FN varnades för geoengineering på klimatkonferens

publicerad 10 mars 2014
- K. Reporter

På FN:s Global Warming Session i New York år 2007  redovisade Dr Rosalind Peterson att de ökade utsläppen av kemikalier från flyg sk “geoengineering”  allvarligt hotar världens livsmedelsproduktion och människors hälsa. Redan 2007 observerades kraftigt förhöjda halter i grundvatten av kemikalier som används, aluminium och barium. Aluminium stryper växternas förmåga att ta upp vätska.

Text: K. Reporter, text uppdaterad | Rosalind Peterson Presents at 2007 UN Session on Global Warming | Video: Harold Saive

Dr Rosalind Peterson beskrev vid FN-konferensen att vädermanipuleringsprogram  bedrivs i ökad omfattning över hela världen och innebär att man sprider ut stora mängder kemikalier i atmosfären. Kemikalierna faller ner på jorden där de bland annat förstör mikroklimatet som växterna är beroende av. Kemikalierna leder även till att pollineringen försämras. Dr Peterson har en bakgrund som skördeskadeinspektör vid den amerikanska jordbruksmyndigheten USDA. Hon  har grundat California SkyWatch och Agriculture Defense Coalition.

Chemtrails StockholmDr Peterson förklarade att kemikalierna som sprayats ut från flyg gör att molnen i dag ser helt annorlunda ut än tidigare samt att himlen alltmer är täckt av moln och dis. Det bidrar i sin tur också till minskade skördar då växterna är beroende av solljuset för sin fotosyntes och energiproduktion.

Sammantaget orsakar vädermanipuleringen minskade skördar och på sikt livsmedelsbrist.

Hon redogjorde för att kemikalierna som sprayas från flyg och även via uppskjutning av raketer   redan före år 2007 hade förgiftat grundvattnet på många platser i USA. Man fann kraftigt förhöjda halter av de partiklar som används: aluminium, barium, strontium mm. Aluminium går in växternas rotsystem och förhindrar dem att ta upp vätska. De ser därför ut som om de torkar ut.

“Träden dör i stor omfattning över hela USA, de är inte friska som tidigare”, berättade Dr  Peterson.

“Om detta fortsätter kommer vi att ha en ärtsoppa av kemikalier över oss som kommer att skada vår hälsa och vår livsmedelsproduktion. Vi kommer att få en livsmedelskris”, varnade Dr Peterson.

7 år senare har delstaten Kalifornien drabbats av den värsta torkan på hundra år som enligt insatta bedömare är en effekt av omfattande vädermanipulering. Odlarna har stora svårigheter. ABC rapporterar att livsmedelspriserna kommer att gå upp kraftigt.

Text: K. Reporter


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Världens AI forskare möts idag i Sthlm, ordf Fredrik Heinz intervjuades idag på SVT 1 nyhetsmorgon. Igår på kvällsnyheterna, tror det var TV4, kan varit SVT, där man pratade om att, nu varnar man för strålningen, “där jurister, läkare, ja dem som även jobbar inomhus har fått en utökning av hudcancer”- förklaringen var att, dessa yrkesområden då reser på mer solsemestrar…Ja, så kan man ju se det, men kan det ligga “en hund begraven”?

 • Världens AI forskare möts idag i Sthlm, ordf Fredrik Heinz intervjuades idag på SVT 1 nyhetsmorgon. Igår på kvällsnyheterna, tror det var TV4, kan varit SVT, där man pratade om att, nu varnar man för strålningen, “där jurister, läkare, ja dem som även jobbar inomhus har fått en utökning av hudcancer”- förklaringen var att, dessa yrkesområden då reser på mer solsemestrar…Ja, så kan man ju se det, men kan det ligga “en hund begraven”?

 • Tack Savalle, Dina hänvisningar, de sista,kl.18.49, 11:e juli 2018, är mycket värdefulla och intressanta.Bör läsas!

 • Uppsalaprofessorn Bo Thidé.är svensk vetenskaplig ledare för projektet Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, som har sitt centrum i Växjö.

  https://newsvoice.se/2017/04/12/stralning/

  Det är intressant att notera att området i Småland aom tidigare var en av de så kallade blå zonerna, där människor hade möjligheten att leva länge och att leva friska:

  https://www.svd.se/smalands-hogland-en-bla-zon-i-sverige

  förvandlats till ett område där inverterade värden råder när det gäller överlevnadschanser:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

  Den här undersökningen gäller människor. Många djur är mycket känsligare för denna mikrovågsstrålning och dessa kemikalier. Googla gärna om fågeldöd i Blekinge och annat tråkigt…

  Jag hade verkligen inte tänkt att dyka upp på någon blogg igen. Jag säger som Ivan Björn att “jag sätter definitivt punkt här. Var och en har frihet att själv ta reda på informationen som finns fortfarande kvar på internet och är tillgängligt, samt läsa befintlig litteratur”.

  Ade!

 • Tack Savalle, Dina hänvisningar, de sista,kl.18.49, 11:e juli 2018, är mycket värdefulla och intressanta.Bör läsas!

 • Det finns flera syften. Ett syfte är som tidigare nämnts här i diskussionen väderkontroll/manipulering. https://www.geoengineeringwatch.org/ Ett annat är militärt radartekniskt, vilket beskrivits här på NewsVoice, såväl förbättrad radaröverföring som passiv radarstörning. Det finns patent och whistleblowers som stärker detta. “Professor Wayne Scales är en av de tongivande forskarna i CARE-projektet. I en presentation kallad ”Active Perturbation of the Near Space Environment” beskrev han år 2007 att man förändrar miljön i övre atmosfären genom att bland annat släppa ut barium, aluminiumoxid och andra kemikalier i atmosfären.

  Syftet är att bland annat främja nya kommunikationssystem och störa fiendens kommunikationssystem:

  “Allows for possible denial of adversary communication/ navigation systems (military)”
  “Allows for possible new communication system techniques (military)” https://newsvoice.se/2014/06/27/nasa-tjansteman-medger-att-de-anvander-chemtrails/

 • Ur hästens (FN) egen mun i november 2017:
  “Due to the great uncertainties over effectiveness and side effects of climate engineering – including the risk of disrupting natural systems – experts think that there is a need to discuss climate engineering governance, especially as it relates to stratospheric aerosol injection.

  Stratospheric aerosol injection consists of injecting sulfate aerosols into the stratosphere with aircraft or balloons to create a global dimming effect.

  “This technology is absolutely terrifying. We may actually need it”

  De låtsas som att injektioner kan komma att bli nödvändiga när dessa i verkligheten har pågått under en längre tid.

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/11/climate-engineering-risky-explored-experts-say-un-conference/

 • Uppsalaprofessorn Bo Thidé.är svensk vetenskaplig ledare för projektet Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, som har sitt centrum i Växjö.

  https://newsvoice.se/2017/04/12/stralning/

  Det är intressant att notera att området i Småland aom tidigare var en av de så kallade blå zonerna, där människor hade möjligheten att leva länge och att leva friska:

  https://www.svd.se/smalands-hogland-en-bla-zon-i-sverige

  förvandlats till ett område där inverterade värden råder när det gäller överlevnadschanser:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

  Den här undersökningen gäller människor. Många djur är mycket känsligare för denna mikrovågsstrålning och dessa kemikalier. Googla gärna om fågeldöd i Blekinge och annat tråkigt…

  Jag hade verkligen inte tänkt att dyka upp på någon blogg igen. Jag säger som Ivan Björn att “jag sätter definitivt punkt här. Var och en har frihet att själv ta reda på informationen som finns fortfarande kvar på internet och är tillgängligt, samt läsa befintlig litteratur”.

  Ade!

 • Det finns flera syften. Ett syfte är som tidigare nämnts här i diskussionen väderkontroll/manipulering. https://www.geoengineeringwatch.org/ Ett annat är militärt radartekniskt, vilket beskrivits här på NewsVoice, såväl förbättrad radaröverföring som passiv radarstörning. Det finns patent och whistleblowers som stärker detta. “Professor Wayne Scales är en av de tongivande forskarna i CARE-projektet. I en presentation kallad “Active Perturbation of the Near Space Environment” beskrev han år 2007 att man förändrar miljön i övre atmosfären genom att bland annat släppa ut barium, aluminiumoxid och andra kemikalier i atmosfären.

  Syftet är att bland annat främja nya kommunikationssystem och störa fiendens kommunikationssystem:

  “Allows for possible denial of adversary communication/ navigation systems (military)”
  “Allows for possible new communication system techniques (military)” https://newsvoice.se/2014/06/27/nasa-tjansteman-medger-att-de-anvander-chemtrails/

 • Gå Gärna in på Peter Krabbes hemsida, läs hans inlägg där,- “HAR VÄDRETS MAKTER FÖRLORAT FÖRSTÅNDET? Forsätt att läs alla dessa kommentarer som verkligen ger en mycket bra inblick i detta om CHEMTRAILS. Jag gjorde ett “stopp” vid, Kommentaren 14:e juni 2018 kl.10:12, Kommentaren 15:e juni 16:27, Kommentaren 15:e juni kl.09:47 där det finns en mening ca 1minut in i filmen, som handlar om Bilderbergmötet 2018. Men Peter Krabbes resa genom Europa som start är viktigt att läsa som inledning…
  kanske detta gör, att det klarnar för vissa individer angående chemtrailsfrågan…

 • Ur hästens (FN) egen mun i november 2017:
  “Due to the great uncertainties over effectiveness and side effects of climate engineering – including the risk of disrupting natural systems – experts think that there is a need to discuss climate engineering governance, especially as it relates to stratospheric aerosol injection.

  Stratospheric aerosol injection consists of injecting sulfate aerosols into the stratosphere with aircraft or balloons to create a global dimming effect.

  “This technology is absolutely terrifying. We may actually need it”

  De låtsas som att injektioner kan komma att bli nödvändiga när dessa i verkligheten har pågått under en längre tid.

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/11/climate-engineering-risky-explored-experts-say-un-conference/

 • Jan Norberg

  Du skriver: „Vem ligger bakom detta och Vad vill man uppnå med detta??”

  Öystein Rönne

  Du skriver: „Kan du inte närmare beskriva vad dessa chemtrails är och varför dessa flyg spyr ut det.”

  Ni får svar på era frågor om ni läser Peter Krabbes artikelserie HOTET MOT MÄNSKLIGHETEN.

  Det handlar om Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 – ett project som leds av US Department of Defense.

  Här är första artikeln:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/10/hoten-mot-manskligheten-inte-bara-krig-del-1/

  (En personlig reflektion: Sylthammar / Risavdrag är ett kvalificerat troll med uppgift att förvilla och dyker upp när känsliga ämnen behandlas.)

 • Gå Gärna in på Peter Krabbes hemsida, läs hans inlägg där,- “HAR VÄDRETS MAKTER FÖRLORAT FÖRSTÅNDET? Forsätt att läs alla dessa kommentarer som verkligen ger en mycket bra inblick i detta om CHEMTRAILS. Jag gjorde ett “stopp” vid, Kommentaren 14:e juni 2018 kl.10:12, Kommentaren 15:e juni 16:27, Kommentaren 15:e juni kl.09:47 där det finns en mening ca 1minut in i filmen, som handlar om Bilderbergmötet 2018. Men Peter Krabbes resa genom Europa som start är viktigt att läsa som inledning…
  kanske detta gör, att det klarnar för vissa individer angående chemtrailsfrågan…

 • Jan Norberg

  Du skriver: “Vem ligger bakom detta och Vad vill man uppnå med detta??”

  Öystein Rönne

  Du skriver: “Kan du inte närmare beskriva vad dessa chemtrails är och varför dessa flyg spyr ut det.”

  Ni får svar på era frågor om ni läser Peter Krabbes artikelserie HOTET MOT MÄNSKLIGHETEN.

  Det handlar om Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 – ett project som leds av US Department of Defense.

  Här är första artikeln:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/10/hoten-mot-manskligheten-inte-bara-krig-del-1/

  (En personlig reflektion: Sylthammar / Risavdrag är ett kvalificerat troll med uppgift att förvilla och dyker upp när känsliga ämnen behandlas.)

 • [Sylthammar är tillbaka]

  https://newsvoice.se/2014/03/10/fn-varnades-for-chemtrails-pa-klimatkonferens/#comment-289262

  Sassersson skriver: “… Det rör sig om faktaartiklar, spekulerande och debatterande artiklar. Jag tror det blir svårt att i detta kommentarsfältet snabbt förklara. Ämnesområdet är komplext, oerhört känsloladdat för många och höljt i ett dunkel. Så sent som i år (om jag ej minns fel) publicerade självaste MIT…”

  Då hakar jag på enligt det. Fram med bitringen Sassersson.

  MIT har också sagt att det är som en glasvägg därute (almost like a glas wall in space) – som de hade i Star Trek, säger de, det tränger inte igenom den. Så förstår man också varför Hillary Clinton hela tiden talade om “glasvägg”, och drog snett på munnen.

  “Alla” vet, och de hintar och visar det i filmer hela tiden. Men viss alternativ media följer inte med i det som sker och deras förståelse halkar alltmer efter.

  Väggen kan kallas domen, firmament, etc. Det är lokalt, allt är lokalt och mycket nära vad gäller planeter och det vi kallar “space”.

  DETTA är elefanten i rummet, och “trails” har med det att göra, allting som de säger i moderns science går ut på att dölja elefanten genom att presentera en annan värdsbild för mänskligheten, som bygger på relativitet, oändlighet, Big Bang osv.

  Domen är som ANOD, det plan vi går på är KATOD. Det är ett slutet lokalt system, men vi kallar det för space, Vintergatan, andra galaxer mm. I luften/etern ökar voltstyrkan med 100 volt per meter vi går “uppåt”. Ta ut el ur etern har man alltid gjort förr, spirorna på byggnader var en del/rest av den kunskapen. Tesla förstod det och höll på med det. Tvillingtornen handlade också om det.

  Trails kan ibland ligga en aning före planens nos. Chemtrails är inte att planen “sprutar ut” olika saker, utan det handlar om denna “krets” i det medium som är därute – el och magnetism, statisk elektricitet och krafter som inte är mänskliga. För att grumla vattnen för oss, så kan de ju också ha det som man kallar att plan chemtrailar därute via munstycken… men det är i så fall snarast en avledningsmanöver. Förr var det mest diskusar man såg och som man kallade UFO – idag är det helt annorlunda. Kabalen är inte mänskliga, och de har tex flygplan och annat som inte är synliga, tekniken för det är gammal och inga hemligheter. Barium och annat är vad det verkar en del av denna “teknik” som gör att deras synlighet försvinner med kanske 98%. Så varför man ka mäta upp barium och annat som dimper ned är nu påvisat.

  De täcker skyn med hologram, de använder farkoster eller manifestationer som ser ut på olika sätt, inte bara trekantsformiga. Det är hela system av dom, från mindre till större, och de verkar genom “statisk el” och vad det nu kan vara, de hänger ihop. Solens sken har de förändrat, förr var skenet mer åt gult, idag är det vitt.

  Domen är också en “screen”, och man kallar det de gör för “project bluescreen”, påminnande om project bluebeam. De är överallt på himlen, och om man tittar noga som kan man se hur de framträder svagt eller ibland klart. De skapar “moln” omkring sig. De är ofta där planen åker, i närheten. Ibland är det inga verkliga plan, heller inga plan som bara är hologram, eller att dessa “demoner, djinns, aliens-grejer” skapar en “form” omkring sig – utan det är annat i fronten av trailsen – när inte bara är i närheten av “planet” för att manipulera fram trailsen bakom det.

  I USA är det “droner” överallt på kvällar och nätter, kanske över alla orter och städer – även här? Alla kan se dom, om man bara bryr sig – de är inte direkt “hemliga”. Vad de gör har jag ingen aning om. De är inte långt upp, kanske ett par tre kilometer. Så man förändrar skyn via el och magnetism, och man inverkar på “trailsen” så att de ser ut som de gör.

  En annan sak i sammanhanget är hur vår tids jetplan faktiskt flyger. De flyger inte direkt med “jetbränsle”, 200-300 ton i vingarna… lol.. Många hundra ton som med ringa hastighet bara lyfter med klena vingar. Det går inte. De använder också annan teknik – resonans, och vad mer? Precis som humlor och många andra insekter nyttjar resonans för att kunna höja sig uppåt. När såg någon foton på störtade plan som också visar hur vingarna ser olyckanef, eller ser vingarna överhuvudtaget? Var är foton på brinnande flygplanskroppar? Nada.

  Foto på en AIR-bus nedan – ni ser “AIR” – de går på luft, tryckluft och vibrationer.
  https://drive.google.com/open?id=1yG-6M6p22MYTzLmTf-sIDUAikoddwWih

  Airbus?: https://drive.google.com/open?id=1qYki5i38DKtD6XlAsJ7o9KyJOtIx0_ph

  Bitring ur!

 • @ Öystein

  Jag rekommenderar dig att köpa boken ”De Vita Linjer i skyn: https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/de-vita-linjerna-i-skyn-av-maximilian-schnell/
  I den boken får du en del svar på dina frågor.
  För att förstå fenomenet chemtrails måste man tänka som makthavare som vill befästa sin makt. För att befästa sin makt måste en makthavare ta varje tillfälle i akt att ha övertag över mänskligheten på varje tillgängligt plan.

  I sammandrag betyder det att olika projekt hålls hemliga så att en vanlig människa inte har överblick över helheten. Människor görs beroende av systemet så att de är lydiga slavar utan att veta om det. Allt oberoende bestraffas och länderna görs beroende av varandra genom avtal, lån och krigsmakt. Mot olydiga länder utövas det utpressning i form av prefabricerade terrorhandlingar och eller krig. Strategiskt sätt måste ha den djupa staten olika medel till utpressning och ett av dessa är styrning av vädret, eller vädermanipulation.
  Alla politiker är noga kontrollerade och de politiker som hamnar utanför planen får förstörda rykten genom ryktesspridning i MSM.

  Mänskligheten är på väg mot transhumanism vilket innebär att människan ska länkas samman med tekniken, där tekniken används för att kontrollera människor. Chemtrails med blandning av aluminium, barium och stroncium tillsammans med strålning i luften är ett bra medel till kontroll. Dessutom finns efter undersökningar plaster och kolibakterier i chemtrails. Kolibakterier förorsakar större mängder snö vid snöfall men snön ger inte ifrån sig tillräckligt med vatten. Detta har man konstaterat ibland annat Slovakien, där en halv meter snö smälte, men inte fyllde vattenmagasin som för i tiden.
  Jag skulle kunna skriva om allt detta i mycket mer utförliga ordalag men jag sätter definitivt punkt här. Var och en har frihet att själv ta reda på informationen som finns fortfarande kvar på internet och är tillgängligt, samt läsa befintlig litteratur.

  Jag rekommenderar att läsa Peter Krabbes Blogg då han bad om ursäkt för att han skrattade åt alla som pratade om chemtrails. I flera artiklar berör Peter Krabbe detta ämne på ett ingående sätt: https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/nar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

  I Tyskland i Bayern finns det en klinik som renar blodet genom att leda den utanför kroppen. I den sörja som blir kvar finns följande bland annat: Aluminium 120 µg/l
  Bly 0,9 µg/l
  Kadmium 0,2 µg/l

  Slutligen avslutar jag med ett citat från en makthavare:
  Att behärska universum betyder att behärska världen. Från universum kan vi styra vädret, vi kan framkalla torka, översvämningar, ändra tidvatten, höja havsnivå, vända Golfströmmen och kyla ner atmosfären.
  Lyndon B. Johnson USAs president 1963 till 1969

  Detta diksuteras flytig i andra länder och det har gjorts flera filmer också.

 • Det är väl självklart att flygpiloter inte sprider kemikalier i atmosfären för något egendomligt ändamål som inte låter sig specifiseras identifieras klassificeras. Vad skulle det tjäna till? Vilken myndighet skulle tillåta detta utan att avslöjas. Vem skulle våga dölja det? Ha för intresse av att dölja det? Vill de förgifta sig själva? “Chemtral” är en klassisk kospirationslögn utan motstycke, som enbart har till uppgift att säljas i bokform och på nätet. Det finns mängder av konspirationsteorier på nätet genom youtube som vidareförmedlas över facebook och andra olyckliga okunniga stollar som inte vet någonting om fakta. Algoritmerna ger dig med automatik det du glor efter och har intresse för och de överöser dig med ännumera trams. Har du dessutom en ödlehjärna som bara appelerar till ditt känsloliv, utan analyser och reflexion från ditt förnuft, så är du fast. (Men det finns visserligen konspirationer som i efterhand visat sig vara sanna och då är det inte längre en fråga om teorier)
  Precis samma slag av kondensstrimmor kunde man observera redan på 50-60-70-talet fast då i mindre omfattning (flögs mindre). Man kan se kondensstrimmor från propellerflygplan från andra världkriget. Det handlar om temperatur (höjd) och tryck, luftfuktighet samt förutsättning för kondesbildning. Varma avgaser kondenseras i kyla. Det kan således var 40-60 minusgrader där flyplanen befinner sig på hög höjd. Nu får det vara färdigtuggat med kemtrailstollar! Moderera bort skiten!

 • [Sylthammar är tillbaka]

  https://newsvoice.se/2014/03/10/fn-varnades-for-chemtrails-pa-klimatkonferens/#comment-289262

  Sassersson skriver: “… Det rör sig om faktaartiklar, spekulerande och debatterande artiklar. Jag tror det blir svårt att i detta kommentarsfältet snabbt förklara. Ämnesområdet är komplext, oerhört känsloladdat för många och höljt i ett dunkel. Så sent som i år (om jag ej minns fel) publicerade självaste MIT…”

  Då hakar jag på enligt det. Fram med bitringen Sassersson.

  MIT har också sagt att det är som en glasvägg därute (almost like a glas wall in space) – som de hade i Star Trek, säger de, det tränger inte igenom den. Så förstår man också varför Hillary Clinton hela tiden talade om “glasvägg”, och drog snett på munnen.

  “Alla” vet, och de hintar och visar det i filmer hela tiden. Men viss alternativ media följer inte med i det som sker och deras förståelse halkar alltmer efter.

  Väggen kan kallas domen, firmament, etc. Det är lokalt, allt är lokalt och mycket nära vad gäller planeter och det vi kallar “space”.

  DETTA är elefanten i rummet, och “trails” har med det att göra, allting som de säger i moderns science går ut på att dölja elefanten genom att presentera en annan värdsbild för mänskligheten, som bygger på relativitet, oändlighet, Big Bang osv.

  Domen är som ANOD, det plan vi går på är KATOD. Det är ett slutet lokalt system, men vi kallar det för space, Vintergatan, andra galaxer mm. I luften/etern ökar voltstyrkan med 100 volt per meter vi går “uppåt”. Ta ut el ur etern har man alltid gjort förr, spirorna på byggnader var en del/rest av den kunskapen. Tesla förstod det och höll på med det. Tvillingtornen handlade också om det.

  Trails kan ibland ligga en aning före planens nos. Chemtrails är inte att planen “sprutar ut” olika saker, utan det handlar om denna “krets” i det medium som är därute – el och magnetism, statisk elektricitet och krafter som inte är mänskliga. För att grumla vattnen för oss, så kan de ju också ha det som man kallar att plan chemtrailar därute via munstycken… men det är i så fall snarast en avledningsmanöver. Förr var det mest diskusar man såg och som man kallade UFO – idag är det helt annorlunda. Kabalen är inte mänskliga, och de har tex flygplan och annat som inte är synliga, tekniken för det är gammal och inga hemligheter. Barium och annat är vad det verkar en del av denna “teknik” som gör att deras synlighet försvinner med kanske 98%. Så varför man ka mäta upp barium och annat som dimper ned är nu påvisat.

  De täcker skyn med hologram, de använder farkoster eller manifestationer som ser ut på olika sätt, inte bara trekantsformiga. Det är hela system av dom, från mindre till större, och de verkar genom “statisk el” och vad det nu kan vara, de hänger ihop. Solens sken har de förändrat, förr var skenet mer åt gult, idag är det vitt.

  Domen är också en “screen”, och man kallar det de gör för “project bluescreen”, påminnande om project bluebeam. De är överallt på himlen, och om man tittar noga som kan man se hur de framträder svagt eller ibland klart. De skapar “moln” omkring sig. De är ofta där planen åker, i närheten. Ibland är det inga verkliga plan, heller inga plan som bara är hologram, eller att dessa “demoner, djinns, aliens-grejer” skapar en “form” omkring sig – utan det är annat i fronten av trailsen – när inte bara är i närheten av “planet” för att manipulera fram trailsen bakom det.

  I USA är det “droner” överallt på kvällar och nätter, kanske över alla orter och städer – även här? Alla kan se dom, om man bara bryr sig – de är inte direkt “hemliga”. Vad de gör har jag ingen aning om. De är inte långt upp, kanske ett par tre kilometer. Så man förändrar skyn via el och magnetism, och man inverkar på “trailsen” så att de ser ut som de gör.

  En annan sak i sammanhanget är hur vår tids jetplan faktiskt flyger. De flyger inte direkt med “jetbränsle”, 200-300 ton i vingarna… lol.. Många hundra ton som med ringa hastighet bara lyfter med klena vingar. Det går inte. De använder också annan teknik – resonans, och vad mer? Precis som humlor och många andra insekter nyttjar resonans för att kunna höja sig uppåt. När såg någon foton på störtade plan som också visar hur vingarna ser olyckanef, eller ser vingarna överhuvudtaget? Var är foton på brinnande flygplanskroppar? Nada.

  Foto på en AIR-bus nedan – ni ser “AIR” – de går på luft, tryckluft och vibrationer.
  https://drive.google.com/open?id=1yG-6M6p22MYTzLmTf-sIDUAikoddwWih

  Airbus?: https://drive.google.com/open?id=1qYki5i38DKtD6XlAsJ7o9KyJOtIx0_ph

  Bitring ur!

 • Jan Norberg at 19:24

  Det finns i artikelarkivet på NV drygt 30-40 artiklar om vad det kan handla om. Det rör sig om faktaartiklar, spekulerande och debatterande artiklar. Jag tror det blir svårt att i detta kommentarsfältet snabbt förklara. Ämnesområdet är komplext, oerhört känsloladdat för många och höljt i ett dunkel.

  Så sent som i år (om jag ej minns fel) publicerade självaste MIT en artikel om c-trails som tar ut svängarna. Klart en förvånansvärd publicering på en så välrenommerad sajt.

  Jag noterar att senaste veckan skriver c-trails-folket att himlarna över Europa och USA senaste tiden är ovanligt blå.

 • Chemtrails/Geoeningeering i all ära, och jag respekterar fullt ut att vissa av oss här på tex Newsvoice brinner för detta.

  Vad jag däremot absolut inte förstår är VARFÖR detta fenomen i så fall pågår. Kan ingen förklara vad vitsen skulle vara med att genomföra dessa besprutningar.

  Vem ligger bakom detta och Vad vill man uppnå med detta??

  Kom då inte med argumentet att man vill behärska klimatet eller liknande förklaringar, jag vill försöka få en bild av Vad, Vem, Varför och Hur detta sker.

  Logiken i detta är det intressanta, och då inte en massa hyperteoretiska spekulationer och judiska sammansvärjningar och andra foliehattsteorier.

  Och med speciell hänvisning till Ivan Björn, vad har detta med 911 att göra???

  Jag tar gärna emot olika teorier men redovisa då detta med någon slags logik, kliv ned från de trapetser som behöver nät att falla i.

 • @ Öystein

  Jag rekommenderar dig att köpa boken “De Vita Linjer i skyn: https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/de-vita-linjerna-i-skyn-av-maximilian-schnell/
  I den boken får du en del svar på dina frågor.
  För att förstå fenomenet chemtrails måste man tänka som makthavare som vill befästa sin makt. För att befästa sin makt måste en makthavare ta varje tillfälle i akt att ha övertag över mänskligheten på varje tillgängligt plan.

  I sammandrag betyder det att olika projekt hålls hemliga så att en vanlig människa inte har överblick över helheten. Människor görs beroende av systemet så att de är lydiga slavar utan att veta om det. Allt oberoende bestraffas och länderna görs beroende av varandra genom avtal, lån och krigsmakt. Mot olydiga länder utövas det utpressning i form av prefabricerade terrorhandlingar och eller krig. Strategiskt sätt måste ha den djupa staten olika medel till utpressning och ett av dessa är styrning av vädret, eller vädermanipulation.
  Alla politiker är noga kontrollerade och de politiker som hamnar utanför planen får förstörda rykten genom ryktesspridning i MSM.

  Mänskligheten är på väg mot transhumanism vilket innebär att människan ska länkas samman med tekniken, där tekniken används för att kontrollera människor. Chemtrails med blandning av aluminium, barium och stroncium tillsammans med strålning i luften är ett bra medel till kontroll. Dessutom finns efter undersökningar plaster och kolibakterier i chemtrails. Kolibakterier förorsakar större mängder snö vid snöfall men snön ger inte ifrån sig tillräckligt med vatten. Detta har man konstaterat ibland annat Slovakien, där en halv meter snö smälte, men inte fyllde vattenmagasin som för i tiden.
  Jag skulle kunna skriva om allt detta i mycket mer utförliga ordalag men jag sätter definitivt punkt här. Var och en har frihet att själv ta reda på informationen som finns fortfarande kvar på internet och är tillgängligt, samt läsa befintlig litteratur.

  Jag rekommenderar att läsa Peter Krabbes Blogg då han bad om ursäkt för att han skrattade åt alla som pratade om chemtrails. I flera artiklar berör Peter Krabbe detta ämne på ett ingående sätt: https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/nar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

  I Tyskland i Bayern finns det en klinik som renar blodet genom att leda den utanför kroppen. I den sörja som blir kvar finns följande bland annat: Aluminium 120 µg/l
  Bly 0,9 µg/l
  Kadmium 0,2 µg/l

  Slutligen avslutar jag med ett citat från en makthavare:
  Att behärska universum betyder att behärska världen. Från universum kan vi styra vädret, vi kan framkalla torka, översvämningar, ändra tidvatten, höja havsnivå, vända Golfströmmen och kyla ner atmosfären.
  Lyndon B. Johnson USAs president 1963 till 1969

  Detta diksuteras flytig i andra länder och det har gjorts flera filmer också.

 • @ Ivan Björn 9 Jul, 2018 at 22:41,

  Kan du inte närmare beskriva vad dessa chemtrails är och varför dessa flyg spyr ut det. Om det är gifter så borde det vara en enkel operation att skicka upp ett annat flyg och ta prover på dessa s.k. “kondensstrimlor”, och få svart på vitt vad de innehåller. Eller?…..

 • Det är väl självklart att flygpiloter inte sprider kemikalier i atmosfären för något egendomligt ändamål som inte låter sig specifiseras identifieras klassificeras. Vad skulle det tjäna till? Vilken myndighet skulle tillåta detta utan att avslöjas. Vem skulle våga dölja det? Ha för intresse av att dölja det? Vill de förgifta sig själva? “Chemtral” är en klassisk kospirationslögn utan motstycke, som enbart har till uppgift att säljas i bokform och på nätet. Det finns mängder av konspirationsteorier på nätet genom youtube som vidareförmedlas över facebook och andra olyckliga okunniga stollar som inte vet någonting om fakta. Algoritmerna ger dig med automatik det du glor efter och har intresse för och de överöser dig med ännumera trams. Har du dessutom en ödlehjärna som bara appelerar till ditt känsloliv, utan analyser och reflexion från ditt förnuft, så är du fast. (Men det finns visserligen konspirationer som i efterhand visat sig vara sanna och då är det inte längre en fråga om teorier)
  Precis samma slag av kondensstrimmor kunde man observera redan på 50-60-70-talet fast då i mindre omfattning (flögs mindre). Man kan se kondensstrimmor från propellerflygplan från andra världkriget. Det handlar om temperatur (höjd) och tryck, luftfuktighet samt förutsättning för kondesbildning. Varma avgaser kondenseras i kyla. Det kan således var 40-60 minusgrader där flyplanen befinner sig på hög höjd. Nu får det vara färdigtuggat med kemtrailstollar! Moderera bort skiten!

 • Jan Norberg at 19:24

  Det finns i artikelarkivet på NV drygt 30-40 artiklar om vad det kan handla om. Det rör sig om faktaartiklar, spekulerande och debatterande artiklar. Jag tror det blir svårt att i detta kommentarsfältet snabbt förklara. Ämnesområdet är komplext, oerhört känsloladdat för många och höljt i ett dunkel.

  Så sent som i år (om jag ej minns fel) publicerade självaste MIT en artikel om c-trails som tar ut svängarna. Klart en förvånansvärd publicering på en så välrenommerad sajt.

  Jag noterar att senaste veckan skriver c-trails-folket att himlarna över Europa och USA senaste tiden är ovanligt blå.

 • Chemtrails/Geoeningeering i all ära, och jag respekterar fullt ut att vissa av oss här på tex Newsvoice brinner för detta.

  Vad jag däremot absolut inte förstår är VARFÖR detta fenomen i så fall pågår. Kan ingen förklara vad vitsen skulle vara med att genomföra dessa besprutningar.

  Vem ligger bakom detta och Vad vill man uppnå med detta??

  Kom då inte med argumentet att man vill behärska klimatet eller liknande förklaringar, jag vill försöka få en bild av Vad, Vem, Varför och Hur detta sker.

  Logiken i detta är det intressanta, och då inte en massa hyperteoretiska spekulationer och judiska sammansvärjningar och andra foliehattsteorier.

  Och med speciell hänvisning till Ivan Björn, vad har detta med 911 att göra???

  Jag tar gärna emot olika teorier men redovisa då detta med någon slags logik, kliv ned från de trapetser som behöver nät att falla i.

 • @ Ivan Björn 9 Jul, 2018 at 22:41,

  Kan du inte närmare beskriva vad dessa chemtrails är och varför dessa flyg spyr ut det. Om det är gifter så borde det vara en enkel operation att skicka upp ett annat flyg och ta prover på dessa s.k. “kondensstrimlor”, och få svart på vitt vad de innehåller. Eller?…..

 • @Ivan Björn

  Jag håller med dig. Människor är lite konstiga och jag förstår mig inte på dem. De tror hellre på det de blir tillsagda att tro, än vad de tror det de ser med sina egna ögon. Under dagar med intensiv besprutning har jag ibland påpekat detta för ett antal vänner och responsen har alltid varit “men det är ju kondensstrimmor”. Fan, om jag kan se att det inte är kondensstrimmor så borde ju även de se detta. Men det gör de inte. Vid såna tillfällen känns det lite som att det är kört för oss.

 • @Ivan Björn

  Jag håller med dig. Människor är lite konstiga och jag förstår mig inte på dem. De tror hellre på det de blir tillsagda att tro, än vad de tror det de ser med sina egna ögon. Under dagar med intensiv besprutning har jag ibland påpekat detta för ett antal vänner och responsen har alltid varit “men det är ju kondensstrimmor”. Fan, om jag kan se att det inte är kondensstrimmor så borde ju även de se detta. Men det gör de inte. Vid såna tillfällen känns det lite som att det är kört för oss.

 • Jag hörde på radion ett reportage om att öka fotosyntesen genom GMO manipulation hos växter. Det intressanta är att fotosyntesen ökas med samma procenttal som solens minskning av instrålning p.g.a. chemtrails. Dessa genmodifierade växter behöver inte vattnas heller särskild mycket.
  De människor som jag har pratat med här uppe i Norrland säger att det växer inte bra. Jag kan själv intyga detta. Varken förra året eller detta år är ett bra år.

  ” Genmodifierad fotosyntes ökar skördarna
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6565248

  Det ska tilläggas att Norrland var förr i tiden den största producent av jordgubbar. Idag är detta minne blott.

  Att i detta allvarliga läget då vi är besprutade med gifter uppifrån, diskutera vem som ska styra Sverige efter valet känns åtminstone inte så viktig för min del. Det finns viktigare frågor som sker över våra huvuden som håller på att skapa en världskatastrof där vi verkligen borde samla våra krafter och detta anser jag vara även den enda valfråga som är viktig jämte ärliga utredningar om Estonia, 9/11 m.m. för att allt detta hänger samman.

  Tyvärr finns det fortfarande individer i samhället som nonchalerar detta och de som försöker upplysa andra blir ofta utskrattade som foliehattar. Detta har hänt många gånger och om en person som har ställning i samhället engagerar sig i dessa frågor blir personen genast satt på plats av etablissemangets MSM.

  Detta drev råkade riksdagsledamoten Jan Lindholm för: https://newsvoice.se/2014/04/17/riksdagens-chemtrailsutredning-sprider-sig-i-chikanerande-artiklar-i-medierna/

  Pernilla Hagberg blev utkastat ur miljöpartiet p.g.a. sin envisa kamp för att stoppa chemtrails.

  För mig är det obegripligt att efter 30 år intensiv besprutning med dessa gifter bråkar vi fortfarande om sanningshalten i det som pågår och det viktigaste av allt vi tänker inte ett dugg på våra barn men i vår naivitet och dumhet gör vi precis ingenting trotts att det begås det största brottet i mänsklighetens historia både mot oss och mot våra barn!

  De styrande som sprängde otaliga atombomber under årens lopp och är helt sinnessjuka och hänsynslösa mot allt som livet är, genom hemliga och otillåtna experiment utan människornas vetskap,,, den vanligaste argument är att ”Jag vet att tekniken finns men jag tror inte att den används” Hur naiv får man vara!

 • Jag hörde på radion ett reportage om att öka fotosyntesen genom GMO manipulation hos växter. Det intressanta är att fotosyntesen ökas med samma procenttal som solens minskning av instrålning p.g.a. chemtrails. Dessa genmodifierade växter behöver inte vattnas heller särskild mycket.
  De människor som jag har pratat med här uppe i Norrland säger att det växer inte bra. Jag kan själv intyga detta. Varken förra året eller detta år är ett bra år.

  ” Genmodifierad fotosyntes ökar skördarna
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6565248

  Det ska tilläggas att Norrland var förr i tiden den största producent av jordgubbar. Idag är detta minne blott.

  Att i detta allvarliga läget då vi är besprutade med gifter uppifrån, diskutera vem som ska styra Sverige efter valet känns åtminstone inte så viktig för min del. Det finns viktigare frågor som sker över våra huvuden som håller på att skapa en världskatastrof där vi verkligen borde samla våra krafter och detta anser jag vara även den enda valfråga som är viktig jämte ärliga utredningar om Estonia, 9/11 m.m. för att allt detta hänger samman.

  Tyvärr finns det fortfarande individer i samhället som nonchalerar detta och de som försöker upplysa andra blir ofta utskrattade som foliehattar. Detta har hänt många gånger och om en person som har ställning i samhället engagerar sig i dessa frågor blir personen genast satt på plats av etablissemangets MSM.

  Detta drev råkade riksdagsledamoten Jan Lindholm för: https://newsvoice.se/2014/04/17/riksdagens-chemtrailsutredning-sprider-sig-i-chikanerande-artiklar-i-medierna/

  Pernilla Hagberg blev utkastat ur miljöpartiet p.g.a. sin envisa kamp för att stoppa chemtrails.

  För mig är det obegripligt att efter 30 år intensiv besprutning med dessa gifter bråkar vi fortfarande om sanningshalten i det som pågår och det viktigaste av allt vi tänker inte ett dugg på våra barn men i vår naivitet och dumhet gör vi precis ingenting trotts att det begås det största brottet i mänsklighetens historia både mot oss och mot våra barn!

  De styrande som sprängde otaliga atombomber under årens lopp och är helt sinnessjuka och hänsynslösa mot allt som livet är, genom hemliga och otillåtna experiment utan människornas vetskap,,, den vanligaste argument är att “Jag vet att tekniken finns men jag tror inte att den används” Hur naiv får man vara!

 • I was about to post this on my FB but noticed that there is nothing that shows that this is a UN conference and I couldn’t find it on un webcast… Can anybody help me to locate it?

 • I was about to post this on my FB but noticed that there is nothing that shows that this is a UN conference and I couldn’t find it on un webcast… Can anybody help me to locate it?

 • Ingen vill lyfta frågan i Sverige, men vi sprayas inte så våldsamt som t.ex. USA
  Tas det upp i media handlar det bara om vanliga kondensstrimmor.
  Den australiensiska tidskriften New Dawn Magazine hade en stor artikel om chemtrails 2013 (jan.febr.) nr. 136
  Artikeln är skriven av den amerikanske professorn James Tracy och tar faktiskt upp Pernilla Hagberg, MP och hennes propagerande att chemtrails inte bara är en tokig konspirationsteori utan högst verkligt.
  .

 • Intressant. Vad har efterspelet blivit? Hur har Sveriges representanter agerat i frågan? Finns det någon som vet?

 • Ingen vill lyfta frågan i Sverige, men vi sprayas inte så våldsamt som t.ex. USA
  Tas det upp i media handlar det bara om vanliga kondensstrimmor.
  Den australiensiska tidskriften New Dawn Magazine hade en stor artikel om chemtrails 2013 (jan.febr.) nr. 136
  Artikeln är skriven av den amerikanske professorn James Tracy och tar faktiskt upp Pernilla Hagberg, MP och hennes propagerande att chemtrails inte bara är en tokig konspirationsteori utan högst verkligt.
  .

 • Intressant. Vad har efterspelet blivit? Hur har Sveriges representanter agerat i frågan? Finns det någon som vet?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *