Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga

144
17648

chemtrails.nederlanderna.mars.2013

Han blev pilot 1972 och flög fraktflygplan i närmare 30 år . Han var också professionell väderobservatör och bergsguide. För honom står det helt klart att det inte är vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften. ”Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof”, säger han. NewsVoice har träffat Connall i Stockholm.

Text: K. Reporter | Foto: Crestock, fingerad profil | Foto: Chemtrails från Nederländerna mars 2013

anonym manConnall har varit pilot sedan 1972 och är uppväxt och har bott större delen av sitt liv i Kalifornien. Han flög stora kommersiella flygplan i 30 års tid under sammanlagt 15 000 flygtimmar. Det rörde sig mestadels om fraktplan som han körde i Alaska, i Kanada och till andra platser runt Stilla Havet. Han har även arbetat som flyginstruktör och bergsguide. I dessa yrken är det viktigt att observera himlen och att kunna tolka vad molnen berättar för dig om vädret. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet. Vid den tiden bodde han i bergstrakterna i norra Kalifornien. Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

”När de dessa vita tjocka streck började uppträda och de påstod att det bara var vanliga kondensstrimmor förstod jag direkt att de ljög. Atmosfären har en väldigt stabil uppsättning av parametrar för att bilda kondensstrimmor och det är dessutom ganska ovanligt! Att se en kondensstrimma komma ut ur ett flygplan som ligger kvar i timmar har inget som helst att göra med vattenkondensering.”

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om ”kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)

”De förklarade det nya fenomenet ”kvardröjande kondensstrimmor” med att atmosfären på något sätt hade förändrats. Det är förstås är rena struntpratet. Atmosfären har inte alls förändrats. Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor. Det är ingen tvekan om att de försökte dölja något.”

NV-morgonljus-chemtrails

”Kemikalier släpptes ut från planen”

Connall förstod att det måste vara något annat som hade förändrats. Det han efterhand fann när han började söka efter en förklaring var något som han beskriver som djävulskt och som de för de flesta människor framstår som så vansinnigt att det är omöjligt att förstå.

Han träffade människor som berättade för honom om att kemikalier släpptes ut från planen. Efterforskningar visade att den amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären.

Samma ingredienser som beskrevs i patenten, bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark.

Connall gick tillbaka till den litteratur och de dokument från 1970- och 1980-talen han fått i samband med sitt yrke som pilot, utgivna av den amerikanska regeringen. Det framgick att det mesta av det som hade varit grundläggande fysik för hur moln och kondensstrimmor bildas inte längre gällde!

”Det var inte längre någon som helst tvekan: Dessa kvardröjande chemtrails uppträdde när kondensstrimmor inte kan uppträda.

Myndigheterna hävdade att atmosfären nu kan bilda kondensstrimmor som stannar kvar och breeder ut sig under förhållanden som atmosfären aldrig kunnat tidigare! Det innebär att något annat hade tillkommit.”

chemtrails NASA

Photo above was posted to a NASA website October 13, 2004. NASA explained how ”contrails” are ”cirrus clouds created by airplanes.”

NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.

”NASA och NOAA menar alltså att det helt plötsligt finns en ny grupp av moln. Intressant i sammanhanget är att dessa nya molntyper började uppträda samtidigt som man startade program för att manipulera vädret och efter att de många patenten registrerats. Sunt förnuft säger att många personer i maktposititioner ljuger!”

Connall berättar också att när vi ser på satellitbilder i TV:s väderprognoser får du se en tvättad version där de onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borta. Det förklaras av att vädersatellitbilder numera kommer från några av världens största tillverkare av militär utrustning Raytheon och General Electric.

Menar du att militärindustrin kontrollerar majoriteten av den information som kommer från vädersatelliter i USA och andra delar av världen?

”Ja, och media tillåter denna charad att fortsätta. I Europa och Sverige är det delvis NATO-plan som sprider ut dessa skadliga ämnen över oss. Resten sköts av vissa kommersiella civila flygbolag eller privata vädermanipuleringsföretag. Den svenska regeringen tillåter uppenbart detta över sitt eget territorium.”

Sverige är intensivt besprutat

Connall flyttade till Sverige förra året. Han är chockad över vad han observerar eftersom han trodde Sverige var ett naturparadis där människor och miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor.

”Sorgligt nog visar det sig att det är tvärtom.”

Sverige är så intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller “chemtrails” och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om:

”Solen har knappt nått marken sedan tre månader tillbaka och de fortsätter att spruta över våra huvuden varje dag. Bara det att du kan känna att luften känns tung att andas och känna metallsmaken av det på tungan! Människor jag talar med får svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva. I kombination med de höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och radar kommer detta att leda till en folkhälsokatastrof.”

Connell berättar att varhelst dessa besprutningar pågår ökar förekomsten av luftvägssjukdomar och andra svåra sjukdomar.

”Nästan ingen tittar på det faktum att vi alla andas in de här gifterna. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv, men sedan jag kom till Sverige har jag fått problem med lungorna.”

Connell bodde tidigare i Kalifornien som nu upplever den värsta torkan på 100 år. Han menar att torkan är orsakad av en teknik som är väl etablerad. Det handlar om ett militärt och industriellt vädermanipuleringssystem i vilket besprutning av kemikalier kombineras med elektromagnetisk strålning från kraftiga radaranläggningar.

Kaliforniens himmel har på tio år förändrats totalt och är nu mestadels täckt med moln eller konstgjort dis. Tiotusen gånger förhöjda värden av aluminium har uppmätts gång på gång i snö, i regnvatten, i marken och i trädens bark. Allt håller på att dö även i områden som inte är förorenade av industrier.

”När du lägger ihop alla pusselbitar blir det väldigt tydligt att det du ser på himlen är något extremt djävulskt som görs mot mänskligheten. Detta pågår inte bara i USA och Europa utan på andra platser i världen också. Människor måste verkligen bli uppmärksammade på vad man gör mot dem.”

Vädermanipulation och experiment

“Chemtrails” är inte ett vetenskapligt namn för dessa giftutsläpp, men det begreppet användes i en av US Air Force manualer i början av 1990-talet för flygstudenter. De olika toxiska ämnen som sprids används för en rad olika ändamål: Defensiva eller offensiva vapen, förbättrade kommunikationer, men också motsatt försämring ”utstörning” av kommunikationer samt även experiment med människor.

Med dessa metoder kan man orsaka torka, stormar, snö, sjukdomar. Det får inte bara som konsekvens en förstörd miljö utan orsakar även en uppvärmning av klimatet. När barium reagerar med vatten skapas värme.  De utsprutade partiklarna eller aerosolerna används i kombination med så kallade “heaters” dvs stora radaranläggningar exempelvis HAARP och EISCAT (Tromsö). Det är vad du ser när du ser ”frekvensmoln” som ser ut som en böljig sandstrand.

”Dessa moln är manipulerade, helt artificiella. De börjar nu uppträda överallt och nästan varje dag”, förklarar Connall.

Varför är det inte fler piloter och meteorologer, dvs whistleblowers, som går ut och berättar om det som pågår?

”Piloterna, meteorologerna, militärerna och politikerna gör det inte på grund av rädsla. De är rädda att förlora arbetet. Det är också mycket farligt. Människor har också mördats för detta.”

Text: K. Reporter

NewsVoice söker fler piloter och flygpersonal som vill träda fram – kontakta NewsVoice.


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

144 KOMMENTARER

 1. Det är kanske just det han kan, Tengby 😉
  Förresten vad ar det för fel på mitt förra inlägg, Torbjörn?

 2. Hej Sture B!
  Är det samma säkerhetsgrad, 99,9 %, på dina ”fakta” om chemtrails också…?
  Jag känner inte Wille och jag har ingen aning om vem du är Sture B eller om det är ett alter ego kanske. Det kan väl du Torbjörn kolla upp?
  Mig behöver ni inte lägga tid på att kolla upp. Jag hänvisar helt enkelt till min hemsida:
  http://www.standupkomikern.se
  …och tack för att du tycker jag ställer ”de svåra frågorna”!

 3. Det är ju fruktansvärt om det är sant! Detta reportage, är det ett vittnesmål som är dagsaktuellt? Har piloten berättat detta för Newsvoice:s reporter nu i mars 2014?

 4. Flightradar? Kul! Tack!
  Jag hade faktiskt tänkt på att jag ville ha en sådan karta. Nu ska jag kolla om jag kan se trafikplanen på kartan när de flyger över här. Några gör ju det.
  Men… de trafikflyg, som går över här, brukar gå på hög höjd och deras spår kan försvinna på 20 sekunder. Somliga spår försvinner på 15 minuter så det är nog inte dessa man ska kolla.

  Men jag misstänker att den här kartan inte har så stor betydelse för att spionera på chemtrails.
  De skulle kunna spridas av militära plan, som vi inte ser om de flyger på natten eller tidigt på morgonen, (kanske också ovanför molntäcket.?)
  När solen börjar värma på förmiddagen och upplösa molnen så finns dessa trails redan där och har börjat bli utspridda. Jag har sett det en gång, det var klart på natten och sedan mulet på morgonen och ett tag senare så var en massa tydliga spår där.

  Om man inte är observant sä slötänker man bara att ”det är moln”.

  Militärplan syns nog inte på denna karta. De har nog sitt eget radarsystem.
  Och hur är det med små privata propellerplan? Skulle man syssla med att spraya i hemlighet så är det väl bara att stänga av sin transponder. Det får man säkert tillstånd till.

  När det blir vackert väder ska jag sätta upp en kamera och kolla himlen. Fast det kan ju vara nästan omöjligt att rikta kameran åt rätt håll. För att hålla koll på hela himlen skulle man kanske behöva 20 kameror, som pekade åt alla håll.
  Varför finns det ingen chemtrailproteströrelse, som riggar upp sådana kameror och spelar in himlen oavbrutet? Det kan väl inte vara så svårt eller dyrt?

  När ”flightradar” stannar efter en halvtimme så är det bara att trycka på F5 så startar den igen. Om man lägger pilen på planet så ser man dess nummer och här kan man sedan se vad det är för flyg: http://planefinder.net/data/

  Ser på facebook att amerikanare pratar om rätt så enorma mängder av spår, och bilderna känns igen av folk, som kommenterar och säger att ”så såg det ut”.
  Men det är ingen idé att visa en sådan bild för ett kritiskt, svenskt datatroll, som bara helt rakt av påstår att ”den är photoshoppad”.

  Mina bilder av blankt skräp i luften bortförklarades med att det nog var repor i filmen (jag har ingen film) och sedan (av samma person) med att det var fel på någon siffra i bildens info..
  De säger precis vad som helst, helt goddag-yxskaft, och snackar sedan om att andra ska ha bevis för varje ord, som sägs. Puh!

  Ja, egentligen är det väl så att alla filmer och bilder kan vara photoshoppade. Alla citat kan vara fejkade och alla artiklar kan vara vinklade och alla politiker kan ljuga och alla troll vill bara bråka och det finns ingen som har bevis för att någon åsikt skulle vara sannare än en annan.

 5. Anders

  Du frågade: ”Har piloten berättat detta för Newsvoice:s reporter nu i mars 2014?”

  Svar ja.

 6. Detta pågår alltså nu enligt Newsvoice. Det är ju fruktansvärt om det är sant. Piloten hävdar att chemtrails sprids för: ”avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften”.

  I texten framgår tydligt att de som håller på med detta i Sverige, är några han kallar ”de”.
  Vilka är de militära syften som avses? Och vilka är ”de”?

 7. 1. Varför hör man aldrig talas om de här luftvägsepidemierna?
  2. Värmeutvecklingen vid bariums reaktion med vattnet måste väl rimligen motsvaras av en endoterm reaktion när samma barium frigjordes?
  3. Kvardröjande contrails har funnits sen 70-talet, eventuellt längre men då var inte jag född så det får någon annan svara på. Det som hände under 90-talet var att flygtrafiken ökade kraftigt med den naturliga följden att antalet kondensstrimmor ökade. Någon annan förändring har inte skett.
  4. Var finns kärnreaktorerna som skulle behövas för att HAARP-anläggningarna ska kunna sända med de effekter de påstås ha?

  • @Ola Palm

   1. Ja,varför ” hör du aldrig talas” om chemtrails mer än om du aktivt söker just den info´n.
   Pröva samma sak så får du se.

   2. Och ?

   3. Jag tror att dom flesta besökarna på den här sajten är medvetna om att det finns en massa som inte delar deras åsikter om chemtrails vara eller icke-vara. Såvida du inte har nåt vettigt att tillföra debatten så blir du bara en i mängden av tröttsamma människor.

   4. Det kanske du oxå kan ta och försöka kolla upp.

   .

  • @ Anders Eliasson

   Är du ute efter nån sorts trygghetsgaranti innan du beslutar vad du ska tycka ?

   Inte ens Newsvoice kan nog erbjuda nån sån.

   • Vad jag ska tycka?
    Jag utövar klassisk källkritik i syfte att komma från tro till vetande.
    För närvarande tror jag att chemtrails är ett påhitt av personer med dunkla avsikter men jag ser fram emot att bli övertygad om något annat.

 8. @lars magnusson

  Hur står det till med läsförståelsen lars? Jag har aldrig påstått mig ha några ”fakta” om chemtrails. Däremot påstår jag att de aerosolbesprutar någonting och jag har dryftat mina funderingar kring detta, men det är också allt.

  Nu till det roliga. Var inne på din hemsida http://www.standupkomikern.se/ och där fick jag direkt en förklaring till ditt beteende. Du är ingen ”oberoende kritiker”. Du uppträder på myndigheters jul- och personalfester etc. Du är ju beroende av Myndighetssverige för din försörjning och inte skulle du bita den hand som föder dig.

  Med detta som bakgrund blir du faktiskt inte särskilt trovärdig.

 9. Nu är iallafall jag trött på trollandet. Sluta upp att ’tjöta’ här grabbar och ge er ut på nätet istället. Det finns en mängd info om bl.a. chemtrails där – fast det har ni ju egentligen inget större intresse av, ser jag, men ni kan väl spela ett spel då ..eller nåt. 😉

  • Jag har lusläst ett tiotal ”fakta”länkar i ämnet och kollat på ett otal filmer.
   På vilket sätt bevisar en svamlande människas påståenden, en mörk pixel i en bild på ett flygplan eller bilder på contrails att detta fenomen existerar?
   Jag vet att kineserna manipulerade vädret i samband med OS men det gjorde de ingen hemlighet av.
   Även om alla världens flygplan är i luften samtidigt så kan de inte påverka vädret globalt om de så har tankarna fulla med barium.
   För övrigt borde gröna flammor synas bakom motorerna om bariumföreningar förbrändes i dem.
   Om det finns bevis för att detta existerar så är det dags att plocka fram dem nu!

 10. @lars magnusson

  Du har nog missförstått något inlägg genom att läsa in mer än vad som var skrivet. Jag har aldrig påstått mig ha någon ”fakta” om chemtrails. Däremot har jag påstått att det utförs någon form av aerosolbesprutning och jag dryftat mina funderingar kring detta. Men det är också allt.

  Jag tittade in på din hemsida http://www.standupkomikern.se/ och det är svårt att se dig som någon ”oberoende kritiker”. Du uppträder nog på olika myndigheters jul- som personalfester mm och det utgör säkert en betydande del av dina inkomster. Detta beroende grumlar nog din objektivitet en smula, samtidigt som det förklarar din linje i frågan.

 11. @Ola Palm

  Kineserna kan påverka vädret lokalt, men det går absolut inte att göra på en global nivå? Är barium verkligen det enda alternativet? Kan du själv bevisa alla dina påståenden?
  Eller är dina egna påståenden bara ytterligare ”en svamlande människas påståenden”, som du så poetiskt uttryckte det.

 12. @Ola Palm

  Jag frågade inte vad du tycker. Jag frågade vad du själv har för bevis för att det inte sker.

  Istället för att gömma dig bakom ”klassiskt källkritik” kan du börja med att använda dina egna ögon. Om du inte lider av ett gravt synfel kan du själv se aerosolbesprutningen med en hyfsad kikare . Inget tvivel om det! Vad det är de sprutar kan däremot diskuteras.

  • Ja, vattenaerosol, eller moln som det vanligen kallas på den höjden har jag sett bakom flygplan rätt ofta, ja. Förbränning av kolväten med syre som oxidationsmedel brukar resultera i koldioxid och vattenånga. Om det är något annat i kan jag inte se med kikare.
   Ni påstår på vaga grunder att något mycket osannolikt sker och lägger sedan bevisbördan på oss tvivlare.

 13. @Ola Palm

  Hur ser du att det är en vattenaerosol? Du ser en aerosol som du antar är en vattenånga, men du kan inte bevisa det. Eller hur?

  Sen är du ingen sann tvivlare. Du är inte intresserad av någon sanning. Du är en förlöjligare. Om så Ikaros själv flög upp med dig och doppade din näsa i en chemtrail skulle du förneka den.

  PS/ Flightradarn sved va? /DS

 14. Planet i detta klipp sprayar från 6 munstycken på vingarna.

  Chemtrail Sprayer filmed up close by AF Pilots

 15. @exposurenow

  Tack! Nu slapp jag själv söka efter den.

  Det skall bli roligt att läsa den kreativa bortförklaringen av den filmsnutten.

 16. Men vilka är de militära syften som avses i den publicerade texten? Och vilka är ”de” som gör detta i Sverige nästan varenda dag enligt piloten?

  Det är ju två väldigt centrala frågor som måste ha ställts till piloten då hela reportaget handlar om att det görs. Så varför och vilka?

  (Jag tycker att det vore lämpligt om journalisten som skrivit artikeln och gjort intervjun svarar.)

 17. ”Men vilka är de militära syften som avses i den publicerade texten?”

  Summering 1996 från den av amerikanska flygvapnets Chief of Staff beställda studien
  ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”:

  ”In 2025, US aerospace forces can “own the weather” by capitalizing on emerging technologies and focusing development of those technologies to war-fighting applications. Such a capability offers the war fighter tools to shape the battlespace in ways never before possible. It provides opportunities to impact operations across the full spectrum of conflict and is pertinent to all possible futures. The purpose of this paper is to outline a strategy for the use of a future weather-modification system to achieve military objectives rather than to provide a detailed technical road map.

  A high-risk, high-reward endeavor, weather-modification offers a dilemma not unlike the splitting of the atom. While some segments of society will always be reluctant to examine controversial issues such as weather-modification, the tremendous military capabilities that could result from this field are ignored at our own peril. From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary. Some of the potential capabilities a weather-modification system could provide to a war-fighting commander in chief (CINC) are listed in table 1.

  Technology advancements in five major areas are necessary for an integrated weather-modification capability: (1) advanced nonlinear modeling techniques, (2) computational capability, (3) information gathering and transmission, (4) a global sensor array, and (5) weather intervention techniques. Some intervention tools exist today and others may be developed and refined in the future.”

  http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

 18. Ok, ett sista inlägg från mig. Ni måste förstå att jag är ingen elak människa, jag är ingen del av en komplott, jag är en vanlig människa som jobbar som underhållare och underhåller de som betalar min lön. Må de vara en fotbollsförening, ett multinationellt företag eller en mödravårdscentral, jag tycker och tänker inte mer som de ändå.
  Jag vill inte vara elak mot er som tror att det ni ser är gifter av vilken sort det vara må. Tvärtom, jag vill försöka förklara för er att det här inte är farligt (vilket ni nu klart vänder till att jag tillhör komplotten och ska invagga er i falsk tro) men jag vill bara att ni inte ska vara oroliga.
  Jag har inga bevis för varken det ena eller det andra, det har ingen av oss, faktiskt. Ingen av oss har varit där uppe i själva molnen och tagit prover…

  Jag har en logisk tanke till… fundera nu allvarligt på det här..

  För att klara av det här med kemikalier i luften så kan inte de här människorna vara några klåpare, några amatörer. De måste vara oerhört duktiga om du kan få alla dessa människor att jobba ihop, bygga upp systemet för att det ska fungera och få fram recept på rätt grejer osv. Hoppas vi är överens så långt, ingen kan väl säga emot det?

  Varför har de då inte gjort så det är osynligt hela tiden? I så fall hade ingen sett det och ingen hade reagerat. Problemet löst för dom!

  Nä, som sagt, varken den ena eller andra sidan har bevis, men jag tycker det finns flera logiska tankar för att det är vanliga kondensstrimmor än att det är chemtrails.

  Så, hoppas ni får ett bra liv och det finns allvarligare saker att oroa sig för, tro mig!

 19. @lars magnusson

  Du kanske inte är en elak människa, men du är däremot en djävligt nedlåtande människa. Jag tror inte du är delaktig i någon ”komplott” men du är garanterat i en osund beroendeställning till etablissemanget. Är man i en sådan beroendeställning sticker man inte ut för mycket. Man slickar uppåt och sparkar nedåt, precis som du gör nu.

  Sedan påstår du att du ”har en logisk tanke” och sedan går du vidare till att undra över ”varför har de då inte gjort så det är osynligt hela tiden”, i ett och samma luddiga stycke. Övar du på en sketch eller är du verkligen allvarlig?

  Till sist är det något jag vill att du ska fundera allvarligt över: Din egen okunnighet om vissa företeelser, är inget bevis för att dom inte existerar. Det är endast ett bevis på din egen okunnighet. Tänk på det!

 20. Jag trodde det skulle vara mitt sista inlägg här men jag måste få lov att svara.
  Snälla Sture B, vad menar du med att kalla mig nedlåtande? Var i mitt inlägg är jag nedlåtande? Ge mig några exempel.
  Men när du själv skriver ”Övar du på en sketch eller är du verkligen allvarlig?” och ”Det är endast ett bevis på din egen okunnighet” Är inte det nedlåtande!?

  Ok, du attackerar min okunnighet och min person,det må vara sin sak, men var är dina sakliga argument för att jag har fel/är ologisk/är okunnig?

  ..och snälla Sture, jag är inte i beroendeställning till nån, jag förstår inte var du får det ifrån? I så fall är väl alla företagare i beroendeställning till alla sina kunder. Vad är skillnaden på mig och alla andra som säljer varor eller tjänster till en kund?

 21. @ Lars M — Du säger: ”..jag vill försöka förklara för er att det här inte är farligt..”
  och ”Jag har inga bevis för varken det ena eller det andra..”

  Hur kan du säga ”..det här är inte farligt’, när du inte har ”..bevis för varken det ena eller det andra”..? Hur tänkte du där? Du tänkte nog inte efter ..före. 😉

 22. Hej Mayne! Du har rätt, jag borde skrivit, jag TROR inte det är farligt! Helt rätt, då ingen av oss har bevis utan bara diskuterar utifrån vår övertygelse!
  Hallå Torbjörn, varför släppte du inte igenom mitt förra inlägg, där jag påpekade att Stures inlägg ovan var mer nedlåtande mot mig än mitt inlägg mot…ingen alls egentligen?

 23. Låt oss avsluta denna diskussion, men jag vill ge er en liten cliffhanger. Nästa artikel som NewsVoice publicerar om chemtrails och geoengineering redovisar vad Riksdagens Utredningstjänst anser om chemtrails.

  Riksdagens Utredningstjänst är en service som tillhandahåller kvalificerade svar på riksdagspolitikernas sakfrågor. En politiker kan utnyttja denna tjänst efter egen vilja. Svaren från utredningstjänsten är inte offentliga om inte frågeställaren väljer det.

  I detta fall har en riksdagsman/kvinna ställt frågor om chemtrails och geoengineering och sedan valt att offentliggöra svaret via NewsVoice under förutsättning att politikerns identitet inte röjs.

  Läs mer om Riksdagens Utredningstjänst
  http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Forvaltningen/Organisation/Utredningstjansten/

  Kritik mot sekretessen inom Riksdagens utredningstjänst
  http://fores.se/seminarie/kritik-mot-sekretessen-inom-riksdagens-utredningstjanst/

Comments are closed.