DN om Vallentunavågen – NewsVoice har nya detaljer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 mars 2014
- Torbjörn Sassersson

Vallentunavågen ett UFO-fenomen i Sverige

Dagens Nyheter rapporterade idag om mystiken kring ljusfenomenet (borttaget) i Vallentuna 1974 kallat Vallentunavågen. Endast ett vittne intervjuades av DN i reportaget. Hemvärnet och dåvarande FOA (FOI) var engagerade i utredningen. Reportaget som är på endast 2 minuter rymmer mycket lite information och avslutas med att utredningen inte gav några resultat. Ljusen förklarades som oförklarliga.

Stig Synnergren

Undertecknad sattes för några år sedan i kontakt med bl.a. en person från hemvärnet som visade hemligstämplade rapporter. Kopior av dessa har cirkulerat inom en begränsad krets av hemvärnsmän.

Källorna avslöjar att den dåvarande svenska ÖB:n Stig Synnergren gav hemvärnet i uppdrag att placera ut sitt folk inom ett område i Vallentuna där ljusfenomenen observerats. Grupperingarna av hemvärnssoldater var lokaliserade så att minst två positioner med militärer kunde observera samma ljusfenomen och på det viset kunde avstånd, hastighet och storlek lättare avgöras på de flygande objekten.

Synnergren beslöt att insatsen annonserades ut som “en militär övning” till allmänheten.

Vallentunavågen – inte bara ljus i skyn

Vallentuna UFOsDet handlade om fysiska objekt, enligt rapporterna. Ett av objekten landade i en skogsglänta. Objektet var stort som en mindre buss och format som ett liggande ägg. När det landade bröts kvistar av. Grenar, barr och blad brändes. En barnfamilj observerade landningen. Platsen undersöktes av FOA och det registrerades förhöjda halter av radioaktiv strålning. Vittnena fördes till ett sjukhus och blodprov togs. Förhöjda halter av vita blodkroppar konstaterades, vilket matchade FOA:s uppmätta halter av radioaktivitet. FOA kunde även fota avtrycken från landningsställen. Flera liknande landningar observerades på nära avstånd.

En civilist uppgavs ha bortförts och sedan återförts till området med ett förlorat minne. Vittnen uppger även att de sett “astronauter” kliva ur “kapslar” för att sedan kliva in igen och flyga iväg.

Rapporterna från de civila personerna kan naturligtvis bortförklaras på olika sätt. Det tekniska och medicinska undersökningarna påvisade dock radioaktivtet och det blotta faktum att ÖB gav hemvärnet uppdraget att övervaka ljusfenomenen och objekten är svåra att bortförklara. FOA var där. Mängden av dokumentation bestående av 76 rapporter från 31 personer är i sig anmärkningsvärt.

Jag frågade hemvärnsmannen varför han ville träffa den grupp bestående av cirka 5 personer av individer som samlats på landsbygden i Vallentuna för att diskutera händelserna och varför han ville visa de hemligstämplade rapporterna. Hans svar var högst personligt:

“Jag har undrat i alla år vad det var som hände under två veckor i Vallentuna 1974. Ingen har kommit med en förklaring trots att jag var involverad i utredningen.”

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Vallentunahändelserna undersöktes mycket noga av en grupp UOFloger i Stockholm. Jag undersökte en påstådd ombordtagning där personen sade sig inte veta vad som hänt. Men en kontroll av alla uppgifter visade att det mest sannolika var att det faktiskt hänt. Ett stort antal rapporter samlades in och databearbetades. Antagligen finns de idag i UFO-Sveriges arkiv eller hos Sten Lindgren som ledde arbetet.

  • Vallentunahändelserna undersöktes mycket noga av en grupp UOFloger i Stockholm. Jag undersökte en påstådd ombordtagning där personen sade sig inte veta vad som hänt. Men en kontroll av alla uppgifter visade att det mest sannolika var att det faktiskt hänt. Ett stort antal rapporter samlades in och databearbetades. Antagligen finns de idag i UFO-Sveriges arkiv eller hos Sten Lindgren som ledde arbetet.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *