Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga

144
19557

chemtrails.nederlanderna.mars.2013

Han blev pilot 1972 och flög fraktflygplan i närmare 30 år . Han var också professionell väderobservatör och bergsguide. För honom står det helt klart att det inte är vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften. “Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof”, säger han. NewsVoice har träffat Connall i Stockholm.

Text: K. Reporter | Foto: Crestock, fingerad profil | Foto: Chemtrails från Nederländerna mars 2013

anonym manConnall har varit pilot sedan 1972 och är uppväxt och har bott större delen av sitt liv i Kalifornien. Han flög stora kommersiella flygplan i 30 års tid under sammanlagt 15 000 flygtimmar. Det rörde sig mestadels om fraktplan som han körde i Alaska, i Kanada och till andra platser runt Stilla Havet. Han har även arbetat som flyginstruktör och bergsguide. I dessa yrken är det viktigt att observera himlen och att kunna tolka vad molnen berättar för dig om vädret. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet. Vid den tiden bodde han i bergstrakterna i norra Kalifornien. Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

“När de dessa vita tjocka streck började uppträda och de påstod att det bara var vanliga kondensstrimmor förstod jag direkt att de ljög. Atmosfären har en väldigt stabil uppsättning av parametrar för att bilda kondensstrimmor och det är dessutom ganska ovanligt! Att se en kondensstrimma komma ut ur ett flygplan som ligger kvar i timmar har inget som helst att göra med vattenkondensering.”

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om “kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)

“De förklarade det nya fenomenet ”kvardröjande kondensstrimmor” med att atmosfären på något sätt hade förändrats. Det är förstås är rena struntpratet. Atmosfären har inte alls förändrats. Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor. Det är ingen tvekan om att de försökte dölja något.”

NV-morgonljus-chemtrails

“Kemikalier släpptes ut från planen”

Connall förstod att det måste vara något annat som hade förändrats. Det han efterhand fann när han började söka efter en förklaring var något som han beskriver som djävulskt och som de för de flesta människor framstår som så vansinnigt att det är omöjligt att förstå.

Han träffade människor som berättade för honom om att kemikalier släpptes ut från planen. Efterforskningar visade att den amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären.

Samma ingredienser som beskrevs i patenten, bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark.

Connall gick tillbaka till den litteratur och de dokument från 1970- och 1980-talen han fått i samband med sitt yrke som pilot, utgivna av den amerikanska regeringen. Det framgick att det mesta av det som hade varit grundläggande fysik för hur moln och kondensstrimmor bildas inte längre gällde!

“Det var inte längre någon som helst tvekan: Dessa kvardröjande chemtrails uppträdde när kondensstrimmor inte kan uppträda.

Myndigheterna hävdade att atmosfären nu kan bilda kondensstrimmor som stannar kvar och breeder ut sig under förhållanden som atmosfären aldrig kunnat tidigare! Det innebär att något annat hade tillkommit.”

chemtrails NASA

Photo above was posted to a NASA website October 13, 2004. NASA explained how “contrails” are “cirrus clouds created by airplanes.”

NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.

“NASA och NOAA menar alltså att det helt plötsligt finns en ny grupp av moln. Intressant i sammanhanget är att dessa nya molntyper började uppträda samtidigt som man startade program för att manipulera vädret och efter att de många patenten registrerats. Sunt förnuft säger att många personer i maktposititioner ljuger!”

Connall berättar också att när vi ser på satellitbilder i TV:s väderprognoser får du se en tvättad version där de onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borta. Det förklaras av att vädersatellitbilder numera kommer från några av världens största tillverkare av militär utrustning Raytheon och General Electric.

Menar du att militärindustrin kontrollerar majoriteten av den information som kommer från vädersatelliter i USA och andra delar av världen?

“Ja, och media tillåter denna charad att fortsätta. I Europa och Sverige är det delvis NATO-plan som sprider ut dessa skadliga ämnen över oss. Resten sköts av vissa kommersiella civila flygbolag eller privata vädermanipuleringsföretag. Den svenska regeringen tillåter uppenbart detta över sitt eget territorium.”

Sverige är intensivt besprutat

Connall flyttade till Sverige förra året. Han är chockad över vad han observerar eftersom han trodde Sverige var ett naturparadis där människor och miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor.

“Sorgligt nog visar det sig att det är tvärtom.”

Sverige är så intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller “chemtrails” och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om:

“Solen har knappt nått marken sedan tre månader tillbaka och de fortsätter att spruta över våra huvuden varje dag. Bara det att du kan känna att luften känns tung att andas och känna metallsmaken av det på tungan! Människor jag talar med får svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva. I kombination med de höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och radar kommer detta att leda till en folkhälsokatastrof.”

Connell berättar att varhelst dessa besprutningar pågår ökar förekomsten av luftvägssjukdomar och andra svåra sjukdomar.

“Nästan ingen tittar på det faktum att vi alla andas in de här gifterna. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv, men sedan jag kom till Sverige har jag fått problem med lungorna.”

Connell bodde tidigare i Kalifornien som nu upplever den värsta torkan på 100 år. Han menar att torkan är orsakad av en teknik som är väl etablerad. Det handlar om ett militärt och industriellt vädermanipuleringssystem i vilket besprutning av kemikalier kombineras med elektromagnetisk strålning från kraftiga radaranläggningar.

Kaliforniens himmel har på tio år förändrats totalt och är nu mestadels täckt med moln eller konstgjort dis. Tiotusen gånger förhöjda värden av aluminium har uppmätts gång på gång i snö, i regnvatten, i marken och i trädens bark. Allt håller på att dö även i områden som inte är förorenade av industrier.

“När du lägger ihop alla pusselbitar blir det väldigt tydligt att det du ser på himlen är något extremt djävulskt som görs mot mänskligheten. Detta pågår inte bara i USA och Europa utan på andra platser i världen också. Människor måste verkligen bli uppmärksammade på vad man gör mot dem.”

Vädermanipulation och experiment

“Chemtrails” är inte ett vetenskapligt namn för dessa giftutsläpp, men det begreppet användes i en av US Air Force manualer i början av 1990-talet för flygstudenter. De olika toxiska ämnen som sprids används för en rad olika ändamål: Defensiva eller offensiva vapen, förbättrade kommunikationer, men också motsatt försämring ”utstörning” av kommunikationer samt även experiment med människor.

Med dessa metoder kan man orsaka torka, stormar, snö, sjukdomar. Det får inte bara som konsekvens en förstörd miljö utan orsakar även en uppvärmning av klimatet. När barium reagerar med vatten skapas värme.  De utsprutade partiklarna eller aerosolerna används i kombination med så kallade “heaters” dvs stora radaranläggningar exempelvis HAARP och EISCAT (Tromsö). Det är vad du ser när du ser ”frekvensmoln” som ser ut som en böljig sandstrand.

“Dessa moln är manipulerade, helt artificiella. De börjar nu uppträda överallt och nästan varje dag”, förklarar Connall.

Varför är det inte fler piloter och meteorologer, dvs whistleblowers, som går ut och berättar om det som pågår?

“Piloterna, meteorologerna, militärerna och politikerna gör det inte på grund av rädsla. De är rädda att förlora arbetet. Det är också mycket farligt. Människor har också mördats för detta.”

Text: K. Reporter

NewsVoice söker fler piloter och flygpersonal som vill träda fram – kontakta NewsVoice.


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
144 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
exposurenow
exposurenow
Gäst
26 mars 2014 kl 00:47

Chemtrails, Here is your proof

Marina Szöges
Marina Szöges(@marina)
26 mars 2014 kl 09:26

Får vi inte stopp på förgiftningen via jetplan, kommer snart en hög procent i världen få alzheimer. Finns koppling mellan höga aluminiumnivåer och demens. Så att få luftvägsinfektioner av chemtrails är bara förnamnet…..

Finns bland annat en bra film här som visar aluminium och vad det kan orsaka.http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/03/22/aluminum-toxicity-alzheimers.aspx

Grävlingen
Grävlingen
Gäst
26 mars 2014 kl 12:45

Jag saknar jordprov ed. Förhöjd nivå av aluminium efter chemtrail-raid. Var är fältbiologerna, Greenpeace, scouterna, allsköns miljöaktivister. Handfasta bevis skulle inte skada.

Ivan Björn
Ivan Björn(@ivan)
26 mars 2014 kl 14:51

Hm… undrar över vad miljöpartiet säger, de verkar bry sig enbart om att ge människor dåligt samvete för koldioxid. De verkliga miljöproblem verkar de inte bry sig om alls.

Christian Lantz
Christian Lantz
Gäst
26 mars 2014 kl 16:11

Det här är ett fantastiskt citat som jag gärna skulle vilja att en “oberoende” källa bekräftar:

“Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor.”

Kan någon hjälpa till med detta?

Rob
Rob
Gäst
Reply to  Christian Lantz
30 mars 2014 kl 13:54

Moderna motorer är fläktmotorer. Mängder med kall luft sprutar ut runt omkring själva jetstrålen. Det innebär att jetstrålen kraftigt kyls ner. Dessutom är jetstrålen inte så kraftig pga att energin som alstras i motorn utnyttjas för att driva fläkten. Endast ca 25% av kraften kommer från jetstrålen.

Viveca Lammers
Gäst
26 mars 2014 kl 17:40

Om man döper chemtrails till “powdered contrails” eller “persistent contrails” eller konstgjorda cirrusmoln, så kan man ju sedan, utan att ljuga, säga: “chemtrails finns inte”.
Man kan manipulera med ord på ett sätt som gör att folk inte kan hänga med.
Och har man inte hittat det “rätta uttrycket” så hittar man väl inte heller de där patenten eller något annat, som de kan ha skrivit. (Och politikerna tappar väl bort sig helt)
Journalister vågar inte skriva eftersom ordet “chemtrails” har fått en flumstämpel så att den som “tror på det” blir förlöjligad. Även en politiker kan ju råka ut för det – och sedan har han gjort bort sig.
USA vill “äga vädret”.
http://farmortycker.blogspot.se/2014/02/chemtrails-eller-powdered-contrails-en.html

exposurenow
exposurenow
Gäst
26 mars 2014 kl 19:24

@Viveca Lammers
“Whoever controls the language and the images, controls the race.”
– Allen Ginsberg

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
26 mars 2014 kl 19:54

När makthavarna och deras media ändrar orden till sin fördel gäller det att vara pragmatisk och använda även dessa ord. Känsliga ord som de är rädda för förlöjligas betydelseb förändras eller byts de helt sonika ut. Valsamverkan är ett sådant ord. Skulle små partier valsamverka skulle de strax förlora makten. MEN det är en sak att se sanningen en annan att aktivt och positivt agera på den. Välkomna att stödja Vetenskapliga partiet!

Maggie
Maggie
Gäst
26 mars 2014 kl 21:11

Snälla, ni som har möjlighet att komma med bevis för att kemikalierna finns i jord och vatten, gör er hörda! När ska vi få fakta som går att använda vid diskussion med de som ännu inte tror på det djävulska som pågår?

Red
Red
Gäst
26 mars 2014 kl 23:03

Har beslutat att ej publicera inkommande arroganta debunking-försök av denna intervju, kommentarer som ideligen bryter mot kommentarsreglerna. Ni som är ute efter debunking besök andra forum. Ingen censur alltså. Det behövs inte. Debunkers spelar som vanligt bort sig själva. Geoengineering, vädermanipulation och atmosfäriska experiment är seriösa ämnen som kräver intelligens, utforskartalang och ny kunskap. / Redaktören

lars P
lars P
Gäst
Reply to  Red
30 mars 2014 kl 07:25

På FN:s hemsida finns ett fördrag,ett förbud länder emellan som skrevs i December 1976, emot att använda vädret/miljön som vapen.
http://www.un-documents.net/enmod.htm

Ett sådant förbud är ganska konstigt och framförallt onödigt . Man kan väl inte trolla med vädret och skjuta iväg en orkan dit man önskar ..eller ?
Vissa anser att man kan göra liknande saker med användning av bl a HAARP och EISCAT.

Rätt eller fel, svårt att avgöra när minsta diskussion om dessa saker genast förlöjligas och hånas i MSM. Om nu det bara är inbillning varför lägga ner så mycket energi på att motarbeta människor som har denna uppfattning om vädermanupilation.

Nim
Nim
Gäst
26 mars 2014 kl 23:28

Jag undrar om staten/ politiker förnekar Geoengineering? Eller är det bara tysta och förnekar det men inte tycker det ens är värt att kommentera. Vore det inte på sin plats om tex Svenska regeringen gick ut med ett officiellt meddelande ( eller finns det ett sådant nånstans?) och sa något i stil med ” Svenska folket och den skara människor som oroar sig för sk Geoengineering behöver inte gå runt och vara oroad för att något sådant existerar överhuvudtaget.” Ungefär som om medborgarna i Oskarshamns skulle kollektivt vara väldigt oroliga för att man misstänker att de skett en ev härdsmälta- Då skulle ju myndigheterna gå ut och lugna folket. Varför gör man inte det en gång för alla, när så många hävdar att något sådan existerar?

Linköping tar geoengineering på allvar
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3640395.ece

…dessutom undrar jag vad skillnaden är mellan Geoengineering och chemtrails?

Nim
Nim
Gäst
26 mars 2014 kl 23:47

…dessutom undrar jag vad skillnaden är mellan Geoengineering och chemtrails?

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
27 mars 2014 kl 08:43

Dessa fotona tog jag här hemma i Timmele………….hm

Annika Sundström
Gäst
27 mars 2014 kl 11:40

Nån undrade var miljöorganisationerna befinner sig i denna fråga. Jag har i alla fall pratat med Greenpesace och personen som svarade i telefonen medgav indirekt att de är tystade. Sen fick jag svaret från miljöpartiet att de inte hade en aning om vad chemtrails var men de trodde att det var condensstrimmor men det är ett tag sedan nu. Ytterligare har jag skrivit mängder av ggr till politiker men inget svar. En annan gång la jag in frågor ang chemtrails på Aftonbladet och då blev min sida på FB kapad och halvt raderad……

Karl Kraus
Karl Kraus
Gäst
27 mars 2014 kl 12:23

Politiska partier är inte till för annat än att genomdriva förstöerlsen av mänskligt liv.

Folk bryr sig inte… jag såg på Mikaels Jansson bildspel här ovan på youtube, få visningar. När den är slut så kommer andra videos upp som förslag.
Jag såg att en var “Former FBI Chief Admits Chemtrails Are Real And Then He Is Poisoned And Dies”.

http://www.youtube.com/watch?v=DdJjNMSet_A

Beklagligt nog är det Ted Gunderson, en välkänd förgrundsgestalt som det handlar om, och att “de” tagit livet av honom.

Den har 336 visningar. Var är tex alla Kalifornienbor, alla som förr har tagit del kring vad han sagt och avslöjat? Jag hade kunnat tänka mig att det skulle varit 100 000 visningar.

På Mars tog det slut. Det är bara massa ruiner. NASA döljer ju inte längre allt på bilderna.

HS
HS
Gäst
27 mars 2014 kl 17:44

Precis som NASA försökt förklara så är contrails helt enkelt moln som blivit synliga (kondenserats) genom att flygplanet flugit igenom dem. Kan inte de som tror på chemtrails helt enkelt skramla ihop lite pengar och flyga upp i ett contrail-spår och samla in prover på luften istället för att leva i okunskap.

Viveca Lammers
Gäst
27 mars 2014 kl 15:29

Coincidence that Monsanto will “come to the rescue” with aluminum resistance genes because normal plants die off in the presence of excess aluminum?
http://farmwars.info/?p=2927
Eller… vad sägs om att äga hela världens matproduktion?

Anita Bergström
Anita Bergström
Gäst
27 mars 2014 kl 17:43

Men en stilla undran bara: varför skulle detta spridas i vilket syfte?

exposurenow
exposurenow
Gäst
27 mars 2014 kl 15:52

@Nim
“…dessutom undrar jag vad skillnaden är mellan Geoengineering och chemtrails?”

Samma sak olika benämningar.
“Geoengineering” är den vetenskapligt använda termen, även om den är en sanning med modifikation.

Angående artikeltexten på nyteknik.se;
“I Linköping ska forskare undersöka attityder och argument om geoengineering.”

“attityder och argument “… jomenvisst 😉
Gissar på en rejäl PR-kampanj med tillhörande “undersökning” till geoengineeringens fördel.

För övrigt används inte “chemtrails/geoengineering” alls för att motverka “climate change”, utan för precis motsatt effekt, att på konstgjord väg skapa(!) “climate change”, för att skada egna och andra länders bönder och grödor. Då inblandade kemikalieföretag vill skapa ett behov för sina GMO-grödor.

Vidare finns även militär och stora läkemedelsbolag bland “besprutarna”.

Viveca Lammers
Gäst
27 mars 2014 kl 17:16

Six rainwater samples were collected in 2011.
Each samples was shipped to Basic labs in Redding, California and tested for aluminum, a heavy metal that should not register any detectable amount in normal rainwater.

Where normal precipitation should contain no aluminum (0 ug/L) each of the 6 lab results collected were found to be significantly contaminated with aluminum up to 182.0 ug/L.

Results for Alachua County roughly replicate similar analyses from California, Arizona and even Australia and follow a global trend.

http://aircrap.org/lab-tests-confirm-high-levels-aluminum-falling-skies-alachua-county-florida/332034/

Viveca Lammers
Gäst
27 mars 2014 kl 17:42

Hittade en grupp på Facebook.
https://www.facebook.com/groups/549344528476418/

Ivan Björn
Ivan Björn(@ivan)
27 mars 2014 kl 19:29

Debatt om chemtrails i spansk TV8 översatt till svenska – länk: http://ivansbj.blogspot.se/2014/01/debatt-om-chemtrails-pa-tv8-i-spanien.html

Ivan Björn
Ivan Björn(@ivan)
27 mars 2014 kl 19:48

Se även dokumentär om Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP video: http://youtu.be/J_mxbFAcv6Q

Vidare kan du läsa på följande länk om den svenska staten, Staten är alltid god länk: http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/staten-ar-alltid-god/ visserligen har denna artikeln inte något med chemtrails att göra, men den visar att makten i Sverige är beredd att behandla det svenska folket efter sitt eget syfte och tycke.

Även ITTCS har gått till domstol p.g.a. chemtrails: http://itccs.org/2014/01/23/breaking-and-thrilling-news-from-itccs-central-jailed-itccs-member-david-compan-is-released-from-london-mental-hospital-following-protests-also-indicting-the-new-pope-the-banksters-and-chemtra/

6 oktober 1997 har det kommit en hemställan till Sveriges Riksdag om HAARP programmet se länken: http://ivansbj.blogspot.se/2013/09/utredning-om-amerikansk-rymdforskning.html Att påstå att våra politiker inte vet något kan inte vara sant.

Rosmari
Rosmari
Gäst
27 mars 2014 kl 19:51

http://www.infowars.com har svaren på era frågor

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
27 mars 2014 kl 19:56

Anita.Bergström m fl: Allt hänger ihop; “klimatförändringen”, chem-trails, genmodifiering av växter, djur och människor, transhumanism och totalitarianism:
“The actual goal of the climatism is to liquidate democracy, freedom, and prosperity in the world. …It’s the very ability of the one-party system to neutralize the opposition of any kind /…/ for /…/ thousands of champions of the climate alarmism. It’s what their talk about the ‘consensus’ and the dissatisfaction with the ‘contrarians’ is all about. The goal of these people is to stop democracy, freedom, and prosperity regardless of the fate of Nature, the temperatures, or the CO2 concentrations.”

http://chemtrailsplanet.net/2014/01/24/unipcc-exposed-use-climate-change-as-weapon-to-force-one-party-system/

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
27 mars 2014 kl 20:04

HS: Kan inte ni som tror på NASA:s berättelser försöka att vakna till lite för att inte leva i okunskap? Det räcker att ni tittar upp på himlen emellanåt för att få evidens för de onaturliga saker som äger rum däruppe. Molnen skapas inte av plan som flyger igenom contrails utan av planens utsläpp.

Viveca Lammers
Gäst
27 mars 2014 kl 20:11

Deras syften kan man läsa om i patenten.

Viveca Lammers
Gäst
27 mars 2014 kl 20:21

In the United States, weather-modification will likely become a part of national security policy with both domestic and international applications.
Our government will pursue such a policy, depending on its interests, at various levels. These levels could include unilateral actions, participation in a security framework such as NATO, membership in an international organization such as the UN, or participation in a coalition.
Assuming that in 2025 our national security strategy includes weather-modification, its use in our national military strategy will naturally follow.
Besides the significant benefits an operational capability would provide, another motivation to pursue weather-modification is to deter and counter potential adversaries. (1996)

Läs fortsättningen här:
http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
27 mars 2014 kl 21:11

Dagens vädermanipulation är ett resultat av 400 års utveckling av magiska metoder. Francis Bacon argumenterade för artificiell väderkontroll redan 1624 i boken “Det nya Atlantis”.
I boken redogörs för de olika atmosfäriska fenomen som skulle reproduceras såsom ”snö, hagel, regn, konstgjorda regn av kroppar i stället för vatten, åska, blixtar”. Vidare ”stormar (som den som åstadkoms av Shakespeares Prospero) kunde också skapas för studium genom användning av maskiner för att föröka och förstärka vindarna” .

I boken talar han om idealstaten där människan tagit kontrollen av naturen. Efter att naturen avtvingats alla sin hemligheter finns hon “i sig” inte längre då det är människan som skapar och utvecklar såväl växter, djur som människor. Dagens fundamentalistiska scientism utgår från de vetenskapsideal som Bacon stakade ut. Allt naturligt ska utrotas och ersättas med det med artificiellt framskapade. Vetenskapsmännen ser sig som våra nya gudar.
Den som vill förstå mer av den “stora” planen med chemtrails bör läsa: Merchant Carolyn. 1994. Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen.
(Ref till tidigare kommentar under https://newsvoice.se/2013/12/27/news-fox31-report-reveals-chemtrails-may-be-a-reality/#comments

ruben
ruben
Gäst
27 mars 2014 kl 21:44

Då är det dags ta upp det i riksdagen då? En riksdagskvinna fick mycket spott och spe när hon ville ta det på allvar för inte så längesedan.

Red
Red
Gäst
27 mars 2014 kl 22:23

Lästips: Patent relaterade till vädermanipulation och geoengineering mm

Det amerikanska patentverket har många registrerade och godkända patent som relaterar till vädermanipulation, molnsådd, …

ruben
ruben
Gäst
27 mars 2014 kl 23:09

Undrar om det finns en agenda från någon intressent för kemiska utsläpp från flygplan i Sverige? Då inte regeringen har det på sitt bord, undrar man om de inte är, eller inte vill vara uppdaterade?

Sture B
Sture B
Gäst
28 mars 2014 kl 00:11

@Red

En mycket bra artikel!

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
28 mars 2014 kl 06:39

“Sverige (Göran Persson, Socialdemokraterna) verkar ha skrivet på något avtal som godkänner chemtrailbesprutning av Sverige och den nuvarande borgerliga regeringen uppehåller detta avtal och fortsätter således att undanhålla sanningen från folket – och fortsätter att låta oss förgiftas via luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter (pga att gifterna faller ned på jorden, speciellt i samband med regn) och vi får i oss gifter mer och mer. Och de största tidningarna och radiokanalerna inom media är tysta, de verkar ha fått munkavel på sig och får inte få skriva om chemtrails. Lever vi i en skendemokrati där tidningarna redan är halvt cencurerade?

Tänk om ni politiker kunde ha ryggrad nog att stå för sanningen. Säg upp avtalet med USA om NATO besprutningar med chemtrails innan det är för sent! Sverige är ett neutralt land och ska inte bli medlem i NATO oavsett vad USA/makteliten vill! Vi vill inte ha flygövningar med NATO plan över Sverige där de får släppa bomber i våra svenska sjöar. Vi vill inte vara med i HAARP projektet som har stora negativa konsekvenser för naturen och människorna i Sverige och på hela Jorden.

Som en del av HAARP projektet finns 10.000 master för trådlös teknik kopplade till en superdator i Södra Sverige (ca från Göteborg-Jönköping söderut). Så vi som bor här ska både utsättas för höga nivåer av chemtrails och trådlös teknik? Är vi vad som brukar kallas ”collateral damage” i USA? Vi får offras för ett högre mål? För vad?! Krigsvapen. Makt. Det är ett hot mot vår hälsa, miljö och överlevnad! Hur länge tror ni att vi kan leva med dessa påfrestningar mot våra kroppar; med gifter och strålning som påverkar våra immunförsvar, bryter ned celler, DNA mm. Hur kan ni som folkvalda politiker tillåta detta?! Ska rädsla styra er, rädsla för konsekvenser om ni vågar gå ut med sanningen och säga att Sverige inte vill vara med längre?”

Lars Ramberg
Lars Ramberg
Gäst
28 mars 2014 kl 10:23

HS skrev:
Kan inte de som tror på chemtrails helt enkelt skramla ihop lite pengar och flyga upp i ett contrail-spår och samla in prover på luften istället för att leva i okunskap.
Javisst – eller så kunde försvaret ställa ett plan till förfogande för att en gång för alla avfärda konspirationerna…. om man vill och kan …

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg(@kenneth-thorberg)
28 mars 2014 kl 11:13

@HS Att du skriver om att “leva i okunskap” är mer än skrattretande. Bottnar det ologiska i det du skriver i att du själv försökt dig på att översätta NASA:s skrift ? Som jag förstår det så har ett osynligt (?) moln blivit synligt beroende på värmen som flygplanet genererar ? Tror du på det och samtidigt pratar om okunskap ? @ Mikael Jansson Du frågar om vi lever i en skendemokrati ? Om du följt Mainstreammedias intensiva rapportering om det försvunna flygplanet,, som från dag ett inte gett ett enda konkret svar utan ENDAST handlat om spekulationer, så kan man ju fråga sig vad det finns för anledning att fortsätta bevakningen med en sån frenesi. Vi snackar om “första parkett” i alla stora tidningar varenda dag, har sämre koll på tv-nyheterna , men kan tänka mig ett liknande scenario där. Redaktionerna bestämmer inte längre själva vad som är intressant utan det är dom stora nyhetsbyråerna, som förstås ingår i samma mediekonglomerat, som dikterar vad som skall trumpetas ut till allmänheten. Vad är då anledningen till att hänga upp våran nyfikenhet på denna händelse ? Ja, man kan ju försöka krysta fram ett trovärdigt svar men det blir bara ännu fler spekulationer till den här affären. Den springande punkten är dock medias dimridåer som ska hålla folk på “FX-nivå”. Alltså ,ju mindre ni vet , desto bättre. För att ge ännu ett exempel på skendemokratin så är ju den aktuella Nuon-affären ytterligare bevis på politikernas arrogans gentemot deras huvudsakliga uppdrag, nämligen att företräda medborgarna. Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt skyller på varandra i vetskap om att dom aldrig behöver konfrontera varandra i och med att den förre utnyttjar sin “rätt” att inte behöva delta i KU-förhören, så Reinfeldt kan helt lugnt fortsätta skylla ifrån sig. Frågan är ju om Olofssons avgång var strategisk då hon därmed skulle fritas ansvar ? Hon kommer ju ändå att lyckligt segla vidare med tusen och ett uppdrag i alla möjliga olika styrelser. Jag har skrivit det förut, och skriver det igen, det enda vettiga vi kan göra är att helt ignorera kommande val då ett högt valdeltagande är deras intäkt för att vi tycker att “dom sköter nog det här ganska bra ändå”. Skulle vara intressant att få respons på vad Newsvoice` tyckare själva anser om denna sak. @Red Sorry för att jag landade ganska långt från ämnet men det är svårt att försöka… Read more »

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg(@kenneth-thorberg)
28 mars 2014 kl 11:26

Jag skickade en fråga till miljödep. angående deras inställning till chemtrails ,första gången
i höstas, som lämnades helt svarslös.

Jag gjorde ett nytt försök i slutet av feb. då jag poängterade att dom har ett ansvar enligt offentlighetsprincipen att inkomma med ett svar och cirka tre veckor senare mottog jag följande :

REGERINGSKANSLIET

Miljödepartementet

Kommunikationssekretariatet

M2014/747/Brev

Hej Kenneth,

Tack för ditt mail om aerosolbesprutning, även kallat chemtrails. Jag har blivit ombedd att svara och är ledsen att svaret har dröjt.

Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails. Ingen handläggare på Miljödepartementet arbetar med frågan. Jag bifogar en länk till SMHI:s webbplats där du kan läsa mer om fenomenet med kondensstrimmor från flygplan.

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/inga-vetenskapliga-belagg-for-chemtrails-1.32335?print=yes

Med vänlig hälsning

Michael Nordenberg

Departementssekreterare

Miljödepartementet

E-post:

Telfonväxel: 08-405 10 00

Hemsida: http://www.regeringen.se/miljo

Följ oss på blogg.miljodep.se

Josef Boberg
Gäst
28 mars 2014 kl 13:48

“Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails.”

Ytterst märkligt när så många har såväl sett som videofilmat att det pågår – tycker jag.

Mikael Lindstam
Mikael Lindstam
Gäst
28 mars 2014 kl 18:49

Hej alla troende, kan ingen av er förklara för mig vad vitsen är med att sprida dessa partiklar. Det måste ju vara ganska kostsamt också, vem betalar för kalaset? Följ pengarna brukar man ju säga…..

Sture B
Sture B
Gäst
29 mars 2014 kl 21:29

OT. Jag misstänker att ‘Wille B’ A.K.A ‘ERICOSCAR’ skriver i tråden under ett antal olika alias. Jag tycker mig känna igen hans begränsade repertoar som monotona mässande.

OnT. Det handlar sannolikt om en vädermanipulering vilket indikeras av olika extremväder och allt annat som skylls på den stora klimatbluffen “växthuseffekten”. Genom att spruta ut en massa ämnen i atmosfären får man denna växthuseffekt och den efterlängtade ursäkten för att driva igenom en global klimatskatt.

En global klimatskatt på allting som tillverkas, transporteras, förbrukas, återvinns, destrueras etc. Plocka några procent i varje led av en produkts livscykel. Vilka summor det skulle bli! Jämfört med det är kostnaden för aerosolbesprutning som en droppe i havet.

Ivan Björn
Ivan Björn(@ivan)
29 mars 2014 kl 09:53

Hej Mikael. Att följa pengarna är enkelt. Pengar är ett stort pyramidspel!!! På toppen av pyramiden hittar du svaret. Vem betalar? du och jag! Vi ALLA. Information om detta hittar du lätt på internet…

Mikael Lindstam
Mikael Lindstam
Gäst
29 mars 2014 kl 11:33

Ja säg vad man inte hittar på internet, men att vara källkritiska är dock något som internets användare till stor del inte är.

Josef Boberg
Gäst
Reply to  Mikael Lindstam
29 mars 2014 kl 12:26

Det gäller även den evidensbaserade vetenskapen.

Mikael Lindstam
Mikael Lindstam
Gäst
Reply to  Josef Boberg
29 mars 2014 kl 13:00

Ja men gör det saken till det bättre om det nu skulle vara så? Då hamnar man ju i lopen där ingen tror på ingen och massa snurriga idéer föds.

Josef Boberg
Gäst
Reply to  Mikael Lindstam
29 mars 2014 kl 13:02

Så är det.

Ivan Björn
Ivan Björn(@ivan)
29 mars 2014 kl 12:32
Sture B
Sture B
Gäst
29 mars 2014 kl 12:56

Sen är det också en het politisk “ickefråga” som till varje pris måste undertryckas. Det parti som från början har tillåtit detta och de partier som sedan låtit det fortgå har för all framtid förbrukat väljarnas förtroende. Det är ju inte en dj#vel som kommer rösta på dem och det vet de om. Just därför dyker det upp sådana här maniska “förnekare” i tråden.

Anton
Anton
Gäst
29 mars 2014 kl 14:10

Besprutning=växthuseffekt=miljöskatt=pengar

Mikael Lindstam
Mikael Lindstam
Gäst
Reply to  Anton
29 mars 2014 kl 14:30

OK, du menar att det är typ Miljöpartiet som ligger bakom det hela eftersom dom propagerar hårdast för höjda miljöskatter? Det låter ju vettigt….

Anton
Anton
Gäst
29 mars 2014 kl 15:02

@Mikael Cromsjö Lindstam

Som vanligt så försöker du vrida till argumenten. En global miljöskatt i typ FN:s regi. Ungefär som “utsläppsrätter” gånger tio.

Karin
Karin
Gäst
29 mars 2014 kl 15:05

@Mikael Cromsjö Lindstam
Man framstår inte som intelligent när man gör sig dum i sin argumentation.

Anton
Anton
Gäst
29 mars 2014 kl 21:34

WILLE B=Grävlingen=Christian Lantz=Maggie=Anita Bergström=HS=Mikael Lindstam

Du är genomskådad!