad de har av inneboende förståelse, instinkt. De matas med homsexuell propaganda, för median har varit extremt snabb och framgångsrik med det uppdraget.

  Det blir ett månghövdat vapen. De förknippar det med ordet “kärlek”, som agn… och förstör då samtidigt det som mer är kärlek, och det som ska vara mellan man och kvinna. Då faller allt samman, och det går över stupskanten.

  De fick via feminismen kvinnorna till att tänka att de inte kunde lita på familj och man,det livet, att det livet var ofullständigt, nästan kränkande… och nu jobbar de också för glatta “livet” – och som jag såg i fredags, lämnar in tvååringen för in-SKOLNING (läs hjärntvätt).

 • Tycker det är tråkigt att inte media tar upp alla kränkningar som medborgaran utsätts för av svenska myndigheter och domstolar. Trots att de år information väljer de i stället att skriva om oviktiga ytliga händelser.

 • Översyn. Det du föreslår kommer inte att ske. Istället planeras motsatsen. Allt fler skribenter strömmar till med eget material. NewsVoice har fått in en till redaktör. Mitt “egna” material blir mindre proportionellt allteftersom fler skribenters texter publiceras.

  Om det är lågt att ha en fri omröstning om vad läsare anser om DN/SVT är det ju mycket mer lågt av SVT/SR att finansiera en undersökning som bara “råkar” komma fram till att SVT/SR har högst trovärdighet.

  Man kan ju i övrigt fråga sig när det är “lågt” att låta allmänheten få fram sina åsikter.

  NewsVoice är och förblir en nättidning med utgivningsbevis, inte en blogg.

  Redaktören

 • Det “känns” som kommentarerna från “Jama” och “Roger” egentligen inte är kommentarer, utan redaktionellt material”.

  Jag tänkte direkt när jag såg dom att vi kommer antagligen att få se att “red” håller med och att det kommer en omröstning.

  Det vore, tycker jag, lågt att ha en omröstning. Vad är vitsen? Det syns i valet hur folk röstar. Här kommer bara några att rösta ett antal gånger med hjälp av proxy.

  “Roger”. Du har enligt min uppfattning helt fel, men har ju rätt till din åsikt.

  Istället “borde” du skriva, att vad fantastiskt det är att några tar sig tid att skriva en kommentar, undersöka lite, och skicka med länk för de som vill kolla upp vidare.

  Kommentarerna blir då något som kan lyfta själva artikeln, eller/och ge läsare något som är mycket mer än själva artikel – som i sig kan utgå från “en länk någonstans”, eller flera, och ha länk vidare.

  Ur läsares perspektiv är knappast en text det viktigaste, bara för att den kallas “artikel”.

  De kan “överglänsas” av det som kommer i kommentarerna. Det svider måhända, av Rogers” kommentar att döma.

  Jag läser inte alla artiklar så noggrant, det är inte alltid något som intresserar mig. Bland kommentarerna så kan det dock finnas sådant som ger lust till vidare läsning.

  Om admin/red bara vil ha ut “eget” material, så kan man kanske istället rekommendera att Newsvoice stoppar kommentarsmöjligheterna helt, och kanske övergår till att vara egen bloggverksamhet.

 • Roger. Instämmer. Apropå kommentarernas längd på NewsVoice. Jag har testat en funktion som begränsar längden på kommentarerna, men den raderade kommentarerna om de var för långa. Frustrerande.

  Någon som känner till en bra teckenräknar-plugin för WordPress?

 • Mitt förtroende för sanningshalten i massmedias rapporteringar upphörde den 17 juni 2001. Det var då Sverige som ordförandeland i EU anordnade det stora EU-toppmötet i Göteborg med höga regeringschefer, politiker och delegater från alla europeiska länderna och dessutom med ett besök av USAs dåvarande president George W Bush.
  Hela världspressen var på plats och hela stan kryllade av journalister och fotografer från hela världen som skulle bevaka och rapportera om händelserna.
  I samband med toppmötet utbröt som väntat de stora kravaller, demonstrationer och oroligheter som man befarat och journalister och fotografer fick nu gyllene tillfälle att göra skäl för lönen genom att via kraftigt överdrivna, tillrättalagda, förljugna och ibland även konstruerade bilder och reportage informera sina läsare och tittare om de våldsamma kravaller som höll på att fullständigt urarta i någon slags krig i Göteborg under dessa dagar.
  Visst var det oroligt under några dagar. Men så farligt som massmedia utmålade situationen var det faktiskt inte.
  Välordnade lugna demonstationståg med tusentals deltagare mot EU fick i stort sett ingen massmedial uppmärksamhet alls. Ett stort område i centrum som avsatts för anti-EU aktiviteter med information, föredrag, artistuppträdanden, politisk information och 10.000-tals deltagare och publik fick inte en rad i massmedia.
  Men så hände då det som hela världspressen gick och väntade på. Några hundra maskerade proffs-huliganer inresta från andra länder slår plötsligt till. Under några timmar lyckas dessa huliganer, enligt massmedia, starta ett krig i Göteborg, Sönderslagna fönsterrutor på Avenyn och stenkastning mot polisen och lite andra oroligheter blir plötsligt världshändelser som slås upp i krigsrubriker i tidningar och blir extra-sändingar i TV. Några möbler från en uteservering som sätts i brand blir texten “Göteborg Brinner” i decimeterhöga bokstäver i kvällstidningarna.
  Men jag var på plats mitt på Avenyn och kunde följa hela dramat och med egna ögon se vad som hände.
  När jag sedan läser tidningarna och ser TV-nyheterna börjar jag fundera på om vi verkligen hade varit på samma plats.
  Nästan all massmedial rapportering från de så kallade Göteborg-kravallerna var så överdriven, vinklad och falsk att mitt förtroende för massmedia den dagen dog.

 • Jag vägrar se på TV sedan många år nu då, jag saknar den inte………; )
  Jag har nu fullständigt tappat förtroendet för massmedia, politiker TV mm.

 • Jag kommer aldrig att betala tevelicens bara för att SVT prånglar ut sitt mediokra utbud på Internet. Jag kommer inte heller någonsin att betala för DN, varken som pappersupplaga eller som plusutbud på webben.

  Jag vägrar betala för min egen indoktrinering!

 • Jag håller med dig Birgitta, att det är Oroväckande att se den trend av sexuell indoktrinering som ges till barn idag.
  Redan vid stiftandes av WFMH (Världs federationen för mental hälsa) höll G.Brock Chisholm, en av medgrundarna ( även en av grundarna till WHO), ett inledningstal som klart
  lade fram de strategiska planerna:
  ” För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människors sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”
  Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, moral och andliga
  värden enligt Chisholm.
  Det är denna agenda som håller på att förverkligas nu med bl a ” Standards for sexuality education in Europe”.

 • @Roger. Är det farbror god vän av ordningen som talar? Vilken auktoritet lutar du dig mot betr synpunkten om att en kommentar ska vara kortfattad och lättläst och utan länkar? Alla är ju inte lika funtade som du – eller utgör du självaste normaliteten som alla ska rätta sig efter?

 • En kommentar ska vara kortfattad och lättläst och utan länkar.
  Oftast hoppar jag över de längre doktorsavhandlingarna med en massa länkar.

  Vad säger redaktören?

 • Kul med omröstning!

  Torbjörn: Skulle du inte kunna sätta ihop en liten politisk opinionsundersökning bland läsarna så här i supervalåret. Förutom riksdagspartierna skulle kanske även några intressanta nya alternativ finnas med.

 • Har inte sett på TV sedan digital-tv infördes. Vägra köpa box var något av det bästa jag gjort då jag numera känner mig mer vaken och tänker själv. Håller mig uppdaterad med SVD, DN, ETC och olika nyhetsbrev. Ser också hur mycket som inte rapporteras i media och hur styrda de är att presentera fakta på “rätt” sätt – antagligen för att inte verka destabiliserande för de som “äger” Företaget Sverige: Usa:s 52:a stat.

  Vems ärenden går massmedia? SVD och DN är ofta mycket partiska och verkar se på världen genom Council on Foreign Relations kikare. Oftast skrivs väldigt negativa artiklar/analyser om Rysslands ekonomi, försvars- och säkerhetspolitik. Har dessvärre aldrig läst motsvarande negativa analyser rörande Usa:s motsvarande politiska områden, trots att det finns all anledning i världen till detta då det händer extremt mycket oroande saker i landet.

  Nu är det väldigt mycket prat om Ryssland och antigaypropaganda. Man silar mygg och sväljer kameler. Propagandan används som ett slags ideologisk krigsföring mot Ryssland och undanhåller att “Det finns ingen lagstiftning emot homosexualitet i Ryssland. Vad som finns är en nyantagen lag mot sexuell indoktrinering och ofredande av minderåriga. Bonniermedias HBTQ-cirkus ett hot mot världsfreden.” Läs mer: http://kristofferhell.net/bonniermedias-hbtq-cirkus-ett-hot-mot-varldsfreden

  För att bedriva en framgångsrik HBTQ-cirkus mot Ryssland måste media samtidigt vara helt knäpptyst om den sexuella indoktrinering av barn som planeras att äga rum i stor skala i Europa. Indoktrineringen är utförligt beskriven i WHO:s rapport “Standards for Sexuality Education in Europe” där de propagerar för en “Holistisk sexualitet” som bäst kan betecknas som en systematisk och strukturell form av sexuell indoktrinering och ofredande av minderåriga. Detta är väl om något en verklig Nyhet?
  “this is a programme for sexual initiation beginning at toddler age, and one seriously has to ask oneself whether this kind of sexual education is not in fact a form of systematic and structured child abuse, albeit under a pretext of “education” or “skill development”.”Läs mer: http://www.turtlebayandbeyond.org/2013/abortion/european-parliament-extremist-sexual-health-and-rights-report-to-promote-compulsory-child-abuse/

  “Children aged 0-4 should be informed about: “enjoyment and pleasure when touching one’s own body”, “early childhood masturbation”, “different family relationships”, “the right to explore gender identities”, “the right to explore nakedness and the body, to be curious”, etc. They should also develop “curiosity regarding own and others’ bodies” and “a positive attitude towards different lifestyles”.”

  /

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *