David Finer: “Mistelbeslut välkommet för cancerpatienter”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 mars 2014
- NewsVoice redaktion
David Finer

“Ur ett patientperspektiv är det givetvis välkommet att en användning som skett som ett undantag under decennier nu blir godkänt”. Det säger Johanna Hök, disputerad apotekare, med anledning av att Läkemedelsverket godkänt mistelpreparat för injektion.

Text: David Finer | IC – The Integrative Care Science Center

Godkännandet av mistelpreparaten Iscador och Helixor gäller för indikationen (användningsområdet) ”Växtbaserat läkemedel använt i individualiserad palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi”. Med adjuvans menas tilläggsbehandling.

David Finer
Pressfoto: David Finer

Preparaten blev 1982 tillgängliga för svenska patienter i enlighet med den dåvarande lagstiftningen om naturmedel för injektion efter beslut av Socialstyrelsen, en lag som upphävdes 1993. Fram till 2014 har preparaten därefter haft tillfälliga försäljningstillstånd med stöd av läkemedelsförordningen.

1000 publikationer på Medline
I en särskild värdering riktad till vårdgivare skriver verket att godkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1 000 publikationer på Medline sedan 1950.

Läs mer på IC

Om The Integrative Care Science Center, IC
IC utgör en unik mötesplats med fokus på komplementär- alternativ och integrativ vård. IC arbetar med forskning, utveckling, utbildning och kommunikation. På IC:s hemsida finner du forskningsnyheter och vår egen medieanalys KritiKAM. IC:s målsättning är att bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvårdsutveckling med relevanta inslag av bevisad alternativ-, komplementär- och integrativmedicin i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Text: David Finer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq