Actor Steven Seagal: ‘We have to take this country back’

publicerad 1 mars 2014
- Henrik G

Seagal

“When we have a leadership that thinks the Constitution is a joke–when we have a president who has almost a thousand executive orders now–when we have a Department of Justice that thinks that any kind of a judicial system that they make up as they’re going along can get by with whatever they decide that they want to do […] Whats happened with the truth? […] If the truth about Benghazi had come out now, I don’t think this man would make it through this term, I think he would be impeached.”

Source: Intellihub.comSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Thomas. HBTQ:are är än så länge i minoritet och har ett lagskydd som verkar diskriminerande på andra behövande grupper. Skyddet av HBTQ:are beror på att de är en instrumentell grupp för överheten. Värderingar i politiska och juridiska styrdokument rörande den globala biopolitiken hämtas från ”Transhumanist Declaration” som är skriven av World Transhumanism Association (Humanity+).

  I artikeln ”Democratic Transhumanism 2.0” påtalar James Hughes vikten av en stark socialdemokratisk och liberal stat som kan skydda de artificiella posthumana mot majoriteten, dvs den breda allmänheten som transhumanister föraktfullt kallar för konservativa ”BioLuddites”. Artikeln indikerar att minoritetspolitiken, som vuxit sig mycket stark i västvärlden, med stor sannolikhet drivits på av transhumanister, med starka finansiärer i ryggen, för att försäkra att de posthumana varelserna får ett lagstadgat skydd efter ”utrullning”. Skyddet är viktigt, menar han, inte minst mot bakgrund av rasande massor som förväntas reagera på en allt accelererande arbetslöshet, vilket är en effekt av transhumanismens robotisering i ett postindustriellt samhälle.

  “Gays, lesbians and bisexuals are also natural allies of democratic transhumanism since the right to control one’s own body means being able to share it with other consenting adults. The alleged natural law philosophers attacking gay rights and gay marriage are deploying the same arguments against human enhancement, and when they attack gays and lesbians’ use of reproductive technology they provide a natural link issue.” /…/
  ”a strong liberal democratic state can ensure that posthumans are not persecuted. The posthuman future will be as threatening to unenhanced humans as gay rights or women’s liberation have been to patriarchs and homophobes, or immigrant rights are to nativists. While libertarian transhumanists may imagine that they will be able to protect themselves if they are well-armed and have superior reflexes, they will be severely outnumbered. /…/ Rather transhumanists must understand their continuity with the civil rights movements of the past and work to build coalitions with sexual, cultural, racial and religious minorities to protect liberal democracy. We need a strong democratic state that protects the right of avantgarde minorities to innovate and experiment with their own bodies and minds”

  Ju fler HBTQ:are desto bättre framtid för transhumanisterna. Därav kemiska och säkerligen genetiska manipulationer för att “säkra” rätt sexuell identitet.

  Democratic rights against Bio-luddities: http://www.changesurfer.com/Acad/DemocraticTranshumanism.htm

  Robotsex, djursex och pederasti så snart barnet blir könsmoget som standard i framtiden. (Pga av hormonstörande ämnen kryper könsmognaden allt längre ned i åldrarna): http://future.wikia.com/wiki/Scenario:_Future_of_Homosexuality

  Tyskland har kommit mycket långt med sexradikala idéer. En tidsfråga innan Folkhälsomyndigheten kommer ut med en egen variant; http://www.lifesitenews.com/news/archive//ldn/2007/jul/07073008

 • @ Thomas. Jag är inte homofob utan ideologikritisk. Tror att det är naturligt med “gränsöverskridare” och att det alltid funnits ett visst antal för att fylla vissa sociobiologiska behov men också för vidmakthållande av psykiskt välbefinnande i samhällskroppen. Vissa personer har en särskild sensibilitet för De andra, icke mänskliga i naturen som vi behöver hålla oss väl med. Vissa andra har av naturen frigjorts från barnalstring för att altruistiskt stödja vitala samhällsfunktioner med omvårdnad.

  Frågan är i vilken mån som gränsöverskridning är ett fritt val eller artificiellt designat efter politiska, militärindustriella och vetenskapliga intressen? Det är angeläget att problematisera varför HBTQ-frågor ges ett så stort massmedialt utrymme. Jag ser en ideologisk poäng med denna fokusering nämligen att dimridåer skapas för att dölja alla de hotbilder och övergrepp som miljarder andra människor blir utsatta för genom nykolonialism/-liberalism; landgrabbing, rovdrift, mord på ursprungsinvånare, utförsäljning av kollektiva resurser, miljögifter, antidemokratiska system m m.

  Överheten vill med olika medel skapa splittring i samhällen och spela ut olika grupper mot varandra för att finta bort att vi rånas och utarmas fysiskt och psykiskt av dem. HBQT-gruppen måste hela tiden matas med massmediala hotbilder för att svetsas samman som grupp samtidigt som ”svärmiska känslor” skapas för överheten för politisk ”återbetalning”.

  Befrämjande av homosexualitet baseras på en framtidsvision; ett ultimat tillstånd i världen dit vi alla bör sträva med upplösta traditionella normer och värderingar. Homosexualitet strider i sin grund mot livsprinciperna. För att livet ska gå vidare kan ju inte alla ha “same sex”. Djurvärlden har inte alls samma statistik som människor. Huxley skrev bl a om promiskuitet som en dygd och sex för bara nöjes skull från tidig ålder. Staten bestämmer vem som ska få skaffa barn. Vi är nästan där nu. Är det onormalt att reagera?

 • Thomas, nu använder du just de ord som man gör i det vanliga samhället “fobi”. Om du är en vuxen person så bör du veta att det inte är fobi. Fobi är en psykisk “sjukdom”, allvarlig och överdriven rädsla.

  Eliten och dess media använder olika etiketter, sätter samman ord, så d får en kraftfull inverkan. Ingen vill ju vara en som har fobi… så på så sätt komemr alla att tro att tänket att normalisera det sjuka och osunda är helt i sin “ordning”. Du borde inte skrivit som du gjorde där…

  Ordet homofobi används nu brett, utan att det anges vad fobin/rädslan skulle bestå i, de lurar alla, precis som de lurat alla med de gamla Kinseyuppgifterna om hur många som “är” homofiler.

  LO var huvudsponsor för Pride-skammen i Stockholm, mina medlemsavgifter gick
  till det. Mona Sahlin fick väl, antar jag sin vän Wanja Lundby Wallin att ta fram pengarna.

  De ordnade fram en LO-fond, som är till vår “kulturberikning”, eller något liknande. Homo, som kultur… det är ju tvärtemot mänsklig natur och kultur, är dess undergångs femtekolonnare.

  *Motvilja, inte rädsla är det som ligger till grund för homofobi*

  Motvilja, inte rädsla är det som ligger till grund för homofobi, enligt psykologer vid Arkansas Universitet.

  Homofobi är ingen verklig fobi. Detta påstår tre psykologer vid Arkansas Universitet som i en nyligen gjord studie visade att homofobi inte kommer av rädsla eller ångest – vilket riktiga fobier gör – utan den känslan man har när något är motbjudande .

 • Förlåt men, Mariann, menar du att mängden homosexuella har ökat de senaste decennierna? Om ja, ta då också med i beräkningen hur stort mörkertalet måste varit förut. På inget sätt vill jag förminska anledningen till oro gällande utvecklingen, men just den kommentaren känns något homofobisk och/eller hatisk.

 • Fighten gäller inte bara i Amerika utan gäller alla länder och då inte minst Sverige; Amerikas 52 stat. Det som pågår i USA, och som media inte rapporterar om, är en angelägenhet för 99% av alla världsmedborgare. NSA:s kontroll av människor är bara början på en galopperande marsch mot en totaliserad värld. USA och OECD använder sig av UNESCO/EU och en mångfald andra institutioner för att marknadsföra och exportera en depraverad och livsfientlig ideologi; en världskultur med transhumanismen som ledstjärna.

  För att lyckas ska allt fler länder tvingas införa GMO, tillåta hormonstörande ämnen i livsmedel och vacciner för ökad sterilitet och homosexualitet m m. Allt mer resurser går till life-science för att kvalitetssäkra en ny posthuman ras med gener från växer och djur som ska användas som slagskämpar i cyberkrig och för att bekämpa varelser i andra dimensioner – en våt dröm för transhumanister, politiker och för MIK.

  ”Fight back-rörelser” växer över världen som är en kamp mellan folk med sunt förnuft och osunda terminator-globalister såväl i FN, EU som på hemmaplan. Om inte kampen lyckas får vi börja be för våra och kommande barns liv och hoppas på att en John Connor kan komma och rädda oss.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *