Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga

144
18106

chemtrails.nederlanderna.mars.2013

Han blev pilot 1972 och flög fraktflygplan i närmare 30 år . Han var också professionell väderobservatör och bergsguide. För honom står det helt klart att det inte är vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften. ”Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof”, säger han. NewsVoice har träffat Connall i Stockholm.


Text: K. Reporter | Foto: Crestock, fingerad profil | Foto: Chemtrails från Nederländerna mars 2013

anonym manConnall har varit pilot sedan 1972 och är uppväxt och har bott större delen av sitt liv i Kalifornien. Han flög stora kommersiella flygplan i 30 års tid under sammanlagt 15 000 flygtimmar. Det rörde sig mestadels om fraktplan som han körde i Alaska, i Kanada och till andra platser runt Stilla Havet. Han har även arbetat som flyginstruktör och bergsguide. I dessa yrken är det viktigt att observera himlen och att kunna tolka vad molnen berättar för dig om vädret. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet. Vid den tiden bodde han i bergstrakterna i norra Kalifornien. Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

”När de dessa vita tjocka streck började uppträda och de påstod att det bara var vanliga kondensstrimmor förstod jag direkt att de ljög. Atmosfären har en väldigt stabil uppsättning av parametrar för att bilda kondensstrimmor och det är dessutom ganska ovanligt! Att se en kondensstrimma komma ut ur ett flygplan som ligger kvar i timmar har inget som helst att göra med vattenkondensering.”

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om ”kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)

”De förklarade det nya fenomenet ”kvardröjande kondensstrimmor” med att atmosfären på något sätt hade förändrats. Det är förstås är rena struntpratet. Atmosfären har inte alls förändrats. Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor. Det är ingen tvekan om att de försökte dölja något.”

NV-morgonljus-chemtrails

”Kemikalier släpptes ut från planen”

Connall förstod att det måste vara något annat som hade förändrats. Det han efterhand fann när han började söka efter en förklaring var något som han beskriver som djävulskt och som de för de flesta människor framstår som så vansinnigt att det är omöjligt att förstå.

Han träffade människor som berättade för honom om att kemikalier släpptes ut från planen. Efterforskningar visade att den amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären.

Samma ingredienser som beskrevs i patenten, bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark.

Connall gick tillbaka till den litteratur och de dokument från 1970- och 1980-talen han fått i samband med sitt yrke som pilot, utgivna av den amerikanska regeringen. Det framgick att det mesta av det som hade varit grundläggande fysik för hur moln och kondensstrimmor bildas inte längre gällde!

”Det var inte längre någon som helst tvekan: Dessa kvardröjande chemtrails uppträdde när kondensstrimmor inte kan uppträda.

Myndigheterna hävdade att atmosfären nu kan bilda kondensstrimmor som stannar kvar och breeder ut sig under förhållanden som atmosfären aldrig kunnat tidigare! Det innebär att något annat hade tillkommit.”

chemtrails NASA

Photo above was posted to a NASA website October 13, 2004. NASA explained how ”contrails” are ”cirrus clouds created by airplanes.”

NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.

”NASA och NOAA menar alltså att det helt plötsligt finns en ny grupp av moln. Intressant i sammanhanget är att dessa nya molntyper började uppträda samtidigt som man startade program för att manipulera vädret och efter att de många patenten registrerats. Sunt förnuft säger att många personer i maktposititioner ljuger!”

Connall berättar också att när vi ser på satellitbilder i TV:s väderprognoser får du se en tvättad version där de onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borta. Det förklaras av att vädersatellitbilder numera kommer från några av världens största tillverkare av militär utrustning Raytheon och General Electric.

Menar du att militärindustrin kontrollerar majoriteten av den information som kommer från vädersatelliter i USA och andra delar av världen?

”Ja, och media tillåter denna charad att fortsätta. I Europa och Sverige är det delvis NATO-plan som sprider ut dessa skadliga ämnen över oss. Resten sköts av vissa kommersiella civila flygbolag eller privata vädermanipuleringsföretag. Den svenska regeringen tillåter uppenbart detta över sitt eget territorium.”

Sverige är intensivt besprutat

Connall flyttade till Sverige förra året. Han är chockad över vad han observerar eftersom han trodde Sverige var ett naturparadis där människor och miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor.

”Sorgligt nog visar det sig att det är tvärtom.”

Sverige är så intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller “chemtrails” och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om:

”Solen har knappt nått marken sedan tre månader tillbaka och de fortsätter att spruta över våra huvuden varje dag. Bara det att du kan känna att luften känns tung att andas och känna metallsmaken av det på tungan! Människor jag talar med får svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva. I kombination med de höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och radar kommer detta att leda till en folkhälsokatastrof.”

Connell berättar att varhelst dessa besprutningar pågår ökar förekomsten av luftvägssjukdomar och andra svåra sjukdomar.

”Nästan ingen tittar på det faktum att vi alla andas in de här gifterna. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv, men sedan jag kom till Sverige har jag fått problem med lungorna.”

Connell bodde tidigare i Kalifornien som nu upplever den värsta torkan på 100 år. Han menar att torkan är orsakad av en teknik som är väl etablerad. Det handlar om ett militärt och industriellt vädermanipuleringssystem i vilket besprutning av kemikalier kombineras med elektromagnetisk strålning från kraftiga radaranläggningar.

Kaliforniens himmel har på tio år förändrats totalt och är nu mestadels täckt med moln eller konstgjort dis. Tiotusen gånger förhöjda värden av aluminium har uppmätts gång på gång i snö, i regnvatten, i marken och i trädens bark. Allt håller på att dö även i områden som inte är förorenade av industrier.

”När du lägger ihop alla pusselbitar blir det väldigt tydligt att det du ser på himlen är något extremt djävulskt som görs mot mänskligheten. Detta pågår inte bara i USA och Europa utan på andra platser i världen också. Människor måste verkligen bli uppmärksammade på vad man gör mot dem.”

Vädermanipulation och experiment

“Chemtrails” är inte ett vetenskapligt namn för dessa giftutsläpp, men det begreppet användes i en av US Air Force manualer i början av 1990-talet för flygstudenter. De olika toxiska ämnen som sprids används för en rad olika ändamål: Defensiva eller offensiva vapen, förbättrade kommunikationer, men också motsatt försämring ”utstörning” av kommunikationer samt även experiment med människor.

Med dessa metoder kan man orsaka torka, stormar, snö, sjukdomar. Det får inte bara som konsekvens en förstörd miljö utan orsakar även en uppvärmning av klimatet. När barium reagerar med vatten skapas värme.  De utsprutade partiklarna eller aerosolerna används i kombination med så kallade “heaters” dvs stora radaranläggningar exempelvis HAARP och EISCAT (Tromsö). Det är vad du ser när du ser ”frekvensmoln” som ser ut som en böljig sandstrand.

”Dessa moln är manipulerade, helt artificiella. De börjar nu uppträda överallt och nästan varje dag”, förklarar Connall.

Varför är det inte fler piloter och meteorologer, dvs whistleblowers, som går ut och berättar om det som pågår?

”Piloterna, meteorologerna, militärerna och politikerna gör det inte på grund av rädsla. De är rädda att förlora arbetet. Det är också mycket farligt. Människor har också mördats för detta.”

Text: K. Reporter

NewsVoice söker fler piloter och flygpersonal som vill träda fram – kontakta NewsVoice.


 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

144 KOMMENTARER

 1. Jag saknar jordprov ed. Förhöjd nivå av aluminium efter chemtrail-raid. Var är fältbiologerna, Greenpeace, scouterna, allsköns miljöaktivister. Handfasta bevis skulle inte skada.

 2. Hm… undrar över vad miljöpartiet säger, de verkar bry sig enbart om att ge människor dåligt samvete för koldioxid. De verkliga miljöproblem verkar de inte bry sig om alls.

 3. Det här är ett fantastiskt citat som jag gärna skulle vilja att en ”oberoende” källa bekräftar:

  ”Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor.”

  Kan någon hjälpa till med detta?

  • Moderna motorer är fläktmotorer. Mängder med kall luft sprutar ut runt omkring själva jetstrålen. Det innebär att jetstrålen kraftigt kyls ner. Dessutom är jetstrålen inte så kraftig pga att energin som alstras i motorn utnyttjas för att driva fläkten. Endast ca 25% av kraften kommer från jetstrålen.

 4. Om man döper chemtrails till ”powdered contrails” eller ”persistent contrails” eller konstgjorda cirrusmoln, så kan man ju sedan, utan att ljuga, säga: ”chemtrails finns inte”.
  Man kan manipulera med ord på ett sätt som gör att folk inte kan hänga med.
  Och har man inte hittat det ”rätta uttrycket” så hittar man väl inte heller de där patenten eller något annat, som de kan ha skrivit. (Och politikerna tappar väl bort sig helt)
  Journalister vågar inte skriva eftersom ordet ”chemtrails” har fått en flumstämpel så att den som ”tror på det” blir förlöjligad. Även en politiker kan ju råka ut för det – och sedan har han gjort bort sig.
  USA vill ”äga vädret”.
  http://farmortycker.blogspot.se/2014/02/chemtrails-eller-powdered-contrails-en.html

 5. @Viveca Lammers
  ”Whoever controls the language and the images, controls the race.”
  – Allen Ginsberg

 6. När makthavarna och deras media ändrar orden till sin fördel gäller det att vara pragmatisk och använda även dessa ord. Känsliga ord som de är rädda för förlöjligas betydelseb förändras eller byts de helt sonika ut. Valsamverkan är ett sådant ord. Skulle små partier valsamverka skulle de strax förlora makten. MEN det är en sak att se sanningen en annan att aktivt och positivt agera på den. Välkomna att stödja Vetenskapliga partiet!

 7. Snälla, ni som har möjlighet att komma med bevis för att kemikalierna finns i jord och vatten, gör er hörda! När ska vi få fakta som går att använda vid diskussion med de som ännu inte tror på det djävulska som pågår?

 8. Har beslutat att ej publicera inkommande arroganta debunking-försök av denna intervju, kommentarer som ideligen bryter mot kommentarsreglerna. Ni som är ute efter debunking besök andra forum. Ingen censur alltså. Det behövs inte. Debunkers spelar som vanligt bort sig själva. Geoengineering, vädermanipulation och atmosfäriska experiment är seriösa ämnen som kräver intelligens, utforskartalang och ny kunskap. / Redaktören

  • På FN:s hemsida finns ett fördrag,ett förbud länder emellan som skrevs i December 1976, emot att använda vädret/miljön som vapen.
   http://www.un-documents.net/enmod.htm

   Ett sådant förbud är ganska konstigt och framförallt onödigt . Man kan väl inte trolla med vädret och skjuta iväg en orkan dit man önskar ..eller ?
   Vissa anser att man kan göra liknande saker med användning av bl a HAARP och EISCAT.

   Rätt eller fel, svårt att avgöra när minsta diskussion om dessa saker genast förlöjligas och hånas i MSM. Om nu det bara är inbillning varför lägga ner så mycket energi på att motarbeta människor som har denna uppfattning om vädermanupilation.

 9. Jag undrar om staten/ politiker förnekar Geoengineering? Eller är det bara tysta och förnekar det men inte tycker det ens är värt att kommentera. Vore det inte på sin plats om tex Svenska regeringen gick ut med ett officiellt meddelande ( eller finns det ett sådant nånstans?) och sa något i stil med ” Svenska folket och den skara människor som oroar sig för sk Geoengineering behöver inte gå runt och vara oroad för att något sådant existerar överhuvudtaget.” Ungefär som om medborgarna i Oskarshamns skulle kollektivt vara väldigt oroliga för att man misstänker att de skett en ev härdsmälta- Då skulle ju myndigheterna gå ut och lugna folket. Varför gör man inte det en gång för alla, när så många hävdar att något sådan existerar?

  Linköping tar geoengineering på allvar
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3640395.ece

  …dessutom undrar jag vad skillnaden är mellan Geoengineering och chemtrails?

 10. Nån undrade var miljöorganisationerna befinner sig i denna fråga. Jag har i alla fall pratat med Greenpesace och personen som svarade i telefonen medgav indirekt att de är tystade. Sen fick jag svaret från miljöpartiet att de inte hade en aning om vad chemtrails var men de trodde att det var condensstrimmor men det är ett tag sedan nu. Ytterligare har jag skrivit mängder av ggr till politiker men inget svar. En annan gång la jag in frågor ang chemtrails på Aftonbladet och då blev min sida på FB kapad och halvt raderad……

 11. Politiska partier är inte till för annat än att genomdriva förstöerlsen av mänskligt liv.

  Folk bryr sig inte… jag såg på Mikaels Jansson bildspel här ovan på youtube, få visningar. När den är slut så kommer andra videos upp som förslag.
  Jag såg att en var ”Former FBI Chief Admits Chemtrails Are Real And Then He Is Poisoned And Dies”.

  http://www.youtube.com/watch?v=DdJjNMSet_A

  Beklagligt nog är det Ted Gunderson, en välkänd förgrundsgestalt som det handlar om, och att ”de” tagit livet av honom.

  Den har 336 visningar. Var är tex alla Kalifornienbor, alla som förr har tagit del kring vad han sagt och avslöjat? Jag hade kunnat tänka mig att det skulle varit 100 000 visningar.

  På Mars tog det slut. Det är bara massa ruiner. NASA döljer ju inte längre allt på bilderna.

 12. @Nim
  ”…dessutom undrar jag vad skillnaden är mellan Geoengineering och chemtrails?”

  Samma sak olika benämningar.
  ”Geoengineering” är den vetenskapligt använda termen, även om den är en sanning med modifikation.

  Angående artikeltexten på nyteknik.se;
  ”I Linköping ska forskare undersöka attityder och argument om geoengineering.”

  ”attityder och argument ”… jomenvisst 😉
  Gissar på en rejäl PR-kampanj med tillhörande ”undersökning” till geoengineeringens fördel.

  För övrigt används inte ”chemtrails/geoengineering” alls för att motverka ”climate change”, utan för precis motsatt effekt, att på konstgjord väg skapa(!) ”climate change”, för att skada egna och andra länders bönder och grödor. Då inblandade kemikalieföretag vill skapa ett behov för sina GMO-grödor.

  Vidare finns även militär och stora läkemedelsbolag bland ”besprutarna”.

 13. Six rainwater samples were collected in 2011.
  Each samples was shipped to Basic labs in Redding, California and tested for aluminum, a heavy metal that should not register any detectable amount in normal rainwater.

  Where normal precipitation should contain no aluminum (0 ug/L) each of the 6 lab results collected were found to be significantly contaminated with aluminum up to 182.0 ug/L.

  Results for Alachua County roughly replicate similar analyses from California, Arizona and even Australia and follow a global trend.

  http://aircrap.org/lab-tests-confirm-high-levels-aluminum-falling-skies-alachua-county-florida/332034/

 14. Precis som NASA försökt förklara så är contrails helt enkelt moln som blivit synliga (kondenserats) genom att flygplanet flugit igenom dem. Kan inte de som tror på chemtrails helt enkelt skramla ihop lite pengar och flyga upp i ett contrail-spår och samla in prover på luften istället för att leva i okunskap.

 15. Se även dokumentär om Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP video: http://youtu.be/J_mxbFAcv6Q

  Vidare kan du läsa på följande länk om den svenska staten, Staten är alltid god länk: http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/staten-ar-alltid-god/ visserligen har denna artikeln inte något med chemtrails att göra, men den visar att makten i Sverige är beredd att behandla det svenska folket efter sitt eget syfte och tycke.

  Även ITTCS har gått till domstol p.g.a. chemtrails: http://itccs.org/2014/01/23/breaking-and-thrilling-news-from-itccs-central-jailed-itccs-member-david-compan-is-released-from-london-mental-hospital-following-protests-also-indicting-the-new-pope-the-banksters-and-chemtra/

  6 oktober 1997 har det kommit en hemställan till Sveriges Riksdag om HAARP programmet se länken: http://ivansbj.blogspot.se/2013/09/utredning-om-amerikansk-rymdforskning.html Att påstå att våra politiker inte vet något kan inte vara sant.

 16. Anita.Bergström m fl: Allt hänger ihop; ”klimatförändringen”, chem-trails, genmodifiering av växter, djur och människor, transhumanism och totalitarianism:
  “The actual goal of the climatism is to liquidate democracy, freedom, and prosperity in the world. …It’s the very ability of the one-party system to neutralize the opposition of any kind /…/ for /…/ thousands of champions of the climate alarmism. It’s what their talk about the ‘consensus’ and the dissatisfaction with the ‘contrarians’ is all about. The goal of these people is to stop democracy, freedom, and prosperity regardless of the fate of Nature, the temperatures, or the CO2 concentrations.”

  http://chemtrailsplanet.net/2014/01/24/unipcc-exposed-use-climate-change-as-weapon-to-force-one-party-system/

 17. HS: Kan inte ni som tror på NASA:s berättelser försöka att vakna till lite för att inte leva i okunskap? Det räcker att ni tittar upp på himlen emellanåt för att få evidens för de onaturliga saker som äger rum däruppe. Molnen skapas inte av plan som flyger igenom contrails utan av planens utsläpp.

 18. In the United States, weather-modification will likely become a part of national security policy with both domestic and international applications.
  Our government will pursue such a policy, depending on its interests, at various levels. These levels could include unilateral actions, participation in a security framework such as NATO, membership in an international organization such as the UN, or participation in a coalition.
  Assuming that in 2025 our national security strategy includes weather-modification, its use in our national military strategy will naturally follow.
  Besides the significant benefits an operational capability would provide, another motivation to pursue weather-modification is to deter and counter potential adversaries. (1996)

  Läs fortsättningen här:
  http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

 19. Dagens vädermanipulation är ett resultat av 400 års utveckling av magiska metoder. Francis Bacon argumenterade för artificiell väderkontroll redan 1624 i boken ”Det nya Atlantis”.
  I boken redogörs för de olika atmosfäriska fenomen som skulle reproduceras såsom ”snö, hagel, regn, konstgjorda regn av kroppar i stället för vatten, åska, blixtar”. Vidare ”stormar (som den som åstadkoms av Shakespeares Prospero) kunde också skapas för studium genom användning av maskiner för att föröka och förstärka vindarna” .

  I boken talar han om idealstaten där människan tagit kontrollen av naturen. Efter att naturen avtvingats alla sin hemligheter finns hon ”i sig” inte längre då det är människan som skapar och utvecklar såväl växter, djur som människor. Dagens fundamentalistiska scientism utgår från de vetenskapsideal som Bacon stakade ut. Allt naturligt ska utrotas och ersättas med det med artificiellt framskapade. Vetenskapsmännen ser sig som våra nya gudar.
  Den som vill förstå mer av den ”stora” planen med chemtrails bör läsa: Merchant Carolyn. 1994. Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen.
  (Ref till tidigare kommentar under https://newsvoice.se/2013/12/27/news-fox31-report-reveals-chemtrails-may-be-a-reality/#comments

 20. Då är det dags ta upp det i riksdagen då? En riksdagskvinna fick mycket spott och spe när hon ville ta det på allvar för inte så längesedan.

 21. Undrar om det finns en agenda från någon intressent för kemiska utsläpp från flygplan i Sverige? Då inte regeringen har det på sitt bord, undrar man om de inte är, eller inte vill vara uppdaterade?

 22. ”Sverige (Göran Persson, Socialdemokraterna) verkar ha skrivet på något avtal som godkänner chemtrailbesprutning av Sverige och den nuvarande borgerliga regeringen uppehåller detta avtal och fortsätter således att undanhålla sanningen från folket – och fortsätter att låta oss förgiftas via luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter (pga att gifterna faller ned på jorden, speciellt i samband med regn) och vi får i oss gifter mer och mer. Och de största tidningarna och radiokanalerna inom media är tysta, de verkar ha fått munkavel på sig och får inte få skriva om chemtrails. Lever vi i en skendemokrati där tidningarna redan är halvt cencurerade?

  Tänk om ni politiker kunde ha ryggrad nog att stå för sanningen. Säg upp avtalet med USA om NATO besprutningar med chemtrails innan det är för sent! Sverige är ett neutralt land och ska inte bli medlem i NATO oavsett vad USA/makteliten vill! Vi vill inte ha flygövningar med NATO plan över Sverige där de får släppa bomber i våra svenska sjöar. Vi vill inte vara med i HAARP projektet som har stora negativa konsekvenser för naturen och människorna i Sverige och på hela Jorden.

  Som en del av HAARP projektet finns 10.000 master för trådlös teknik kopplade till en superdator i Södra Sverige (ca från Göteborg-Jönköping söderut). Så vi som bor här ska både utsättas för höga nivåer av chemtrails och trådlös teknik? Är vi vad som brukar kallas ”collateral damage” i USA? Vi får offras för ett högre mål? För vad?! Krigsvapen. Makt. Det är ett hot mot vår hälsa, miljö och överlevnad! Hur länge tror ni att vi kan leva med dessa påfrestningar mot våra kroppar; med gifter och strålning som påverkar våra immunförsvar, bryter ned celler, DNA mm. Hur kan ni som folkvalda politiker tillåta detta?! Ska rädsla styra er, rädsla för konsekvenser om ni vågar gå ut med sanningen och säga att Sverige inte vill vara med längre?”

 23. HS skrev:
  Kan inte de som tror på chemtrails helt enkelt skramla ihop lite pengar och flyga upp i ett contrail-spår och samla in prover på luften istället för att leva i okunskap.
  Javisst – eller så kunde försvaret ställa ett plan till förfogande för att en gång för alla avfärda konspirationerna…. om man vill och kan …

 24. @HS

  Att du skriver om att ”leva i okunskap” är mer än skrattretande. Bottnar det ologiska i det du skriver i att du själv försökt dig på att översätta NASA:s skrift ?
  Som jag förstår det så har ett osynligt (?) moln blivit synligt beroende på värmen som flygplanet genererar ? Tror du på det och samtidigt pratar om okunskap ?

  @ Mikael Jansson

  Du frågar om vi lever i en skendemokrati ? Om du följt Mainstreammedias intensiva rapportering om det försvunna flygplanet,, som från dag ett inte gett ett enda konkret svar utan ENDAST handlat om spekulationer, så kan man ju fråga sig vad det finns för anledning att fortsätta bevakningen med en sån frenesi. Vi snackar om ”första parkett” i alla stora tidningar varenda dag, har sämre koll på tv-nyheterna , men kan tänka mig ett liknande scenario där. Redaktionerna bestämmer inte längre själva vad som är intressant utan det är dom stora nyhetsbyråerna, som förstås ingår i samma mediekonglomerat, som dikterar vad som skall trumpetas ut till allmänheten.

  Vad är då anledningen till att hänga upp våran nyfikenhet på denna händelse ? Ja, man kan ju försöka krysta fram ett trovärdigt svar men det blir bara ännu fler spekulationer till den här affären. Den springande punkten är dock medias dimridåer som ska hålla folk på
  ”FX-nivå”. Alltså ,ju mindre ni vet , desto bättre.

  För att ge ännu ett exempel på skendemokratin så är ju den aktuella Nuon-affären ytterligare bevis på politikernas arrogans gentemot deras huvudsakliga uppdrag, nämligen att företräda medborgarna. Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt skyller på varandra i vetskap om att dom aldrig behöver konfrontera varandra i och med att den förre utnyttjar sin ”rätt” att inte behöva delta i KU-förhören, så Reinfeldt kan helt lugnt fortsätta skylla ifrån sig.

  Frågan är ju om Olofssons avgång var strategisk då hon därmed skulle fritas ansvar ?
  Hon kommer ju ändå att lyckligt segla vidare med tusen och ett uppdrag i alla möjliga olika styrelser.

  Jag har skrivit det förut, och skriver det igen, det enda vettiga vi kan göra är att helt ignorera kommande val då ett högt valdeltagande är deras intäkt för att vi tycker att ”dom sköter nog det här ganska bra ändå”.

  Skulle vara intressant att få respons på vad Newsvoice` tyckare själva anser om denna sak.

  @Red

  Sorry för att jag landade ganska långt från ämnet men det är svårt att försöka uttrycka ett orsakssamband om man inte får göra det på ett och samma ställe.

 25. Jag skickade en fråga till miljödep. angående deras inställning till chemtrails ,första gången
  i höstas, som lämnades helt svarslös.

  Jag gjorde ett nytt försök i slutet av feb. då jag poängterade att dom har ett ansvar enligt offentlighetsprincipen att inkomma med ett svar och cirka tre veckor senare mottog jag följande :

  REGERINGSKANSLIET

  Miljödepartementet

  Kommunikationssekretariatet

  M2014/747/Brev

  Hej Kenneth,

  Tack för ditt mail om aerosolbesprutning, även kallat chemtrails. Jag har blivit ombedd att svara och är ledsen att svaret har dröjt.

  Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails. Ingen handläggare på Miljödepartementet arbetar med frågan. Jag bifogar en länk till SMHI:s webbplats där du kan läsa mer om fenomenet med kondensstrimmor från flygplan.

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/inga-vetenskapliga-belagg-for-chemtrails-1.32335?print=yes

  Med vänlig hälsning

  Michael Nordenberg

  Departementssekreterare

  Miljödepartementet

  E-post:

  Telfonväxel: 08-405 10 00

  Hemsida: http://www.regeringen.se/miljo

  Följ oss på blogg.miljodep.se

 26. Hej alla troende, kan ingen av er förklara för mig vad vitsen är med att sprida dessa partiklar. Det måste ju vara ganska kostsamt också, vem betalar för kalaset? Följ pengarna brukar man ju säga…..

 27. Hej Mikael. Att följa pengarna är enkelt. Pengar är ett stort pyramidspel!!! På toppen av pyramiden hittar du svaret. Vem betalar? du och jag! Vi ALLA. Information om detta hittar du lätt på internet…

 28. Ja säg vad man inte hittar på internet, men att vara källkritiska är dock något som internets användare till stor del inte är.

 29. Sen är det också en het politisk ”ickefråga” som till varje pris måste undertryckas. Det parti som från början har tillåtit detta och de partier som sedan låtit det fortgå har för all framtid förbrukat väljarnas förtroende. Det är ju inte en dj#vel som kommer rösta på dem och det vet de om. Just därför dyker det upp sådana här maniska ”förnekare” i tråden.

  • OK, du menar att det är typ Miljöpartiet som ligger bakom det hela eftersom dom propagerar hårdast för höjda miljöskatter? Det låter ju vettigt….

 30. @Mikael Lindstam

  Som vanligt så försöker du vrida till argumenten. En global miljöskatt i typ FN:s regi. Ungefär som ”utsläppsrätter” gånger tio.

 31. @Mikael Lindstam
  Man framstår inte som intelligent när man gör sig dum i sin argumentation.

 32. Bariums metalloxider som släpps ut i chemtrais absorberar elektromagnetisk strålning. Strålning styrs till bestämd höjd och omvandlas där till värme med hjälp av HAARP för att styra väder. Man skapar troligtvis hologram i atmosfären som exempelvis kan rikta en jetström som finns på höga höjder och använda dess moment. Det är enorma krafter i rörelse. Man koncenterar all kritik mot utsläppen av enbart aluminium men allt som släpps ut däruppe kommer ner till slut. Man kan med fog misstänka att det är en kemisk obalans i mänsklig hud som är orsaken till all hudcancer som dykt upp de senaste decennierna. Bariums metalloxider som idag finns överallt i och med vädermanipulationen påverkas också av wifi och telefoni i segmentet 1-3 GHz. Solen har lyst likadant i miljontals år och är knappast orsak till den mikrosvamp som senare utvecklar cancer. Fiskar i grunda hav som Östersjön har cancerogena utslag. Fåglar vars ämnesomsättning är extremt känslig ramlar ner drösvis. Det är nog bara rejält hjärntvättade eller lågintelligenta individer som fortfarande påstår att vädermanipulation via chemtrails inte förekommer.

 33. Mikael Lindstam blir utvisad eftersom han bryter mot reglerna: att hålla god ton och inte förlöjliga. Diskussionen här ska vara seriös. / Redaktören

 34. OT. Jag misstänker att ’Wille B’ A.K.A ’ERICOSCAR’ skriver i tråden under ett antal olika alias. Jag tycker mig känna igen hans begränsade repertoar som monotona mässande.

  OnT. Det handlar sannolikt om en vädermanipulering vilket indikeras av olika extremväder och allt annat som skylls på den stora klimatbluffen ”växthuseffekten”. Genom att spruta ut en massa ämnen i atmosfären får man denna växthuseffekt och den efterlängtade ursäkten för att driva igenom en global klimatskatt.

  En global klimatskatt på allting som tillverkas, transporteras, förbrukas, återvinns, destrueras etc. Plocka några procent i varje led av en produkts livscykel. Vilka summor det skulle bli! Jämfört med det är kostnaden för aerosolbesprutning som en droppe i havet.

 35. WILLE B=Grävlingen=Christian Lantz=Maggie=Anita Bergström=HS=Mikael Lindstam

  Du är genomskådad!

 36. Det är verkligen intressant att se pseudoskeptikernas modus operandi. Tack för er uppmärksamhet på hur de tränger sig förbi mina IP-spärrar genom att ideligen byta namn, IP-nr och mailadress. Det måste vara jätteviktigt för dem att all seriös debatt om chemtrails trashas. Men mitt tålamod är oändligt.

 37. UPPROP!
  STOPPA AEROSOLBESPRUTNINGEN!

  I augusti 1996 publicerade det amerikanska flygvapnet en studie med titeln: Owning the Weather in 2025 – Weather as a force multiplier.

  Bakgrunden till det påståendet att vädret kan och bör manipuleras för militära syften, är ett större antal kända patent som handlar om bl a vädermodifiering.

  Den förändring himlen över Sverige genomgick runt millenieskiftet och efter 9/11 kan knappast ha skett utan att den svenska statsapparaten först gett sitt godkännande. Risken hade annars varit att det svenska flygvapnet tvingat ned de inkräktande aerosolbesprutarna och börjat förhöra besättningarna.

  http://kristofferhell.net/stoppa-aerosolbesprutningen/

 38. Jag tycker att man nästan kan sätta in en mall på stater och deras agerande ang Chemtrails och 9/11 mm. Hur då? Jo om nu så många tror på motsatsen och har en alternativ förklaring, så pass mkt så det nästan blir en folklig epidemi/oro, borde då inte myndigheterna/staterna gå ut med ett officiellt meddelande i en seriös presskonferens i respektive sak och DEMENTERA ATT SÅNT FÖRSIGGÅR !! Det gör dom inte för att det vet att de är överbevisade och att de mörkar för folket. Så ”mallen” man kan använda är.
  Om man misstänker ngt allvarligt och myndigheterna eller dyl inte dementerar det- Då finns risken att man har rätt ….Fattar ni!?

  • @Suzanne

   Som du kan läsa en bit upp i komm. fältet så har jag vid två tillfällen kontaktat Miljödep.
   och fick svar andra gången så dom kan ju inte helt ha belagts med munkavle.

   Men , ju fler som trycker på , desto bättre förstås.

 39. Fortsättning:

  Uppropet har hitills skrivits på ca 600 gånger och har gått ut till fem
  myndigheter. Eftersom bara en av dessa myndigheter har svarat så innebär
  detta att fyra myndigheter nu systematiskt brutit mot
  offentlighetsprincipen..

  Miljödepartementet/Regeringen
  Försvaret
  SMHI
  Naturvårdsverket

  Innan anmälan med skadeståndskrav skickas till JK ser vi gärna att fler
  skrivit på uppropet, för att maximera slagkraften i anmälan.

  Länken till uppropet får ni gärna sprida (och
  själv skriva under om ni ännu inte gjort det)..

  http://kristofferhell.net/stoppa-aerosolbesprutningen/

  ======= UTKAST TILL JK-ANMÄLAN =======

  Justitiekanslern


  Birger Jarls Torg 12
  Box 2308, 103 17 STOCKHOLM

  Anmälan mot Försvarsmakten, Naturvårdsverket, SMHI samt regeringen och
  regeringskansliet

  Sedan den 11:e februari 2014 har över femhundra människor
  kontaktat ovanstående myndigheter med frågor rörande den
  aerosolbesprutning med hälsovådliga kemikalier som sker över landet
  sedan flera år.

  Med undantag för Luftfartsverket har ingen av myndigheterna svarat eller
  ens erkänt att frågorna mottagits.

  Eftersom underlåtenheten och maktmissbruket äventyrar bl a folkhälsan
  och säkerhetspolitiken (möjliga territoriella kränkningar) och
  samtidigt systematiskt ignoreras, kräves förutom svar, utredning och
  eventuella åtgärder mot aerosolbesprutningen att dessa fyra myndigheter
  nu utger skadestånd om 100 000 kronor för varje enskild person för
  varje myndighet, såsom en markering i allvaret i den olagliga och
  hälsovådliga situationen – liksom de systematiska lagbrott
  myndigheterna/tjänstemän begått i samband med det här.

  I skrivande stund är det antal individer som sett sina medborgerliga
  rättigheter trampade på knappt 600 stycken, vilket gånger fyra stycken
  myndigheter som begått dessa systematiska brott mot bl a
  offentlighetsprincipen innebär en total summa på knappt 250 miljoner
  kronor.

  Högaktningsfullt,

 40. Att någon så ivrigt punktmarkerar detta ämne visar bara hur viktig frågan är. Redan för några år sedan såg jag detta ”maniska beteende” på engelskspråkiga sajter och nu har det tydligen kommit till oss i Sverige. Eftersom de saknar verkliga argument återstår det bara att försöka förlöjliga och störa diskussionen så mycket det bara går. Men det är ju det som är tanken.

 41. [De har inkommit ytterligare kommentar från ”skeptikern” som med sina påhittade mailadresser byter namn mellan Judas och Jesus. Han klagar på paranoia. Lägg ner Jesus. Jag vill rekommendera dig forumet vof.se där alla tycker likadant som du… lycka till]

 42. @Red

  Det är nog en bugg i gravatarsystemet. Jag har ingen Gravatar men när jag fyller i min e-postadress och namn fylls någon annans uppgifter i automatiskt.

  Namn: andjos83

  Webbplats: http://gravatar.com/andjos83

  och trots att jag raderar uppgifterna finns ”andjos83” kvar när man för muspekaren över gravatarsymbolen i mina inlägg.

 43. @Rob

  Ditt påstående är en ren teknikalitet som inte omkullkastar det faktum att det sprayas. Det som kan diskuteras är vad som sprayas ut, varför och i vilken utsträckning det görs. Men det är också det enda som är diskutabelt, för sprayningen i sig är ett odiskutabelt faktum. (Men du Wille B är onekligen trevligare som tekniker, i dina försök att så tvivel, än vad du är som förlöjligare. Det måste jag i alla fall erkänna)

  Idag är det ett antal plan som flyger i det karakteristiska rutmönstret över Göteborg. Det är lätt att se när det är ”spraytime” för då flyger det plan på ställen där det annars inte brukar vara någon flygtrafik. Nu är det en massa långa streck som flyter ut och håller på att förvandla hela himlen till ett mjölkvitt dis. Vilket varenda människa i stan kan se, det är bara att titta upp.

 44. Jag upplever att syftet med Robs inlägg är oklart och att det kan tolkas på olika sätt. Själv uppfattade jag det inte som ett försök att så tvivel, utan faktiskt tvärt om: “Eftersom moderna jetmotorer till stor del blåser luft så kan de inte ge upphov till kraftiga kondensstrimmor som blir permanenta” (vilket är vad s.k. skeptiker hävdar). Slutsatsen blir alltså att de chemtrails vi ser måste ha sitt ursprung i något annat annat än kondens från flygplanens jetmotorer.

 45. Chemtrails i tecknade filmer. Googla på ”Chemtrails in cartoons” så får ni se. Det är helt uppenbart att en del av agendan är att programmera barn så att besprutningen framstår som något naturligt. Oavsett vilka som nu ligger bakom detta så har de kunskapen hur man manipulerar människans och framför allt barns psyke. Så j-vla tråkigt, men det är bara att envist kämpa på för att få folk att inse att detta är en verklighet. Jag tror faktiskt att en av mina grannar så sakteliga börjar komma till insikt… 🙂

 46. Ursäkta min kanske uppenbara fråga. Men om gifterna(tungmetallerna och vad mer?) som regeringen tillåter att planen sprider ut är luftburna och andas in, blir dom inte själva sjuka, samt deras släkt och familj? och vad är syftet med att förgifta en hel befolkning och ett helt land?

 47. Tidigare hade vi blyad bensin, en giftig tungmetall. Vad var syftet med att: ”förgifta en hel befolkning och ett helt land?” Frågan är felställd. Syftet med blyad bensin var att smörja motorerna. Det fanns ingen ondska bakom.

  Samma sak gäller säkert chemtrails om teorin stämmer. Syftet kan då vara att skärma av solens instrålning för att motverka växthuseffekten.

 48. Håller med Redaktören. Jag tror inte på de konspirationsteorier som är helt uppåt väggarna. Detta är ett sannolikt ett hemligt experiment som genomförs för att se hur mycket man kan sänka temperaturen medlest besprutning med metalloxider.

  Jag såg antydningen till detta i ett diagram där man mäter solinstrålningen. sannolikt kommer detta pågå några år till och sedan kommer det kanske presenteras.

  Kortsiktiga besprutningar för att rädda egendom vid stormar eller vattna vid uttorkning eller ge fint väder vid OS är givetvis andra orsaker till mer lokal och tillfällig besprutning.

  Militär agression är givetvis en annan anledning och man kan givetvis tänka sig att det kan finnas de som vill skapa katastrofer för att sänka befolkningsmängd, men jag tror knappast att någon är ute efter att döda djuren eller naturen, tvärt om.

 49. I England tycks man ha funderat på om det inte skulle vara bra med litet regler.

  We conclude that geoengineering techniques should be graded
  according to factors such as trans-boundary effect, the dispersal of potentially
  hazardous materials in the environment and the direct effect on ecosystems. The
  regulatory regimes for geoengineering should then be tailored accordingly. Those
  techniques scoring low against the criteria should be subject to no additional regulation to that already in place, while those scoring high would be subject to additional controls.
  So for example, at the low end of the scale are artificial trees and at the high end is the release of large quantities of aerosols into the atmosphere.

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf

  Men, vad menar de egentligen…?
  Är cloud seeding ”regulated by international conventions”?
  Och det ska falla utanför deras regler?
  Då kan det vara fritt fram för militären att blanda in vilka ämnen som helst.

  Weather modifications such as cloud seeding which affect the weather for no longer than a season, in our view, do not fall within the definition of geoengineering. Moreover, these techniques are regulated by international conventions, ENMOD and UNFCCC.
  We conclude that weather techniques such as cloud seeding should not be included within the definition of geoengineering used for the purposes of activities designed to effect a change in the global climate with the aim of minimising or reversing anthropogenic climate change.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding

  Låter som om de anser att ”Cloud Seeding” och ”Aerosols into the atmosphere” är olika.

  Säger man först att aerosolerna är något, som bör falla under en strängare kontroll, men sedan att Cloud Seeding inte alls ska kontrolleras (inte av dem i alla fall)?

  Har jag fattat rätt? Det låter konstigt? Att spruta ”silver iodide” kan väl kallas ”aerosol”?
  Det skulle undgå regler för att det påverkar klimatet högst en säsong.

  Nåja, det skulle kunna vara så att de (politiker) anser att de ska rädda jorden – och att det är de korkade massorna av ignoranta dumskallar som genom att protestera och vilja hindra dem är de som blir orsak till jordens undergång. Och därför tycker de att det är bäst att inte säga något. Det kan ju då förklara varför de vägrar svara på frågor.

  If the international community fails to reduce greenhouse gas emissions suffciently to prevent catastrophic climate change it may become necessary to resort to techniques involving deliberate large-scale intervention in the Earth’s climate system—geoengineering.

  Men… politiker kan ju i sin tur vara lurade av militären osv…

 50. @Kalle

  Då är det nog 50 % risk att jag feltolkade hans inlägg.

  @Staffan

  Ja du ”Staffan”: Vem har påstått att regeringen känner till hela syftet med det som planen sprider ut. De kanske bara har blivit tillsagda att låtsas som det inte sker, ungefär som du. Sen är det nog som Red skriver att en ”eventuell förgiftning” kan vara en ren bieffekt som inte har något med huvudsyftet att göra.

  @Red

  Jag tror det är aerosolbesprutningen som ligger bakom den förstärkta växthuseffekten. Skulle de sluta spraya hade nog vädret rätt snabbt gått tillbaka till det normala. De skapar ett problem som de påstår är ”en människoorsakad växthuseffekt” (påståendet i sig är en form av perverterad ironi) för att senare erbjuda en lösning som en skatt eller annan avgift.

 51. @Martin Gustavsson

  Om det görs i ett gott syfte så varför görs det då i hemlighet?

 52. Svaret kan vara att projektet är överstatligt vars beslutsunderlag inte vilar på varken en demokratisk eller politisk bas. Det finns f.ö. många statliga, militära och internationella projekt som utförts utan allmänhetens kännedom eller utan allmänhetens tillstånd.

 53. Blev precis uppringd av en man på SMHI efter att jag mailat om detta. En trevlig man som gjorde vad han kunde för att förneka att det pågår. Han påstår att det är vanliga kondensstrimmor och att kvarliggande kondensstrimmor är naturligt då flygtrafiken ökat.

  Men jag blev inte mycket klokare av det. Saknar en god vetenskaplig förklaring till varför det finns kvarliggande kondensstrimmor som beter sig som de gör.

  Han erkände att mitt förslag om ökad dialog för att skapa klarhet kunde vara bra. Tror det vore bra med ett öppet brev riktat till SMHI här på Newsvoice som för fram relevanta frågor och starta där.

 54. @Red 2 Apr, 2014 at 13:22

  Din sista kommentar håller jag med om till hundra procent, men jag ska försöka utveckla mitt resonemang.

  Det är stora ekonomiska intressen bakom teorin om ”växthuseffekten” dvs. den påstått människoorsakade globala uppvärmning orsakad av växthusgaser. FN har vid ett antal olika klimatkonferenser propagerat för bindande avtal om minskade utsläpp av dessa gaser, men de har ju inte haft någon större framgång med att få avtalen underskrivna. Om teorin om den ”människopåverkade globala uppvärmningen” är en korrekt teori: varför behövde då forskarna ljuga om resultaten i det så kallade ”Climategate”?

  Om aerosolbesprutningen görs för för att kyla klimatet är det ju bara att under en period sluta spruta, så kommer den globala uppvärmningen att accelerera. Detta stopp skulle i så fall styrka teorin om ”den globala uppvärmningen”, om teorin är korrekt. Tror inte att de som ligger bakom detta skulle försitta en sådan här PR-möjlighet, där de kan visa hur ”de räddar världen”. Slutsatsen av ovanstående resonemang är att aerosolbesprutningen är själva orsaken till den påstådda globala uppvärmningen.

  Det överstatliga, du nämner, som ligger bakom det hela kan vara en gemensam aktion av FN/NATO. Aerosolbesprutningen är en internationell företeelse som inte kan förklaras med en enskild stats agerande.

  FN driver klimathypotesen och FN är troligtvis likaså orsaken till dess uppkomst. Detta beteende, att kontrollera båda sidorna, är en klassiker i alla stora geopolitiska händelser.

 55. Pål Bergström saknar en god vetenskaplig förklaring…
  Det finns många.
  Här är en.

  Aerosol injection
  Large volcano eruptions result in the mass injection of sulphate particles—formed from the emitted sulphur dioxide—into the stratosphere. As these aerosols reflect solar radiation back to space, or themselves absorb heat, mass eruptions result in a cooling of the lower atmosphere. The eruption of Mount Tambora in present day Indonesia, for example, was thought to have produced the “year without a summer” in 1816. In the 1970s, Professor Budyko proposed that “artificial volcanoes” be geoengineered. That is, that sulphate aerosols be injected into the stratosphere to mimic the cooling effect caused by these “super-eruptions”.

  Space mirrors
  Positioning a superfine reflective mesh of aluminium threads in space between the Earth and the Sun was proposed in 1997 by Dr Lowell Wood and Professor Edward Teller to reduce the amount of sunlight that reaches the Earth. It has been estimated that a 1% reduction in solar radiation would require approximately 1.5 million square kilometres of mirrors made of a reflective mesh.

  aluminium threads = Det som jag råkade fotografera såg ut som små, fina, blanka trådar.
  http://skydance.123minsida.se/367301340

 56. Sture B undrar varför det görs i hemlighet.
  Jag tycker inte att det verkar vara så särskilt hemligt.
  Här är politiker, som tycker att man ska vara öppen om saken.

  Geoengineering techniques should be graded with consideration to
  factors such as trans-boundary effect, the dispersal of potentially hazardous materials in the environment and the direct effect on ecosystems. The regulatory regimes for
  geoengineering should then be tailored accordingly. The controls should be based on a set
  of principles that command widespread agreement—for example, the disclosure of
  geoengineering research and open publication of results and the development of
  governance arrangements before the deployment of geoengineering techniques.

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf

 57. @Viveca Lammers 2 Apr 2014 at 15:14

  Så länge den organisation som ligger bakom verksamheten inte öppet går ut och redovisar vad de håller på med, så görs det i hemlighet. Att sedan Brittiska parlamentsledamöter visar lite ryggrad ser jag som ett gott tecken, men det är definitivt ingen förklaring till det hela.

 58. @Viveca Lammers

  Du blandar ihop vetenskapliga teorier med dito förklaringar. En vetenskaplig teori är en ännu inte styrkt idé om vad något kan vara. En vetenskaplig förklaring år en slutsats om något man kommit fram till genom empiriska studier. Denna förklaring är sann tills dess det kommer en bättre förklaring. En teori är således något obevisat och en förklaring är något till viss del bevisat.

  Eftersom ingenting angående aerosolbesprutningen ännu är bevisat är allting bara teorier och mina egna är på intet sätt bättre än någon annans.

 59. @Sture B
  Då får man väl fråga Pål Bergström om det var en ”teori” eller en ”förklaring” som han var ute efter, samt hur han själv definierar sin fråga och det ord han använde!

 60. Jag tror det är svårt för gemene man att kunna förstå denna vidd av förgiftning som utförs över våra huvuden. Vi tror för mycket gott om de som vi satt på de styrande hästarna, och det gäller det mesta i vårt liv/samhälle…VARFÖR SKULLE DE???
  Jag har en bror som är lärare i ämnet SO, och inte ens han är med på det jag påvisar honom om utan han glatt undervisar om de ”nya” molnen som plötsligt dykt upp på himlavalvet från ingenstans…här finns inte en tanke om att ifrågasätta utan helt enkelt bara undervisa ungdomarna!

  Däremot tycker han att JAG är tokig som kan tro på konspirationsteorier…såsom chemtrails, 9/11 och allt annat som händer runt omkring oss.

  Det spelar ingen roll vilken utbildning/status/yrke och så vidare en människa har, är man inte öppen för att ifrågasätta och vara ”vaken” ser man ingenting, absolut ingenting…tyvärr kommer nog gemene man även ”köpa” massmedias/regeringens påhittade förklaring till varför man måste släppa ut chemtrails när det måste komma fram i det offentliga, då sanningen måste ut!
  -Vi gör det pga nedkylningen av jorden!
  Självklart! Då gör det ingenting…
  Och livet går vidare…

 61. @ Viveca Lammers

  Jag söker klarhet, bevis för att det INTE existerar, bevis för att det är kondensstrimmor, att de kan ligga kvar och sprida sig på det sättet de gör.

 62. @Viveca Lammers

  Pål Bergström skrev att han ”Saknar en god vetenskaplig förklaring” och du klistrade in ett par kopierade vetenskapliga teorier.

  Läste du verkligen hans inlägg innan du svarade på det?

 63. Chairman:
  Professor Keith, we have just had a rather disappointing Copenhagen summit with, arguably, science coalescing around a clear understanding that the planet is warming up and that we need to take very, very drastic action.

  Det där kan man ju säga att det är ett bra exempel på hur politikerna tydligen tänker (vilket inte hindrar att de tänker annat också).
  Hur man sedan kan göra för att skapa dessa dimridåer, som ska hålla solljuset borta, kan man läsa om i en massa patent.
  Vad militären skulle kunna göra kan man också läsa där. Det framgår vad grabbarna har för drömmar. De berättar hur det fungerar och vad man kan använda det till, men inte i detalj.
  Men vad de sedan verkligen gör är nog hemligt, kanske även för politiker.

  En teori kanske inte är en ”vetenskaplig förklaring”, OK, jag får säga teori i stället så blir det bra. En sådan kan säga vad det kan handla om, vad som är troligt, hur de tänker, vad de vill, och sedan kan man ju söka vidare på det.
  När man läst tillräckligt många rapporter så får man en bild av en helhet, som växer fram. Som att lägga pussel.

  Det betyder inte att något är bevisat, men det visar vägen så att man vet vad man ska leta efter om man är jätteintresserad.
  Om man vill ha detaljerade förklaringar så kanske man bör vara kemist eller fysiker för att kunna bedöma dem. Men ibland så räcker inte ens det – man måste ha specialintresse.
  En riktig ”vetenskaplig förklaring” består av fackuttryck och matematiska och kemiska formler och det var kanske inte det, som Pål Bergström var ute efter.

  Men politiker borde ju kunna svara något i alla fall. Inte bara att det inte finns. Hur ska man kunna lita på politiker som verkar vara helt blinda?
  Nåja, det kanske ingen gör heller.

  Men om nu någon vill ha en vetenskaplig förklaring som duger så kanske det är bättre att ställa frågan till engelska underhusets kommitté.
  Om den finns kvar.
  Contacts
  All correspondence should be addressed to the Clerk of the Science and
  Technology Committee, Committee Office, 7 Millbank, London SW1P 3JA. The
  telephone number for general inquiries is: 020 7219 2793;
  the Committee’s e-mail address is: .

  Det som sprayas i England faller nog under samma förklaring som det som sprayas i Sverige.

 64. Lite off tpic kanske.

  I Metro häromdagen så var det bild på en stad i Kina. Det såg ut som nattmörker och tät dimma i staden, mitt på dagen. Bilar hade ljusen på för att se. Någon myndighetsperson uttalade att de hade tagit fram någon obemannad farkost som flyger däruppe… som släpper ut något, vad det nu var, som gjorde att dessa partiklar som gjorde smoggen bands ihop. Det var framgångsrikt, sa han. Typisk sciencereligion. Undrar om det hela bands ihop till små paket som farkosten samlade ihop också. Gissar att Sverige har anmält sitt intresse att betala för att ta hand om paketen, som ett slags broderskapsprojekt, kommunistländer emellan. En vietnameisk vän sa igår att de i Vietnam, såväl som i Kina, förr sa att Sverige var drömlandet, det socialistiska paradiset, det främsta. Det var vad man riktigt förstod där, men glömde att det innebär den största mardrömmen. Propagandan var sådan där, och folket tog till sig det.

 65. ”Vetenskapen” är ett ord, som somliga i dag använder på samma sätt som somliga använde ordet ”Gud” för 500 år sedan.
  Ett luddigt begrepp, som man skyller på i alla sammanhang för att man anser att ordet ”bevisar att man har rätt” (vad man än har påstått).
  Vetenskapen är inte närvarande.
  Gud är inte närvarande.
  Denna åsikt är ”emot vetenskapen”
  Denna åsikt är emot mot Guds lagar.
  Det är inte bevisat.
  Det har inte Gud sagt.
  I vilken avhandling står det?
  I vilken vers står det?

  Majoriteten av mainstreamarna måste ha en slags ”osynlig högste pappa” som de kan skylla på och hänvisa till med hjälp av någon enkel klyscha.
  ”Vetenskapen” har snart förstört hela jorden och kommer nog inte att kunna fungera som religion så länge till.

 66. Finns det några kommentarer från alla planespotters? Dessa nördar har ju järnkoll på allt som flyger och deras världsomspännande forum borde i så fall vara överbelastade med observationer på onaturlig och framförallt anonym flygaktivitet.

 67. Tänk logiskt! Hur många människor runtom i världen skulle behöva vara med i den här konspirationen för att den skulle fungera? Från de som kom med idén, till de som konstruerar planen och medlet, de som tillverkar, de som fraktar delar, de som fyller på planen, de som sköter utförandet osv osv, miljontals människor som ALLA måste hålla tyst och som samtidigt, allihop drabbas av nedfallet!!!

 68. Viveca Lammers: Mycket bra kommentar – applåderar! Tänk så länge vi har överlevt utan den moderna vetenskapen. Den leder oss rätt ned i graven.

 69. Här på jorden finns tydligen ett folk, som har satt sig i sinnet att utrota precis allt.
  Först använde de sig, mentalt sett, av kristendomen och nu använder de scientismen,

  Är det vi allihop, som har något fel i hjärnan eller är det någon viss typ?
  Naturfolken har ju inte samma mördande härskartendenser.
  Är vi kanske jägare, som saknar naturliga möjligheter till jakt???
  Och varför utvecklar vi ”högtstående kulturer” – vad är det som är så kul med att sitta varje morgon i en fullproppad tunnelbana?

  Vadan detta fanatiska intresse av teknik?

  Människan är som ett virus, som har infekterat jorden och bara sprider sig.

  Och om vi nu har det för varmt och samtidigt saknar energi – varför inte lägga solpaneler på alla hus? Alla!!! I stället för att spraya reflexpulver över himlen?
  Spraypengarna kunde gå till nyproduktion av sådana paneler i stora massor.

  Och varför inte behålla vår skog i stället för att exportera den till Kina? Och tillverka spisar och kaminer. Man behöver inga giftiga lågenergilampor! Man kan gå och lägga sig på kvällen eller prata med varandra vid några stearinljus. Då skulle ungarna slippa vara stressade också.
  (Militären slog sönder sina stora, fina, gamla järnspisar.)

  Men då får ju inte militären någon reflexmatta att studsa sina signaler mot….
  Småpojkar som leker krig!

  Vansinnesjakten efter Den Stora Kraschen! The Way of No Return!

 70. Du har rätt Viveca att vi är tydligen ett ”folk” som vill utrota oss själv…däremot de som styr, vill föra oss mot denna riktning, vi alla följer med dit tunnelbanan för oss, vissa har börjat att se att vägen vi åker mot inte känns riktigt rätt utan börjar ifrågasätta destinationen…de andra tittar upp ibland från deras Iphones och tittar ner lika fort och låter sig föras mot en avgrund som vi aldrig kommer att ta oss upp från…
  Ska vi alla överleva måste det till att massan vaknar till liv och inser hur det faktiskt förhåller sig…
  Vi måste börja ifrågasätta allt och inte blint tro allt det vi hör och ser…

 71. Min bedömning av Metabunk. Forumet du vill länka till syftar främst till debunking dvs att förkasta kanske mest som om det vore en sport.

  Det mest positiva med Metabunk skulle i bästa fall kunna vara att forumet ibland lyckas förkasta konspirationsteorier som saknar grund i verkligheten. Chemtrails är dock ett ämne med verklighetsunderlag. Chemtrails är inte tomtar i skyn.

  Att forumsägaren Mick West skriver att tonen i forumet ska vara vänlig är ju fint, men som jag nedan beskriver är han inte det minsta intresserad av att upprätthålla den policyn.

  ”Threads should be kept on-topic, and discussion should be kept very polite.” / Mike West

  I din tråd som du länkar till på Metabunk förkastas NewsVoice-intervjun som du länkar redan i kommentar nr 2 med orden:

  ”There’s just a bunch of unsupported claims. At this point, it’s just another supposed whistle blower that has not presented any evidence.”

  I kommentar nr 3 och 5 handlar kommentarerna om att göra sig lustig över en simpel felstavning av Connells namn.

  I kommentar nr 6 dyker her Mick West upp med en sedvanlig tyckar-debunkning:

  ”Why does he not release this ”literature and documents” if it will prove his case? It pretty much a hoax unless he does.
  Also NASA never said the atmosphere has changed (as a reason for there being more contrails).
  Seems like the standard chemtrail argument, from false (and anonymous) authority.”

  Hela NewsVoice som tidning förkastas i vanlig oseriös, fördomsfull och ovänlig ton redan i kommentar nr 8 med orden:

  ”First of all, NewsVoice.se is an opinion site. Essentially a blog where people can post just about anything. There is no fact checking, but as most of you might realize it is filled with conspiranoia, pseudo science and hysteria.”

  Mick West gör sedan ingenting för att förbättra tonen utan låter tex kommentar nr 2 och 8 ligga kvar utan åtgärd och på det viset demonstrerar Mick West att han inte har något emot att skada ryktet för NewsVoice via hans internationella forum. Genom att låta kommentar nr 8 ligga kvar visar Mick West inför de som skriver i tråden att det är fritt fram att smutskasta NewsVoice.

  Och så här fortsätter det. Ingenstans i Mick Wests tråd om NewsVoice intervju med Connell finns det något sant vetenskapligt intresse att undersöka fenomenet chemtrails utan kommentarerna består mest av tyckanden och en gruppsykologisk process som handlar om att personerna ska generera en gruppkänsla av samhörighet. Totalt ointressant för varje seriös undersökande journalist, analytiker, myndighetsperson eller privatperson som söker svar.

  Därmed är Metabunk autodebunkat helt av egen kraft och du Lars Magnusson har tydligt visat din attityd till ämnet chemtrails och tidningen NewsVoice eftersom du vill länka till den aktuella tråden på Metabunk. / Redaktören

 72. Det skulle inte förvåna det minsta om herr West anser att Anna B är en ”..seriös undersökande journalist..”. Nä’ tack, för min del får Metabunk gärna förpassas till ’sopebunken’! 😉

 73. Tengby

  Vilka slutsatser skall jag dra ?

  Jag redovisar bara en möjlighet för vem som helst att med hjälp av datorn identifiera de flygrörelser som de kan se på himlen. Peka på planet och Du får veta vilken flight det är.

  ERICOSCAR
  APRIL2014

 74. @Wille B

  Alla flygplan är inte utrustade med en ADS-B transponder och kan därför inte följas på flightradar24.

  http://www.flightradar24.com/how-it-works

  ”Today, roughly 60% of all passenger aircraft (70% in Europe, 30% in the US) are equipped with an ADS-B transponder”

  Och även om alla flygplan var utrustade med ADS-B alternativt följdes via MLAT eller FAA (USA med 5 min fördröjning) så är vissa plan helt blockerade på flightradar.

  ”For security and privacy reasons information about some aircraft is limited or blocked.”

  Hur kan du ha missat allt detta? Du som alltid påstår dig vara så väl påläst.

 75. lars magnusson 7 Apr, 2014 09:53 är med 99,9 % säkerhet Wille B. Han har ändrat språket men inlägget är innehållsmässigt en kopia av ett av hans tidigare inlägg. Nu är Wille B nästan en trevlig kille medans hans nya alter ego ”lars” ställer de svåra frågorna. Ge dig Wille!

 76. Det är kanske just det han kan, Tengby 😉
  Förresten vad ar det för fel på mitt förra inlägg, Torbjörn?

 77. Hej Sture B!
  Är det samma säkerhetsgrad, 99,9 %, på dina ”fakta” om chemtrails också…?
  Jag känner inte Wille och jag har ingen aning om vem du är Sture B eller om det är ett alter ego kanske. Det kan väl du Torbjörn kolla upp?
  Mig behöver ni inte lägga tid på att kolla upp. Jag hänvisar helt enkelt till min hemsida:
  http://www.standupkomikern.se
  …och tack för att du tycker jag ställer ”de svåra frågorna”!

 78. Det är ju fruktansvärt om det är sant! Detta reportage, är det ett vittnesmål som är dagsaktuellt? Har piloten berättat detta för Newsvoice:s reporter nu i mars 2014?

 79. Flightradar? Kul! Tack!
  Jag hade faktiskt tänkt på att jag ville ha en sådan karta. Nu ska jag kolla om jag kan se trafikplanen på kartan när de flyger över här. Några gör ju det.
  Men… de trafikflyg, som går över här, brukar gå på hög höjd och deras spår kan försvinna på 20 sekunder. Somliga spår försvinner på 15 minuter så det är nog inte dessa man ska kolla.

  Men jag misstänker att den här kartan inte har så stor betydelse för att spionera på chemtrails.
  De skulle kunna spridas av militära plan, som vi inte ser om de flyger på natten eller tidigt på morgonen, (kanske också ovanför molntäcket.?)
  När solen börjar värma på förmiddagen och upplösa molnen så finns dessa trails redan där och har börjat bli utspridda. Jag har sett det en gång, det var klart på natten och sedan mulet på morgonen och ett tag senare så var en massa tydliga spår där.

  Om man inte är observant sä slötänker man bara att ”det är moln”.

  Militärplan syns nog inte på denna karta. De har nog sitt eget radarsystem.
  Och hur är det med små privata propellerplan? Skulle man syssla med att spraya i hemlighet så är det väl bara att stänga av sin transponder. Det får man säkert tillstånd till.

  När det blir vackert väder ska jag sätta upp en kamera och kolla himlen. Fast det kan ju vara nästan omöjligt att rikta kameran åt rätt håll. För att hålla koll på hela himlen skulle man kanske behöva 20 kameror, som pekade åt alla håll.
  Varför finns det ingen chemtrailproteströrelse, som riggar upp sådana kameror och spelar in himlen oavbrutet? Det kan väl inte vara så svårt eller dyrt?

  När ”flightradar” stannar efter en halvtimme så är det bara att trycka på F5 så startar den igen. Om man lägger pilen på planet så ser man dess nummer och här kan man sedan se vad det är för flyg: http://planefinder.net/data/

  Ser på facebook att amerikanare pratar om rätt så enorma mängder av spår, och bilderna känns igen av folk, som kommenterar och säger att ”så såg det ut”.
  Men det är ingen idé att visa en sådan bild för ett kritiskt, svenskt datatroll, som bara helt rakt av påstår att ”den är photoshoppad”.

  Mina bilder av blankt skräp i luften bortförklarades med att det nog var repor i filmen (jag har ingen film) och sedan (av samma person) med att det var fel på någon siffra i bildens info..
  De säger precis vad som helst, helt goddag-yxskaft, och snackar sedan om att andra ska ha bevis för varje ord, som sägs. Puh!

  Ja, egentligen är det väl så att alla filmer och bilder kan vara photoshoppade. Alla citat kan vara fejkade och alla artiklar kan vara vinklade och alla politiker kan ljuga och alla troll vill bara bråka och det finns ingen som har bevis för att någon åsikt skulle vara sannare än en annan.

 80. Anders

  Du frågade: ”Har piloten berättat detta för Newsvoice:s reporter nu i mars 2014?”

  Svar ja.

 81. Detta pågår alltså nu enligt Newsvoice. Det är ju fruktansvärt om det är sant. Piloten hävdar att chemtrails sprids för: ”avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften”.

  I texten framgår tydligt att de som håller på med detta i Sverige, är några han kallar ”de”.
  Vilka är de militära syften som avses? Och vilka är ”de”?

 82. 1. Varför hör man aldrig talas om de här luftvägsepidemierna?
  2. Värmeutvecklingen vid bariums reaktion med vattnet måste väl rimligen motsvaras av en endoterm reaktion när samma barium frigjordes?
  3. Kvardröjande contrails har funnits sen 70-talet, eventuellt längre men då var inte jag född så det får någon annan svara på. Det som hände under 90-talet var att flygtrafiken ökade kraftigt med den naturliga följden att antalet kondensstrimmor ökade. Någon annan förändring har inte skett.
  4. Var finns kärnreaktorerna som skulle behövas för att HAARP-anläggningarna ska kunna sända med de effekter de påstås ha?

  • @Ola Palm

   1. Ja,varför ” hör du aldrig talas” om chemtrails mer än om du aktivt söker just den info´n.
   Pröva samma sak så får du se.

   2. Och ?

   3. Jag tror att dom flesta besökarna på den här sajten är medvetna om att det finns en massa som inte delar deras åsikter om chemtrails vara eller icke-vara. Såvida du inte har nåt vettigt att tillföra debatten så blir du bara en i mängden av tröttsamma människor.

   4. Det kanske du oxå kan ta och försöka kolla upp.

   .

  • @ Anders Eliasson

   Är du ute efter nån sorts trygghetsgaranti innan du beslutar vad du ska tycka ?

   Inte ens Newsvoice kan nog erbjuda nån sån.

   • Vad jag ska tycka?
    Jag utövar klassisk källkritik i syfte att komma från tro till vetande.
    För närvarande tror jag att chemtrails är ett påhitt av personer med dunkla avsikter men jag ser fram emot att bli övertygad om något annat.

 83. @lars magnusson

  Hur står det till med läsförståelsen lars? Jag har aldrig påstått mig ha några ”fakta” om chemtrails. Däremot påstår jag att de aerosolbesprutar någonting och jag har dryftat mina funderingar kring detta, men det är också allt.

  Nu till det roliga. Var inne på din hemsida http://www.standupkomikern.se/ och där fick jag direkt en förklaring till ditt beteende. Du är ingen ”oberoende kritiker”. Du uppträder på myndigheters jul- och personalfester etc. Du är ju beroende av Myndighetssverige för din försörjning och inte skulle du bita den hand som föder dig.

  Med detta som bakgrund blir du faktiskt inte särskilt trovärdig.

 84. Nu är iallafall jag trött på trollandet. Sluta upp att ’tjöta’ här grabbar och ge er ut på nätet istället. Det finns en mängd info om bl.a. chemtrails där – fast det har ni ju egentligen inget större intresse av, ser jag, men ni kan väl spela ett spel då ..eller nåt. 😉

  • Jag har lusläst ett tiotal ”fakta”länkar i ämnet och kollat på ett otal filmer.
   På vilket sätt bevisar en svamlande människas påståenden, en mörk pixel i en bild på ett flygplan eller bilder på contrails att detta fenomen existerar?
   Jag vet att kineserna manipulerade vädret i samband med OS men det gjorde de ingen hemlighet av.
   Även om alla världens flygplan är i luften samtidigt så kan de inte påverka vädret globalt om de så har tankarna fulla med barium.
   För övrigt borde gröna flammor synas bakom motorerna om bariumföreningar förbrändes i dem.
   Om det finns bevis för att detta existerar så är det dags att plocka fram dem nu!

 85. @lars magnusson

  Du har nog missförstått något inlägg genom att läsa in mer än vad som var skrivet. Jag har aldrig påstått mig ha någon ”fakta” om chemtrails. Däremot har jag påstått att det utförs någon form av aerosolbesprutning och jag dryftat mina funderingar kring detta. Men det är också allt.

  Jag tittade in på din hemsida http://www.standupkomikern.se/ och det är svårt att se dig som någon ”oberoende kritiker”. Du uppträder nog på olika myndigheters jul- som personalfester mm och det utgör säkert en betydande del av dina inkomster. Detta beroende grumlar nog din objektivitet en smula, samtidigt som det förklarar din linje i frågan.

 86. @Ola Palm

  Kineserna kan påverka vädret lokalt, men det går absolut inte att göra på en global nivå? Är barium verkligen det enda alternativet? Kan du själv bevisa alla dina påståenden?
  Eller är dina egna påståenden bara ytterligare ”en svamlande människas påståenden”, som du så poetiskt uttryckte det.

 87. @Ola Palm

  Jag frågade inte vad du tycker. Jag frågade vad du själv har för bevis för att det inte sker.

  Istället för att gömma dig bakom ”klassiskt källkritik” kan du börja med att använda dina egna ögon. Om du inte lider av ett gravt synfel kan du själv se aerosolbesprutningen med en hyfsad kikare . Inget tvivel om det! Vad det är de sprutar kan däremot diskuteras.

  • Ja, vattenaerosol, eller moln som det vanligen kallas på den höjden har jag sett bakom flygplan rätt ofta, ja. Förbränning av kolväten med syre som oxidationsmedel brukar resultera i koldioxid och vattenånga. Om det är något annat i kan jag inte se med kikare.
   Ni påstår på vaga grunder att något mycket osannolikt sker och lägger sedan bevisbördan på oss tvivlare.

 88. @Ola Palm

  Hur ser du att det är en vattenaerosol? Du ser en aerosol som du antar är en vattenånga, men du kan inte bevisa det. Eller hur?

  Sen är du ingen sann tvivlare. Du är inte intresserad av någon sanning. Du är en förlöjligare. Om så Ikaros själv flög upp med dig och doppade din näsa i en chemtrail skulle du förneka den.

  PS/ Flightradarn sved va? /DS

 89. Planet i detta klipp sprayar från 6 munstycken på vingarna.

  Chemtrail Sprayer filmed up close by AF Pilots

 90. @exposurenow

  Tack! Nu slapp jag själv söka efter den.

  Det skall bli roligt att läsa den kreativa bortförklaringen av den filmsnutten.

 91. Men vilka är de militära syften som avses i den publicerade texten? Och vilka är ”de” som gör detta i Sverige nästan varenda dag enligt piloten?

  Det är ju två väldigt centrala frågor som måste ha ställts till piloten då hela reportaget handlar om att det görs. Så varför och vilka?

  (Jag tycker att det vore lämpligt om journalisten som skrivit artikeln och gjort intervjun svarar.)

 92. ”Men vilka är de militära syften som avses i den publicerade texten?”

  Summering 1996 från den av amerikanska flygvapnets Chief of Staff beställda studien
  ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”:

  ”In 2025, US aerospace forces can “own the weather” by capitalizing on emerging technologies and focusing development of those technologies to war-fighting applications. Such a capability offers the war fighter tools to shape the battlespace in ways never before possible. It provides opportunities to impact operations across the full spectrum of conflict and is pertinent to all possible futures. The purpose of this paper is to outline a strategy for the use of a future weather-modification system to achieve military objectives rather than to provide a detailed technical road map.

  A high-risk, high-reward endeavor, weather-modification offers a dilemma not unlike the splitting of the atom. While some segments of society will always be reluctant to examine controversial issues such as weather-modification, the tremendous military capabilities that could result from this field are ignored at our own peril. From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary. Some of the potential capabilities a weather-modification system could provide to a war-fighting commander in chief (CINC) are listed in table 1.

  Technology advancements in five major areas are necessary for an integrated weather-modification capability: (1) advanced nonlinear modeling techniques, (2) computational capability, (3) information gathering and transmission, (4) a global sensor array, and (5) weather intervention techniques. Some intervention tools exist today and others may be developed and refined in the future.”

  http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

 93. Ok, ett sista inlägg från mig. Ni måste förstå att jag är ingen elak människa, jag är ingen del av en komplott, jag är en vanlig människa som jobbar som underhållare och underhåller de som betalar min lön. Må de vara en fotbollsförening, ett multinationellt företag eller en mödravårdscentral, jag tycker och tänker inte mer som de ändå.
  Jag vill inte vara elak mot er som tror att det ni ser är gifter av vilken sort det vara må. Tvärtom, jag vill försöka förklara för er att det här inte är farligt (vilket ni nu klart vänder till att jag tillhör komplotten och ska invagga er i falsk tro) men jag vill bara att ni inte ska vara oroliga.
  Jag har inga bevis för varken det ena eller det andra, det har ingen av oss, faktiskt. Ingen av oss har varit där uppe i själva molnen och tagit prover…

  Jag har en logisk tanke till… fundera nu allvarligt på det här..

  För att klara av det här med kemikalier i luften så kan inte de här människorna vara några klåpare, några amatörer. De måste vara oerhört duktiga om du kan få alla dessa människor att jobba ihop, bygga upp systemet för att det ska fungera och få fram recept på rätt grejer osv. Hoppas vi är överens så långt, ingen kan väl säga emot det?

  Varför har de då inte gjort så det är osynligt hela tiden? I så fall hade ingen sett det och ingen hade reagerat. Problemet löst för dom!

  Nä, som sagt, varken den ena eller andra sidan har bevis, men jag tycker det finns flera logiska tankar för att det är vanliga kondensstrimmor än att det är chemtrails.

  Så, hoppas ni får ett bra liv och det finns allvarligare saker att oroa sig för, tro mig!

 94. @lars magnusson

  Du kanske inte är en elak människa, men du är däremot en djävligt nedlåtande människa. Jag tror inte du är delaktig i någon ”komplott” men du är garanterat i en osund beroendeställning till etablissemanget. Är man i en sådan beroendeställning sticker man inte ut för mycket. Man slickar uppåt och sparkar nedåt, precis som du gör nu.

  Sedan påstår du att du ”har en logisk tanke” och sedan går du vidare till att undra över ”varför har de då inte gjort så det är osynligt hela tiden”, i ett och samma luddiga stycke. Övar du på en sketch eller är du verkligen allvarlig?

  Till sist är det något jag vill att du ska fundera allvarligt över: Din egen okunnighet om vissa företeelser, är inget bevis för att dom inte existerar. Det är endast ett bevis på din egen okunnighet. Tänk på det!

 95. Jag trodde det skulle vara mitt sista inlägg här men jag måste få lov att svara.
  Snälla Sture B, vad menar du med att kalla mig nedlåtande? Var i mitt inlägg är jag nedlåtande? Ge mig några exempel.
  Men när du själv skriver ”Övar du på en sketch eller är du verkligen allvarlig?” och ”Det är endast ett bevis på din egen okunnighet” Är inte det nedlåtande!?

  Ok, du attackerar min okunnighet och min person,det må vara sin sak, men var är dina sakliga argument för att jag har fel/är ologisk/är okunnig?

  ..och snälla Sture, jag är inte i beroendeställning till nån, jag förstår inte var du får det ifrån? I så fall är väl alla företagare i beroendeställning till alla sina kunder. Vad är skillnaden på mig och alla andra som säljer varor eller tjänster till en kund?

 96. @ Lars M — Du säger: ”..jag vill försöka förklara för er att det här inte är farligt..”
  och ”Jag har inga bevis för varken det ena eller det andra..”

  Hur kan du säga ”..det här är inte farligt’, när du inte har ”..bevis för varken det ena eller det andra”..? Hur tänkte du där? Du tänkte nog inte efter ..före. 😉

 97. Hej Mayne! Du har rätt, jag borde skrivit, jag TROR inte det är farligt! Helt rätt, då ingen av oss har bevis utan bara diskuterar utifrån vår övertygelse!
  Hallå Torbjörn, varför släppte du inte igenom mitt förra inlägg, där jag påpekade att Stures inlägg ovan var mer nedlåtande mot mig än mitt inlägg mot…ingen alls egentligen?

 98. Låt oss avsluta denna diskussion, men jag vill ge er en liten cliffhanger. Nästa artikel som NewsVoice publicerar om chemtrails och geoengineering redovisar vad Riksdagens Utredningstjänst anser om chemtrails.

  Riksdagens Utredningstjänst är en service som tillhandahåller kvalificerade svar på riksdagspolitikernas sakfrågor. En politiker kan utnyttja denna tjänst efter egen vilja. Svaren från utredningstjänsten är inte offentliga om inte frågeställaren väljer det.

  I detta fall har en riksdagsman/kvinna ställt frågor om chemtrails och geoengineering och sedan valt att offentliggöra svaret via NewsVoice under förutsättning att politikerns identitet inte röjs.

  Läs mer om Riksdagens Utredningstjänst
  http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Forvaltningen/Organisation/Utredningstjansten/

  Kritik mot sekretessen inom Riksdagens utredningstjänst
  http://fores.se/seminarie/kritik-mot-sekretessen-inom-riksdagens-utredningstjanst/

Comments are closed.