Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Anders Tedestrand: Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 mars 2014
- NewsVoice redaktion

En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för psykoterapeuter, coacher, forskare och andra utövare där man inte använder eller förstått komplexiologi.

Text: Anders Tedestrand

Detsamma gäller för många andra utövare inom andra komplexa områden. Kirurgen behöver sin röntgen. Astronomen behöver sitt teleskop. Byggaren behöver sin ritning osv. konsekvent så måste komplexiologi vara överordnad den “processform” som som ska användas för att lösa komplexiteten.

Processformen kan aldrig vara lösningen eftersom den inte hanterar informationsmängderna eller byggstenarna helhetsmässigt för att nå förståelse och överblick. Processformen är bara själva förflyttningen i under processen. Och för att gå åt rätt håll i dessa svåra processer krävs komplexiologins visuella överblick,
Komplexiologi är det enda som kan lösa komplexa problem med psyket, vilket de flesta psykiska tillstånd är.

Komplexiologi är läran om hur komplexa problem eller tillstånd kan och ska lösas av människan. Eftersom komplexitet alltid består av stora informationsmängder eller stora mängder byggstenar kan inte människan hantera detta utan hjälp av något slag.

Den hjälpen är alltid en visuell överblick i någon form, karta, ritning, röntgen, teknisk beskrivning, mikroskop, teleskop och andra visuella överblickar i otaliga former.
Komplexiologi är vetenskapligt bekräftat inom alla områden där människan idag löser komplexitet på något sätt, alltid genom den visuella överblicken. Det finns inget känt fall där människan löser komplexitet utan visuell överblick.

Savanter kan ha en förmåga att inom begränsade områden hantera komplex ting, men det är i extremfallet. Människan i sig är inte i närheten av denna förmåga. Vi får problem redan när en IKEA-möbels komplexitet ska hanteras.

Psykologisk orientering är en del av komplexiologin eftersom Psykologisk orientering har den helhetskartan som både förklarar komplexiteten och löser den i en tydlig och relativt enkel process. På samma sätt som inom kirurgi, byggnation, biologi, forskningen själv och många andra områden.

Om psykiatrin och psykologin ska kunna få en verkan på patienterna måste komplexiologin implementeras genom Psykologisk orientering och dess processkarta först.

När komplexiologin implementerats inom ett komplext område förändras själv tänkandet, förståelsen och processerna från grunden. Från att ha varit kontraproduktiva pga. den bristande mänskliga förmågan, blir nu processerna konstruktiva eftersom människan får hjälp att förstå, ordna och lösa informationen eller byggstenarna så att hela systemet byggs upp. återskapas i rätt ordning, den ordningen måste alltid vara mycket exakt, vilket komplexiologin visar med all tydlighet i sin unika förmåga att tillsammans med människan lösa komplexitet.

Text: Anders Tedestrand, Psykologiskorientering.se

Relaterat

Utvärdering – kritisk granskning Accendo Hälsoutveckling, Tedestrandmetoden

Anders TedestrandAnders Tedestrand är grundare och ägare av Psykologisk orientering. Han var tidigare Produktionsledare, ombudsman och behandlare. Utbildad och tränad vid IRIS-utvecklingscenter i kognitiv systemisk och cybernetisk terapi, vilket ledde till innovationen Psykologisk orientering och komplexiologin. Även utbildad alkohol- och drogterapeut.

Relaterat

Psykologiskorientering.se: komplexiologi

Vetapedia.se: komplexiologi

Vetapedia: Anders Tedestrand

 Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq