David Finer: “Mistelbeslut välkommet för cancerpatienter”

4
758

“Ur ett patientperspektiv är det givetvis välkommet att en användning som skett som ett undantag under decennier nu blir godkänt”. Det säger Johanna Hök, disputerad apotekare, med anledning av att Läkemedelsverket godkänt mistelpreparat för injektion.

Text: David Finer | IC – The Integrative Care Science Center


Godkännandet av mistelpreparaten Iscador och Helixor gäller för indikationen (användningsområdet) ”Växtbaserat läkemedel använt i individualiserad palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi”. Med adjuvans menas tilläggsbehandling.

David Finer
Pressfoto: David Finer

Preparaten blev 1982 tillgängliga för svenska patienter i enlighet med den dåvarande lagstiftningen om naturmedel för injektion efter beslut av Socialstyrelsen, en lag som upphävdes 1993. Fram till 2014 har preparaten därefter haft tillfälliga försäljningstillstånd med stöd av läkemedelsförordningen.

1000 publikationer på Medline
I en särskild värdering riktad till vårdgivare skriver verket att godkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1 000 publikationer på Medline sedan 1950.

Läs mer på IC

Om The Integrative Care Science Center, IC
IC utgör en unik mötesplats med fokus på komplementär- alternativ och integrativ vård. IC arbetar med forskning, utveckling, utbildning och kommunikation. På IC:s hemsida finner du forskningsnyheter och vår egen medieanalys KritiKAM. IC:s målsättning är att bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvårdsutveckling med relevanta inslag av bevisad alternativ-, komplementär- och integrativmedicin i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Text: David Finer

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.

4 KOMMENTARER

  1. Jag ringde upp IC och pratade med Torkel Falkenberg om de kunde hjälpa mig att göra enkla kliniska studier på cancer och alternativmedicin och fick svaret att de inte kunde hjälpa och att han tyckte jag borde utbilda mig till forskare. En utbildning på ca 10 år.
    Precis samma svar som jag fick av Martin Ingvar på Osher Center.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här